ForestX

Okategoriserad

ForestX

Ny på ForestX: Så blir din första tid hos oss

Den första tiden hos oss präglas av att lära känna sina nya kollegor. Oavsett vad man konkret kommer jobba med handlar det ändå ytterst om människor. Tillsammans med din mentor ser vi till så att du får träffa ett handplockat urval av dina kollegor för att genom dem få en bild av deras vardag och vem de är. Din mentor blir den person som tar hand om dig under din första tid, som du alltid kan vända dig till i smått som stort. 

 

Du får sedan följa ditt personliga introduktionsprogram så du på ett systematiskt sätt kommer in i jobbet. Ett vanligt upplägg är att du sätts in i någon av de systemlösningar vi levererar tå våra kunder där du inledningsvis lär dig systemet genom några kollegor. Allteftersom du blir varm i kläderna växer arbetsuppgifterna och kundkontakterna. Till en början kanske du är med på ett arbetsmöte med kund som en mer erfaren kollega håller i men så småningom håller du i dem själv eller har en aktiv roll.

 

Tillsammans med din konsultchef sätter vi sedan ihop en individuell utvecklingsplan när du fått möjlighet att klämma och känna våra olika typer av uppdrag. 

 

För att hela tiden vara relevanta och skapa värden för våra kunder jobbar vi ständigt med utveckling av vår verksamhet. Självklart deltar du direkt i det arbetet eftersom alla kan bidra på olika sätt. Det är också ett uppskattat sätt att lära känna kollegor som kanske inte annars jobbar dagligen med.

 

Vill du veta mer: Kontakta Johan Bergström

 

Läs om jägmästare Erik Skärbergs första år som verksamhetsutvecklare!

 

ForestX Team

Erik Skärberg, 28 år, har jägmästarjobbet han inte visste fanns

Göteborg

 

Ett jägmästarjobb i Göteborg. Arbete med sågverksprojekt i Europa och högst delaktig i utvecklingen av nya digitala lösningar för skogsbranschen. Erik Skärberg, 28 år, har jägmästarjobbet han inte visste fanns.

Sedan november 2021 jobbar Erik Skärberg som verksamhetsutvecklare hos ForestX i Göteborg.

 

ForestX är den snabbväxande uppstickaren på den digitala utvecklingsscenen i skogsbranschen. På fyra år har företaget vuxit till närmare 50 medarbetare och driver projekt i Sverige och ute i Europa.

 

På kundlistan finns välkända svenska skog- och sågverksbolag som Sveaskog, Setra och Sydved. Ute i Europa har man kunder i Danmark, Tyskland och Österrike.

 

Sedan Erik Skärberg började på ForestX har han arbetat i projekt mot sågverk och med utvecklingen av ForestXs eget optimeringssystem för sågverk; Optinex.

– Jag började direkt i pågående projekt och arbetade sida vid sida med Oskar Selmeryd, en kollega med mycket erfarenhet från de arbetsuppgifter jag nu också har.

 

En tredjedel av ForestX anställda i Sverige har en skoglig utbildning och yrkesbakgrund. Det gör att det finns ett stort stöd och kunskap i alla skogliga frågor i arbetet.

erikkarin

Arbetsuppgifterna för projektledarna med skoglig bakgrund varierar och följer projektens gång. I Optinexprojekten, som gäller sågverk, kan det se ut så här:

– Vi vet vilken information vi behöver i projektet och sedan analyserar vi sågverkets tillgängliga data och hjälper till med vilken data som behöver tas fram ytterligare. Sedan bearbetar vi denna till en modell av sågverket. Helt enkelt en digital kopia med alla aktiviteter, produkter, resurser och marknadsförutsättningar. När vi har den kompletta modellen kan sedan Optinex hitta den optimala produktionsplanen för sågverket och undersöka nya scenarier.

– En viktig del i projektet är också att utbilda användarna i programmet och vilka arbetssätt som behöver utvecklas för att bäst nyttja vinsterna med programmet, berättar Erik Skärberg.

