ForestX

Okategoriserad

ForestX i nytt stort europeiskt projekt: Taktisk operationell planering hos Rubner

Under hösten 2021 har ForestX inlett arbetet med tre projekt hos den träförädlande koncernen Rubner i Österrike. Rubner har verksamhet på 20 platser i fyra europeiska länder med över 1 300 anställda.

 

Det första projektet handlar om att implementera taktisk planering med OptiNex. 

 

Sedan följer projekt med operationell sågverksplanering med OptiNex samt ett projekt för planering för limträ. 

 

– Det är ett roligt med ännu ett större projekt hos en stark europeisk träkoncern, säger Carl Barck, vd ForestX. 

 

– Vi tar med oss lärdomar om den centraleuropeiska träindustrin från tidigare kunder in i det nya projektet. Vi ser ett stort intresse för att digitalisera alla delar av arbetsprocessen hos våra europeiska kunder.

Mathias Johansson till ForestX: ”Det är kul att se drivet i bolaget”

Göteborg/Falun

 

ForestX kontor i Dalarna växer. Nu ansluter lösningsarkitekten Mathias Johansson. Och fler väntar.

 

I våras etablerade sig ForestX i Dalarna med Stefan Jönis. Redan då efterlyste han kollegor, och nu börjar de att trilla in.

 

Efter en lång karriär som utvecklare och arkitekt på främst stora internationella bolag som tillexempel Ericsson, Hewlett-Packard och TietoEvry har nu Mathias Johansson tagit steget vidare till ForestX. 

 

– Ett litet bolag lockade. Här får jag vara med och påverka på ett helt annat sätt. Man kan direkt prata med vd och ägare. Det är kul att se drivet runt omkring och själv vara med och bidra och bygga upp något, säger Mathias Johansson.

 

– Jag har hållit på ett bra tag nu med systemutveckling och byggt stora system som använts av hundratusentals användare. Det har rört sig om många olika typer av branscher. Men mycket är lika, grundbultarna är de samma inom alla stora industrier, som tillexempel lager och ordrar som ska hanteras. De senaste åren har jag arbetat mer mot skog och insett att skogsprocesserna är oerhört komplexa.

 

Mathias Johansson går direkt in i arbetet på ForestX med Optinex samt utvecklingsarbetet kring pin-filer.

 

Skogen innebär dock inte bara jobb bakom skärmen för Mathias Johansson.

 

– Jag trivs i skogen, gillar att cykla mountainbike och springa. Jag brukar avsluta året med cykelvasan. Fysiskt har jag alltid arbetat i skogen under min uppväxt, vi har haft skog och jag har sågat och tagit reda på ved, säger han på klingande dalmål.

 

  Från ditt professionella perspektiv; vad ska man ha koll på i skogsbranschen under 2021/2022?

 

– Allt kring AI och hur man kan nyttja molntjänster. Arbetet kan bli så mycket mer effektivt och det går att göra kostnadsbesparingar. 

 

– Det är också spännande hur man scannar av skog med drönare och satellitverktyg och hur man sedan drar nytta av det med AI och maskininlärning. Det är en spännande bransch som inte är så digitaliserad som den kunde vara. Men vi är långt framme i Norden, säger Mathias Johansson.

 

Namn: Mathias Johansson

 

Titel: lösningsarkitekt

 

Favoritträd: Mammutträden i Yosemite nationalpark.

 

Bästa naturupplevelse: ”När jag arbetade i USA gjorde jag flera resor där. Vid ett tillfälle gjorde jag en bilresa under en månad i Kalifornien och var bland annat i Yosemite nationalpark. Det är den överlägset roligaste naturupplevelsen jag har haft. Där har funnits träd som kunde åka bil igenom. Allt är så fruktansvärt stort, träden är så stora, man bara baxnar. Death Valley, öknen i Kalifornien var också en upplevelse. Det var runt 50 grader när man steg ur bilen.”

 

Mest använda app:  Strava, en träningsapp. En social plattform där man kan jämföra sina tider och prestationer mot andra som motionerat på samma sträcka. 

 

Tre favoritbokmärken i min webbläsare:

Feber.se – tekniknyheter om allt från spel till bilar.

