ForestX

Karriär

Patrik Anderchen: Vi sitter redan nu på framtidens lösningar

Växjö

 

Växjö är både centrum för södra Sveriges skogsindustri och basen för ForestXs Patrik Anderchen.

Med nya kollegor på ingång och projekt med välkända skogsbolag gör han det han tycker är roligast på jobbet: möjliggör användningen av de bästa digitala lösningarna för skogsindustrin.

 

Verksamhetsutvecklaren och projektledaren Patrik Anderchen är under hösten 2022 involverad i flera av de ForestX-projekt som rör de stora skogs- och sågverksbolag som är baserade i södra Sverige.

 

Tillsammans med Johan Hedlund, ForestX, arbetar han med Sydved och implementeringen av Trimble Forestrys CFHarvest, som vi tidigare har berättat om. Han arbetar också med ett pågående app-utvecklingsprojekt tillsammans med Vida. Tillsammans med ForestXs produktpartner Remsoft undersöker han var Remsofts produkter passar bäst på den svenska marknaden.

 

Just möjligheterna att få arbeta direkt med den senaste tekniken och vara med i framkanten av den digitala utvecklingen inom skogsindustrin var det som lockade Patrik Anderchen till ForestX.

 

– Jag upplever ibland att det finns ett glapp mellan den senaste forskningen och att få ut den på ett användarvänligt sätt i skogsföretagen. Nu får jag vara med och möjliggöra förflyttningen mot den mest moderna tekniken. Jag ser att ForestX har den rollen att fylla.

 

– ForestX delar också mina visioner om vart svenskt skogsbruk ska ta vägen. Vi ser hela kedjan genom alla processer. Det är också en kreativ miljö att arbeta och utvecklas i. Alla vill framåt, det känns stimulerande. Vi sitter redan nu på framtidens lösningar.

 

Just nu pågår en resa från egenutvecklade system till branschsystem eller standardsystem inom många skogs- och sågverksbolag.

 

– Där kan vi vara partnern som överbryggar hindren genom att vi kan it och skog. Jag ser också att det efterfrågas av kunderna, säger Patrik Anderchen och fortsätter:

 

– Vi har både visionen att bygga ihop kedjan och verktygen för att göra det.

 

När Patrik Anderchen anslöt till ForestX blev det startskottet till en större etablering i Växjö. Rekryteringsprocesser pågår och man letar kontorslokal.

 

– Det är helt naturligt att vi finns här, Växjö är ju centrum för skogsbranschen i södra Sverige.

 

Uppväxten på en skogsgård i Halland skapade tidigt ett intresse hos Patrik Anderchen att vilja arbeta inom näringen. Det ledde till studier till jägmästare, och sedan många år på Södra i en rad olika roller.

 

– Jag har arbetat mycket med användningen av skördardata, utbytesberäkningar och produktionsplanering.

 

– Jag har även arbetat med apteringssimuleringar. Det har varit både stora och små projekt, och utrullningar av olika digitala lösningar.

 

 

Från din position i branschen, vad får man inte missa i skogsbranschen 2022?

 

 1. Användningen av skördardata. Det kommer att vara kärnan i att klara optimering och förbättring av hela kedjan framåt.
 2. Arbetet med hållbarhetsfrågorna. Alla måste hänga med i allt från regeländringar från EU till att veta hur skogsprodukterna används och veta vilket klimatnytta man gör i sin verksamhet. Det kommer vara oerhört viktigt de kommande åren.
 3. AI och optimering. Datan finns framme nu, men vad gör man med den?
Namn: Patrik Anderchen Roll: projektledare och verksamhetsutvecklare. ICF-coach.

Favoritträd:

 

Skogslönn.

”Det finns fem stora lönnar på gården där jag växte upp. Vår släkt har levt där i generationer. Det är vackert att se årstidsskiftningarna i träden.”

Bästa naturupplevelse:

 

Vandringar vid Grövelsjön i Dalarna.

”Det är en vacker fjällmiljö och en bra plats att dels vandra själv, dels kortare turer med barn.”

