ForestX

Långsiktig förvaltning hos Setra

Göteborg 

 

Långsiktighet återkommer i beskrivningen av ForestXs uppdrag hos Setra. Setra var första kund hos ForestX, och förvaltningsuppdraget för några av Setras it-system och integrationsplattform tuffar stadigt på under ledning av ForestXs Karin Gröndahl.  

 

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. ForestX sköter förvaltningen av några av Setras affärssystem. Från ForestXs sida sker allt under ledning av förvaltningsledaren Karin Gröndahl som har arbetat med förvaltningen sedan 2019.

 

– Genom att vi har jobbat med Setra så länge kan vi tänka långsiktigt över tid. Vi är kvar och vi gör det här tillsammans. Det blir inga snabba lösningar, det blir en hållbarhet i arbetssättet, berättar hon.

 

Tar aktivt ansvar för förvaltningen

 

Årligen görs en plan tillsammans med förvaltningsorganisationen på Setra för samarbetet; vad behövs för det löpande underhållet, vilken support behövs och vilka nya önskemål finns.

 

– Vi är en aktiv partner, här kommer långsiktigheten tillbaka, vi känner och tar ett aktivt ansvar för förvaltningen, säger Karin Gröndahl.

 

Förvaltningen drivs genom regelbundna möten med Setras förvaltningsledare och en expertanvändargrupp som kommer med förslag. Gruppen prioriterar bland idéer om funktion och förbättringar. Det kan handla om att göra förbättringar av användarvänligheten, eller anpassa systemen för nya behov, som till exempel nya marknader, nya produkter och nya processer. ForestX utvecklar också olika kundunika lösningar.

 

Återkommande team från ForestX

 

Hos ForestX finns ett team som kontinuerligt arbetar mot Setra. Det består av förvaltningsledare, systemarkitekt och utvecklare. Teamet lär känna kunden, förstår behoven och kan komma med egna utvecklingsförslag.

 

Under 2022 så kommer man utöver förvaltningen att jobba med större uppgraderingsprojekt för delar av applikationen. Dessa projekt tas om hand av projektledare Robin Collins.

 

Lång erfarenhet av förvaltningsledning

 

Karin Gröndahl är civilekonom och har en bakgrund i medtech-branschen där hon var verksam i tio år och arbetade med systemförvaltning och förvaltningsledning. Branschen är av sin natur hårt regelstyrd och förändringsarbete är därför trögare och långsammare.

 

– Det är friare och mer snabbrörligt i skogsbranschen. På Setra tillexempel är vägen väldigt kort när man ska genomföra förändringar. Men det är nyttigt att ha erfarenhet från en annan bransch. Jag har med mig ett väldigt styrt sätt att arbeta på, och det kan ibland vara en fördel, säger Karin Gröndahl.

 

– Skog var en helt ny bransch för mig när jag började på ForestX. Det är en spännande bransch och det finns många möjligheter att förbättra systemstöden och öka digitaliseringen, säger förvaltningsledare Karin Gröndahl.

 

Teamet från ForestX som arbetar med Setras förvaltning:

 

  • Karin Gröndahl, förvaltningsledare

  • Martino Oliboni, lösningsarkitekt

  • Oskar Danielsson, lösningsarkitekt

  • utvecklare från MentorMate

Om Setra:

 

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Företaget har åtta produktionsenheter runt om i Sverige, sju sågverk och en förädlingsenhet där Setra tillverkar limträ, komponenter och KL-trä. I Setra ingår även en förädlingsenhet i Storbritannien samt Pyrocell, som är ett joint venture med Preem.

 

Setra ägs till 50 procent av Sveaskog och 49,5 procent av skogsägarföreningen Mellanskog. Övriga andelar ägs av mindre aktieägare.

 

Setra har cirka 800 anställda och omsätter cirka 4 miljarder kronor. Omkring 65 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern, Asien och Australien.