Nordichardware.se – tekniknyheter

Expressen.se

Marknadsledande planeringsverktyg för limträindustrin integrerat med SAP S/4HANA i drift hos Pfeifer i Österrike

Göteborg/Imst

 

Europas limträindustrier hade behov av en helhetslösning för planering av produktionen integrerat med SAP S/4HANA.

Så Johan Eriksson med kollegor på ForestX utvecklade en modul till företagets befintliga produkt Optinex. Optinex är ett unikt planeringsverktyg som utnyttjar den fulla kraften i IBM Watson.

 

Sedan i januari 2021 är applikationen i drift hos Pfeifer i Österrike.

 

En stor del av limträplaneringen i Sverige och runt om i Europa sker med hjälp av execelark och enklare datorstöd. Så införandet av Optinex Glulam innebär ett direkt kliv in i ett digitaliserat arbetssätt för de träförädlingsindustrier som väljer applikationen.

– Optinex hjälpte oss att implementera vår affärsstrategi på ett konsekvent sätt med hänsyn till digitaliseringen av den produktionsrelaterade affärsprocessen, säger Stefan Hammerl, it-chef på Pfeifer.  

Unik optimeringsmodell för kunden

 

– Vår händelsestyrda arkitektur är uppbyggd från grunden för maximal flexibilitet när vi integrerar den med kundernas lösningar. Både vad gäller överföringsmetoder och meddelandeformat, säger Johan Eriksson, ForestX.

– Vi har tagit fram en unik optimeringslösning där modellen kan anpassas efter kundens behov. Lösningen är integrerad med övriga moduler i Optinex. Lösningen blir på det sättet mer komplett, berättar Johan Eriksson, ForestX.

 

Optinex är en äkta SaaS-lösning (Software as a Service). Optimeringsmotorn är uppgraderad för att fullt ut kunna använda kraften i IBM Watsons molnoptimering. Optinex är sömlöst integrerat med affärsprocesserna i SAP S/4-HANA, vilket minimerar det manuella arbetet och gör att användaren når en hög grad av säkerhet och tillgänglighet.

– Vår händelsestyrda arkitektur är uppbyggd från grunden för maximal flexibilitet när vi integrerar den med kundernas lösningar. Både vad gäller överföringsmetoder och meddelandeformat, säger Johan Eriksson, ForestX.

– I ForestX har vi funnit en partner som förstår vår affärsmodell och samtidigt har transformerat våra ibland väldigt komplexa krav till ett skalbart och användarvänligt system med OptiNex, säger Stefan Hammerl, Pfeifer.

 

Allt drog igång sommaren 2020. Integrationen av OptiNex Glulam var del av Pferifers SAP S/4Hana implementationsprojekt. Under augusti startade integrationsprojektet, tidig höst kunde ForestX demonstrera delar av applikationen och under december gjordes tester och anpassningar. I januari 2021 började applikationen att användas i produktionen.

 

Under implementationsfasen sattes ett agilt projektteam samman bestående av optimeringsspecialister, arkitekter och planerare från Pfeifer. Projektet omfattade anpassningar till kundens UI samt skräddarsydda modeller för integration och optimering. Med ett team med erfarenhet från liknande projekt kunde man lära av varandra och fullfölja projektets mål inom tidsramen.

 

I början på mars 2021 var Johan Eriksson och hans team inne i en fas av ”hyper care”. I denna fas har ForestX extra resurser på support till slutanvändarna för att garantera en smidig utrullning.

Vid Pfeifers anläggning i österrikiska Imst är OptiNex Glulam i drift sedan januari 2021.

Digitaliserad process

 

Andra limträtillverkande industrier skulle genom Optinex Glulam kunna bli mer digitala i sin produktion; modulen går att använda både i industrier med hög grad av kundanpassning och hos de som tillverkar standarddimensioner.

 

Johan Eriksson med kollegor tittar också på hur applikationen kan utvecklas till att också omfatta korslimmat trä, KL-trä. (På engelska cross laminated timber, CLT). Metoden är vanlig ute i Europa, men mer ny i Norden.