 

Favoritappar:

 

Instagram

Spotify

SVTPlay

 

Ofta besökta sidor på nätet:

 

Sportbladet

Lucidchart – ritar flödesscheman

LinkedIn

”De bästa digitala lösningarna finns hos oss”

Göteborg

I årets sommarintervju med vd Carl Barck och marknadschef Christer Lindqvist får du bakgrunden till ForestXs stora omsättningsökning, hur digitalisering är enda vägen i det framtida skogsbruket och varför du alltid ska vända dig till ForestX först!

 

Kraftig tillväxt varje år

 

ForestX har under det senaste tre åren ökat tillväxten med 50 procent varje år! Bakom de stora ökningarna finns många förklaringar:

 

– Vi har fått en bredare kundbas, vi har helt enkelt fler kunder i fler segment, säger Christer Lindqvist. Numera finns vi inom bland olika företag inom skogsbruk, träbearbetande industri, pappersindustri och bygghandeln.

 

– Vi håller planen för vår tillväxt och vi är nu på god väg mot målet att vara ”Skogens app-store”. Är du i branschen och söker smarta digitala lösningar då ska du titta hos oss först. Vi är en plattform för bra digitala lösningar, det finns helt enkelt alltid en lösning för dig och ditt företag hos oss och våra partners.

 

– Här är värt att poängtera att vi inte bara är ett tjänstebolag, vi är också ett produktbolag med de senaste och mest moderna tekniska lösningarna, säger Christer Lindqvist.

 

Under året har ForestX tillsammans med Trimble Forestry investerat i utvecklingen av Trimble Forestrys produktsvit Connected Forest. Tillsammans med Trimble har man tagit fram en svensk version av Connected Forest. Arbetet har gjorts av ForestXs team i både Sverige och Indien.

 

– Det är det första och kanske det enda moderna affärssystemet för skogsindustrin som tagits fram de senaste 20 åren. Det bygger på modern teknik och är lättillgänglig genom webb och molntjänster. Användarna får full koll på sin information för den skogliga verksamheten, säger Christer Lindqvist och fortsätter:

 

– Den stora nyttan ligger också i att det är mobilt, skalbart och fullt anpassningsbart för kundernas egen verksamhet. Nu är vi redo för att på allvar rulla ut systemen på bred front, vilket känns otroligt skönt efter flera års arbete tillsammans med Trimble, säger Christer Lindqvist.

Oskar Danielsson är lösningsarkitekt hos ForestX
Stort intresse på LinkedIn

ForestX har under året gjort en satsning på marknadskommunikation och har en stark närvaro på LinkedIn.

 

– Det händer hela tiden saker hos oss och vi vill gärna berätta om det. Vi ser också att det är uppskattat och att det finns en stor nyfikenhet på vad vi gör, säger Christer Lindqvist.

 

Andra marknadsaktiviteter som planeras är att till hösten komma ut med frukostmöten ut i landet.

 

– Vi vill även möta våra kunder fysiskt, berätta om allt vi gör tillsammans med våra partners. Håll utkik i våra kanaler till hösten, säger Christer Lindqvist.

 

Ständigt pågående rekrytering

– Vår personal är grunden till allt, och vi har ett oerhört engagerat team både i Sverige och i Indien, säger Carl Barck.

 

– Vi fortsätter att rekrytera, vi har ett ständigt behov av att få in fler i våra team, både på den skogliga och den tekniska sidan, och både i Sverige och i Indien.

 

Tillväxten på personalsidan innebär också att ForestX finns på fler platser i Sverige, senaste tillskottet på ForestXs karta är Umeå. Sedan förra sommaren har sju personer anställts i Sverige och fem i Indien.

 

– Vi söker helt enkelt alltid folk! Vi söker de bästa som vill förändra den här branschen. Vi ser att det är väldigt lyckosamt att samla olika kompetenser för att åstadkomma verklig förändring. Hos oss finns det plats och möjligheter både för de som är nya i branschen och de som har lång erfarenhet, säger Carl Barck.

Johan Bergström, ny i ForestXs ledningsgrupp.
Utökad företagsledning med Johan Bergström

I takt med att bolaget har vuxit har också behovet av en utökad ledningsgrupp tillkommit. Under våren 2022 tog Johan Bergström plats i ForestXs ledningsgrupp. Läs mer om det här

 

Optinex i drift i flera länder

Optinex är ForestX unika helhetslösning för att optimera planeringen inom träbearbetande industri. Optinex finns i drift hos flera företag i flera europeiska länder.

