ForestX

Erik Skärberg, 28 år, har jägmästarjobbet han inte visste fanns

Göteborg

 

Ett jägmästarjobb i Göteborg. Arbete med sågverksprojekt i Europa och högst delaktig i utvecklingen av nya digitala lösningar för skogsbranschen. Erik Skärberg, 28 år, har jägmästarjobbet han inte visste fanns.

Sedan november 2021 jobbar Erik Skärberg som verksamhetsutvecklare hos ForestX i Göteborg.

 

ForestX är den snabbväxande uppstickaren på den digitala utvecklingsscenen i skogsbranschen. På fyra år har företaget vuxit till närmare 50 medarbetare och driver projekt i Sverige och ute i Europa.

 

På kundlistan finns välkända svenska skog- och sågverksbolag som Sveaskog, Setra och Sydved. Ute i Europa har man kunder i Danmark, Tyskland och Österrike.

 

Sedan Erik Skärberg började på ForestX har han arbetat i projekt mot sågverk och med utvecklingen av ForestXs eget optimeringssystem för sågverk; Optinex.

– Jag började direkt i pågående projekt och arbetade sida vid sida med Oskar Selmeryd, en kollega med mycket erfarenhet från de arbetsuppgifter jag nu också har.

 

En tredjedel av ForestX anställda i Sverige har en skoglig utbildning och yrkesbakgrund. Det gör att det finns ett stort stöd och kunskap i alla skogliga frågor i arbetet.

erikkarin

Arbetsuppgifterna för projektledarna med skoglig bakgrund varierar och följer projektens gång. I Optinexprojekten, som gäller sågverk, kan det se ut så här:

 

– Vi vet vilken information vi behöver i projektet och sedan analyserar vi sågverkets tillgängliga data och hjälper till med vilken data som behöver tas fram ytterligare. Sedan bearbetar vi denna till en modell av sågverket. Helt enkelt en digital kopia med alla aktiviteter, produkter, resurser och marknadsförutsättningar. När vi har den kompletta modellen kan sedan Optinex hitta den optimala produktionsplanen för sågverket och undersöka nya scenarier.

 

– En viktig del i projektet är också att utbilda användarna i programmet och vilka arbetssätt som behöver utvecklas för att bäst nyttja vinsterna med programmet, berättar Erik Skärberg.

 

Erik trivs med livet som konsult.

– Det är väldigt varierande. Man får ett annat perspektiv när man arbetar med olika kunder. Det blir utvecklande också för en själv.

– Vi utvecklar på riktigt de absolut senaste stöden för skogsindustrin och det är roligt att verkligen arbeta längst fram i den digitala utvecklingen.

 

ForestX har egna erfarna systemarkitekter i Sverige med erfarenhet från skogsindustrin och arbetar fram de digitala lösningarna tillsammans med ForestXs utvecklingsteam i Indien. Erik, som själv har ett tekniskt intresse, får på det sättet också ta del av utvecklingsarbetet med kravställning och testning från en användares perspektiv genom att förstå kundens behov.

 

Att arbetslivet också kunde innehålla projekt ute i Europa var inte vad Erik Skärberg hade förväntat sig efter utbildningen till jägmästare. Men ForestX har flera stora kunder ute i Europa, och projekten där leder till nya insikter och kunskaper om branschen.

 

– Det finns en del skillnader i hur vi jobbar inom skogs- och sågverksbranschen i Sverige och hur de gör i tillexempel Österrike och Tyskland. Till exempel att de jobbar med mycket större antal produkter på ett och samma sågverk och att de stora på vidareförädling speciellt limträ.

Namn: Erik Skärbärg

Gör: Verksamhetsutvecklare på ForestX

Favoritträd: Tall

– Som orienterare är det inte mycket som går upp emot att springa genom en fin tallhed.

Bästa naturupplevelse

– Cykelsemester med MTB i Grövelsjön och Ramundberget. Fantastisk fjällmiljö.

