ForestX

Partners

Lars Lundh: Du måste våga tänka fritt och lyfta blicken

Göteborg/Karlstad

 

Genom ett nätverk av fristående partners kan ForestX erbjuda spetskompetens inom skogsbranschens alla delar.

När frågorna handlar om avancerad logistik och administration – då går uppdraget till Lars Lundh.

 

På Lars Lundhs cv finns tidigare arbetsgivare som Sydved, Sveaskog och Derome. De flesta yrkestitlar som går att hitta i skog- och sågverksvärlden finns där också; inköpare, avverkningsledare, virkesledare och distriktschef. Allt från timmer och biobränsle till specialvirke har varit i fokus under karriären.

 

Med de erfarenheterna i bagaget arbetar Lars Lundh nu i egen firma och tar sig an frågor kring logistik, administration och ledarskap. Han finns också tillgänglig för ForestXs kunder när hans spetskompetens behövs i olika projekt.

 

Söka nya sätt att utveckla tekniken

 

På frågan om vad som lockar och utmanar med logistik och administration svarar Lars Lundh: ”Möjligheterna”

 

– Och till det behövs en blandning av ungdomlig ivrighet och den erfarenhet som kommer med åldern, säger han.

 

Lars Lundh framhåller vikten av att ständigt söka och hitta nya, innovativa lösningar och inte låta den befintliga och nu tillgängliga tekniken begränsa oss.

 

– Du tänker inte alltid på vilka utvecklingar som ny teknik kan hjälpa oss med. Det finns många kompetenta personer som kan utveckla tekniken. Det är bara att tala om vad vi behöver. Finns det tillräckligt stora kostnadsbesparingar att göra så får man stor nytta, säger Lars Lundh och fortsätter:

 

– Vi måste våga tänka fritt och lyfta blicken. Det är lätt att du sitter kvar i gamla boxar. Administrationen ska underlätta i det dagliga arbetet. Det handlar om hur du tittar på sifforna och hur man presenterar dem på ett bra sätt. Fortsättningen handlar om hur du använder dem på ett bra sätt.

 

Färre slitsamma akutlösningar

 

Ur kombinationen en väl fungerande administration, ny teknik och god logistik ser Lars Lundh stora vinster som grundar sig i färre kostsamma och slitsamma akutlösningar. Att alla inblandade är rätt underrättade och själva delger viktig information är också avgörande i logistikkedjan mellan skog, till lastplatser, kanske via järnväg och vidare till annan industri. När allt sker just in time så krävs det ett bra informationsflöde så att rätt vara är på plats och i tid.

 

Från din position i skogsbranschen; vilka frågor får man inte missa under 2022?

 

 1. Du ska vara uppmärksam på vad som händer med VIOL, där gäller det att vara med från början. Vilken information kan vi få ut, vilken råvara får vi och hur kan vi använda den på ett bra sätt?

 2. Biobränslemarknaden är också intressant. Det är viktigt att vi blandar materialen på bästa sätt och att pannorna går på bästa förmåga. Det kommer säkert bli ett större fokus på elproduktion.

 3. Glöm inte användaren när du skapar nya lösningar och tekniska stöd. Det som tillverkas ska vara användarvänligt. Vi ska inte ta fram produkter som blir liggande i hyllan.

 4. Vi måste ha koll på vad som händer i EU och vilka regler och lagar som utarbetas där, vi får inte bara sätta oss ner och åka med. Den svenska skogsindustrin måsta var aktiv, vi måste komma med förslagen själva.

Varför har du valt att bli partner till ForestX?

 

– ForestX har den bredd och den kompetens som gör att kunderna höjer på ögonbrynen när de ser vilken potential som finns i firman. Här finns möjligheterna att förbättra både för de företag som vill vara med längst fram i kedjan och även för de som är en av de viktiga länkarna.

 

Och arbetet för Lars Lundh att förbättra logistik, administration och ledarskap pågår ständigt:

 

– Så fort du känner dig duktig så är det dags att ta nya tag, det är bara att fortsätta förbättringsarbetet, säger Lars Lundh med ett skratt.

