ForestX

Pyrocell och ForestX i samarbete i unikt projekt med bioolja

Göteborg/Gävle

 

Samarbetet mellan Setra och Preem att producera icke-fossil olja har väckt stor uppmärksamhet världen över. I det gemensamma bolaget Pyrocell blir sågspån från ett av Setras sågverk bioolja som raffineras till biodrivmedel i Preems anläggning i Lysekil. ForestX finns med i det banbrytande projektet och löser it-strukturen för Pyrocell.

 

Många blickar vändes mot sågverket Kastet utanför Gävle när världens första pyrolysoljefabrik färdigställdes under september 2021. Där förädlas sågspån från det befintliga sågverket till pyrolysolja i en integrerad process. Hanteringen fortsätter sedan vid Preems raffinaderi i Lysekil på den svenska västkusten där pyrolysoljan blir biodrivmedel. Dessutom är processen vid sågverket sammankopplad med ett intilliggande värmekraftverk.

 

Sänker koldioxidutsläppen

 

Pontus Friberg är ordförande i Pyrocell och sedan september 2021 har han kunnat se hur produktion och leveranser gått enligt plan.

– Vi blandar helt enkelt in vår ickefossila och förnybara produkt från svensk skog in i den ordinarie processen. Syftet är att få ner koldioxidutsläppen i transportsektorn.

 

Pyrocell samägs av Setra och Preem och bildades 2018. Sågspånet är en restprodukt från Setras sågverk efter försågningsprocessen. Tidigare användes sågspånet till exempelvis pellets, men gör större miljönytta och sänker koldioxidutsläppen när sågspånet kan förädlas vidare till biodrivmedel som sedan kan användas som bränsle i bilar, lastbilar och bussar.

Det är vid Setras sågverk i Kastet utanför Gävle som sågspån blir till bioolja. Här stod världens första pyrolysoljefabrik klar i september 2021

Långvarigt samarbete med ForestX

 

Den ena parten i Pyrocell, Setra, har långvarigt samarbete med ForestX, så uppdraget att ta hand om viktiga delar av IT-systemen för Pyrocell hamnade naturligt hos ForestX.

– Våra IT-system är väl kända för båda parter, och jag har samarbetat med flertalet personer inom ForestX många gånger tidigare, säger Pontus Friberg.

 

Uppdraget för ForestX har omfattat att ta fram och implementera en lösning för att koppla ihop Pyrocells produktionssystem med affärssystemet. En del av detta har varit att extrahera mätdata från produktionssystemet och att skapa ett automatiskt flöde av produktionsdata till affärssystemet. Genom att koppla ihop produktionssystemet med affärssystemet så har Pyrocell fått ett automatiserat flöde för att hantera leveranser och fakturering. Uppdraget har också omfattat anpassningar av affärssystemet för att passa Pyrocells unika behov. För detta uppdrag har ForestX bidragit med resurser i form av lösningsarkitekter, projektledare, integrationsexperter och systemutvecklare.

pyrocell_pontus_friberg_2
Pontus Friberg, styrelseordförande Pyrocell.

Traditionell kunskap om skogen

 

Den traditionella kunskapen om skog och skogsbruk är också viktig att föra med sig in när skogsråvaran används på nya sätt.

 

– Spån är inte bara spån, brukar jag säga. Det är viktigt att veta vad spån är. Vi har mycket att lära där. Det handlar om kunskap om trädslag, fraktioner och den kemiska sammansättningen, säger Pontus Friberg.

 

Tekniken att utvinna pyrolysolja är utvecklad och patenterad av ett nederländskt bolag. Pyrocells anläggning i Kastet är den största och mest integrerade. Det finns en prototyp i Nederländerna och en snarlik i Finland. Flertalet projekt är på gång i olika stadier ute i Europa och Pontus Friberg tror att vi kan få se fler anläggningar i framtiden:

 

– Det ligger i vårt intresse att bygga vidare på det här. Tekniken har stor potential i Sverige, Europa och världen. Det kan bli väldigt stort om man ser på skogen som en hållbar resurs, som vi gör, säger Pontus Friberg.

 

Möjligt med fler anläggningar 

 

Samtidigt är Pontus Friberg noga med att påpeka att det här inte är den enda lösningen på transportsektorns arbete med att sänka koldioxidutsläppen:

 

– Det kommer inte räcka med den här anläggningen eller andra teknologier och det kommer inte heller räcka med endast elektrifiering. Alla lösningar kommer att behövas, alla har sin roll, säger han och fortsätter:

 

– Bara Setra skulle kunna bygga tre till fyra sådana här anläggningar till i Sverige och det baserat på tillgänglig biomassa i form av sågspån. Inga beslut är dock fattade.

 

Tv-tips! 

 

Om du vill se hur processen går till, titta på del tre i Vetenskapens världs serie ”Slaget om skogen”

Se processen här

Pontus Friberg dyker upp cirka 1 minut och 50 sekunder in i programmet och sedan kommer ett inslag om hur hela processen går till.

 

Mer om Pyrocell:

Läs mer om Pyrocell

 

ForestXs team i projektet:


Karin Gröndahl, projektledare
Martino Oliboni, integration
Oskar Danielsson, Lösningsarkitekt
Mathias Johansson, Teknisk arkitekt
Johan Eriksson, Lösningsarkitekt
Utvecklare från MentorMate.

 

Bilder från Setra

Rulla till toppen