ForestX

Vi digitaliserar skogen

Vårt mål är att förenkla varje led i skogsråvarans värdekedja. Vi skapar effektiva flöden, från skog, via avverkning, till slutprodukt.

 
Vi gör det genom att digitalisera skogsindustrin.

Change the forest
Hållbara och effektiva flöden, från skog till slutprodukt.

Så här jobbar vi

ForestX utgår från kundens behov, förutsättningar och önskemål. Vi anpassar oss efter var i förändringsprocessen kunden är, vilket resultat som önskas och vilka resurser som finns internt hos kunden.

 

Nedan berättar vi hur vi tillsammans med våra kunder når resultat.

Idé och innovationer

Vi kan mycket, men inte allt. Till ForestX hör ett nätverk av partners och specialister som kompletterar oss i arbetet med att digitalisera skogsindustrin. Branchkunniga specialister inom till exempel artificiell intelligens (AI) och maskininlärning kan tillsammans med oss visa på nya möjligheter för våra kunder och deras väg till att höja värdet på skogen.

Bygga lösningar

Vi analyserar vad kunden behöver, sedan skapar vi lösningen. På ForestX finns projektledare, verksamhetsspecialister, systemarkitekter, systemutvecklare, testare och designers. Utefter kundens behov och projektets krav sätts nya team samman. 
Kunden arbetar alltid i nära samarbete med ForestX lokala team i Sverige.

Införa och skapa värde

För att IT-projekt ska lyckas fullt ut måste ett stort fokus ligga på införandet och det förändringsarbete det medför. ForestX arbetar kontinuerligt med sina kunder för att tydliggöra och stötta under denna process.  

Underhålla och vidareutveckla

När nya IT-system är på plats är det mesta arbetet kvar. Arbetet med att underhålla, styra och vidareutveckla systemen hanteras av ForestX på samma sätt som nya projekt med samma krav på innovation och konstnadseffektivitet. ForestX är med kunden hela vägen. Tillsammans digitaliserar vi skogsindustrin.

Så här jobbar vi

ForestX utgår från kundens behov, förutsättningar och önskemål. Vi anpassar oss efter var i förändringsprocessen kunden är, vilket resultat som önskas och vilka resurser som finns internt hos kunden.

 

Nedan berättar vi hur vi tillsammans med våra kunder når resultat.

Idé och innovationer

Vi kan mycket, men inte allt. Till ForestX hör ett nätverk av partners och specialister som kompletterar oss i arbetet med att digitalisera skogsindustrin. Branchkunniga specialister inom till exempel artificiell intelligens (AI) och maskininlärning kan tillsammans med oss visa på nya möjligheter för våra kunder och deras väg till att höja värdet på skogen.

Bygga lösningar

Vi analyserar vad kunden behöver, sedan skapar vi lösningen. På ForestX finns projektledare, verksamhetsspecialister, systemarkitekter, systemutvecklare, testare och designers. Utefter kundens behov och projektets krav sätts nya team samman. 
Kunden arbetar alltid i nära samarbete med ForestX lokala team i Sverige.

Införa och skapa värde

För att IT-projekt ska lyckas fullt ut måste ett stort fokus ligga på införandet och det förändringsarbete det medför. ForestX arbetar kontinuerligt med sina kunder för att tydliggöra och stötta under denna process.  

Underhålla och vidareutveckla

När nya IT-system är på plats är det mesta arbetet kvar. Arbetet med att underhålla, styra och vidareutveckla systemen hanteras av ForestX på samma sätt som nya projekt med samma krav på innovation och konstnadseffektivitet. ForestX är med kunden hela vägen. Tillsammans digitaliserar vi skogsindustrin.

Våra tre hörnstenar

ForestX skapar bestående förbättringar inom skog-, papper och massaindustrin. Vi gör det med hjälp av digitala lösningar, men lika mycket med förändring av arbetssätt. Det är med den kombinationen vi skapar bäst kundnytta och bidrar till en skogsindustri för framtiden.

Engagerade team

Med förståelse för människa och arbetssätt medverkar vi till skogsindustrins utveckling. Här finns över 100 års erfarenhet av problemlösning inom skogens värdekedja, från råvara till slutprodukt.

Våra produkter

Vi erbjuder marknadsledande system som vi vet fungerar i skog-, trä- och pappersindustrin. Detta kombineras med innovativa och anpassade lösningar för kundens nuvarande och framtida behov.

Innovation

Innovation och nya digitala lösningar prioriteras, både hos oss och våra kunder.
Vår nyfikenhet och förmåga att utmana det självklara gör att vi alltid strävar efter att skapa nya värden i varje moment.

Rulla till toppen