 

Faktaruta:

 

Namn: Lars Lundh


Gör: partner till ForestX, fokus på logistik, administration och ledarskap.

 

Favoritträd:


Lind. Linden har en kulturhistorisk bäring. Lindarna har varit en samlingspunkt genom historien, och de har hamlats för att ge foder åt djuren. De kan i princip vara ihåliga och fortsätter att leva och växa. Lätt att tälja i om man vill göra något i snickarboa, den är mjuk och behaglig när man täljer.

 

Bästa naturupplevelse:


Fjället i augusti/september. När det brinner i röda gröna och gula färger. Jag är fågeljägare och en tur på fjället är ett bra sätt att ladda batterierna.


Fjället är också fint i mars/april med vårsolen. Du ser ut som en tvättbjörn när du kommer hem!

 

Mest använda app:


Klart.se

Vädret är så viktigt i hela logistikkedjan. Man måste ta hänsyn till vädret när du planerar all logistik.

 

Flitigt använda bokmärken:


Setra
Biometria
LinkedIn

Långsiktig förvaltning hos Setra

Göteborg 

 

Långsiktighet återkommer i beskrivningen av ForestXs uppdrag hos Setra. Setra var första kund hos ForestX, och förvaltningsuppdraget för några av Setras it-system och integrationsplattform tuffar stadigt på under ledning av ForestXs Karin Gröndahl.  

 

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. ForestX sköter förvaltningen av några av Setras affärssystem. Från ForestXs sida sker allt under ledning av förvaltningsledaren Karin Gröndahl som har arbetat med förvaltningen sedan 2019.

 

– Genom att vi har jobbat med Setra så länge kan vi tänka långsiktigt över tid. Vi är kvar och vi gör det här tillsammans. Det blir inga snabba lösningar, det blir en hållbarhet i arbetssättet, berättar hon.

 

Tar aktivt ansvar för förvaltningen

 

Årligen görs en plan tillsammans med förvaltningsorganisationen på Setra för samarbetet; vad behövs för det löpande underhållet, vilken support behövs och vilka nya önskemål finns.

 

– Vi är en aktiv partner, här kommer långsiktigheten tillbaka, vi känner och tar ett aktivt ansvar för förvaltningen, säger Karin Gröndahl.

 

Förvaltningen drivs genom regelbundna möten med Setras förvaltningsledare och en expertanvändargrupp som kommer med förslag. Gruppen prioriterar bland idéer om funktion och förbättringar. Det kan handla om att göra förbättringar av användarvänligheten, eller anpassa systemen för nya behov, som till exempel nya marknader, nya produkter och nya processer. ForestX utvecklar också olika kundunika lösningar.

 

Återkommande team från ForestX

 

Hos ForestX finns ett team som kontinuerligt arbetar mot Setra. Det består av förvaltningsledare, systemarkitekt och utvecklare. Teamet lär känna kunden, förstår behoven och kan komma med egna utvecklingsförslag.

 

Under 2022 så kommer man utöver förvaltningen att jobba med större uppgraderingsprojekt för delar av applikationen. Dessa projekt tas om hand av projektledare Robin Collins.

 

Lång erfarenhet av förvaltningsledning

 

Karin Gröndahl är civilekonom och har en bakgrund i medtech-branschen där hon var verksam i tio år och arbetade med systemförvaltning och förvaltningsledning. Branschen är av sin natur hårt regelstyrd och förändringsarbete är därför trögare och långsammare.

 

– Det är friare och mer snabbrörligt i skogsbranschen. På Setra tillexempel är vägen väldigt kort när man ska genomföra förändringar. Men det är nyttigt att ha erfarenhet från en annan bransch. Jag har med mig ett väldigt styrt sätt att arbeta på, och det kan ibland vara en fördel, säger Karin Gröndahl.

 

– Skog var en helt ny bransch för mig när jag började på ForestX. Det är en spännande bransch och det finns många möjligheter att förbättra systemstöden och öka digitaliseringen, säger förvaltningsledare Karin Gröndahl.

