fbpx

Skogen fascinerar oss

Vilken roll spelar ni?

ForestX skapar verklig förändring i skogsindustrin, en av framtidens viktigaste branscher. Vi gör det med engagerade team, utvalda system, innovation och partners med specialistkompetens. Målet är att optimera det skogen ger oss, så att den håller för många generationer framåt.

SKOGSINDUSTRIN

Inom skogsindustrin förädlas skogsbrukets råvaror. Här har satsningarna på digitalisering och IT tagit fart. Företagen förstår att digitaliserade processer skapar nya möjligheter och den nya tekniken gör att skogsråvaran kan tas om hand ännu bättre.

Möjligheterna är enorma inom de nya teknikerna RPA (Robotic Process Automation), AR (Augmented Reality), AI (artificiell intelligens) och VR (virtual reality). Satelliter och drönare förenklar arbetet, nya och moderna kart-GIS funktioner skapar nya och förenklade arbetssätt och i framtiden ser vi förarlösa maskiner i skogen som ger unika möjligheter. I framtiden ska avverkningen vara så optimerad att specifika områden kan avverkas vid exakt rätt tidpunkt, för en viss sorts produkter. Detta kan åstadkommas genom att förstå, bearbeta och integrera informationsflöden på rätt sätt.

ForestX ställer alltid frågan; “Var gör digitaliseringen bäst nytta – för både skog, organisationer och individer?” Med det som utgångspunkt och med samverkan som ledord kan vi skapa förändring som är hållbar även imorgon. På ForestX finns en lyhördhet och branschexpertis som sänker tröskeln för digitalisering och skapa verklig nytta. Vi hjälper er att utveckla verksamheten och levererar IT-lösningar som är användarvänliga, integrerade och med hög innovation. Genom vårt samarbete med Trimble Forestry kan vi erbjuda Connected Forest, som är en unik produktsvit med systemlösningar som kan effektivisera samtliga processer hos våra kunder.

Läs mer om Connected Forest

TRÄINDUSTRI

Inom träförädlingsindustrin hittar vi både sågverk och företag inom vidareförädling. En bransch som funnits länge men som också är modern i många avseenden.

Den tekniska utvecklingen är hög och det finns ett starkt intresse för att digitalisera fler av sina processer.
Vi ser både digitala styrsystem, automatiserade CNC-maskiner och en efterfrågan på mer högteknologisk robotisering med exempelvis AI och “smarta sågverk”. Nyckeln är förmågan att nyttja tillgänglig data och skapa ett mer effektivt skogsbruk, där skogsråvaran används optimalt samtidigt som slutkunden får det hen efterfrågar.

ForestX har en lång erfarenhet inom träindustrin och förstår både människa och arbetssätt. Beroende på vilka processer ni vill förändra finns flera effektiva och intressanta systemlösningar; Optinex är ett avancerat beslutsstödsystem för hela planeringsprocessen, från strategisk till taktisk och vidare till operativ nivå. Det är flexibelt och kan användas fristående eller som en integrerad produkt i ert befintliga affärssystem.

Är ni ett företag inom träindustrin – dela med er av era visioner och utmaningar, så skapar vi verklig förändring tillsammans.

PAPPER- OCH MASSAINDUSTRIN

Inom detta område ser vi en mängd olika företag som med ved eller flis som råvara tillverkar pappersmassa, papper, förpackning och emballage.

Här finns redan idag maskinparker och processer som till stora delar är digitala. Många förändringar har skett de senaste decenniet, och nu står man i startgroparna att fortsätta. ForestX kan hjälpa er inom papper- och massaindustrin att ta rätt steg i rätt tid, i den digitala resan.

Den industriella digitaliseringen handlar om att dra nytta och skapa värden utifrån den data som redan finns. Vilka tidsförluster finns i ert dagliga arbete, när det kommer till transporter, väntetider eller manuell hantering av information? Tillsammans med er tittar vi över era processer idag och skapar en kartläggning över vilka insatser som skapar de bästa förändringarna just hos er.

Här finns stor erfarenhet av datainsamling, applikationsutveckling, webb och affärskritiska lösningar. Vårt team tittar alltid framåt för att erbjuda innovativa lösningar med hjälp av exempelvis AI (artificiell intelligens), BI (business intelligence), ML (machine learning) och VR (virtual reality) för att möta framtidens behov.

Välkomna med er intresseanmälan.