1

Favoritappar:

Strava

UDisc

Spotify

 

Läs mer om hur det är att vara ny på ForestX!

 

Vill du veta mer om ForestX?

Följ oss på LinkedIn 

 

Vi söker alltid dig med skoglig utbildning och viljan att arbeta med digitaliseringen av skogen!

 

Vill du prata mer? Kontakta:

Erik Skärberg

Patrik Anderchen

Carl Barck

Erik Skärberg, 28 år, har jägmästarjobbet han inte visste fanns Läs mer »

”De bästa digitala lösningarna finns hos oss”

Göteborg

I årets sommarintervju med vd Carl Barck och marknadschef Christer Lindqvist får du bakgrunden till ForestXs stora omsättningsökning, hur digitalisering är enda vägen i det framtida skogsbruket och varför du alltid ska vända dig till ForestX först!

 

Kraftig tillväxt varje år

 

ForestX har under det senaste tre åren ökat tillväxten med 50 procent varje år! Bakom de stora ökningarna finns många förklaringar:

 

– Vi har fått en bredare kundbas, vi har helt enkelt fler kunder i fler segment, säger Christer Lindqvist. Numera finns vi inom bland olika företag inom skogsbruk, träbearbetande industri, pappersindustri och bygghandeln.

 

– Vi håller planen för vår tillväxt och vi är nu på god väg mot målet att vara ”Skogens app-store”. Är du i branschen och söker smarta digitala lösningar då ska du titta hos oss först. Vi är en plattform för bra digitala lösningar, det finns helt enkelt alltid en lösning för dig och ditt företag hos oss och våra partners.

 

– Här är värt att poängtera att vi inte bara är ett tjänstebolag, vi är också ett produktbolag med de senaste och mest moderna tekniska lösningarna, säger Christer Lindqvist.

 

Under året har ForestX tillsammans med Trimble Forestry investerat i utvecklingen av Trimble Forestrys produktsvit Connected Forest. Tillsammans med Trimble har man tagit fram en svensk version av Connected Forest. Arbetet har gjorts av ForestXs team i både Sverige och Indien.

 

– Det är det första och kanske det enda moderna affärssystemet för skogsindustrin som tagits fram de senaste 20 åren. Det bygger på modern teknik och är lättillgänglig genom webb och molntjänster. Användarna får full koll på sin information för den skogliga verksamheten, säger Christer Lindqvist och fortsätter:

 

– Den stora nyttan ligger också i att det är mobilt, skalbart och fullt anpassningsbart för kundernas egen verksamhet. Nu är vi redo för att på allvar rulla ut systemen på bred front, vilket känns otroligt skönt efter flera års arbete tillsammans med Trimble, säger Christer Lindqvist.

Oskar Danielsson är lösningsarkitekt hos ForestX
Stort intresse på LinkedIn

ForestX har under året gjort en satsning på marknadskommunikation och har en stark närvaro på LinkedIn.

 

– Det händer hela tiden saker hos oss och vi vill gärna berätta om det. Vi ser också att det är uppskattat och att det finns en stor nyfikenhet på vad vi gör, säger Christer Lindqvist.

 

Andra marknadsaktiviteter som planeras är att till hösten komma ut med frukostmöten ut i landet.

 

– Vi vill även möta våra kunder fysiskt, berätta om allt vi gör tillsammans med våra partners. Håll utkik i våra kanaler till hösten, säger Christer Lindqvist.

 

Ständigt pågående rekrytering

– Vår personal är grunden till allt, och vi har ett oerhört engagerat team både i Sverige och i Indien, säger Carl Barck.

 

– Vi fortsätter att rekrytera, vi har ett ständigt behov av att få in fler i våra team, både på den skogliga och den tekniska sidan, och både i Sverige och i Indien.

 

Tillväxten på personalsidan innebär också att ForestX finns på fler platser i Sverige, senaste tillskottet på ForestXs karta är Umeå. Sedan förra sommaren har sju personer anställts i Sverige och fem i Indien.