Erik Skärberg trivs med livet som konsult.

– Det är väldigt varierande. Man får ett annat perspektiv när man arbetar med olika kunder. Det blir utvecklande också för en själv.

– Vi utvecklar på riktigt de absolut senaste stöden för skogsindustrin och det är roligt att verkligen arbeta längst fram i den digitala utvecklingen.

ForestX har egna erfarna systemarkitekter i Sverige med erfarenhet från skogsindustrin och arbetar fram de digitala lösningarna tillsammans med ForestXs utvecklingsteam i Indien. Erik Skärberg, som själv har ett tekniskt intresse, får på det sättet också ta del av utvecklingsarbetet med kravställning och testning från en användares perspektiv genom att förstå kundens behov.

Att arbetslivet också kunde innehålla projekt ute i Europa var inte vad Erik Skärberg hade förväntat sig efter utbildningen till jägmästare. Men ForestX har flera stora kunder ute i Europa, och projekten där leder till nya insikter och kunskaper om branschen.

– Det finns en del skillnader i hur vi jobbar inom skogs- och sågverksbranschen i Sverige och hur de gör i tillexempel Österrike och Tyskland. Till exempel att de jobbar med mycket större antal produkter på ett och samma sågverk och att de stora på vidareförädling speciellt limträ.

Namn: Erik Skärbärg

Gör: Verksamhetsutvecklare på ForestX

Favoritträd: Tall

– Som orienterare är det inte mycket som går upp emot att springa genom en fin tallhed.

Bästa naturupplevelse

– Cykelsemester med MTB i Grövelsjön och Ramundberget. Fantastisk fjällmiljö.

1

Favoritappar:

Strava

UDisc

Spotify

 

Läs mer om hur det är att vara ny på ForestX!

 

Vill du veta mer om ForestX?

Följ oss på LinkedIn 

 

Vi söker alltid dig med skoglig utbildning och viljan att arbeta med digitaliseringen av skogen!

 

Vill du prata mer? Kontakta:

Erik Skärberg

Patrik Anderchen

Carl Barck

Sveaskog och ForestX lanserar KingPin

Göteborg

 

KingPin är ett verktyg som med AI-teknologins hjälp hjälper Sveaskog att ta hand om skogsråvaran på bästa möjliga sätt! KingPin har tagits fram i samarbete med ForestXs partner Tenfifty.

 

– Produktionen optimeras både efter varje kunds unika behov och utifrån hur våra skogar ser ut i kundens leveransområde. Timmerandelen ökar och transporterna effektiviseras, till gagn för kunder och miljö. Så vinsten blir stor – ur flera perspektiv, säger Mattias Forsberg, produktionschef marknadsområde Syd, Sveaskog.

Oskar Selmeryd, projektledare, ForestX, David Fenrich, CTO, Tenfifty, Stefan Jönis, lösningsarkitekt, ForestX, Anders Bjurström, CEO, Tenfifty, Mattias Forsberg, produktionschef, Sveaskog, Samuel Eriksson, Tenfifty, Christer Lindqvist, marknadschef, medgrundare ForestX, Patrik Anderchen, verksamhetsutvecklare, ForestX, Jörgen Westman, skogsteknisk chef, Sveaskog.
Jörgen Westman, skogsteknisk chef, Sveaskog och Mattias Forsberg, produktionschef, Sveaskog på ForestXs huvudkontor i Göteborg.
Under våren 2022 samlades teamen från ForestX, Sveaskog och Tenfifty i Göteborg för utvärdering av arbetet.

– Det är ett långt och lyckosamt projekt som nu går i hamn! Det har varit roligt att få genomföra ett AI-projekt med en välbekant och långvarig kund som Sveaskog. Vår ambition är att hela tiden ligga i digitaliseringens framkant. Nu blickar vi framåt mot nya utmaningar tillsammans, säger Christer Lindqvist, marknadschef och medgrundare till ForestX.

 

Läs mer om KingPin och projektet hos Sveaskog

Unik GIS- och fjärranalyskompetens i samarbete med Dianthus

Göteborg/Boden

 

ForestX och Dianthus går in i ett gemensamt samarbete.