 

– Vi kan verkligen säga att produkten är etablerad. Nu vet vi att det är en kompetent helhetslösning för planering och optimering. Vi kommer att presentera Optinex närmare på Trä&Teknik-mässan i slutet av augusti i Göteborg, säger Carl Barck.

I juni 2022 besökte vd Carl Barck och lösningsarkitekt Johan Eriksson teamet i Pune.

 

15 anställda i Indien

I Pune i Indien har ett team om 15 personer byggts upp under pandemiåren. Från att bara ha setts på skärmar kunde Carl Barck och Johan Eriksson besöka teamet i juni 2022.

 

– Nu var det dags för oss att etablera ett kontor i Pune, det var en del av syftet med resan, säger Carl Barck.

 

– Men självklart var det viktigaste att äntligen få träffas. Vi har det bästa utvecklingsteamet som finns för den teknik vi använder. Teamet i Pune har stor erfarenhet av att arbeta mot skogsindustrin och de särskilda krav som skogsindustrin ställer på sina it-lösningar. Teamet i Pune är en grundförutsättning för att vi lyckas så väl i våra leveranser mot kund.

 

Rekryteringstakten i Indien har varit hög, och Carl Barck ser inte annat än att bolaget i Indien kommer att fortsätta att växa i samma takt.

 

– Vi har under åren också arbetat fram bra former för samarbete mellan Sverige och Indien. Vi verkar som ett sömlöst företag. Vi är verkligen ett företag, även om vår personal verkar från olika platser i världen, säger Carl Barck.

 

Digitalisering förutsättning för hållbart skogsbruk

Alla är överens om att vi kommer att få se ett allt mer selektivt skogsbruk i framtiden. ForestXs digitala lösningar kommer att vara en förutsättning för att klara av den nya tidens krav.

 

– Det är uppenbart att mängden tillgängligt virke kommer att minska. Vi måste hushålla med resurserna och vara ytterst effektiva i råvaruutnyttjandet och användandet av energi. Våra lösningar hjälper våra kunder med just det, säger Carl Barck.

 

– Skogsbruket kommer att behöva arbeta mer småskaligt. För att bibehålla produktivitet och lönsamhet krävs mer digitalisering och rätt verktyg. Det som kan uppfattas som komplext blir enkelt med våra lösningar, säger Carl Barck.

Under våren 2022 blev samarbetet mellan Dianthus och ForestX klart.
Dianthus i Boden ny partner

I år har ForestXs partnernätverk utökats med Dianthus, en GIS-specialist med bas i Boden.

 

– Vi samlar de bästa och den vassaste kompetensen genom vårt nätverk av samarbetspartners. Vi ser att det finns ett ömsesidigt värde i den här typen av samarbeten, säger Christer Lindqvist.

 

Läs mer om Dianthus här: https://forestx.se/forestx-och-dianthus-i-samarbetsavtal-unik-skoglig-gis-och-fjarranalyskompetens-breddar-forestxs-erbjudande/

 

Projekt under året: Ett urval av årets projekt som visar på bredden av ForestXs uppdrag;

 1. Sveaskog och ForestX lanserar KingPin – ett nytt AI-verktyg som ökar skogens värde
 2. Långsiktig förvaltning hos Setra
 3. Nya projekt hos Rubner
Trä&Teknik i höst

I slutet av augusti möts alla med intresse för trä och teknik på Svenska mässan i Göteborg. ForestX finns på plats med en monter.

 

– Det ska förstås bli roligt att ses. Vi kommer att presentera OptiNex, och vi kommer att hålla ett par föredrag. Hör av dig om du vill besöka oss och diskutera någon fråga så skickar vi ut en inbjudan till dig, säger Christer Lindqvist. Läs mer om mässan här!

 

Digitaliseringen av skogen

– Vi har bara börjat vår resa och ser inte något slut på den enorma utveckling som just nu sker i spåren på AI, distribuerade lösningar, mer avancerade molnlösningar, bättre beslutstöd och mer automatiserade processer, säger Christer Lindqvist. Skogsindustrin står inför stora utmaningar och vi känner oss i allra högsta grad delaktiga i den förändring som sker.

