ForestX

ForestX firar fem år: ”Det finns inget bolag som oss i hela Europa”

Göteborg

 

Från en handfull personer i ett kontorshotell i utkanten av Göteborg 2018 till över 50 medarbetare i flera länder i dag. Grundarna Christer Lindqvist och Carl Barck summerar ForestX fem första år – och spanar framåt.

 

Hösten 2023 utnämndes ForestX till Gasell 2023 av Dagens Industri för sin snabba och stabila tillväxt. Det sammanföll med företagets femårsdag och blir en bra startpunkt för att summera åren som gått.

”Vi skapade helt enkelt det företag som saknades i branschen; ett it-konsultbolag med produkter som bara jobbar mot skogsindustrins kärnprocesser.”

Hur föddes idéen om ForestX? Hur såg ni för fem år sedan på vilka behov skogsbranschen hade?

 

Christer Lindqvist: Jag och Calle har alltid haft samma vision sedan vi lärde känna varandra på 1990-talet. Vi vill utveckla processer och teknik inom skogsindustrin genom smarta och bra lösningar.

Christer Lindqvist, Marknadschef ForestX

Carl Barck: Vi skapade helt enkelt det företag som saknades i branschen; ett it-konsultbolag med produkter som bara jobbar mot skogsindustrins kärnprocesser. Alla branscher behöver den här sortens bolag, som jobbar med digitalisering mot en specifik bransch.

Carl Barck, VD ForestX

Christer Lindqvist: Med ForestX har vi adderat ett antal dimensioner. Det handlar om att:

 • Tillföra bra och moderna produkter.
 • Ha en framåtriktad och tydlig partnermodell där vi kan erbjuda de bästa specialisterna och produkterna som passar exakt in i våra kunders behov.
 • Ha en flexibel leveransmodell där vi snabbt kan skala upp utvecklingsbehoven genom vårt team i Indien.

Genom det här får våra kunder bättre koll på sin information, effektivare processer, ökad lönsamhet, snabbare och enklare beslut och möjlighet att anpassa sina system mot nya tekniska möjligheter.

Carl Barck: It och digitalisering är generella verktyg, men när det ska användas och appliceras måste man förstå verksamheten. Vi gör det för att vi har en så stor skoglig kompetens i bolaget, en tredjedel av våra anställda har en skoglig bakgrund. Ärligt talat finns inte motsvarighet till oss i hela Europa, kanske inte ens globalt.

ForestX kontor Sisjön 2018
ForestX kontor Sisjön 2018
ForestX kontor 2020
ForestX kontor 2022
ForestX kontor 2023
ForestX Europa
ForestX huvudkontor Göteborg
ForestX huvudkontor Göteborg
ForestX ledning
ForestX kontor Uppsala
ForestX kontor Uppsala
ForestX kontor Växjö
ForestX kontor Växjö
ForestX kontor Växjö
ForestX kontor Falun
Föregående bild
Nästa bild

Hur har ForestX vuxit?

 

Christer Lindqvist: Vi har helt och hållet vuxit organiskt med en väl genomtänkt metod som bygger på en öppen och flexibel modell för att kunna samverka i olika former av ekosystem med våra kunder och partners.  Inom ramen för vår affärsidé så vill vi verka i hela den skogliga värdekedjan från frö till färdig produkt, men i praktiken så har vi hittills mest arbetet inom skogsbruk och träindustri.

Carl Barck: Geografiskt har vi gått från att ha varit fokuserade på Sverige och Skandinavien till att vi nu efter fem år ser hela Europa som vår huvudmarknad. Rent praktiskt har vi etablerat kontor i flera svenska städer och på två platser i Europa. Dessutom har vi vårt team i Indien. 

”Ärligt talat finns inte motsvarighet till oss i hela Europa, kanske inte ens globalt.”

ForestX kontor Pune Indien
ForestX kontor Pune Indien
ForestX kontor Pune Indien
ForestX kontor Pune Indien
ForestX kontor Pune Indien
ForestX kontor Pune Indien
ForestX kontor Pune Indien
ForestX kontor Pune Indien
ForestX kontor Pune Indien
ForestX kontor Pune Indien
ForestX kontor Pune Indien
ForestX kontor Pune Indien
Föregående bild
Nästa bild

Några milstolpar att nämna?

 

Christer Lindqvist: De är många! Från vårt första kontor i Göteborg till att vi våren 2023 kunde inviga vårt kontor i Indien. Sedan minns jag sådant som den första licensaffären för Optinex hos Pfeifer i Österrike och när vi implementerade CFHarvest hos HedeDanmark.