 

Korslimmat trä används till exempel till bostäder där byggelement färdigställs i fabriken. Allt från dörrar och fönster till eluttag är urtagna ur väggmodulerna. Och vilken nytta skulle ett smart planeringsverktyg kunna göra i de här processerna? Johan Eriksson spanar in i framtiden:

 

 – Tja, man behöver ju inte lägga träet med bäst kvalitet på de utrymmen man vet sedan ändå ska plockas bort…     

Pfeifer har sitt huvudkontor i Imst, Österrike. Bolaget har över 2 000 anställda och har åtta anläggningar i tre europeiska länder.

Mer om Pfeifer

 

Pfeifer är ett ledande företag inom den europeiska träindustrin. I sina åtta anläggningar i Österike, Tyskland och Tjeckien utövar Pferifer sin filosofi; passion för timmer – passion för vårt arbete med barrträd.

Med Pferifers mer än 2 000 anställda förädlar företaget råmaterialet till en stor variation av produkter. En tydligt strukturerad produktportfölj lägger grunden för Pfeifer groups framgång. I över 90 länder litar människor på Pfeifers produkter.

 

pfeifergroup.com   

 

Teamet från ForestX som jobbade med projektet

JohanErikssonForestX

Johan Eriksson

Lösningsarkitekt

Fokusområden

Problemlösa, förenkla och automatisera.

image-1

Oskar Danielsson

Lösningsarkitekt

Fokusområden
Problemlösa, utveckla och modellera

webb_6659

Prasad Patole

Senior Technical Lead

Fokusområden 
Senior systemutvecklare med 10+ års erfarenhet av Microsoftteknologi. God erfarenhet inom MS Azure development och Azure Devops

webb_6611

Pooja Rakade

Lead Software Engineer

Fokusområden

Senior systemutvecklare med 5+ års erfarenhet inom Microsoftteknologi. Pooja Rokade har främst arbetat med skogliga lösningar (4+ år).

Sven Lundmark: “Kunden måste vara stark i sin roll”

Stockholm/Göteborg

 

Med 40 års erfarenhet från den svenska och internationella it-branschen kom Sven Lundmark till ForestX. Nu är han del av bolagets nya satsning ForestXChange.

 

Kombinationen lång it-erfarenhet och genom flera uppdrag för de stora svenska skogsbolagen gör karriärsteget till ForestX naturlig. Just att få arbeta mot en specifik bransch och få gå på djupet i den lockade Sven Lundmark.

 

– Skogen är viktig för Sverige. Det är en basindustri och en framtidsindustri. Hos ForestX får jag möjlighet att jobba småskalig och arbeta nära dem som tar besluten. Och så kände jag Christer!

Bygger upp Stockholmskontor

 

Sven Lundmark utgår från Stockholm, och ska bygga upp ForestX nya kontor där. Det finns redan 6 personer knutna till Stockholm.

 

– De stora skogsbolagen har mycket av sin verksamhet norrut och flera har sina huvudkontor i Stockholm. Vi vill vara närmare dem

Med ForestX huvudkontor i Göteborg räknar dock Sven med att regelbundet vända västerut för att arbeta nära kollegorna där.

 

ForestXChange för förändringsledning

 

Sven Lundmark arbetar med ForestX satsning på strategi och förändringsledning; ForestXChange. Grunden till satsningen kommer ur det behov många – kanske alla – företag har när det kommer till att genomföra stora it-projekt och den enorma förändringsresa på olika plan som det medför. Lägg där till skogsindustrins specifika krav på reell branschkunskap som ForestX besitter.

 

Sven Lundmark poängterar särskilt kundens uppgift och position genom ett omfattande förändringsarbete.

 

– Kunden måste kunna matcha upp kunskapsmässigt, och vara stark i sin roll. Vi och mitt gäng gör den här förändringsresan hela tiden och kan ge mycket stöttning.

 

Tips för lyckade it-projekt

 

Utmaningarna genom ett it-projekt kan vara många. Här kommer några av Sven Lundmarks hållpunkter för ett lyckat it-projekt och förändringsarbete.

 

 1. Ha inte för bråttom in i projektet. Lägg tid på förarbetet!

 2. Se leverantörerna som en tillgång, ha en dialog med möjliga leverantörer.

 3. De viktiga nyckelpersonerna i projekten är ofta också viktiga i det dagliga arbetet. Se till att de finns tillgängliga för förändringsarbetet.