 

– Vi söker helt enkelt alltid folk! Vi söker de bästa som vill förändra den här branschen. Vi ser att det är väldigt lyckosamt att samla olika kompetenser för att åstadkomma verklig förändring. Hos oss finns det plats och möjligheter både för de som är nya i branschen och de som har lång erfarenhet, säger Carl Barck.

Johan Bergström, ny i ForestXs ledningsgrupp.
Utökad företagsledning med Johan Bergström

I takt med att bolaget har vuxit har också behovet av en utökad ledningsgrupp tillkommit. Under våren 2022 tog Johan Bergström plats i ForestXs ledningsgrupp. Läs mer om det här

 

Optinex i drift i flera länder

Optinex är ForestX unika helhetslösning för att optimera planeringen inom träbearbetande industri. Optinex finns i drift hos flera företag i flera europeiska länder.

 

– Vi kan verkligen säga att produkten är etablerad. Nu vet vi att det är en kompetent helhetslösning för planering och optimering. Vi kommer att presentera Optinex närmare på Trä&Teknik-mässan i slutet av augusti i Göteborg, säger Carl Barck.

I juni 2022 besökte vd Carl Barck och lösningsarkitekt Johan Eriksson teamet i Pune.

 

15 anställda i Indien

I Pune i Indien har ett team om 15 personer byggts upp under pandemiåren. Från att bara ha setts på skärmar kunde Carl Barck och Johan Eriksson besöka teamet i juni 2022.

 

– Nu var det dags för oss att etablera ett kontor i Pune, det var en del av syftet med resan, säger Carl Barck.

 

– Men självklart var det viktigaste att äntligen få träffas. Vi har det bästa utvecklingsteamet som finns för den teknik vi använder. Teamet i Pune har stor erfarenhet av att arbeta mot skogsindustrin och de särskilda krav som skogsindustrin ställer på sina it-lösningar. Teamet i Pune är en grundförutsättning för att vi lyckas så väl i våra leveranser mot kund.

 

Rekryteringstakten i Indien har varit hög, och Carl Barck ser inte annat än att bolaget i Indien kommer att fortsätta att växa i samma takt.

 

– Vi har under åren också arbetat fram bra former för samarbete mellan Sverige och Indien. Vi verkar som ett sömlöst företag. Vi är verkligen ett företag, även om vår personal verkar från olika platser i världen, säger Carl Barck.

 

Digitalisering förutsättning för hållbart skogsbruk

Alla är överens om att vi kommer att få se ett allt mer selektivt skogsbruk i framtiden. ForestXs digitala lösningar kommer att vara en förutsättning för att klara av den nya tidens krav.

 

– Det är uppenbart att mängden tillgängligt virke kommer att minska. Vi måste hushålla med resurserna och vara ytterst effektiva i råvaruutnyttjandet och användandet av energi. Våra lösningar hjälper våra kunder med just det, säger Carl Barck.

 

– Skogsbruket kommer att behöva arbeta mer småskaligt. För att bibehålla produktivitet och lönsamhet krävs mer digitalisering och rätt verktyg. Det som kan uppfattas som komplext blir enkelt med våra lösningar, säger Carl Barck.

Under våren 2022 blev samarbetet mellan Dianthus och ForestX klart.
Dianthus i Boden ny partner

I år har ForestXs partnernätverk utökats med Dianthus, en GIS-specialist med bas i Boden.

 

– Vi samlar de bästa och den vassaste kompetensen genom vårt nätverk av samarbetspartners. Vi ser att det finns ett ömsesidigt värde i den här typen av samarbeten, säger Christer Lindqvist.

 

Läs mer om Dianthus här: https://forestx.se/forestx-och-dianthus-i-samarbetsavtal-unik-skoglig-gis-och-fjarranalyskompetens-breddar-forestxs-erbjudande/

 

Projekt under året: Ett urval av årets projekt som visar på bredden av ForestXs uppdrag;

  1. Sveaskog och ForestX lanserar KingPin – ett nytt AI-verktyg som ökar skogens värde
  2. Långsiktig förvaltning hos Setra
  3. Nya projekt hos Rubner
Trä&Teknik i höst

I slutet av augusti möts alla med intresse för trä och teknik på Svenska mässan i Göteborg. ForestX finns på plats med en monter.