 

– Dianthus har en unik spetskompetens inom analys av kart- och bildmaterial samt GIS. Vi går in i samarbetet för att utveckla kunnandet och för att nå fler skogliga verksamheter, säger Johan Bergström, ForestX.

 

Det Bodenbaserade bolaget Dianthus drivs av Fredrik Walter, vd, och Daniel Nilede. Dianthus teknik bygger till stora delar på den forskning och utveckling som Fredrik Walter både nu och tidigare genomfört inom bild- och fjärranalys.

 

– Vi må vara väldigt små, men vi är också väldigt spetsiga och arbetar tillsammans med de flesta stora svenska skogsbolagen, säger Fredrik Walter, vd Dianthus.

Fredrik Walter, vd Dianthus AB.

Dianthus är specialiserade inom systemutveckling, geografiska informationssystem och fjärranalys inom skogsindustrin. Kombinationen av ett mycket stort branschkunnande med spetskompetens inom nämnda områden har gett Dianthus stora konkurrensfördelar och är ett välkänt namn i skogssverige. Företaget har tillexempel kunder som SCA och Stora Enso. Dianthus grundades år 2000.

 

Unik teknisk kompetens kring kartanalys

 

– Samarbetet kommer att stärka kundernas konkurrensförmåga hos oss båda. Dianthus har en unik teknisk kompetens kring kartor och analys av kartmaterial, säger Christer Lindqvist, marknadschef ForestX.

 

– Marknaden kring data från fjärranalys accelererar. Tillsammans med Dianthus är vi redo när branschen tar nästa steg, säger Johan Bergström, ForestX.

Daniel Nilede och Fredrik Walter på besök hos ForestX i Göteborg.

ForestX digitaliserar och skapar värde för skogsindustrin genom att kombinera ny teknik, processkunskap, verksamhetskunskap tillsammans med en portfölj av unika branschlösningar. Bolaget grundades 2018 och har i dag närmare 45 medarbetare i Sverige och i Indien.

 

Gemensam produktutveckling

 

Båda parter ser samarbetet som djupt och långtgående. Företagen ska gemensamt vara delaktiga i produktutveckling och kommer att dela på resurser och dela kompetens med varandra.

 

– Vi ska utveckla och sprida kunnandet som Dianthus för med in i samarbetet för att kunna nå fler skogliga verksamheter. Det här är en långsiktig strategisk satsning för att utveckla den senaste tekniken för digitaliseringen av skogsbranschen, säger Johan Bergström.

 

Några exempel på Dianthus produkter och tjänster:

 

Dianthus vägpaket

Planering av skogsbilvägar. Ett avancerat beslutsstöd med geografisk analys.

Utifrån befintligt vägnät och kända hinder i terrängen görs sedan beräkning av terrängtransportbehovet. Med det som underlag går det slutligen att beräkna var det är mer lönsamt att bygga väg i stället för att köra virket i skogen. Stora Enso en av kunderna.

 

Tjänster för automatiska skogsöversikter

Den nationella laserskanningen och dess fritt tillgängliga skogliga variabler har, tillsammans med en mängd andra lättillgängliga och nyttiga data, skapat helt andra förutsättningar och möjligheter för att våga tänka nytt och annorlunda kring traditionell skogsuppskattning. Dianthus har under lång tid utvecklat och marknadsfört tjänster för automatisk avfattning av skogen i homogena bestånd samt skattning av skogliga parametrar. Metodiken bygger på att olika datakällor kombineras för att på ett strukturerat och logiskt sätt skapa en tillförlitlig och praktiskt användbar skogsöversikt. Under det senaste året har Dianthus implementerat AI/Deep Learning för att lyfta deras skogsöversikter till nya höjder.

Samplanering.se

Planeringsportal för rennäringen och skogsnäringen. Skogsägare och renägare kan i samma portal planera och komma överens om åtgärder i skogen.

 

Besök Dianthus hemsida för mer läsning!