 

Teamet från ForestX som arbetar med Setras förvaltning:

 

 • Karin Gröndahl, förvaltningsledare

 • Martino Oliboni, lösningsarkitekt

 • Oskar Danielsson, lösningsarkitekt

 • utvecklare från MentorMate

Om Setra:

 

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Företaget har åtta produktionsenheter runt om i Sverige, sju sågverk och en förädlingsenhet där Setra tillverkar limträ, komponenter och KL-trä. I Setra ingår även en förädlingsenhet i Storbritannien samt Pyrocell, som är ett joint venture med Preem.

 

Setra ägs till 50 procent av Sveaskog och 49,5 procent av skogsägarföreningen Mellanskog. Övriga andelar ägs av mindre aktieägare.

 

Setra har cirka 800 anställda och omsätter cirka 4 miljarder kronor. Omkring 65 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern, Asien och Australien.

 

Läs mer om Setra på setragroup.com

Ny partner till ForestX: Johan Bergström förstärker med kompetens kring förändringsledning

Göteborg/Uppsala

 

När Johan Bergström nu ansluter till ForestX förstärker bolaget sin kompetens kring förändringsledning inom skogsbruket.

 

Sedan studierna till jägmästare och framåt har Johan Bergström rört sig i fältet mellan skogsbruk och it. Arbetsområdena har varit geografiska informationssystem, skogsbruksplaneringssystem och virkesflödessystem. Efter 18 år på Sveaskog har han nu anslutit som partner till ForestX.

 

Med lång erfarenhet av olika projekt och alltid med olika utvecklingsfrågor förstärker han ForestXs kompetens i arbetet med att digitalisera Europas skogs- och träindustrier.

 

Ledarskap och arbetssätt genom förändringsprocesser är något Johan brinner för. 

 

– Förändring är jobbigt och alla reagerar olika, konstaterar Johan Bergström, och ser några konkreta metoder och hållpunkter att arbeta efter:

 

 1. Satsa på att ge de anställda det stöd de behöver.

 2. Ge tid till att genomföra förändringar.

 3. Se värdet av de mjuka perspektiven.

 4. Se till att det finns personer som förstår och som kan förklara för dem som ska igenom förändringen.

 5. Se helheten; utveckling och förändring hänger alltid ihop.

 6. Det finns inte bara ett perspektiv. Att lära sig ett nytt system är en sak. Men är vi till exempel rätt organiserade? Pratar vi med varandra om rätt saker vid rätt tillfälle? Mäter våra nyckeltal rätt utifrån det vi försöker åstadkomma? Går det att förstå vad jag som enskild individ vinner på förändringen?

 7. Effekten som vi åstadkomma är viktigast, låt vägen dit får vara krokig om det behövs. 

Får man många av dessa punkter att hänga ihop går det med relativt små medel nå väldigt stora effekter, menar Johan.

 

Digitala lösningar för omställningen

 

Det var också ForestX inställning till betydelsen av effekten av förändringsarbete som lockade Johan Bergström till ett samarbete.

 

– Vi har samma fokus på de effekter kunderna vill nå. Skogsnäringen genomgår just nu en stor förändring där digitaliseringen ses som ett avgörande verktyg. De digitala förmågorna är helt enkelt en förutsättning för att fortsatt bedriva ett hållbart skogsbruk som förstås av fler än bara närmast sörjande. ForestX finns där, arbetar med skogsnäringen, it och digitalisering och jag vill hjälpa till.

Den del av den svenska skogsbranschen som arbetar med it och digitalisering är inte större än att Johan Bergström många gånger arbetat med personer som nu finns hos ForestX.

 

– Det är ett bra gäng av partners och anställda som jag följt under lång tid. ForestX är moderna och har gång på gång levererat genom åren i olika projekt och visar nu vägen i en traditionell bransch i omstöpning.

 

Agilt arbetssätt för lyckat förändringsarbete

 

För att lyckas i ett förändringsarbete förespråkar Johan Bergström ett agilt (i betydelsen lättrörligt) arbetssätt.