 

– Det ska förstås bli roligt att ses. Vi kommer att presentera OptiNex, och vi kommer att hålla ett par föredrag. Hör av dig om du vill besöka oss och diskutera någon fråga så skickar vi ut en inbjudan till dig, säger Christer Lindqvist. Läs mer om mässan här!

 

Digitaliseringen av skogen

– Vi har bara börjat vår resa och ser inte något slut på den enorma utveckling som just nu sker i spåren på AI, distribuerade lösningar, mer avancerade molnlösningar, bättre beslutstöd och mer automatiserade processer, säger Christer Lindqvist. Skogsindustrin står inför stora utmaningar och vi känner oss i allra högsta grad delaktiga i den förändring som sker.

 

– ”Målet är ingenting, resan är allt”, för att citera Karin Boye, säger Christer Lindqvist.

”De bästa digitala lösningarna finns hos oss” Läs mer »

Vi söker: Verksamhetsutvecklare till skogs- och sågindustri

Skogsindustrin digitaliseras snabbt och vi finns där för att hjälpa våra kunder med rätt verktyg för att göra största möjliga nytta.

Vi ser ett behov av medarbetare med en skoglig bakgrund och förståelse för skogsindustrins processer för att kunna realisera dessa värden hos kunden.

 

Som verksamhetsutvecklare hos ForestX kommer du bland annat att ansvara för planering och kravarbete vid implementering av vår unika sågverksprodukt OptiNex. OptiNex är ett verksamhetsstöd för träindustrin för planering, postning och ekonomiska kalkyler.

 

Hos ForestX kommer du att vara delaktig i spetsprojekt inom digitalisering hos några av de största företagen inom skogindustrin, både i Sverige och i Europa.

 

I ForestX arbetar vi i team där olika kompetenser kombineras för att nå högsta kundnytta inom verksamhet, teknik och process.

 

Dig vi söker:

 

► Skoglig högskoleutbildning.

► Du har förmåga att effektivt prioritera och genomföra uppgifter i en dynamisk, snabb miljö.

► Du har en analytisk förmåga att se samband i stora datamängder och dra slutsatser från dessa.

► Du har lätt att kommunicera både skriftligt och muntligt på svenska och engelska. Kunskap i tyska är meriterande.

 

Om arbetet: 

 

► Delta i framarbetandet projektplaner, definiera affärsmål och mätbara resultat hos våra kunder.

► Delta i implementeringsprojekt av våra spetsprodukter in skogs- och träindustrin

► Modellera och analysera scenarion för träindustrier i vårt avancerade optimeringsverktyg OptiNex.

► Ansvara för kravfångst och förankring av kundernas behov.

► Ansvara för en effektiv kommunikation mellan oss, kund och övriga intressenter.

► Skapa och utveckla en långsiktig och värdeskapande relation med våra kunder.

► Resor ingår i tjänsten.

 

Vi är i dagsläget cirka 45 medarbetare i Göteborg, Dalarna, Stockholm och Pune, Indien.

 

Det här är ForestX

 

Vi är i dagsläget cirka 45 medarbetare i Göteborg, Dalarna, Stockholm och Pune, Indien. Genom samarbeten, partnerskap och olika nätverk knyter vi unik kompetens till oss. I vårt uppdrag finns också att vi är proaktiva och vi hjälper våra samarbetspartners med att utveckla deras produkter för den europeiska skogsmarknaden. Tillsammans med våra kompetenta konsulter så kommer vi se till att skogens näringar har bästa möjliga beslutsstöd när vi står inför den gröna omställningen.