Ny i ledningsgruppen: Skogligt fokus för Johan Bergström

Göteborg

 

ForestX utökar och förstärker sin ledningsgrupp med Johan Bergström.

 

– Med den takt vi växer och med de komplexa uppdrag vi har är vi glada för att Johan Bergström vill bidra med sina ledaregenskaper och gedigna skogskompetens, säger Carl Barck, vd och medgrundare till ForestX.

 

Johan Bergström går direkt in i arbetet och kommer att ansvara för de skogliga delarna av ForestXs verksamhet.

 

– Det handlar om att utveckla de skogliga produkterna och tjänsterna och ha fokus på de frågorna i vårt ledningsarbete, säger Johan Bergström.

 

I uppdraget ingår också att finnas tillgänglig för ForestXs skogliga projektledare.

 

– Jag har arbetat mycket med att bygga team. Jag vill hitta bra individuella lösningar och arbetssätt för alla. ForestX är och ska fortsatt vara den bästa arbetsplatsen för de som vill vara med och arbeta med de mest spännande digitaliseringsprojekten i svensk och europeisk skogsindustri.

 

Johan Bergström har en gedigen skoglig bakgrund. Han har arbetat som GIS-specialist, sedan som forskare på Skogforsk. Vidare har han arbetat många år på Sveaskog, bland annat som ansvarig för verksamhetsnära IT och verksamhetsutveckling. De sex sista åren på Sveaskog var Johan även programledare för ett förändringsprogram inom virkesflödet där både ett helt nytt virkesflödesplaneringssystem och arbetssätt utvecklades och infördes.

 

ForestX har sedan starten 2018 vuxit till närmare 45 medarbetare.

 

– Vi är i en expansiv fas, och med Johan i ledningsgruppen håller vi fokus på grunden till hela vår verksamhet; de skogliga produkterna och tjänsterna, säger Carl Barck.

 

Johan Bergström på LinkedIn

Äntligen dags för afterwork!

Göteborg

 

Nu kan vi äntligen ses som vanligt igen! En fredag i maj 2022 kunde vi ha en afterwork på kontoret i Göteborg.

 

Vi bjuder här på några mingelbilder!

 Kan du skog, it och vill mingla med oss på framtida after work-träffar? Hör av dig till vår vd Carl Barck!

Nya projekt i Europa med Pfeifer

Göteborg 

 

ForestX and Pfeifer fortsätter att arbeta tillsammans. Efter det framgångsrika projektet då ForestX utvecklade Optinex Glulam tillsammans med Pfeifer i Österrike undersöker företagen nu nya sätt att digitalisera och optimera trätillverkningsprocesserna.

  

I december 2021 var Stefan Hammerl, it-chef and Andreas Schierle, process- och projektchef vid Pfeifer, på besök i Göteborg där de diskuterade kommande projekt. ForestX utvecklade nyligen en ny applikation inom Optinex för taktisk planering för Pfeifers produktion av korslimmat trä.

Andreas Schierle, Stefan Hammerl, Pfeifer och Carl Barck och Johan Eriksson, ForestX jobbar vidare efter det lyckade projektet med Optinex Glulam.

 

Nu planerar Pfeifer att implementera Optinex i andra delar av företaget också. Därför kommer Pfeifer och ForestX att fortsätta sitt samarbete.

 

– Samarbetet med ForestX är väldigt värdefullt för oss eftersom vi inte bara letar efter tekniska lösningar utan också efter en partner med djup förståelse för hela träprocessen. ForestX kan också hjälpa oss att identifiera bästa sättet att anpassa vår organisation och våra system, säger Stefan Hammerl, it-chef vid Pfeifer.

 

– Det är inspirerande att arbeta med kunder som Pfeifer som vill och vågar arbeta med de senaste digitala arbetsredskapen inom sågverksindustrin. Det är i samarbetet med hängivna kunder som Pfeifer som vi kan göra Optinex ännu bättre. Det här betyder att vi alltid kan möta industrins behov och krav, säger Carl Barck, vd ForestX.