 

Läs mer om Setra på setragroup.com

Göteborg 

 

Långsiktighet återkommer i beskrivningen av ForestXs uppdrag hos Setra. Setra var första kund hos ForestX, och förvaltningsuppdraget för några av Setras it-system och integrationsplattform tuffar stadigt på under ledning av ForestXs Karin Gröndahl.  

 

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. ForestX sköter förvaltningen av några av Setras affärssystem. Från ForestXs sida sker allt under ledning av förvaltningsledaren Karin Gröndahl som har arbetat med förvaltningen sedan 2019.

 

– Genom att vi har jobbat med Setra så länge kan vi tänka långsiktigt över tid. Vi är kvar och vi gör det här tillsammans. Det blir inga snabba lösningar, det blir en hållbarhet i arbetssättet, berättar hon.

 

Tar aktivt ansvar för förvaltningen

 

Årligen görs en plan tillsammans med förvaltningsorganisationen på Setra för samarbetet; vad behövs för det löpande underhållet, vilken support behövs och vilka nya önskemål finns.

 

– Vi är en aktiv partner, här kommer långsiktigheten tillbaka, vi känner och tar ett aktivt ansvar för förvaltningen, säger Karin Gröndahl.

 

Förvaltningen drivs genom regelbundna möten med Setras förvaltningsledare och en expertanvändargrupp som kommer med förslag. Gruppen prioriterar bland idéer om funktion och förbättringar. Det kan handla om att göra förbättringar av användarvänligheten, eller anpassa systemen för nya behov, som till exempel nya marknader, nya produkter och nya processer. ForestX utvecklar också olika kundunika lösningar.

 

Återkommande team från ForestX

 

Hos ForestX finns ett team som kontinuerligt arbetar mot Setra. Det består av förvaltningsledare, systemarkitekt och utvecklare. Teamet lär känna kunden, förstår behoven och kan komma med egna utvecklingsförslag.

 

Under 2022 så kommer man utöver förvaltningen att jobba med större uppgraderingsprojekt för delar av applikationen. Dessa projekt tas om hand av projektledare Robin Collins.

 

Lång erfarenhet av förvaltningsledning

 

Karin Gröndahl är civilekonom och har en bakgrund i medtech-branschen där hon var verksam i tio år och arbetade med systemförvaltning och förvaltningsledning. Branschen är av sin natur hårt regelstyrd och förändringsarbete är därför trögare och långsammare.

 

– Det är friare och mer snabbrörligt i skogsbranschen. På Setra tillexempel är vägen väldigt kort när man ska genomföra förändringar. Men det är nyttigt att ha erfarenhet från en annan bransch. Jag har med mig ett väldigt styrt sätt att arbeta på, och det kan ibland vara en fördel, säger Karin Gröndahl.

 

– Skog var en helt ny bransch för mig när jag började på ForestX. Det är en spännande bransch och det finns många möjligheter att förbättra systemstöden och öka digitaliseringen, säger förvaltningsledare Karin Gröndahl.

 

Teamet från ForestX som arbetar med Setras förvaltning:

 

  • Karin Gröndahl, förvaltningsledare

  • Martino Oliboni, lösningsarkitekt

  • Oskar Danielsson, lösningsarkitekt

  • utvecklare från MentorMate

Om Setra:

 

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Företaget har åtta produktionsenheter runt om i Sverige, sju sågverk och en förädlingsenhet där Setra tillverkar limträ, komponenter och KL-trä. I Setra ingår även en förädlingsenhet i Storbritannien samt Pyrocell, som är ett joint venture med Preem.

 

Setra ägs till 50 procent av Sveaskog och 49,5 procent av skogsägarföreningen Mellanskog. Övriga andelar ägs av mindre aktieägare.

 

Setra har cirka 800 anställda och omsätter cirka 4 miljarder kronor. Omkring 65 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern, Asien och Australien.

 

Läs mer om Setra på setragroup.com

Rulla till toppen