Gasellutmärkelsen vi fick hösten 2023 av Dagens Industri bekräftar och sammanfattar hur stadig vår tillväxtresa har varit.

ForestX Indien
ForestX Indien
ForestX Indien
ForestX Indien
ForestX Indien
ForestX Indien
ForestX Indien
Föregående bild
Nästa bild

Carl Barck: Jag vill särskilt nämna våra affärer i Europa med Pfeifer, Mayr-Melnhof  och Rubner som har varit betydelsefulla steg. På hemmaplan vill jag lyfta arbetet med Trimble Forestrys CFHarvest hos Sydved. Det senaste stora är vårt projekt med Holmen. Det är en viktig affär för oss, det är den första Connected Forest-affären i Sverige. Vi har känt stabilitet och trygghet i vårt samarbete med Trimble i arbetet med den här affären och också andra.

Trimble
Collective Crunch
Remsoft
Pfeifer
Setra
Remsoft
Trimble
Föregående bild
Nästa bild

”Under pandemiåren hade vi faktiskt vår kraftigaste tillväxt hittills.”

Pandemi, krig i Europa och en orolig omvärld – hur har det varit att starta upp ett företag under de omständigheterna?

 

Christer Lindqvist: Givetvis har oron i Europa och världen präglat oss och ingenting kan tas för givet längre, vi är enormt ödmjuka inför detta. Pandemiåren hindrade inte oss. Genom den modell vi hade så kunde vi expandera och leverera våra projekt på ett effektivare sätt när vi tvingades tänka bort kontor, fysiska möten och kostsamma aktiviteter. Vid flera tillfällen så var det slående för oss hur tomt det kunde vara på kontoret trots att verkstan var i full gång. Under pandemiåren hade vi faktiskt vår kraftigaste tillväxt hittills.

Carl Barck: Vi kan se hur den ekonomiska krisen har påverkat våra kunder 2023 – många har haft dålig lönsamhet.  Men de har av den anledningen jobbat ännu mer med oss för att stärka sin konkurrenskraft. Våra lösningar blir också våra kunders lösning på sina problem.

Varför är det viktigt att skogs- och träindustrin fortsätter att digitaliseras?

 

Christer Lindqvist: Branschen är idag under hårdare tryck än någonsin på förändring för att möta nya klimatmål och andra EU-regleringar. Dagens skogsbruk är även starkt ifrågasatt i sin nuvarande form. Nya skogsägare ställer nya krav på skogsföretagen men ser också nya användningsområden för sin skog, från investerarhåll så ser vi också ett större intresse för skogsinnehav.

 

Den ökade takten inom digitalisering påverkar och har påverkat alla branscher. Skogsindustrin ligger både efter och före mot andra branscher, men det som påverkas mest är ökat tillgänglighet på information, möjligheten att bearbeta stora mängder data, ny teknik som kan underlätta tidskrävande manuellt arbete och de stora kraven på miljöeffekter och hållbarhet.

”Nya skogsägare ställer nya krav på skogsföretagen men ser också nya användningsområden för sin skog.”

Carl Barck: På träsidan handlar det om att bibehålla konkurrenskraften. Det gäller att bli mer effektiv i resursutnyttjande och hur man använder sin personal. Skogen har en utmaning i de förändringar som kommer att ske där vi går mot mer kontroll och kunskap om skog och skogsmarken. Avverkningen kommer att bli mindre. It-lösningar och digitalisering är nyckeln för att bibehålla produktionen.

Vilka behov ser ni att skogsbranschen har framåt?

 

Christer Lindqvist: Oavsett vilka områden som förändras och/eller effektiviseras så kommer nya digitala system och verktyg vara centralt. Vi ser att företag som ForestX kommer att vara helt rätt positionerade i denna förändring.

Carl Barck: Vi ser ett ökat behov av bättre beslutsstöd. Det får man med hjälp av optimering och AI inom planering och styrning.

ForestX after work
ForestX after work
ForestX after work
ForestX after work
Vinga
Vinga
Vinga
Vinga
Brännö
Vinga
Brännö
Brännö
Föregående bild
Nästa bild

Vilka lärdomar har ni dragit som företagare av åren med ForestX?

