fbpx

Utvalda system

Connected Forest

En modulbaserad produktsvit för skogsindustrins hela process, från skog till industri. Tjänsterna levereras som SoftWare As A Service (SaaS) och byggs med modern teknologi. Här finns till exempel funktioner för maskin GIS, planering av avverkning och skogsvård, logistik, kontrakt, prisräkning, avräkning och fakturering. Modulerna kan användas var för sig eller tillsammans för att digitalisera flera moment och därmed optimera tid och resurser i er verksamhet.

Connected Forest är utvecklat av Trimble Forestry, världsledande systemleverantör för skogsindustrin. ForestX är Trimble Forestrys generalagent för marknaderna Sverige, Norge och Danmark.

CFForest

Hantering av egen skog så väl som skogsbruksplaner i ett modernt GIS gränssnitt. Kundhantering, skogs- och avverkningsplanering, virkesköp och uppföljning.

CFHarvest

Förbättra, effektivisera och minska kostnaderna för avverkning och skogsvård. Webbaserad “drag and drop” produktionsplanering, Maskin GIS och mobilapp för fältarbete.

CFLogistics​

Logistik lösningen för skogen. Ger er kontroll på väglager och transporter. Transportplanering i webb med uppkopplad lastbilsklient.

CFBusiness

En avancerad och dynamisk lösning för virkesadministration. Med kontraktshantering mot leverantörer, kunder och entreprenörer.

OptiNex

Ett heltäckande planerings- och kalkylprogram för den trämekaniska industrin. Med hjälp av OptiNex skapas en modell av hela er verksamhet – från råvara till marknad. Utifrån den modellen görs den optimala planen som maximerar det totala täckningsbidraget. OptiNex kan integreras mot valfritt affärssystem.

Planering

I OptiNex lägger du enkelt upp en sammanhållen säljplan, produktionsplan och råvaruplan. Därmed kan du säkerställa att det som säljs är möjligt att producera och att allt som ska produceras är medtaget i säljplanen.

Postningsstöd

I OptiNex kan du grafiskt lägga upp och analysera postningar. Det finns också möjlighet till utbytessimulering dels i timmerklasser och dels som funktion av diameter som hjälp i klassläggning.

Ekonomiska kalkyler

I OptiNex kan du göra ekonomiska kalkyler för produkt, postning, råvara, investering m.m. OptiNex kan räkna på produkters absoluta och relativa lönsamhet i form av självkostnad eller täckningsbidrag.

Försörjningskedjan

OptiNex kan hantera hela försörjningskedjan, från stock till slutkundens efterfrågan på produkter. OptiNex balanserar då rörelsekapitalkostnad mot utebliven försäljning.

Remsoft

En integrerad produktfamilj av mjukvara för skoglig planering.
Grunden i varje lösning är en optimerad modelleringsteknologi som visualiserar och ger underlag till komplexa affärsbeslut. Stödet finns för beslut på såväl långsiktig strategisk nivå, som halvtidsavstämningar och beslut i realtid.

Remsofts mjukvara inkluderar integrerad modellering, fördjupad situationsanalys, slutsatser från artificiell intelligens och förmåga till beslutsstöd. Allt för att möta de dynamiska kraven för planering av den skogliga försörjningskedjan.
Planeringsmodulerna är klara att använda direkt i verksamheten.

Modulerna kan användas i både desktop och i molnet.
Remsoft är världsledande i planerad analys och hjälper skogsbolag att förbättra beslutsfattande och utförande.
ForestX är Remsofts partner i Skandinavien.

MER OM REMSOFT

Intresserad? Låt oss berätta mer

KONTAKTA OSS