ForestX

VÅR STORY

Vi digitaliserar skogen

Ekosystemet runt skogen är fascinerande. Industrin är komplex och det är intressant hur olika aktörer samspelar och är beroende av varandra. Från trädet i skogen som avverkas, vidare till sågverket och sedan till förädlad trä-, massa- eller pappersprodukt.

 

Vår förtjusning för skogen delar vi med många duktiga och framgångsrika aktörer runt om i Sverige och världen. Det är också denna förtjusning tillsammans med kunskap som gör oss till dem vi är. ForestX medarbetare har bred erfarenhet från skogsindustrin. Dessutom är vi innovativa problemlösare. Så när vi dagligen möter våra kunders behov uppstår ofta bra lösningar.

ForestX Team

Så började resan med ForestX

Huvudägarna Carl Barck och Christer Lindqvist har båda haft ledande roller inom it-branschen med svensk skogsindustri som huvudsaklig kundbas. ForestX uppdrag är att hjälpa skogsindustrin att digitalisera delar av sina moment, men också hjälpa dem att förändra processer och därmed skapa affärsnytta. Med användarvänliga lösningar skapas mer effektiva processer.


ForestX startades och Christer och Carl knöt tidigt till sig en rad erfarna medarbetare. De inledde också tidigt ett starkt samarbete med noga utvalda system och partners med specialistkunskap inom IT-lösningar, integration, AI och maskininlärning. Hit hör till exempel Trimble Forestry och lösningarna inom Connected Forest.

Digitalisera skogsindustrin

Som ung aktör på en traditionell marknad har ForestX fokuserat på flexibilitet, kompetens och innovation. Här finns en vilja att ständigt göra bättre och att jobba tillsammans med kund. Det är då både människa och lösningar integreras som förändringar kan göras.

 

Precis som skogen, så växer ForestX. Företaget vill utöka med fler medarbetare, knyta till sig fler specialister och fortsätta skapa hållbar förändring i skogsindustrin.

Team
Rulla till toppen