 

Att arbeta på ForestX

 

Hos oss finns både skogliga generalist- och specialistkompetenser vilket gör att det finns ett naturligt kunskapsutbyte och stöd i arbetet. Vi arbetar i team där olika kompetenser kombineras för att nå högsta kundnytta inom verksamhet, teknik och process.

Vi erbjuder ett utmanande och varierande arbete med stora möjligheter att påverka lösningar och arbetsupplägg.

 

Skicka din ansökan till: carl.barck@forestx.se

 

Läs mer om OptiNex här: Setra testar OptiNex

 

eller här: Ny modul för limträplanering i Österrike.

Vi söker: Verksamhetsutvecklare till skogs- och sågindustri Läs mer »

Nya projekt i Europa med Pfeifer

Göteborg 

 

ForestX and Pfeifer fortsätter att arbeta tillsammans. Efter det framgångsrika projektet då ForestX utvecklade Optinex Glulam tillsammans med Pfeifer i Österrike undersöker företagen nu nya sätt att digitalisera och optimera trätillverkningsprocesserna.

  

I december 2021 var Stefan Hammerl, it-chef and Andreas Schierle, process- och projektchef vid Pfeifer, på besök i Göteborg där de diskuterade kommande projekt. ForestX utvecklade nyligen en ny applikation inom Optinex för taktisk planering för Pfeifers produktion av korslimmat trä.

Andreas Schierle, Stefan Hammerl, Pfeifer och Carl Barck och Johan Eriksson, ForestX jobbar vidare efter det lyckade projektet med Optinex Glulam.

 

Nu planerar Pfeifer att implementera Optinex i andra delar av företaget också. Därför kommer Pfeifer och ForestX att fortsätta sitt samarbete.

 

– Samarbetet med ForestX är väldigt värdefullt för oss eftersom vi inte bara letar efter tekniska lösningar utan också efter en partner med djup förståelse för hela träprocessen. ForestX kan också hjälpa oss att identifiera bästa sättet att anpassa vår organisation och våra system, säger Stefan Hammerl, it-chef vid Pfeifer.

 

– Det är inspirerande att arbeta med kunder som Pfeifer som vill och vågar arbeta med de senaste digitala arbetsredskapen inom sågverksindustrin. Det är i samarbetet med hängivna kunder som Pfeifer som vi kan göra Optinex ännu bättre. Det här betyder att vi alltid kan möta industrins behov och krav, säger Carl Barck, vd ForestX.

 

Mer om Pfeifer

 

Pfeifer är ett ledande företag inom den europeiska träindustrin. I sina åtta anläggningar i Österike, Tyskland och Tjeckien utövar Pferifer sin filosofi; passion för timmer – passion för vårt arbete med barrträd. 

 

Med Pferifers mer än 2 000 anställda förädlar företaget råmaterialet till en stor variation av produkter. En tydligt strukturerad produktportfölj lägger grunden för Pfeifer groups framgång. I över 90 länder litar människor på Pfeifers produkter.

 

pfeifergroup.com

Nya projekt i Europa med Pfeifer Läs mer »

Enkelt att pröva utfallet av olika affärer

Göteborg/Färila 

 

ForestX är nu i slutfasen av en förstudie tillsammans med Setra.

Vad kan Optinex åstadkomma i Setras sågverk? 

I förstudien har ForestX byggt en full modell av Optinex för Setras sågverk i Färila. Modellen efterliknar och reagerar som det riktiga sågverket med några få förenklingar.

Oskar Selmeryd är projektledare på ForestX och förklarar vad sågverk som det i Färila kan få ut vid användningen av Optinex:

 

1. Kristallkula

– Optinex fungerar som en kristallkula! Vad händer om vi inför kommande kvartal vill sälja den här typen av produkter mot den här tänkta marknaden till det här tänkta priset?

 

– Eller vad händer om vi ändrar fördelningen av produkter. Hur påverkar det produktionsplanen och nettoresultat? Vi kan modellera olika scenarier och sedan utvärdera. Man kan helt enkelt pröva vad olika typer av affärer får för effekt för nettoresultatet. Och det går att göra löpande hela tiden.

