Sågverk

Optinex

Detta är grundfuktionaliteten i OptiNex.

Planering

I OptiNex lägger du enkelt upp en sammanhållen säljplan, produktionsplan och råvaruplan. Därmed kan du säkerställa att det som säljs är möjligt att producera och att allt som ska produceras är medtaget i säljplanen.

Postningsstöd

I OptiNex kan du grafiskt lägga upp och analysera postningar. Det finns också möjlighet till utbytessimulering dels i timmerklasser och dels som funktion av diameter som hjälp i klassläggning.

Ekonomiska kalkyler

I OptiNex kan du göra ekonomiska kalkyler för produkt, postning, råvara, investering m.m. OptiNex kan räkna på produkters absoluta och relativa lönsamhet i form av självkostnad eller täckningsbidrag.

Mer funktionalitet

Ytterligare funktionalitet som våra kunder ser som kritiska

Försörjningskedjan

OptiNex kan hantera hela försörjningskedjan, från stock till slutkundens efterfrågan på produkter. OptiNex balanserar då rörelsekapitalkostnad mot utebliven försäljning.

Simuleringar

Enkelt och snabbt simuleringsverktyg med effektiv visualisering för resultatet. Med ett knapptryck så kan du testa olika typer av scenarion och jämföra resutat utan att behöva lägga ner massor av tid.

Integrationer

Vi kan enkelt sätta upp intregrationer mellan OptiNex och andra affärskritiska system som du jobbar med. Vi har bland annat gjort integrationer mot både ERP och produktionssystem.

MRP – FÖR SÅGVERK

Meka – Produktionsplaneringssytemet för sågverksindustrin

I sammarbete med Trimble kan vi presentera Meka. Meka är Finlands populäraste produktionssystem inom sågverk- och vidareförädling.

Produktionskedjan

Hanterar hela leveranskedjan från stockmätning till utleverans av vidareförädlade produkter.

Dokumentation

Meka skapar automatiskt de dokument du behöver för varje steg i processen från order till leverans

Realtid

Meka innefattar lagerhantering och leveranser, allt i realtidsinformation från verksamheten.

Integration

Automatiserad överföring av data till kunder och leverantörer. Meka gör att finansiell data och produktion hänger ihop.

JAG VILL VETA MER, TA MIG TILL TRIMBLE

Mer information?

Vill du veta mer kring Sågverkssystem? Kontakta oss så berättar vi gärna mer om vad ForestX kan ge just er.

+46702272172

carl.barck@forestx.se