fbpx

Connected Forest

En produktsvit med moduler för skogsindustrins hela process

Connected Forest moduler kan användas var för sig eller tillsammans för att digitalisera flera moment och därmed optimera tid och resurser i er verksamhet. Tjänsterna levereras som SoftWare As A Service (SaaS) och byggs med modern teknologi. Här finns till exempel funktioner för maskin GIS, planering av avverkning och skogsvård, logistik, kontrakt, prisräkning, avräkning och fakturering. 

Connected Forest är utvecklat av Trimble Forestry, världsledande systemleverantör för skogsindustrin. ForestX är Trimble Forestrys generalagent för marknaderna Sverige, Norge och Danmark.

CFForest

CFForest är ett värdefullt verktyg för er som jobbar med skogsaffärer. Det har ett SaaS-baserat ERP-system för skogs- och avverkningsplanering, fastighetsskötsel och virkesköp. Modulen har ett användarvänligt gränssnitt och kartvy för effektiv hantering av alla skogsplaneringsfunktioner och kan som webbaserad tjänst användas var som helst, utan specialsydda serverlösningar.

KUNDHANTERING

CFForest är ett effektivt verktyg för hantering av CRM data. Det möjliggör underhåll av data från kunder, skogsägare, hantering av medlemsuppgifter och underhåll av nya kunder. CFForest kan integreras med kundens interna databaser och datakällor.

SKOGSBRUKSPLANER

CFForests integrerade karta möjliggör ett jättebra stöd till GIS-baserade skogsbruksplaner och entreprenörunderlag. Specifika data som samlas in med drönare eller laserskanning kan enkelt kopplas på och användas för skogsbruksplanering.

VIRKESKÖP

CFForest kan användas för de flesta affärstyper inom skogsindustrin och ger ett bra stöd i förvaltning av virkesaffärer. Avverkningsplaner, avläggshantering och timmertransporter kan alla administreras i samma system.

UPPFÖLJNING

På trakt och aggregerad nivå hamnar alla planerade skogsvårds- och virkesuppskattningar. Officiella rapporter och juridiska avverkningsdokument kan också sammanställas och skrivas ut som standard.

CFHarvest

Förbättrar, effektiviserar och minskar kostnaderna för dina produktionsteam. CFHarvest är en SaaS lösning för avverkning och skogsvård och består av en webbaserad ”drag and drop” produktionsplanering, en skördarapplikation och en mobilapplikation för fältarbete.

PLANERING

CFHarvest erbjuder ett fullt integrerat planeringsverktyg så att du enkelt att planera och omplanera dina avverknings- eller skogsvårdsuppdrag. I kartan kan du med hjälp av uppdragsbeskrivningen enkelt se vem som passar för vilket uppdrag.

KONTROLL PÅ FLÖDET

Minimera volymer vid väg och terminaler genom att alltid planera för de sortiment som efterfrågas. Med CFHarvest får du kontroll på vad som skall produceras och när.

RAPPORTERING

Har du en maskinpark med flera olika maskintillverkare? CFHarvest har stöd för de flesta stora maskintillverkare som använder StanforD Classic och StanforD 2010 som standard.

CFLogistics

Ger er kontroll över väglager och transporter

Vill du veta var ditt väglager finns? Vill du köra returfrakter för att slippa gå tom? Vill du få en varning om två bilar kör på samma smala skogsbilväg? Då är CFLogistics något för er. Här kombineras smart teknologi med praktisk funktion. Modulen är utvecklad för skogsindustrin, av skogsindustrin och hanterar alla utmaningar som branschen står inför.

CFBusiness

Skogsekonomi och avräkning

Skogsägare kan se sina dagliga affärer och följa upp avräkningarna från skogsföretagen. Entreprenörer kan följa upp avverkade/skotade volymer och sköta fakturor/utbetalningar matchat mot produktionsvolym. Skogsföretagen hanterar sina kontrakt och gör avräkningar kopplat mot dessa, samt delar all betalningsinformation med respektive mottagare. Allt detta görs elektroniskt för både skogsägare, entreprenörer eller skogsföretag.

Jag vill veta mer. Gå vidare till kontaktformulär