 

2. Alternativkalkyl

– Vad ger det för effekt om vi byter marknad och produkter? Hur klarar vi produktionen, andra åtaganden vi redan har och hur ser utnyttjandegraden ut på sågverket. Allt det kan Optinex ge svar på.

 

3. Förändringar i råvaruförsörjningen

– Råvaruförsörjningen kan ändras; råvaran har en annan diameter än planerat, eller kommer i en annan längdfördelning. Optinex kan då visa vilken effekt det ger på sågen, hur betalningsförmågan ändras och hur klarar man sina tidigare åtaganden sett utifrån förändringen.

 

Kunden Setra lyfte också tidigt frågan vilka krav som ställs på organisationen för att Optinex ska fungera som bäst. Den delen finns alltså också med redan i förstudien.

– Det måste finnas en organisation som kan ta emot verktyget. Vem är ansvarig för att underhålla produkten, till exempel? säger Oskar Selmeryd. Vi har helt enkelt tittat på organisationen kopplat till användningen av Optinex.

 

– Vi har också tittat på hur Optinex tekniskt kan integreras på företaget.

 

– Det här är ju ett helt nytt verktyg som du inte har använt tidigare hos Setra, då är det viktigt att man adresserar både de tekniska och de organisatoriska frågorna tidigt, så att det inte bara landar i någons knä när det är klart.

 

Förstudien inleddes i oktober 2021 och redan i januari 2022 kan Setra se och utvärdera hur Optinex fungerar i just deras fall.

I förstudien har ForestX byggt en full modell av Optinex för Setras sågverk i Färila. Med start i januari 2021 kan Setra testa och utvärdera hur Optinex fungerar.

 

Om Setra:

 

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Företaget har åtta produktionsenheter runt om i Sverige, sju sågverk och en förädlingsenhet där Setra tillverkar limträ, komponenter och KL-trä.

 

Setra ägs till 50 procent av Sveaskog och 49,5 procent av skogsägarföreningen Mellanskog. Övriga andelar ägs av 1500 mindre aktieägare.

 

I koncernen ingår dotterbolagen Setra Trävaror, Pyrocell samt Setra Wood Products.

 

Setra har cirka 800 anställda och omsätter cirka fyra miljarder kronor. Omkring 65 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern, Asien och Australien.

Enkelt att pröva utfallet av olika affärer Läs mer »

ForestX i nytt stort europeiskt projekt: Taktisk operationell planering hos Rubner

Under hösten 2021 har ForestX inlett arbetet med tre projekt hos den träförädlande koncernen Rubner i Österrike. Rubner har verksamhet på 20 platser i fyra europeiska länder med över 1 300 anställda.

 

Det första projektet handlar om att implementera taktisk planering med OptiNex. 

 

Sedan följer projekt med operationell sågverksplanering med OptiNex samt ett projekt för planering för limträ. 

 

– Det är ett roligt med ännu ett större projekt hos en stark europeisk träkoncern, säger Carl Barck, vd ForestX. 

 

– Vi tar med oss lärdomar om den centraleuropeiska träindustrin från tidigare kunder in i det nya projektet. Vi ser ett stort intresse för att digitalisera alla delar av arbetsprocessen hos våra europeiska kunder.

ForestX i nytt stort europeiskt projekt: Taktisk operationell planering hos Rubner Läs mer »

Marknadsledande planeringsverktyg för limträindustrin integrerat med SAP S/4HANA i drift hos Pfeifer i Österrike

Göteborg/Imst

 

Europas limträindustrier hade behov av en helhetslösning för planering av produktionen integrerat med SAP S/4HANA.

Så Johan Eriksson med kollegor på ForestX utvecklade en modul till företagets befintliga produkt Optinex. Optinex är ett unikt planeringsverktyg som utnyttjar den fulla kraften i IBM Watson.