 4. Den allra största delen av projektets nyttovärden finns i den fortsatta förvaltningen. Planera för det!

 5. Vi har utarbetat ett best practice, och det är det arbetssättet vi på ForestXChange tillämpar i våra kundprojekt.

Digitaliserad skogsbransch i framtiden

 

2020 var i och med pandemin ett omtumlande och omskakande år för många branscher. Vad spår då Sven Lundmark för skogsbranschen 2021 och framåt från sin horisont?

 

– Skogsbranschen har god lönsamhet och har förmåga att investera i teknik. Vi är duktiga i Sverige på skogsvård och vi har en nettoproduktion i landet. Kombinationen tillgång till bra råvara, ekonomi, investeringar och forskning gör skogsindustrin till en långsiktig vinnare.

 

– Digitaliseringen kommer att betyda mycket. Att vi kan automatisera och ha ett digitalt stöd för arbetet. Det är också intressant att utveckla hur man kan använda AI och maskininlärning i befintliga processer. Det är en spännande teknik att använda data man har och hitta smarta och bättre samband.

 

Områden där ForestXChange kan stötta sina kunder

 

 1. Hantera och motivera stora och omfattande investeringar.

 2. Skapa grundförutsättningar för att kunden ska lyckas genomföra sitt projekt.

 3. Säkerställa kundens effektmål och vision för investeringen i en ny IT-lösning.

 4. Minska risken för överskriden budget och förskjuten tidplan.

 5. Säkerställa en fungerande effektiv förvaltning och vidareutveckling av lösningen.

Vad ForestXChange erbjuder är kvalificerade individer och team som arbetar efter väl beprövade arbetsmetoder. Det kan vara för kortare eller längre tid och finns tillgängliga inför projektet ända till sjösättning och vidare förvaltning.

 

Mer om Sven Lundmark

Gör: Projektledare/förändringsledare på ForestX och ForestXChange.

 

Favoritträd: Äppelträd! Vi har sju-åtta äppelträd hemma i Nacka, det är ett fantastiskt träd som reagerar på skötsel och kärlek. Jag snickrar en del och använder virket till arbeten som knivskaft, badpallar och skärbrädor. Virket är hårt med stora kontraster mellan ljusa och röda partier.

 

Bästa naturupplevelse: Vandra i Dolomiterna! Vi har en lägenhet där, 1000 meter över havet. Där finns något som kallas Via Ferrata. Det är ett system med fasta leder som man kan haka fast sig i och vandra efter. Att vandra i åtta timmar och sedan ta sig upp på någon topp är en upplevelse!

 

Mest använda app: Omni, en samlingsapp för nyheter. Jag läser om ekonomi, nyhetsutvecklingen, miljöfrågor… Jag är en allmänt besvärligt nyfiken person.

 

Tre favoritbokmärken i min webbläsare:

Telldus – Kontrollerar värme och luftfuktighet i bostäderna i Stockholm, Dalarna och Italien.

Linkedin – Behålla kontakten med alla mina tidigare och nuvarande kollegor.

Instagram – Delar gärna med mig av min tillvaro för familj, släkt och barndomsvänner.

Anna Adrup till ForestX: “Man måste vara proaktiv kring VIOL 3”

Karlskoga/ Göteborg

 

I Anna Adrup har ForestX knutit till sig en person med gedigen skogserfarenhet i kombination med it-kunskap. Anna Adrup valde skogen redan i gymnasiet.

 

Virkesköpare, logistiker och verksamhetsutvecklare finns på det skogliga CV:t. Grunden lades redan på naturbruksgymnasiet och vidare under utbildningen till skogsingenjör. Många år på Sveaskog, och sedan en avstickare på både konsultbolag och statlig myndighet för att nu återvända till skogen. Med erfarenhet från olika branscher ser hon både likheter och skillnader med skogen.

 

– Jag saknade skogen och att arbeta med verksamhetsnära frågor. Jag gillar att arbeta med förändringsledning inom produktion och logistik. Det är de huvudområden som jag har erfarenhet från. Vi arbetar i det klassiska gränslandet mellan verksamhet och IT, men jag lutar mer åt verksamhet. Så det är jätteroligt att vara tillbaka och att få vara på ForestX.

