ForestX

Marknadsledande planeringsverktyg för limträindustrin integrerat med SAP S/4HANA i drift hos Pfeifer i Österrike

Göteborg/Imst

 

Europas limträindustrier hade behov av en helhetslösning för planering av produktionen integrerat med SAP S/4HANA.

Så Johan Eriksson med kollegor på ForestX utvecklade en modul till företagets befintliga produkt Optinex. Optinex är ett unikt planeringsverktyg som utnyttjar den fulla kraften i IBM Watson.

 

Sedan i januari 2021 är applikationen i drift hos Pfeifer i Österrike.

 

En stor del av limträplaneringen i Sverige och runt om i Europa sker med hjälp av execelark och enklare datorstöd. Så införandet av Optinex Glulam innebär ett direkt kliv in i ett digitaliserat arbetssätt för de träförädlingsindustrier som väljer applikationen.

– Optinex hjälpte oss att implementera vår affärsstrategi på ett konsekvent sätt med hänsyn till digitaliseringen av den produktionsrelaterade affärsprocessen, säger Stefan Hammerl, it-chef på Pfeifer.  

Unik optimeringsmodell för kunden

 

– Vår händelsestyrda arkitektur är uppbyggd från grunden för maximal flexibilitet när vi integrerar den med kundernas lösningar. Både vad gäller överföringsmetoder och meddelandeformat, säger Johan Eriksson, ForestX.

– Vi har tagit fram en unik optimeringslösning där modellen kan anpassas efter kundens behov. Lösningen är integrerad med övriga moduler i Optinex. Lösningen blir på det sättet mer komplett, berättar Johan Eriksson, ForestX.

 

Optinex är en äkta SaaS-lösning (Software as a Service). Optimeringsmotorn är uppgraderad för att fullt ut kunna använda kraften i IBM Watsons molnoptimering. Optinex är sömlöst integrerat med affärsprocesserna i SAP S/4-HANA, vilket minimerar det manuella arbetet och gör att användaren når en hög grad av säkerhet och tillgänglighet.

– Vår händelsestyrda arkitektur är uppbyggd från grunden för maximal flexibilitet när vi integrerar den med kundernas lösningar. Både vad gäller överföringsmetoder och meddelandeformat, säger Johan Eriksson, ForestX.

– I ForestX har vi funnit en partner som förstår vår affärsmodell och samtidigt har transformerat våra ibland väldigt komplexa krav till ett skalbart och användarvänligt system med Optinex, säger Stefan Hammerl, Pfeifer.

 

Allt drog igång sommaren 2020. Integrationen av Optinex Glulam var del av Pferifers SAP S/4Hana implementationsprojekt. Under augusti startade integrationsprojektet, tidig höst kunde ForestX demonstrera delar av applikationen och under december gjordes tester och anpassningar. I januari 2021 började applikationen att användas i produktionen.

 

Under implementationsfasen sattes ett agilt projektteam samman bestående av optimeringsspecialister, arkitekter och planerare från Pfeifer. Projektet omfattade anpassningar till kundens UI samt skräddarsydda modeller för integration och optimering. Med ett team med erfarenhet från liknande projekt kunde man lära av varandra och fullfölja projektets mål inom tidsramen.

 

I början på mars 2021 var Johan Eriksson och hans team inne i en fas av ”hyper care”. I denna fas har ForestX extra resurser på support till slutanvändarna för att garantera en smidig utrullning.

Vid Pfeifers anläggning i österrikiska Imst är OptiNex Glulam i drift sedan januari 2021.

Digitaliserad process

 

Andra limträtillverkande industrier skulle genom Optinex Glulam kunna bli mer digitala i sin produktion; modulen går att använda både i industrier med hög grad av kundanpassning och hos de som tillverkar standarddimensioner.

 

Johan Eriksson med kollegor tittar också på hur applikationen kan utvecklas till att också omfatta korslimmat trä, KL-trä. (På engelska cross laminated timber, CLT). Metoden är vanlig ute i Europa, men mer ny i Norden.

 

Korslimmat trä används till exempel till bostäder där byggelement färdigställs i fabriken. Allt från dörrar och fönster till eluttag är urtagna ur väggmodulerna. Och vilken nytta skulle ett smart planeringsverktyg kunna göra i de här processerna? Johan Eriksson spanar in i framtiden:

 

 – Tja, man behöver ju inte lägga träet med bäst kvalitet på de utrymmen man vet sedan ändå ska plockas bort…     

Pfeifer har sitt huvudkontor i Imst, Österrike. Bolaget har över 2 000 anställda och har åtta anläggningar i tre europeiska länder.

Mer om Pfeifer

 

Pfeifer är ett ledande företag inom den europeiska träindustrin. I sina åtta anläggningar i Österike, Tyskland och Tjeckien utövar Pferifer sin filosofi; passion för timmer – passion för vårt arbete med barrträd.

Med Pferifers mer än 2 000 anställda förädlar företaget råmaterialet till en stor variation av produkter. En tydligt strukturerad produktportfölj lägger grunden för Pfeifer groups framgång. I över 90 länder litar människor på Pfeifers produkter.

 

pfeifergroup.com   

 

Teamet från ForestX som jobbade med projektet

JohanErikssonForestX

Johan Eriksson

Lösningsarkitekt

Fokusområden

Problemlösa, förenkla och automatisera.

image-1

Oskar Danielsson

Lösningsarkitekt

Fokusområden
Problemlösa, utveckla och modellera

webb_6659

Prasad Patole

Senior Technical Lead

Fokusområden 
Senior systemutvecklare med 10+ års erfarenhet av Microsoftteknologi. God erfarenhet inom MS Azure development och Azure Devops

webb_6611

Pooja Rakade

Lead Software Engineer

Fokusområden

Senior systemutvecklare med 5+ års erfarenhet inom Microsoftteknologi. Pooja Rokade har främst arbetat med skogliga lösningar (4+ år).

Rulla till toppen