 

Sedan i januari 2021 är applikationen i drift hos Pfeifer i Österrike.

 

En stor del av limträplaneringen i Sverige och runt om i Europa sker med hjälp av execelark och enklare datorstöd. Så införandet av Optinex Glulam innebär ett direkt kliv in i ett digitaliserat arbetssätt för de träförädlingsindustrier som väljer applikationen.

– Optinex hjälpte oss att implementera vår affärsstrategi på ett konsekvent sätt med hänsyn till digitaliseringen av den produktionsrelaterade affärsprocessen, säger Stefan Hammerl, it-chef på Pfeifer.  

Unik optimeringsmodell för kunden

 

– Vår händelsestyrda arkitektur är uppbyggd från grunden för maximal flexibilitet när vi integrerar den med kundernas lösningar. Både vad gäller överföringsmetoder och meddelandeformat, säger Johan Eriksson, ForestX.

– Vi har tagit fram en unik optimeringslösning där modellen kan anpassas efter kundens behov. Lösningen är integrerad med övriga moduler i Optinex. Lösningen blir på det sättet mer komplett, berättar Johan Eriksson, ForestX.

 

Optinex är en äkta SaaS-lösning (Software as a Service). Optimeringsmotorn är uppgraderad för att fullt ut kunna använda kraften i IBM Watsons molnoptimering. Optinex är sömlöst integrerat med affärsprocesserna i SAP S/4-HANA, vilket minimerar det manuella arbetet och gör att användaren når en hög grad av säkerhet och tillgänglighet.

– Vår händelsestyrda arkitektur är uppbyggd från grunden för maximal flexibilitet när vi integrerar den med kundernas lösningar. Både vad gäller överföringsmetoder och meddelandeformat, säger Johan Eriksson, ForestX.

– I ForestX har vi funnit en partner som förstår vår affärsmodell och samtidigt har transformerat våra ibland väldigt komplexa krav till ett skalbart och användarvänligt system med Optinex, säger Stefan Hammerl, Pfeifer.

 

Allt drog igång sommaren 2020. Integrationen av Optinex Glulam var del av Pferifers SAP S/4Hana implementationsprojekt. Under augusti startade integrationsprojektet, tidig höst kunde ForestX demonstrera delar av applikationen och under december gjordes tester och anpassningar. I januari 2021 började applikationen att användas i produktionen.

 

Under implementationsfasen sattes ett agilt projektteam samman bestående av optimeringsspecialister, arkitekter och planerare från Pfeifer. Projektet omfattade anpassningar till kundens UI samt skräddarsydda modeller för integration och optimering. Med ett team med erfarenhet från liknande projekt kunde man lära av varandra och fullfölja projektets mål inom tidsramen.

 

I början på mars 2021 var Johan Eriksson och hans team inne i en fas av ”hyper care”. I denna fas har ForestX extra resurser på support till slutanvändarna för att garantera en smidig utrullning.

Vid Pfeifers anläggning i österrikiska Imst är OptiNex Glulam i drift sedan januari 2021.

Digitaliserad process

 

Andra limträtillverkande industrier skulle genom Optinex Glulam kunna bli mer digitala i sin produktion; modulen går att använda både i industrier med hög grad av kundanpassning och hos de som tillverkar standarddimensioner.

 

Johan Eriksson med kollegor tittar också på hur applikationen kan utvecklas till att också omfatta korslimmat trä, KL-trä. (På engelska cross laminated timber, CLT). Metoden är vanlig ute i Europa, men mer ny i Norden.

 

Korslimmat trä används till exempel till bostäder där byggelement färdigställs i fabriken. Allt från dörrar och fönster till eluttag är urtagna ur väggmodulerna. Och vilken nytta skulle ett smart planeringsverktyg kunna göra i de här processerna? Johan Eriksson spanar in i framtiden:

 

 – Tja, man behöver ju inte lägga träet med bäst kvalitet på de utrymmen man vet sedan ändå ska plockas bort…     

Pfeifer har sitt huvudkontor i Imst, Österrike. Bolaget har över 2 000 anställda och har åtta anläggningar i tre europeiska länder.