Första uppdraget för Anna Adrup är att arbeta med VIOL 3-projektet på Sveaskog som verksamhetsutvecklare. Det handlar bland mycket annat om att formulera verksamhetens behov till Biometria som utvecklar VIOL 3.

 

Från ditt professionella perspektiv; vad ska man ha koll på i skogsbranschen under 2021?

 

– Man måste vara proaktiv i utvecklingsfrågorna kring Biometria och VIOL 3. Man måste kliva fram och vara med och bevaka och påverka. Frågan spänner över så många delar och det gäller att nätverka. Det är flera bolag som sitter i samma båt, det gäller att ta armkrok i de frågor där vi har lika behov och nyttja de nätverk man har.

 

Faktaruta

 

Namn: Anna Adrup

 

Titel: Affärskonsult / projektledare / verksamhetsutvecklare

 

Favoritträd: Sparbankseken som står efter Skultunavägen utanför Västerås. Det sägs att den inspirerat till loggan för Sparbanken. Det är var historien säger i alla fall, och jag är från Västerås. Det är ett fantastiskt vackert träd!

 

Bästa naturupplevelse: Min pappa är från Skåne och ett barndomsminne är hur vi barn satt i bigaråträden på Österlen och åt bigaråer.

 

Mest använda app: Etsy, en handelsplats för unika och handgjorda produkter och tillbehör för hantverk. Jag tycker om allt som är vackert och smakar gott! Jag tycker om att skapa och hittar mycket där.

 

Tre favoritbokmärken i min webbläsare: Biometria, Sveaskog och Hemnet.

 

Läs mer om VIOL 3 här.

ForestX har fler samarbeten med Sveaskog.

 

Läs om de två AI-projekt som leds av ForestX.

Övergången till VIOL 3 spelar en avgörande roll när Trimble Forestry satsar på den nordiska marknaden.

 

Läs intervjun med företagets vd Kevin Toohill här.

Sveaskogs satsning på AI knyts samman hos ForestX

Göteborg

 

När Sveriges största skogsägare Sveaskog satsar på AI knyts två projekt samman hos ForestX. Oskar Selmeryd på ForestX leder just nu två innovativa AI-projekt för skogsjätten.

 

Sveaskog startade sitt AI-forum för två och ett halvt år sedan. 27 idéer vaskades fram, några har testats och genomförts, andra kanske aldrig går vidare samtidigt som nya förslag tillkommer.

 

Under våren 2021 pågår bland annat två projekt där Sveaskog har valt finska CollectiveCrunch och göteborgsbaserade Tenfifty till två pilotprojekt om hur företaget kan använda och utveckla AI i skogen. Och båda två av dessa ledande AI-företag är också kopplade som branschspecialister och samarbetspartners till ForestX. Så när projekten nu är igång hos Sveaskog är det Oskar Selmeryd i sin roll som projektledare på ForestX som håller i trådarna.

 

– Vi bidrar med bryggan mellan det skogliga och det tekniska, säger han. Sveaskog är en bra kund att arbeta med. Inställningen till AI är bra och det är roligt att de har ett antal koncept de vill prova.

Värdeoptimering med nytt verktyg

 

I projektet med Tenfifty och Sveaskog används AI för att hitta den optimala punkten mellan uppfyllande av kundönskemål och värde för att ge rätt instruktion inför avverkning.

 

– Det finns verktyg som ger stöd i beslutsprocessen i dag, men det är en tidsödande process, berättar Oskar Selmeryd.

I det här projektet finns inga färdiga lösningar, utan man arbetar fram ett helt nytt verktyg. Tenfifty står för erfarenheten och kompetensen vad gäller AI, ForestX bygger gränssnittet i det arbetet. Genom Sveaskog finns tillgång till data över alla typer av skog i hela landet, ett måste för att kunna träna AI.

 

Syftet med projektet är att det ska bli ett nytt verktyg för virkesvärdestekniker och motsvarande yrkesgrupper hos Sveaskog. De kommer i sin tur spara tid, ha tillgång till pin-filer med bättre kvalitet och ha mer välgrundade alternativ att ta ställning till.

 

– Om man ser på längre sikt skulle man kunna få en ännu högre grad av automatisering genom att löpande ta in data från pågående avverkningar och göra korrigeringar, säger Oskar Selmeryd på ForestX.