 

Carl Barck: Det är en utmaning att gå från det lilla startupbolaget där man måste styra allt själv till det stora etablerade företaget där man måste vara flera. Vi har under 2022 och 2023 egentligen skapat ett nytt bolag sett till strukturen. Det är ett måste när vi nu närmar oss 60 medarbetare.

Christer Lindqvist: Några av de mest centrala lärdomar som företagare och specifikt skogsindustrin som vi verkat inom är:

 • Vikten av en tydlig och fokuserad affärsmodell.
 • Långsiktighet och uthållighet, det vill säga att vi alltid måste tro på det vi gör för att nå våra mål.
 • Vi arbetar alltid tvärkompetensmässigt i våra uppdrag och respekterar varandras bidrag.
 • Relation, relation och relation. Vi gör affärer och projekt med människor som vi bygger en lång relation med.

Var är ForestX om ytterligare fem år?

 

Carl Barck: Vi gör det vi gör nu, fast på fler platser, flera kunder och inom flera branscher inom skogsindustrin.  

Christer Lindqvist: Vi finns helt enkelt i fler branscher inom den skogliga värdekedjan. Våra samarbeten med våra partners är ännu starkare. Vårt team i Indien har utvecklats ytterligare och har en starkare närvaro i alla våra leveranser.

ForestX firar fem år: ”Det finns inget bolag som oss i hela Europa” Läs mer »

Flera nya medarbetare på ForestX!

Vi rivstartar 2024 med flera nya kollegor! Vi har nya namn på kontoren i Växjö, Falun och Göteborg.  Välkomna, Jonas Erlandsson, Björn Vestling, Valle Rönnstedt och Oscar Johansson!

Flera nya medarbetare på ForestX! Läs mer »

Praktikant

Praktikantpremiär: Theo Bohlin gör sin praktik hos ForestX

Växjö

 

Teorin från studierna möter verkligheten på ForestX. Theo Bohlin är ForestXs första praktikant.

 

Theo Bohlin läser på programmet ”Digital verksamhetsutveckling” vid Linnéuniversitetet.

Den första terminen på det tredje och sista året på utbildningen tillbringar han som praktikant vid ForestXs kontor i Växjö.

– Jag är tacksam att ForestX tog emot mig. Det är kul att se hur allt funkar i verkligheten inom skogsbranschen.

Digital verksamhetsutveckling

Utbildningen har informatik som huvudområde med inriktning mot digital verksamhetsutveckling och leder till en kandidatexamen. Theo Bohlin berättar mer om studierna:

 

– Fokus under utbildningen är helt enkelt hur man använder information. Vad finns för nytta med datan? Vilken data är värdefull? Det handlar förstås också om hur man kan effektivisera verksamheter med digitala stöd och olika tekniker, berättar Theo.

 

– Under utbildningen analyserar vi verksamheter, visualiserar dem och hittar olika arbetsprocesser. Utbildningen är väldigt bred. Vi läser parallellt med de som studerar systemvetenskap, men vi läser tillexempel också företagsekonomi, ledarskap, marknadsföring och om informationssystem.

Agilt arbetssätt i verkligheten

På praktiken får de mer teoretiska kunskaperna från studierna möta verkligheten hos verksamhetsutvecklarna på ForestXs kontor i Växjö.

– Jag får sitta med och lyssna på möten med kunder. Man kan läsa om mycket, men det är en helt annan sak att följa med och se hur projekt styrs i verkligheten. Jag får se hur agilt projektarbete ser ut hos olika företag, säger Theo.

– Senare ska jag få prova på att jobba med supporten kring CFHarvest. Det är lite nervös, men det är också bra att kasta sig in i det och prova.

Andreas Elling, Andreas Fagerberg och Patrik Anderchen arbetar på ForestXs Växjökontor.

Faktaruta:

Namn: Theo Bohlin

Gör: Praktikant från programmet “Digital verksamhetsutvecklig”

 

Favoritträd:

Pil

”Ett vackert träd som fanns på min innergård som barn. Fina minnen av alla lekar som utförts under de trädet”.

 

Bästa naturupplevelse:

Fjällvandring i Jotunheim, Norge

”En fantastik vacker miljö som jag verkligen älskar och alltid längtar tillbaka till”. 

 

Favoritappar:

TikTok 

Spotify

Google

 

Ofta besökta sidor på nätet:

Aftonbladet

Youtube

LinkedIn

Praktikantpremiär: Theo Bohlin gör sin praktik hos ForestX Läs mer »

ForestX utnämnt till Gasell 2023 av Dagens Industri

ForestX har sedan starten 2018 vuxit både snabbt och sunt. Beviset på det är att ForestX nu utnämnts till Gasell 2023 av Dagens Industri.

