ForestX

Unik GIS- och fjärranalyskompetens i samarbete med Dianthus

Göteborg/Boden

 

ForestX och Dianthus går in i ett gemensamt samarbete.

 

– Dianthus har en unik spetskompetens inom analys av kart- och bildmaterial samt GIS. Vi går in i samarbetet för att utveckla kunnandet och för att nå fler skogliga verksamheter, säger Johan Bergström, ForestX.

 

Det Bodenbaserade bolaget Dianthus drivs av Fredrik Walter, vd, och Daniel Nilede. Dianthus teknik bygger till stora delar på den forskning och utveckling som Fredrik Walter både nu och tidigare genomfört inom bild- och fjärranalys.

 

– Vi må vara väldigt små, men vi är också väldigt spetsiga och arbetar tillsammans med de flesta stora svenska skogsbolagen, säger Fredrik Walter, vd Dianthus.

Fredrik Walter, vd Dianthus AB.

Dianthus är specialiserade inom systemutveckling, geografiska informationssystem och fjärranalys inom skogsindustrin. Kombinationen av ett mycket stort branschkunnande med spetskompetens inom nämnda områden har gett Dianthus stora konkurrensfördelar och är ett välkänt namn i skogssverige. Företaget har tillexempel kunder som SCA och Stora Enso. Dianthus grundades år 2000.

 

Unik teknisk kompetens kring kartanalys

 

– Samarbetet kommer att stärka kundernas konkurrensförmåga hos oss båda. Dianthus har en unik teknisk kompetens kring kartor och analys av kartmaterial, säger Christer Lindqvist, marknadschef ForestX.

 

– Marknaden kring data från fjärranalys accelererar. Tillsammans med Dianthus är vi redo när branschen tar nästa steg, säger Johan Bergström, ForestX.

Daniel Nilede och Fredrik Walter på besök hos ForestX i Göteborg.

ForestX digitaliserar och skapar värde för skogsindustrin genom att kombinera ny teknik, processkunskap, verksamhetskunskap tillsammans med en portfölj av unika branschlösningar. Bolaget grundades 2018 och har i dag närmare 45 medarbetare i Sverige och i Indien.

 

Gemensam produktutveckling

 

Båda parter ser samarbetet som djupt och långtgående. Företagen ska gemensamt vara delaktiga i produktutveckling och kommer att dela på resurser och dela kompetens med varandra.

 

– Vi ska utveckla och sprida kunnandet som Dianthus för med in i samarbetet för att kunna nå fler skogliga verksamheter. Det här är en långsiktig strategisk satsning för att utveckla den senaste tekniken för digitaliseringen av skogsbranschen, säger Johan Bergström.

 

Några exempel på Dianthus produkter och tjänster:

 

Dianthus vägpaket

Planering av skogsbilvägar. Ett avancerat beslutsstöd med geografisk analys.

Utifrån befintligt vägnät och kända hinder i terrängen görs sedan beräkning av terrängtransportbehovet. Med det som underlag går det slutligen att beräkna var det är mer lönsamt att bygga väg i stället för att köra virket i skogen. Stora Enso en av kunderna.

 

Tjänster för automatiska skogsöversikter

Den nationella laserskanningen och dess fritt tillgängliga skogliga variabler har, tillsammans med en mängd andra lättillgängliga och nyttiga data, skapat helt andra förutsättningar och möjligheter för att våga tänka nytt och annorlunda kring traditionell skogsuppskattning. Dianthus har under lång tid utvecklat och marknadsfört tjänster för automatisk avfattning av skogen i homogena bestånd samt skattning av skogliga parametrar. Metodiken bygger på att olika datakällor kombineras för att på ett strukturerat och logiskt sätt skapa en tillförlitlig och praktiskt användbar skogsöversikt. Under det senaste året har Dianthus implementerat AI/Deep Learning för att lyfta deras skogsöversikter till nya höjder.

Samplanering.se

Planeringsportal för rennäringen och skogsnäringen. Skogsägare och renägare kan i samma portal planera och komma överens om åtgärder i skogen.

 

Besök Dianthus hemsida för mer läsning!

Rulla till toppen