 

Vass synergieffekt med Tenfifty

 

Också från Sveaskogs sida är det förstås den stora graden av automatiserade uträkningar som är intressant.

 

– Att kunna göra mer snabbare och bättre som är den stora nyttan, säger Christer Ranvald, projektledare på Sveaskog.

 

Samarbetet med ForestX började tidigt i processen:

 

– Alla de vanliga it-leverantörerna har också AI. Tillsammans med Christer Lindqvist på ForestX sökte vi specialister inom AI, och genom det fann vi Tenfifty.

 

– ForestX kan skog och kan paketera till produkter. Tillsammans med Tenfifty ger det en synergieffekt som blir vass, säger Christer Ranvald på Sveaskog.

 

Under våren 2021 fortsätter arbetet med att utveckla och implementera verktyget.

 

Bättre prognoser med LindaForest

 

I projektet med CollectiveCrunch utgår man från företagets produkt LindaForest. Den samlar både publik och generell data som klimat- och satellitinformation, tillsammans med kundspecifik data om till exempel bestånd och avverkning. Tillsammans ger det förbättrade uppskattningar om planerad skötsel och utfall.

 

– Målet är förbättrade uppskattningar av skogen utan att behöva göra fältbesök. Det ska ge bättre utfallsprognoser och en tidsbesparing. Det ger också en ökad datakvalitet, säger Oskar Selmeryd.

 

Projektet kommer att genomföras i Sveaskogs resultatområde Södra Norrland och har precis startat. Det avslutas inför sommaren 2021.

 

Praktiska tillämpningar

 

AI är i dag ett begrepp som används frikostigt och förhoppningarna på vad AI kan lösa är stora inom alla branscher.

 

– AI är ett begrepp som ibland används lite fluffigt. Här jobbar vi med två praktiska tillämpningar. Vi gör något konkret och värdeskapande, säger Oskar Selmeryd.

 


 

Det här är Sveaskog

 

Sveaskog är ett statligt affärsdrivande aktiebolag samt Sveriges största skogsbolag.

 

Sveaskog äger sammanlagt fyra miljoner hektar mark, vilket motsvarar ungefär tio procent av Sveriges samlade areal. Cirka tre miljoner hektar av Sveaskogs marker är produktiv skog, vilket motsvarar 14 procent av den totala arealen produktiv skog i Sverige.

 

Sveaskog.se

 

Det här är CollectiveCrunch

 

CollectiveCrunch är ledande inom AI i skogsindustrin. Bolaget samlar in klimat-, geo- och processdata och “crunchar” ihop informationen till AI-modeller. Allt för bättre förutsägelser om skogliga innehav och skoglig hantering. Fem av de skogliga topp tio-bolagen i Norden är kunder till CollectiveCrunch.

 

Collectivecrunch.com

 

Det här är Tenfifty

 

Tenfifty utvecklar och driftsätter skräddarsydda kundlösningar baserat på artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) för att optimera, automatisera, förutsäga och prognostisera kunders verksamheter utifrån all typ av data. Tenfifty har över 15 års erfarenhet av att leverera stabila AI-lösningar med kunder i Europa.

 

Tenfifty.io

Stefan Jönis till ForestX

Leksand/ Göteborg

 

Nu kan ForestX lägga till Leksand på kontorskartan.

 

I Stefan Jönis får bolaget sin nordligaste placerade lösningsarkitekt.

 

Just nu så här i pandemitider är kontoret förvillande likt familjens hem, och några kollegor syns inte heller till.

 

– Vi får se till att bli fler, säger Stefan Jönis. Jag kommer väl i längden sakna att sitta tillsammans med andra… 

 

Genom hela yrkeslivet har Stefan Jönis arbetat mot skogsindustrin. Han har bland annat arbetat som systemutvecklare, arkitekt, projektledare och förvaltare genom hela kedjan inom pappersindustrin. Sedan ett par år vardera på Imano och Tieto.

 

Industri med bra framtid

 

Nu har han blivit en av de över 35 medarbetarna på ForestX. Han kommer att fortsätta att arbeta som lösningsarkitekt mot skogsindustrin.

 

– Det är kul att komma till ForestX. Jag känner igen många och vet att de är duktiga, jag vet vad jag kommer till. Det är också en industri med en bra framtid.