– Det här är ett pris till alla våra medarbetare! Utan deras kompetens och engagemang hade vi inte fått utmärkelsen. Vi är ett fantastiskt team, säger vd Carl Barck.

 

ForestX erbjuder digitala lösningar och verksamhetskunskap för hela skogens värdekedja, från skog till färdig produkt. Kunder och användare finns i Sverige, Danmark och i Centraleuropa.

Vd Carl Barck och marknadschef Christer Lindqvist. Foto: Carina Gran

– En viktig del i att vi vuxit på det här sättet är att vi har nytänkande och framåtsträvande kunder. Våra kunder kan varje dag se hur våra lösningar hjälper dem att fatta bra och lönsamma beslut, säger Carl Barck och fortsätter:

– Jag vågar påstå att vår kombination av djup förståelse för skogs- och träindustriernas komplexa krav och toppkompetens inom it-utveckling, AI och digitalisering är unik. Du hittar inte den någon annanstans.

 

Hållbara lösningar för skogen

De lösningar och det kunnande ForestX erbjuder ger information och beslutsunderlag från allt från planering av avverkning till hur ett sågverk bäst optimerar sin användning av virket.

–  Utmärkelsen visar också att vårt erbjudande med lösningar som stödjer ett hållbart skogsbruk och klok resursanvändning är helt rätt väg att gå, säger marknadschef Christer Lindqvist.

ForestX grundades och har sitt huvudkontor i Göteborg. Företaget har också kontor i Falun, Växjö och Uppsala. I Europa har ForestX medarbetare i Tyskland och i Österrike/Italien. Ett dotterbolag med utvecklare finns i Pune i Indien.

Mer om ForestX

ForestX grundades 2018 i Göteborg, Sverige. Grundarna och medarbetarna har lång erfarenhet från skog- och sågverksindustrin. Hösten 2023 har företaget runt 50 medarbetare.

 

Vd Carl Barck är utbildad jägmästare och har lång erfarenhet från både den svenska och internationella skogsindustrin.

 

Marknadschef Christer Lindqvist har tidigare erhållit tre Gasellutnämningar mellan åren 2006 och 2008 och har en lång erfarenhet av att bygga företag med lönsamhet från grunden.

 

En tredjedel av ForestXs anställda har en skoglig utbildning. Tillsammans med erfarna lösningsarkitekter och utvecklare finns en stor kunskap om skogsbranschens behov och digitala lösningar.

 

ForestX samarbetar med flera världsledande produktleverantörer som tillexempel Trimble Forestry och RemsoftForestX utvecklar också sin egen produkt Optinex, som är ett planerings- och optimeringsverktyg för sågverk.

 

Optinex används i dag på sågverk och inom produktion av limträ och KL-trä i Sverige och Europa.

ForestX utnämnt till Gasell 2023 av Dagens Industri Läs mer »

ForestX med kontor i Uppsala!

ForestX har sedan hösten 2023 ett kontor i Green Innovation Park i Uppsala. Här hittar ni från start Johan Bergström och Léon Persson.

I Green Innovation Park finns möjlighet att ta emot projektgrupper och kunder. Det finns gemensamma ytor för samverkan, möten och nya affärer. Vi är också granne med SLU – Sveriges lantbruksuniversitet!

Léon Persson
Johan Bergström och Léon Persson

ForestX med kontor i Uppsala! Läs mer »

ForestX växer i Tyskland: Torben Hansen på plats för projekt i Tyskland

Göteborg/Hamburg

ForestX expanderar ytterligare i Europa när Torben Hansen ansluter. Han ser stora möjligheter för tysk skogsindustri att med inspiration från Skandinavien integrera skogs- och träindustrierna.

 

ForestX har under sina fem år vuxit både i Sverige och i centrala Europa. Företaget erbjuder digitala lösningar och verksamhetskunskap för hela skogens värdekedja, från skog till färdig produkt. Just det här helhetsperspektivet som ForestX företräder ser Torben Hansen att den tyska och centraleuropeiska marknaden kan dra nytta av.

– Vi behöver se skogsbruk och träindustri som ett. I Centraleuropa är de inte integrerade på samma sätt som i Skandinavien. Det blir ineffektivt när skogsdelen inte gör vad marknaden i slutet kräver bara för att vi saknar informationen, säger Torben Hansen.

