fbpx

Våra tjänster

ForestX erbjuder olika paket av tjänster och produkter, beroende på var i värdekedjan ni befinner er. Vår ambition är att ni ska få ta del av nya moderna systemlösningar och komplettera med de specialister du behöver för att nå önskad förändring. Ni kan se oss som skogsindustrins “app store” som tillsammans med utvalda specialister förstår just din verksamhet.

PROJEKTLEDNING OCH FÖRÄNDRINGSLEDNING

Förståelse för både verksamhet och människa är avgörande i god projektledning.

ForestX projektledare har alla erfarenhet av skogsindustrin och driver det digitala projektet parallellt med aktuella processförändringar.

Vi gör det lyhört och tillsammans med människorna i verksamheten.

KRAV OCH ANALYS AV VERKSAMHETENS BEHOV

Nya digitala lösningar ska användas där de gör bäst nytta för både verksamhet, medarbetare och slutkund. Men den digitala förändringen kräver anpassning av arbetssätt. 

I vårt arbete med kravanalys beskriver vi era flöden och processer på ett strukturetat sätt. Vi utmanar och ställer frågor. Allt för att säkerställa att vi leder det fortsatta arbetet och människorna i rätt riktning. Analysen kan göras som en förstudie eller ett business case och används då ofta som underlag för framtida investeringar.

INTEGRATION

Att integrera befintliga och nya system med varandra kräver erfarenhet och branschkännedom. Genom att fånga upp kritiska områden tidigt i projektet undviker vi tidskrävande misstag.

ForestX integrationsarkitekter leder er genom hela processen och säkerställer att alla moment görs i rätt ordning.

SYSTEMUTVECKLING

Nya metoder och tekniker ser ständigt dagens ljus och det gäller att utveckla systemen parallellt med detta. ForestX erbjuder systemutveckling med fokus på problemlösning och innovation.

Vi plockar in de bästa resurserna för uppdraget oavsett var dom finns, ibland internt hos oss eller via våra offshore partners.

Systemlösningar vi vet fungerar

Connected Forest och Optinex. Det är två utvalda systemlösningar som vi vet fungerar och som vi gärna berättar mer om.

Intresserad? Låt oss berätta mer

KONTAKTA OSS