 

Från ditt professionella perspektiv; vad ska man ha koll på i skogsbranschen under 2021?

 

– AI-optimering! Vi jobbar med det med Sveaskog. Jag tror att Sveaskog är först där, och det kommer att slå när man ser hur värdefullt det är. (Läs mer om AI-projekten på Sveaskog här)

 

– Det är också spännande med skördardata och allt man kan göra med den. En sak är att göra utbytesberäkningar, det innebär att du samlar in all data från skördarna och bryter ner det på mindre områden. När du sedan ska skörda ett objekt så vill du kunna förutsäga hur mycket av olika stockar och sortiment som faller ut i avverkningen och det görs genom att jämföra med alla andra liknande ytor, baserat på tidigare avverkningar. Det fylls ju på hela tiden med data, det blir ett statistiskt AI.

 

– Skördardata är ännu ett ganska outforskat område. Man ska bara samla in data och ha lite fantasi, då finns det hur många tillämpningar som helst! säger Stefan Jönis.

 

Faktaruta

Namn: Stefan Jönis

 

Titel: Lösningsarkitekt

 

Favoritträd: Al

 

Bästa naturupplevelse: Höga kusten

 

Mest använda app: Runkeeper

 

Tre favoritbokmärken i min webbläsare: Leksands IF, ForestX, DT.se

ForestX med nytt team i Stockholm

Tidigare i år öppnade ForestX sitt första utländska kontor i Indien. Nu expanderar vi igen och etablerar oss i Stockholm. Det nya teamet består av tre erfarna konsulter, med stor erfarenhet av skog och förändringsledning kopplat till stora IT-projekt.  

 

Sven Lundmark i Stockholm berättar om sina nya kollegor:

 

Med vår skogskompetens och senioritet tillför vi en ytterligare dimension, inte minst i form av kompetens och erfarenhet. Med analys och projektledning agerar vi stöd på kundens sida för att nå högre effektivitet i IT projekten.”

Sven Lundmark
Projektledare

 

Carl Barck, vd ForestX, berättar om etableringen:

 

”Vi är glada att ha egen verksamhet i Stockholm. Valet kom naturligt för oss. Det var viktigt att skapa närvaro i en sån viktig del som Stockholm, med ökad närhet till kundernas huvudkontor, partners och möjligheten att attrahera ny kompetens.

Vi förutser att skogsbranschen kommer fortsätta utvecklas – och med det kommer stora behov av digitalisering. Detta är således bara ett steg i ForestX ytterligare expansion.”

Carl Barck
VD


 Känner du någon som passar vårt Stockholmsteam?

 

Vi välkomnar just nu ansökningar från alla med ett gediget skogs- eller IT-kunnande, som gillar att jobba med förändring, både till Stockholm och huvudkontoret i Göteborg. Bli en del av det mest innovativa bolaget som jobbar för att digitalisera skogsbranschen.

 

Skicka din ansökan till: carl.barck@forestx.se

 

Fyra fördelar med vår nya verksamhet  i Stockholm:

 

 • Ökad fysisk närhet till skogsaktörer i Mellansverige och norrut

 • Närhet till våra kunders huvudkontor

 • Närhet till nya samarbetspartners inom IT

 • Möjlighet att rekrytera spetskompetens i Mellansverige


 Här finns vi:

 

Göteborg (HQ): carl.barck@forestx.se

Stockholm: sven.lundmark@forestx.se

Pune, Indien: nikhil.vaidya@forestx.se

Linda Forest till den svenska marknaden

Linda Forest – ForestX och CollectiveCrunch inleder partnerskap och skapar ett gemensamt erbjudande till Sveriges skogsbruksföretag. Samarbetet innebär att CollectiveCrunchs kärnprodukt, den artificiella intelligensen ”Linda Forest” kommer att ingå i ForestX produktportfölj. 

 

CollectiveCrunch i Esbo, Finland och ForestX har inlett ett partnerskap med ett gemensamt erbjudande för svenska skogsföretag. ForestX arbetar med trä- och skogsindustriföretag i Sverige och Norden för att effektivisera processer med digitala och tekniska innovationer. CollectiveCrunchs kärnprodukt ”Linda Forest” är en artificiell intelligens som analyserar satellit-, land- och processdata för att förutsäga skogsinventarier. 