– Vi behöver lägga mer fokus på affärer och ekonomi i den tyska skogsbranschen. Vi har ett starkt skogsvårdsperspektiv, vi behöver skapa bra affärsprocesser också.

 

Bred skoglig erfarenhet

Torben Hansen har en bred erfarenhet från skogsindustrin, både i Tyskland och internationellt. Han har tidigare arbetat för ett statligt skogsbolag.  Efter det arbetade han med konsulting mot privata skogsägare med bland annat värdering av skog, skogsbruksplaner men också en del utveckling av mjukvara. Efter det arbetade han med uppköp och bedömningar av skogsfastigheter i Nordamerika. Där handlade arbetet om allt från investeringsstrategier till att sätta upp ett förvaltarmanagement med lokala aktörer. Därtill har han arbetet med ett företag som gjorde mjukvara som bland annat hade skogliga kunder.

 

Redan under sina utbildningsår knöt Torben Hansen de första banden till svensk skogsindustri. Sin masters läste han i Sverige på SLU.

– Svenskt skogsbruk är progressivt. Det finns en stark internationell koppling genom svenska företag som har verksamhet över hela världen. Det är också ett trevligt land och jag kunde studera på engelska!

 

Det här är erfarenheter som nu knyts samman i Torben Hansens uppdrag inom ForestX.

– Skogsbruket i många regioner i världen behöver mer moderna affärsprocesser och arbetsmetoder. Goda informationsflöden är nyckeln. Vi ska lära från andra och från andra regioner. I Sverige hittar du många av de senaste metoderna, landet har en stark skogsindustri med många internationella kontakter. Vi ska utbyta kunskap, inte återuppfinna hjulet på nya platser hela tiden.

 

Jobba smart och datadrivet

Som bas till förbättrade arbetssätt ligger teknologin och de digitala lösningarna som hjälper informationsutbytet.

– För mig handlar det om att bli datasmart och jobba datadrivet. Vi ska använda de senaste managementmetoderna, säger Torben Hansen.

Det här arbetssättet innebär inte att den lokala närvaron eller det mänskliga kunnandet blir oviktigt.

– Om du har en stor organisation och du inte hanterar informationen rätt kan du inte utnyttja den lokala erfarenheten och intuitionen. Om du vill ta övergripande beslut måste du ha informationen och datan. Det är inte teknologi mot människan, det handlar om att integrera teknologin med människan. Erfarenheten och den lokala kunskapen kan förhöjas med tekniken, säger Torben Hansen.

– Det finns inte bara ett svar i skogsvärlden, du kan göra många saker. Det handlar om målen och vad ägaren vill uppnå.

Torben Hansen har från Hamburg nära till teamen och kollegorna i Göteborg.
Markus Mueller, HessenForst och Torben Hansen, ForestX.
Markus Mueller, Johannes Flikschuh och Carl Barck
Föregående bild
Nästa bild

Hösten 2023 inleddes med en intensiv vecka med många besök hos intresserade skogsbolag i Tyskland. Intresset är stort för ForestXs lösningar och kunnande.

– Jag finns i Tyskland för de tyska kunderna i första hand, men jag ser att behoven också finns i tillexempel Polen och de baltiska staterna. ForestX har redan Florian Peterlunger i Tyrolen och Österrike. Jag är också nära till teamet i Sverige, så jag är på inget sätt ensam. Jag ser framemot att vi blir fler framöver!

 

Lösningar för hela värdekedjan

Torben Hansen ser fram emot det fortsatta arbetet med ForestX, både för egen del och för skogsindustrin i stort.

– Jag vill förbättra sektorn och göra vad som är rätt för industrin. I ForestX ser jag att jag kan göra det. Företaget har så mycket kunskap om lösningar för hela värdekedjan, och inte bara enskilda bitar av den. De företag som bara arbetar i en del kan vi hjälpa att koppla samman mot de andra delarna. Det blir mer effektivt och företagen blir mer affärsdrivna. Alla kan tjäna mer pengar, du tar bättre hand om dina resurser och du vet vad du gör. Det gör dig till en god förvaltare av skogens resurser.

Mer om ForestX

ForestX grundades 2018 i Göteborg, Sverige. Grundarna och medarbetarna har lång erfarenhet från skog- och sågverksindustrin. Hösten 2023 har företaget runt 50 medarbetare.