 

Mer om Pfeifer

 

Pfeifer är ett ledande företag inom den europeiska träindustrin. I sina åtta anläggningar i Österike, Tyskland och Tjeckien utövar Pferifer sin filosofi; passion för timmer – passion för vårt arbete med barrträd. 

 

Med Pferifers mer än 2 000 anställda förädlar företaget råmaterialet till en stor variation av produkter. En tydligt strukturerad produktportfölj lägger grunden för Pfeifer groups framgång. I över 90 länder litar människor på Pfeifers produkter.

 

pfeifergroup.com

Enkelt att pröva utfallet av olika affärer

Göteborg/Färila 

 

 

ForestX är nu i slutfasen av en förstudie tillsammans med Setra.

Vad kan Optinex åstadkomma i Setras sågverk? 

I förstudien har ForestX byggt en full modell av Optinex för Setras sågverk i Färila. Modellen efterliknar och reagerar som det riktiga sågverket med några få förenklingar.

 

 

Oskar Selmeryd är projektledare på ForestX och förklarar vad sågverk som det i Färila kan få ut vid användningen av Optinex:

 

1. Kristallkula

 Optinex fungerar som en kristallkula! Vad händer om vi inför kommande kvartal vill sälja den här typen av produkter mot den här tänkta marknaden till det här tänkta priset?

 

– Eller vad händer om vi ändrar fördelningen av produkter. Hur påverkar det produktionsplanen och nettoresultat? Vi kan modellera olika scenarier och sedan utvärdera. Man kan helt enkelt pröva vad olika typer av affärer får för effekt för nettoresultatet. Och det går att göra löpande hela tiden.

 

2. Alternativkalkyl

 Vad ger det för effekt om vi byter marknad och produkter? Hur klarar vi produktionen, andra åtaganden vi redan har och hur ser utnyttjandegraden ut på sågverket. Allt det kan Optinex ge svar på.

 

3. Förändringar i råvaruförsörjningen

 Råvaruförsörjningen kan ändras; råvaran har en annan diameter än planerat, eller kommer i en annan längdfördelning. Optinex kan då visa vilken effekt det ger på sågen, hur betalningsförmågan ändras och hur klarar man sina tidigare åtaganden sett utifrån förändringen.

 

Kunden Setra lyfte också tidigt frågan vilka krav som ställs på organisationen för att Optinex ska fungera som bäst. Den delen finns alltså också med redan i förstudien.

– Det måste finnas en organisation som kan ta emot verktyget. Vem är ansvarig för att underhålla produkten, till exempel? säger Oskar Selmeryd. Vi har helt enkelt tittat på organisationen kopplat till användningen av Optinex.

 

– Vi har också tittat på hur Optinex tekniskt kan integreras på företaget.

 

– Det här är ju ett helt nytt verktyg som du inte har använt tidigare hos Setra, då är det viktigt att man adresserar både de tekniska och de organisatoriska frågorna tidigt, så att det inte bara landar i någons knä när det är klart.

 

Förstudien inleddes i oktober 2021 och redan i januari 2022 kan Setra se och utvärdera hur Optinex fungerar i just deras fall.

I förstudien har ForestX byggt en full modell av Optinex för Setras sågverk i Färila. Med start i januari 2021 kan Setra testa och utvärdera hur Optinex fungerar.

 

 

Om Setra:

 

 

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Företaget har åtta produktionsenheter runt om i Sverige, sju sågverk och en förädlingsenhet där Setra tillverkar limträ, komponenter och KL-trä.

 

 

Setra ägs till 50 procent av Sveaskog och 49,5 procent av skogsägarföreningen Mellanskog. Övriga andelar ägs av 1500 mindre aktieägare.

 

 

I koncernen ingår dotterbolagen Setra Trävaror, Pyrocell samt Setra Wood Products.

 

 

Setra har cirka 800 anställda och omsätter cirka fyra miljarder kronor. Omkring 65 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern, Asien och Australien.