 

– Genom att arbeta transparent, kommunicera mycket, vara beredd att tänka om, söka och pröva sig fram och hela tiden reflektera över vad som hänt och varför, kommer man ta tillvara de möjligheter som man inte ens först visste fanns, eller fånga upp saker som vi inte tidigare visste var viktiga. 

 

– Det här arbetssättet kräver att man engagerar sig. Det är en chimär att tro att om man lägger tid på förstudie och en kravspecifikation så kan man som organisation sedan pusta ut. En förändring påverkar så mycket mer, till exempel arbetssätt och fler personer än de uppenbara. Att ta hand om sådant man inte tänkte på blir nya kostnader efteråt eller så uteblir helt enkelt den önskade effekten.

 

Allt bottnar i förtroende och tillit mellan parterna. En god grund är ofta att börja med ett mindre projekt och jobba sig utåt så att säga. Det är först när man får kavla upp skjortärmarna som polletten verkligen trillar ner, är Johan Bergströms erfarenhet.

 

Från din position i skogsbranschen, vad får man inte missa just nu?

 

– Insikten att ett system inte löser allt. Det är många fler perspektiv man måste ta in. Hur vi mäter, hur vi gett förutsättningar och att vi sett över processer. Ett system är bara en del av lösningen. Man kan inte blunda för jobbiga ledarskapsfrågor och det förändringsarbete som måste göras. 

 

– I en omställning är det en förutsättning att vi använder tekniken på rätt för att vi ska lyckas. Datorer ska göra det de är bra, vi människor det vi är bra på. Det är när vi försöker med det motsatta som det blir fel…

Namn: Johan Bergström

 

Titel: Projektledare

 

Favoritträd: Tall. Det har att göra med mitt norrländska påbrå. Mina föräldrar kommer från Västerbottens inland och vi har kvar pappas barndomshem strax söder om Sorsele där familjen samlas. Tall dominerar där. Plus allt den ger i form av timmer, virke, ved, kol, tjära och torrakor för insekter och fåglar.

 

Bästa naturupplevelse: När jag gjorde en tio dagar lång vintertälttur i Sarek med min fjällkompis John. Det var en revansch för ett tidigare försök då vi inte var rätt förberedda. Vi fick uppleva allt från solsken till full snöstorm.

 

Mest använda app:  Wehunt, en jaktapp som gjort mycket för säkerhet och jaktupplevelsen.

 

Tre favoritbokmärken i min webbläsare: Jag använder inte bokmärken men är fena på att söka.

Men tre sidor som jag kollar in/använder med jämna mellanrum:

 

Wikipedia

Utmärkt startpunkt för oss nyfikna. Jag tycker det är viktigt med oberoende fakta och är donator.

 

Sketchup
Trimbles Sketchup för oss som gillar att snickra och bygga. Alltid bra att börja med en ritning/skiss och varför inte en digital i 3D!?

 

idg.se
Stor portal för allt möjligt inom IT. Det är viktigt att hänga med, både på jobbet och hemma.

Carl Barck och Christer Lindqvist, ForestX, i sommarintervju: ”Vår resa har bara börjat”

Göteborg

 

I tre år har ForestX funnits. Med drygt 35 medarbetare, ett brett partnernätverk och en gemensam lång erfarenhet av kombinationen skog och it håller ForestX fast vid sitt mål; att digitalisera skogsbranschen.

I den här sommarintervjun med vd Carl Barck och marknadschef Christer Lindqvist tar vi oss till Indien, vidare till digitaliseringen av skogsindustrin i pandemitider och framtida rekryteringsbehov. Och mycket annat.

Indien

 

ForestXs etablering i Indien är ett år gammal. Redan nu finns nu tio anställda i ForestX India, alla baserade i staden Pune. Pune har över sex miljoner invånare och är ett it-mecka där spetskompetens inom den indiska tech-världen samlas.

 

– Alla på ForestX India är handplockade specialister. Vi är stolta och glada över att vi lyckats skapa detta tillsammans under det här pandemiåret, säger Carl Barck, vd ForestX. 