Vd Carl Barck är utbildad jägmästare och har lång erfarenhet från både den svenska och internationella skogsindustrin. En tredjedel av ForestXs anställda har en skoglig utbildning. Tillsammans med erfarna lösningsarkitekter och utvecklare finns en stor kunskap om skogsbranschens behov och digitala lösningar.

ForestX har genomfört och har pågående projekt tillsammans med bland andra Rubner och Pfeifer group i Österrike.

ForestX samarbetar med flera världsledande produktleverantörer som tillexempel Trimble Forestry och Remsoft. ForestX utvecklar också sin egen produkt Optinex, som är ett planerings- och optimeringsverktyg för sågverk.

ForestX växer i Tyskland: Torben Hansen på plats för projekt i Tyskland Läs mer »

Fokus på produkterbjudandet: Magnus Lundblad tar plats i ForestXs ledningsgrupp

Göteborg

 

Magnus Lundblad tar plats i ForestXs ledningsgrupp. Han kommer med lång erfarenhet av att driva och utveckla konsultbolag i kombination med utveckling av mjukvaruprodukter.

 

Magnus Lundblad, skog och it har mötts många gånger under karriären.

Magnus Lundblad har ansvar för produkter och partners i ForestXs ledningsgrupp.

Han var tidigare styrelseordförande i Imano, det bolag som flera av ForestXs grundare och medarbetare tidigare verkade i. Också Imano arbetade med it-lösningar för skogsindustrin, men då uteslutande mot den svenska marknaden.

 

Han har också ansvarat för Evry Systeams branschsatsning mot skog och såg och företagets utveckling av mjukvaruprodukter mot det segmentet.

 

Varför valde du att komma till ForestX?

– Det finns en stor potential i att digitalisera skogsindustrin, det är en spännande nisch att vara i. Det är också roligt att vara del av verksamheter som växer! Så när den här möjligheten gavs så hoppade jag på, säger Magnus Lundblad.

 

Även kollegorna och företagskulturen lockade.

 

– Jag jobbade nära många i gänget tidigare. Jag vet att det är kul människor och en bra kultur. I ett konsultbolag är det viktigt att folk trivs. Jag uppfattar ForestX som ett öppet bolag. Man vågar lyfta både det som funkar bra och det man behöver förbättra. Det gör att medarbetarna känner sig sedda och uppmärksammade. Det skapar en bra stämning, det finns inga stora hemligheter utan alla är delaktiga i bolagets utveckling, säger Magnus Lundblad.

 

Magnus Lundblads uppdrag på ForestX innebär bland annat att arbeta med och driva företagets olika produkterbjudanden. ForestX utvecklar bland annat det egna optimerings- och planeringsverktyget Optinex. Optinex används i dag på sågverk och inom produktion av kl-trä i Sverige och Europa. Uppdraget innefattar också att utveckla de samarbeten ForestX har med olika produktpartners. Dit hör exempelvis Trimble Forestry och arbetet med de olika produkterna i Connected Forest-sviten.

Johan Bergström, Magnus Lundblad, Carl Barck, Christer Lindqvist, Christina Coupland och Johan Eriksson utgör ForestXs ledningsgrupp.

ForestX har i dag partners, kunder och engagemang över hela världen. Från samarbeten med globala Trimble, via kunder i Europa till ett eget bolag med utvecklare i Indien. Inte heller det internationella arbetet är obekant för Magnus Lundblad.

– Jag har tidigare arbetat mycket internationellt och bland annat varit med och startat verksamhet i Indien, faktiskt i Pune där också ForestX finns!

Faktaruta:

Magnus Lundblad

Ansvarig för produkter och partners på ForestX

 

Favoritträd:

Björk, mest för att det är ett vackert och är bra på att dricka mycket vatten ur vår annars alltför blöta gräsmatta.

 

Bästa naturupplevelse:

Helt klart en båttur på hösten när det är hummerpremiär, en tidig morgon på väg ut för att sätta tinor tillsammans med goda vänner. Det blir inte bättre än så.

 

Mest använda app:

App vet jag inte om man kan kalla det men jag är vetgirig och ”googlar” otroligt mycket.

 

Tre bokmärken i min webbläsare: 

Var tvungen att titta, just nu är det Dagens Nyheter, Blocket (alltid på jakt efter något) och SMHI (det är ju snart semester).

Fokus på produkterbjudandet: Magnus Lundblad tar plats i ForestXs ledningsgrupp Läs mer »

ForestX söker verksamhetsutvecklare med skoglig utbildning i början av karriären

Skogsindustrin digitaliseras snabbt och vi finns där för att hjälpa våra kunder med rätt verktyg för att göra största möjliga nytta. Vi behöver förstärka vårt team med en någon som vill hjälpa till med det.  

