fbpx

Skogssällskapet inleder samarbete med ForestX!

Skogssällskapet inleder samarbete med ForestX!

Samarbetet skall sikta på att förvalta integration mellan de centrala system som Skogssällskapet använder idag, men även mellan övriga specialanpassade tjänster och applikationer som används dagligen av Skogssällskapets personal.

Skogssällskapet hjälper privata och offentliga skogsägarna att sköta sin skog på ett hållbart sätt. ForestX har konsulter med lång erfarenhet av IT system och verksamhet inom skogsindustrin. Samarbetet skall resultera i att Skogssällskapet hela tiden har en väl fungerande IT infrastruktur som leder till att personalen kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Här är vad Stefan Hillerström, IT-Ansvarig på Skogssällskapet berättar:
”Skogssällskapet är en allmännyttig stiftelse som arbetar för hållbar utveckling av skog och mark. Vårt förvaltningsbolag hjälper privata och offentliga kunder att sköta skogen hållbart – ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Vi har 25 kontor över hela landet – från Vilhelmina i norr till Hässleholm i söder. Vi förvaltar skogen utifrån varje ägares egna mål och har inga ägarintressen i sågverk eller industri.

Skogssällskapet har engagerat ForestX i förvaltning, utveckling och support av vårt integrationsplattform som är affärskritisk för vår verksamhet. Vi har sedan tidigare ett långvarigt samarbete med flera av konsulterna på ForestX.

Vi är mycket nöjda med deras insatser varför det var självklart får oss att fortsätta samarbetet med dem i detta nystartade bolag.” säger Stefan Hillerström, Skogssällskapet AB