– Vi valde att göra en egen etablering i Indien efter att ha sett över olika alternativ. Vi är trygga med teamet vi har där och har ett gott samarbete. Vi har så goda erfarenheter att vi nu vill fortsätta att växa och utöka verksamheten där. 

 

Under försommaren 2021 har ForestX India tillhandahållit vaccination mot Covid-19 för de anställda och deras familjer. 

ForestX India har tio anställda i Pune. Pune är i dag en knutpunkt för tech-världen i Indien.

Här hittar du hela Team India:
https://forestx.se/vart-team-indien/

 

Exempel på projekt där ForestX India och ForestX i Sverige samarbetade:
https://forestx.se/marknadsledande-planeringsverktyg-for-limtraindustrin-integrerat-med-sap-s-4hana-i-drift-hos-pfeifer-i-osterrike/

 

Partners

 

ForestX har ett brett partnernätverk. Där återfinns tillexempel Mentormate, Euvic, Tenfifty, Remsoft och Metapraxis.

 

– Många av våra partners kompletterar varandra. Genom att vi känner våra partners väl hittar vi de bästa kombinationerna när vi skapar unika erbjudanden till våra kunder, säger marknadschef Christer Lindqvist.

Partnerskapet med Trimble Forestry

 

Ett av ForestX djupare samarbeten är det med Trimble Forestry. ForestX är Trimble Forestrys nordiska partner och levererar produktsviten CFForest till nordiska kunder.

 

– Vi såg tidigt styrkan i Trimble Forestrys produkter. Vi är tacksamma för att vi fått förtroendet från Trimble att samarbeta i Norden, säger vd Carl Barck.

– Marknaden är i behov av den här typen av produkter som ger en plattform för digitalisering. Skogsbranschen vill och behöver gå mot moderna molntjänster, och där ligger Trimble Forestrys produkter helt rätt med sin modulbaserade uppbyggnad. 

– Läget är helt rätt nu att välja CFForest-sviten i och med övergången till VIOL3. Vi arbetar kontinuerligt med etablering och anpassning av produkten mot den svenska marknaden, säger Carl Barck.

 

Läs en intervju med Trimble Forestrys vd Kevin Toohill om hans syn på den nordiska skogsindustrin:

https://forestx.se/kevin-toohill-vd-trimble-forestry-de-stora-investeringarna-i-it-och-teknologi-gor-sverige-intressant/

ForestX arbetar nu med att etablera fysiska kontor i Stockholm och Dalarna i takt med att företaget växer.

Kontor i Stockholm och Falun

 

– I takt med att vi har vuxit har platserna medarbetarna utgår ifrån blivit fler. Idag finns medarbetare förutom i Göteborg också i Stockholm och i Dalarna. Nu jobbar vi med att etablera fysiska kontor där, säger marknadschef Christer Lindqvist.

 

Läs mer om ForestX första rekrytering i Dalarna:

https://forestx.se/stefan-jonis-till-forestx/

 

 ForestXChange

 

– ForestXChange är del av vårt utökade erbjudande mot förändringsledning, säger marknadschef Christer Lindqvist. 

– Genom vårt partnernätverk och våra olika produktpartners finns kunskapen, erfarenheten och lösningarna för att ett förändringsarbete ska falla väl ut. Vi har spetskompetens inom samtliga områden som berör förändringsarbete, skog, digitalisering och it.  Allt detta tillsammans gör att vi vågar säga att vi är experter på skogsbranschens digitala förändringsresa, säger Christer Lindqvist.

 

Läs mer om ForestXChange i en intervju med Sven Lundmark här:

https://forestx.se/sven-lundmark-kunden-maste-vara-stark-i-sin-roll/

 

Exempel på projekt och kunder den senaste tiden

 

 1. Setra. Tillsammans med Setra genomför vi ett stort utvecklingsprojekt som syftar till en modernisering och digitalisering av affärssystemet. Det fortsätter under hösten 2021.

 2. Vida Skog. Vi har utvecklat produktionsuppföljningsappen WQP tillsammans med Vida Skog. Appen används nu ute i verksamheten.