 

Partnerskapet som nu inleds innebär att ForestX blir Collective Crunch ansikte utåt i Sverige, där ”Linda Forest” kommer ingå i deras produktportfölj. Enligt Rolf Schmitz, VD och medgrundare av CollectiveCrunch, är en av de viktigaste anledningarna till partnerskapet att det skapar förutsättningar för lokal kundsupport och expertis. 

 

–  Vår produkt Linda Forest är en del i ett bredare digitaliseringssammanhang där våra kunder behöver vägledning. Ibland för att integrera Linda Forest och andra gånger för att utöka digitaliseringen utöver vår lösning. ForestX är en ideal samarbetspartner som kan tillhandahålla denna expertis och service, säger Rolf. 

 

– Vi är stolta över samarbetet med CollectiveCrunch som gör att vi kan erbjuda den branschunika AI-lösningen Linda Forest till svensk skogsindustri. Våra team vill stå i fronten och leda den tekniska förändringen inom skogsindustrin och den ambitionen delar vi med CollectiveCrunch, säger Carl Barck, vd och medgrundare av ForestX. 

Linda Forest
Carl Barck, VD ForestX

Kontakt 

 

CollectiveCrunch: Rolf Schmitz, rs@collectivecrunch.com, +49 151 1972 6650 

ForestX: Carl Barck, carl.barck@forestx.se, +46 70 227 21 72 

 

ForestX är en erfaren digitaliseringspartner för trä-, skog- och pappersindustri. Företaget erbjuder IT-baserade produkter och konsulttjänster och driver utvecklingen med en förståelse för både människa och arbetssätt. 

 

CollectiveCrunch är en AI-ledare inom skogsindustrin. Genom att samla in klimat-, geo- och processdata i AI-modeller skapas bättre förutsägbarhet och planering för skogsinventarier och skogshantering. Produkten från CollectiveCrunch heter Linda Forest och levereras via en SaaS-plattform.

 

Read more about Linda Forest here: https://forestx.se/linda-forest-collective-crunch/

AI utvecklar svensk skogsindustri i nytt samarbete

ForestX och Tenfifty inleder samarbete inom området artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML). Syftet är att visa hur ny teknologi kan användas operativt för att optimera, effektivisera och förenkla processer i svensk skogsindustri. Först ut är ett pilotprojekt för Sveaskog.

 

Både ForestX och Tenfifty är baserade i Göteborg och arbetar med olika IT-specialistområden. Tenfifty skräddarsyr AI-lösningar och ForestX arbetar med digitalisering av skogsindustrin där man räknar in trä-, massa- och pappersindustrin.

– Svensk skogsindustri har mycket att vinna på möjligheterna med AI. Området är både enormt och spännande. Vår ambition med Tenfifty som är specialist på området, är att hitta vägar som kan förändra arbetssätt i branschen. Det gäller att göra prioriteringar och satsa på processer som gör bäst nytta för skogsindustrin, säger Christer Lindqvist, grundare och marknadschef på ForestX.

Först ut är ett pilotprojekt för kunden Sveaskog.

– Vi ser stora fördelar med tekniken. Att integrera AI som en del i ett operativt flöde är det vi tittar på initialt i projektet, berättar Christer Ranvald, projektledare på Sveaskog.

Parterna ser också möjligheter i massa- och pappersindustrin.

– ForestX har den expertis som krävs för att åstadkomma stora förbättringar i skogsindustrin, en av Sveriges och framtidens viktigaste branscher. Tillsammans kan vi applicera AI och maskininlärning där det ger bäst optimeringseffekter avslutar Anders Bjurström, vd på Tenfifty.


På bilden: Fr.v Anders Bjurström, Tenfifty, Christer Ranvald, Sveaskog, Christer Lindqvist, ForestX och David Fendrich, Tenfifty inleder pilotprojekt avseende AI och maskininlärning.


 

ForestX arbetar med digitalisering och optimering av skogsindustrin, genom en kombination av egna tekniska konsulter, utvalda system samt partners med specialistkompetens.

 

Tenfifty bygger och driftssätter skräddarsydda informationsflöden baserat på artificiell intelligens, maskininlärning och webbspindling.

Sveaskog  är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle

Rulla till toppen