 

Du får gärna vara i början av din karriär och med en högre skoglig utbildning. Nyutexaminerad gör inget. Du gillar och har förståelse för skogsnäringens processer och du gillar teknik. Du är övertygad om att kombinationen verksamhet och teknik ger stora värden hos kunden.  

 

Vi tar hand om dig och lär dig det som behövs. Självklart utgår vi från dina intressen, förmågor och tillsammans med våra behov sätter vi ihop en spännande och utvecklande resa.  

 

På vägen kommer det hända massor! Du får lära dig våra system, du får sitta i supporten och du får vara med i interna och externa utvecklingsprojekt. Du kommer att träna upp dina förmågor för att driva ditt eget arbete, planera tid, jobba med slutanvändare och kunder, fånga upp behov, översätta dem till krav och jobba tillsammans våra utvecklare. Bland annat. 

 

I ForestX arbetar vi i team där olika kompetenser kombineras för att nå högsta kundnytta inom verksamhet, teknik och process. 

Om dig: 

 • Skoglig högskoleutbildning. 
 • Du kan prioritera och genomföra uppgifter i en dynamisk, snabb miljö. 
 • Du har en analytisk förmåga och ser lätt mönster. 
 • Du har lätt att kommunicera både skriftligt och muntligt. 
 • Du kan förklara komplexa samband på ett enkelt sätt. 
 • Svenska och engelska är inga problem. Kan du tyska vore det jättebra! 

Om arbetet:  

 • Hjälpa och utbilda användare av våra system. 
 • Delta i framarbetandet projektplaner, definiera affärsmål och mätbara resultat hos våra kunder. 
 • Delta i implementeringsprojekt av våra spetsprodukter in skogs- och träindustrin 
 • Ansvara för kravfångst och förankring av kundernas behov. 
 • Ansvara för en effektiv kommunikation mellan oss, kund och övriga intressenter. 
 • Skapa och utveckla en långsiktig och värdeskapande relation med våra kunder. 
 • Det har visat sig mycket bra på alla sätt att sitt på samma ställe som sina mer erfarna kollegor när man ska komma in i systemen. Du kommer därför behöva bo i Göteborg och/eller Växjö en tid. 
 • Resor ingår i tjänsten, oftast med övernattning. 

Vi är i dagsläget cirka 45 medarbetare i Göteborg, Dalarna, Växjö, Uppsala och Pune, Indien. 

Det här är ForestX 

 

Vi är i dagsläget cirka 45 medarbetare i Göteborg, Dalarna, Stockholm och Pune, Indien. Genom samarbeten, partnerskap och olika nätverk knyter vi unik kompetens till oss. I vårt uppdrag finns också att vi är proaktiva och vi hjälper våra samarbetspartners med att utveckla deras produkter för den europeiska skogsmarknaden. Tillsammans med våra kompetenta konsulter så kommer vi se till att skogens näringar har bästa möjliga beslutsstöd när vi står inför den gröna omställningen. 

Att arbeta på ForestX

 

Hos oss finns både skogliga generalist- och specialistkompetenser vilket gör att det finns ett naturligt kunskapsutbyte och stöd i arbetet. Vi arbetar i team där olika kompetenser kombineras för att nå högsta kundnytta inom verksamhet, teknik och process. 

Vi erbjuder ett utmanande och varierande arbete med stora möjligheter att påverka lösningar och arbetsupplägg. 

 

Kontakta Johan Bergström för mer information!

 

Erik Skärberg har jägmästarjobbet han inte visste fanns!

ForestX söker verksamhetsutvecklare med skoglig utbildning i början av karriären Läs mer »

Ny medarbetare i Europa: Florian Peterlunger på plats för österrikiska kunder

Tyrolen/Göteborg

När kunderna och projekten i Europa blev många behövde också de anställda bli fler.  Florian Peterlunger är ForestXs förste anställde ute i Europa.

ForestX har under de senaste åren haft flera kunder och flera projekt i Österrike. I takt med att uppdragen blev fler och större ökade behovet av att ha någon på plats.

 

Nära till kunderna

Florian Peterlunger bor i södra Tyrolen, i de italienska alperna, med Österrike som närmaste granne. Härifrån tar han sig lätt till ForestXs olika kunder i Österrike. Hans uppdrag är att verka som projektledare för Optinex hos de österrikiska kunderna. Med Florian Peterlunger får kunderna också någon att tala tyska med.