 3. AI-projekt på Sveaskog. Vi projektleder två AI-projekt hos Sveaskog. Bland annat utvecklar vi ett helt nytt verktyg, KingPin, för att få fram pin-filer med högre kvalitet genom att använda AI.

 4. CFHarvest till HedeDanmark. Vi hjälpte det danska skogsbolaget att bli helt digitala i sin arbetsprocess.

 5. Utvecklat OptiNex Glulam för Pfeifer i Österrike. Vi utvecklade en ny modul för limträtillverkning till vårt eget planeringsprogram OptiNex.

Läs mer om en del av projekten här:

 

Sveaskog:
https://forestx.se/sveaskogs-satsning-pa-ai-knyts-samman-hos-forestx/

 

HedeDanmark:
https://forestx.se/hededanmark-med-cfharvest-blev-hela-kedjan-digital/

 

Pfeifer:
https://forestx.se/marknadsledande-planeringsverktyg-for-limtraindustrin-integrerat-med-sap-s-4hana-i-drift-hos-pfeifer-i-osterrike/

 

Digitalisering av skogsindustrin i pandemitider

 

– Vi märker av att intresset är stort och att förfrågningarna fortsätter att komma in, trots pandemin. Det är ett hett område. Vi ser att aktörerna i skogsbranschen är intresserade och pålästa och vet att de måste ta steg mot ett helt digitalt arbetssätt, säger vd Carl Barck.   

 

– Vi ser också hur vårt arbete med Pfeifer i Österrike har gett ett stort intresse i regionen, och vi arbetar med nya förfrågningar därifrån.

 

Webbinarier

 

ForestX har under våren haft två webbinarier på temat AI i skogen på riktigt tillsammans med Tenfifty, och ett där produktsviten CFForest från Trimble Forestry presenterades. 

 

– Det har varit ett lyckat koncept med webbinarier, säger marknadschef Christer Lindqvist. Det har verkligen gett mersmak och vi kommer att fortsätta i höst. 

– Det är ett bra format och vi har upplevt att det varit ett stort engagemang och fler deltagare än vad vi hade vågat hoppas på. Det är ett bra sätt att dela kunskap och information på. 

– Men samtidigt ser vi förstås fram emot att möta våra kunder och kollegor på riktigt igen när samhället kan öppna upp på nytt, säger Christer Lindqvist. 

 

Den 16 september arrangerar vi ett webbinarium tillsammans med Metapraxis. Det kommer att handla om analys och uppföljning av ekonomi, produktion, försäljning och marknad inom den träbearbetande industrin.

 

Den 28 september arrangeras del tre i vår serie om AI på riktigt i skogen. Då är temat ”Strategisk, taktisk och operativ planering”. Christer Lindqvist, ForestX och David Fendrich, Tenfifty, deltar. En ännu hemlig gäst planeras!

 

– Med våra smarta digitala lösningar hjälper vi skogsföretagen att ta sitt hållbarhetsansvar, säger ForestXs vd Carl Barck.

 

Hållbarhet

 

– Med våra smarta digitala lösningar hjälper vi skogsföretagen att ta sitt ansvar. Genom att ha ett gediget beslutsunderlag och digitala möjligheter att följa varje del av arbetsprocessen sparar vi gemensamt resurser på alla plan, säger vd Carl Barck. 

 

Rekryteringar

 

ForestX har på tre år vuxit till ett företag med runt 35 medarbetare i Sverige och i Indien. Med projekt i flera europeiska länder finns ett ständigt behov av att göra nyrekryteringar.

 

– Vi letar alltid efter de som har kompetens inom både skog och it. Har du kompetens och erfarenhet inom it, teknik, skog, GIS eller VIOL 3 är du väldigt intressant för oss. Till Indien söker vi just nu utvecklare och mjukvaruingenjörer, säger vd Carl Barck och fortsätter:

 

– Vår resa har bara börjat, den som vill vara med och bygga något nytt ska komma till oss. Vi jobbar med modern teknik och de bästa lösningarna. Vi vill att våra medarbetare ska få göra den bästa professionella utvecklingen hos oss.

Rulla till toppen