Mer om Pfeifer

 

Pfeifer är ett ledande företag inom den europeiska träindustrin. I sina åtta anläggningar i Österike, Tyskland och Tjeckien utövar Pferifer sin filosofi; passion för timmer – passion för vårt arbete med barrträd.

Med Pferifers mer än 2 000 anställda förädlar företaget råmaterialet till en stor variation av produkter. En tydligt strukturerad produktportfölj lägger grunden för Pfeifer groups framgång. I över 90 länder litar människor på Pfeifers produkter.

 

pfeifergroup.com   

 

Teamet från ForestX som jobbade med projektet

JohanErikssonForestX

Johan Eriksson

Lösningsarkitekt

Fokusområden

Problemlösa, förenkla och automatisera.

image-1

Oskar Danielsson

Lösningsarkitekt

Fokusområden
Problemlösa, utveckla och modellera

webb_6659

Prasad Patole

Senior Technical Lead

Fokusområden 
Senior systemutvecklare med 10+ års erfarenhet av Microsoftteknologi. God erfarenhet inom MS Azure development och Azure Devops

webb_6611

Pooja Rakade

Lead Software Engineer

Fokusområden

Senior systemutvecklare med 5+ års erfarenhet inom Microsoftteknologi. Pooja Rokade har främst arbetat med skogliga lösningar (4+ år).

Marknadsledande planeringsverktyg för limträindustrin integrerat med SAP S/4HANA i drift hos Pfeifer i Österrike Läs mer »

ForestX AB förvärvar planeringsverktyget OptiNex

ForestX AB förvärvar planeringsverktyget OptiNex från LGJ Konsult AB

 

OptiNex är en unik planerings- och optimeringslösning för sågverksindustrin. Ett holistiskt och dynamiskt planeringsverktyg för strategisk, taktisk och operativ planering inom såg och vidareförädling. OptiNex används idag av Martinsons trä, Södra Timber, Siljan Timber, Holmen Timber, SCA Bollsta och Gällö Timber.

 

”I vår vision att digitalisera och skapa värde i branschen är OptiNex exakt den typ av produkt och lösning som passar vårt erbjudande” säger Carl Barck VD ForestX.

 

”Inom ForestX kan vi erbjuda spetskompetens inom både IT lösningar och verksamhet för sågverk. Genom förvärvet av OptiNex stärks detta ytterligare, inte minst då Lars-Göte Johansson i fortsättningen också kommer att vara en del av ForestX fortsätter Carl”.

 

”OptiNex är en fantastisk produkt som på ett helt unikt sätt löser den komplexitet som sågverk och träbearbetande företag lever i när det kommer till att göra rätt val i planeringen av sin produktion. De nuvarande kunderna som använder OptiNex idag, får i och med denna affär en långsiktig och stark leverantör. Samtidigt som jag ser stora möjligheter att produkten kommer att få en större marknad både i och utanför Sverige. För mig är ForestX med sitt tydliga erbjudande till branschen och gedigna verksamhetskompetens det naturliga valet för mig för att säkerställa att OptiNex fortsätter att vidareutvecklas.” säger Lars-Göte Johansson.

 

Om Forest X


ForestX är ett IT-företag med rötterna i svensk skogsindustri. Vi levererar affärsnytta till hela värdekedjan från skog till industri genom att kombinera teknik-, process- och verksamhetskompetens tillsammans med branschunika lösningar.

 

Våra konsulter

 

Brinner för verksamhetsutveckling och värdeskapande med ett tydligt kundfokus.

 

Våra produkter 

 

Noggrant utvalda för att skapa värde i våra kunders mest centrala affärsprocesser.

 

Våra partners 

 

Kompletterar vårt erbjudande till en helhetslösning för våra kunder.

ForestX AB förvärvar planeringsverktyget OptiNex Läs mer »

Rulla till toppen