Vision & affärsidé

Vision och affärsidé

Visionen är att skapa värde till industrin genom att leverera högkvalitativa produkter och tjänster för digitalisering av alla kritiska värdekedjor inom skogsindustrin, menande skogen, träindustrin och massa och papper.

Affärsidén är att digitalisera och göra permanenta ändringar till våra kunder genom att förstå i branschen och IT. Vi gör detta genom att addera värde till alla delar i värdekedjan över tid. Vårt värdeerbjudande kommer från ett ekosystem av tjänster genom vårt nätverk av utvalda partners.