fbpx

ForestX en leverantör med erfarenhet och fokus på skogen

ForestX en leverantör med erfarenhet och fokus på skogen

Med ett stort hjärta och fokus på skogsindustrins hela värdekedja så vill vi bygga ett starkt och stabilt konsultbolag där vi kombinerar bransch, teknik, erfarenhet och produkter.

I en värld av ”Buzz Words” kommer vi att jobba med de frågor och lösningar som verkligen levererar nytta för kunden.

För oss är kunden de företag som jobbar och verkar i flödet från skog till konsumtionsvaror baserade på träfiber. Vi vet att denna basnäring är och förblir stark. Vad kan vara mera rätt än att få möjlighet att jobba med och utveckla en industri som exempelvis klarar att bygga hus baserade på koldioxid, näringsämnen, vatten och solenergi?

Vi som nu startar en resa värderar och vårdar våra kunder högst av allt. Vi brinner för att utveckla branschen med gammal och ny teknik tillsammans med vår unika produktportfölj.

Carl Barck, VD ForestX AB