ForestX

FORESTX

Optinex

Optinex är ett heltäckande planerings- och optimeringsprogram för den trämekaniska industrin. Med hjälp av Optinex skapas en modell av hela er verksamhet – från råvara till marknad.

 

Utifrån modellen skapas en optimal plan som maximerar det totala täckningsbidraget.

 

Optinex kan integreras mot valfritt affärssystem.

Planering

I OptiNex lägger du enkelt upp en sammanhållen säljplan, produktionsplan och råvaruplan. Därmed kan du säkerställa att det som säljs är möjligt att producera och att allt som ska produceras är medtaget i säljplanen

Postningsstöd

I OptiNex kan du grafiskt lägga upp och analysera postningar. Det finns också möjlighet till utbytessimulering dels i timmerklasser och dels som funktion av diameter som hjälp i klassläggning

Ekonomiska kalkyler

I OptiNex kan du göra ekonomiska kalkyler för produkt, postning, råvara, investering m.m. OptiNex kan räkna på produkters absoluta och relativa lönsamhet i form av självkostnad eller täckningsbidrag

Försörjningskedjan

OptiNex kan hantera hela försörjningskedjan, från stock till slutkundens efterfrågan på produkter. OptiNex balanserar då rörelsekapitalkostnad mot utebliven försäljning

Rulla till toppen