– Kunderna är nöjda, det finns alltid en terminologi som kan vara svår att få helt rätt på engelska. Jag är nära och kan vara på plats, säger Florian Peterlunger.

 

Med en teknisk/mekanisk utbildning i botten arbetade Florian Peterlunger tidigare vid ett företag som levererar utrustning till såg- och träindustrin. Där kom han att utveckla avdelningen för efterförsäljning.

 

Parallellt med arbetet hos ForestX studerar Florian Peterlunger industriell teknik och management, och siktar nu mot en färdig mastersexamen om ett och ett halvt år.

 

Motiverat team

Att ta steget till ett svenskt företag och bli den förste på plats för företaget i regionen kan ses som ett djärvt beslut.

– Jag blev imponerad av motivationen i ForestX-teamet. Här får jag vara del av utvecklingen, jag får vara med från början och kan vara med och påverka arbetet och vara delaktig i att bygga vidare på teamet.

 

Utvecklar Optinex

Florian Peterlungers arbete hos ForestX handlar mycket om utveckling av planerings- och optimeringsverktyget Optinex.

– Vi har veckomöten med kunderna där vi får feedback och diskuterar tillägg och förändringar. Internt diskuterar vi också vad vi kan göra och vad som skulle vara intressant och värdefullt för kunderna.

 

Såg- och skogsindustrin är stor i Österrike och de omkringliggande regionerna. Halva Österrikes yta är täckt av skog, vilket motsvarar cirka fyra miljoner hektar. Den österrikiska träindustrin har ett årligt produktionsvärde på 10,4 miljarder euro. Tillsammans med turismen står träindustrin för landets största intäkter av utländsk valuta. Branschen är diversifierad och omfattar allt från sågverksindustri, byggindustri, möbelindustri, trä- och träkompositindustri till skidindustri.

Ny medarbetare i Europa: Florian Peterlunger på plats för österrikiska kunder Läs mer »

ForestX etablerar sig i Europa: ”Nu kräver vår fortsatta expansion lokal närvaro” 

Göteborg/Tyrolen 

 

Efter flera projekt i Europa etablerar sig nu ForestX med en anställd som på plats kommer att arbeta med företagets österrikiska kunder. 

 

ForestX har under flera år genomfört olika projekt och samarbetat med flera större skogs- och sågverksbolag i Europa. Nu går satsningen på Europa vidare med en medarbetare på plats. 

– Det var hög tid för oss att ta det här steget, vi har redan varit i Europa i flera år. Nu kräver vår fortsatta expansion och utveckling lokal närvaro, säger Carl Barck, vd för ForestX.

 

Carl Barck, VD ForestX.

Stark tillväxt

I södra Tyrolen, i de italienska alperna, finns Florian Peterlunger. Han kommer att arbeta med ForestXs pågågende projekt i Österrike.  

– Vi är mycket nöjda över att Florian valt att komma till oss. Vi ser en stark tillväxt på alla våra marknader och det här är bara början på en större etablering i Europa, säger Carl Barck.

Florian Peterlunger, Projektledare ForestX

Etableringen innebär att ForestXs kunnande kommer närmare både nya och gamla kunder ute i Europa med samma lösningar som i Skandinavien. Inom verksamhetsområdena skog och såg kan ForestX erbjuda produkter tillsammans med en branschspecifik verksamhetskunskap. En tredjedel av ForestXs medarbetare har en skoglig bakgrund och utbildning och företaget samarbetar med flera välkända produktleverantörer.  

 

Digitalisering av skogsindustrin

Etableringen är ett första steg i ForestXs större satsning på Europa. 

– Vi ser stora möjligheter i Europa. Vi ser att digitalisering inom skog och såg är prioriterade områden hos alla. Vi har mycket att tillföra där; vi har stor erfarenhet och vi kombinerar våra lösningar med djup skoglig verksamhetskompetens.  

– Framför allt så kan vi också hjälpa till med hur man arbetar och organiserar sig kring de nya verktygen. Det är avgörande för hur lyckat och lönsamt ett projekt blir, säger Carl Barck.  

Projekt för taktisk och operationell planering hos Rubner 

Läs mer om Optinex Glulam hos Pfeifer 

ForestX etablerar sig i Europa: ”Nu kräver vår fortsatta expansion lokal närvaro”  Läs mer »

Rulla till toppen