ForestX fortsätter växa i Dalarna: David Rasche del av teamet

Leksand/Göteborg

 

Projektledaren och lösningsarkitekten David Rasche är sedan i höstas en del av ForestXs ständigt växande team i Dalarna.

 

ForestX handlar om skog och it, och det är precis den kombinationen vi hittar i David Rasche. Med en teknisk bakgrund hamnade amerikanen David Rasche 1990 i Dalarna och började arbeta på Stora. Sedan dess har arbetslivet bland annat handlat om it i kombination med papper, tidningspapper och kartong och uppdragsgivarna varit välkända bolag som Billerud och Holmen.

 

Sammanslagning av Stora Enso

 

Uppdraget nu för David Rasche är att verka som stream lead i den pågående sammanslagningen av Stora Enso. Bolaget har under åren knoppat av bolag som nu återigen ska samlas under samma paraply.


– Uppdraget handlar om att systemmässigt sy ihop bolaget. Det handlar om integration och sammanslagning av processer, förklarar David Rasche.


Sammanslagningen påbörjades tidigt under 2021 och väntas vara klar till sommaren 2022.

 

Agilt arbetssätt i projekten

 

Även om projektet är omfattande och involverar allt från teknik till ekonomi och juridik vilket ger fullspäckade mötesdagar, är det en påtagligt lättsam projektledare som berättar om sitt uppdrag.


– Det kanske kommer med åldern, man lär sig att fokusera på det som är viktigt, i alla projekt finns det så mycket brus runtomkring.


– Jag har jobbat inom it, men jag vill inte sitta själv och programmera. Jag tycker om att driva saker framåt.

 

Ett agilt arbetssätt hjälper också till. Att bryta ner projektet i mindre beståndsdelar och att ständigt utvärdera vad man ska åstadkomma och vilka resurser som krävs är ForestXs och David Rasches sätt att arbeta.

 

Nya arbetssätt i ForestX

 

Att David Rasche valde att gå till ForestX hade många orsaker.


– Jag kände redan en del av de anställda. Det är en bra energi i bolaget, många nya tankar om nya sätt att arbeta. Det behövs verkligen i branschen.


– ForestX provar också nya sätt att nå ut till kunderna, tillexempel med webbinarierna om AI i skogen. Vi är bra på att snabbt och enkelt testa nya idéer.

 

Fler ansluter till teamet i Dalarna

 

ForestX team i Dalarna har visat sig bli ett cykelfrälst gäng.


– Jag kör mest landsväg, och de andra är inne på mountainbike. Men jag får väl skaffa mig en mountainbike och hänga med dem, säger David Rasche.

 

Och fler cykelfrälsta är på väg till teamet i Dalarna efter årsskiftet. Håll utkik här för fler nyheter från ForestX.

 

Faktaruta:

 

David Rasche: Projektledare/Projektstyrning, Lösningsarkitekt

Favoritträd: Lönn

Bästa naturupplevelse: Dykning på Mauritius

Mest använda app: Sky guide och NY Times

Tre favoritbokmärken i min webbläsare: Astrobin.com, Astronet.se, Youtube.com

Christer och Mohamed lyckat team i schackturnering

ForestXs marknadschef och grundare Christer Lindqvist medverkade i oktober 2021 i evenemanget ”Näringslivet möter förorten”.

Christer och hans schackpartner Mohamed mötte andra team i en parschaksturnering. De spelade vartannat drag, med den enda begränsningen att de inte fick prata om dragen, men väl om precis allt annat! Eftermiddagen kunde summeras med två segrar, två förluster och en oavgjord match.

 

– Med mina mycket begränsade kunskaper i schack är våra framgångar helt Mohameds förtjänst. Jag vill också tacka alla barnen från Eriksbo i Angered för bra support under matcherna, säger Christer Lindqvist.

 

”Näringslivet möter förorten” är en eventbaserad rörelse för integration som för människor samman. Evenemanget arrangeras varje år i Stockholm, Göteborg, Linköping och Malmö.

 

Läs mer här

Rulla till toppen