 

– ”Målet är ingenting, resan är allt”, för att citera Karin Boye, säger Christer Lindqvist.

Vi söker: Verksamhetsutvecklare till skogs- och sågindustri

Skogsindustrin digitaliseras snabbt och vi finns där för att hjälpa våra kunder med rätt verktyg för att göra största möjliga nytta.

Vi ser ett behov av medarbetare med en skoglig bakgrund och förståelse för skogsindustrins processer för att kunna realisera dessa värden hos kunden.

 

Som verksamhetsutvecklare hos ForestX kommer du bland annat att ansvara för planering och kravarbete vid implementering av vår unika sågverksprodukt OptiNex. OptiNex är ett verksamhetsstöd för träindustrin för planering, postning och ekonomiska kalkyler.

 

Hos ForestX kommer du att vara delaktig i spetsprojekt inom digitalisering hos några av de största företagen inom skogindustrin, både i Sverige och i Europa.

 

I ForestX arbetar vi i team där olika kompetenser kombineras för att nå högsta kundnytta inom verksamhet, teknik och process.

 

Dig vi söker:

 

► Skoglig högskoleutbildning.

► Du har förmåga att effektivt prioritera och genomföra uppgifter i en dynamisk, snabb miljö.

► Du har en analytisk förmåga att se samband i stora datamängder och dra slutsatser från dessa.

► Du har lätt att kommunicera både skriftligt och muntligt på svenska och engelska. Kunskap i tyska är meriterande.

 

Om arbetet: 

 

► Delta i framarbetandet projektplaner, definiera affärsmål och mätbara resultat hos våra kunder.

► Delta i implementeringsprojekt av våra spetsprodukter in skogs- och träindustrin

► Modellera och analysera scenarion för träindustrier i vårt avancerade optimeringsverktyg OptiNex.

► Ansvara för kravfångst och förankring av kundernas behov.

► Ansvara för en effektiv kommunikation mellan oss, kund och övriga intressenter.

► Skapa och utveckla en långsiktig och värdeskapande relation med våra kunder.

► Resor ingår i tjänsten.

 

Vi är i dagsläget cirka 45 medarbetare i Göteborg, Dalarna, Stockholm och Pune, Indien.

 

Det här är ForestX

 

Vi är i dagsläget cirka 45 medarbetare i Göteborg, Dalarna, Stockholm och Pune, Indien. Genom samarbeten, partnerskap och olika nätverk knyter vi unik kompetens till oss. I vårt uppdrag finns också att vi är proaktiva och vi hjälper våra samarbetspartners med att utveckla deras produkter för den europeiska skogsmarknaden. Tillsammans med våra kompetenta konsulter så kommer vi se till att skogens näringar har bästa möjliga beslutsstöd när vi står inför den gröna omställningen.

 

Att arbeta på ForestX

 

Hos oss finns både skogliga generalist- och specialistkompetenser vilket gör att det finns ett naturligt kunskapsutbyte och stöd i arbetet. Vi arbetar i team där olika kompetenser kombineras för att nå högsta kundnytta inom verksamhet, teknik och process.

Vi erbjuder ett utmanande och varierande arbete med stora möjligheter att påverka lösningar och arbetsupplägg.

 

Skicka din ansökan till: carl.barck@forestx.se

 

Läs mer om OptiNex här: Setra testar OptiNex

 

eller här: Ny modul för limträplanering i Österrike.

Ny i ledningsgruppen: Skogligt fokus för Johan Bergström

Göteborg

 

ForestX utökar och förstärker sin ledningsgrupp med Johan Bergström.

 

– Med den takt vi växer och med de komplexa uppdrag vi har är vi glada för att Johan Bergström vill bidra med sina ledaregenskaper och gedigna skogskompetens, säger Carl Barck, vd och medgrundare till ForestX.

 

Johan Bergström går direkt in i arbetet och kommer att ansvara för de skogliga delarna av ForestXs verksamhet.

 

– Det handlar om att utveckla de skogliga produkterna och tjänsterna och ha fokus på de frågorna i vårt ledningsarbete, säger Johan Bergström.

 

I uppdraget ingår också att finnas tillgänglig för ForestXs skogliga projektledare.

 

– Jag har arbetat mycket med att bygga team. Jag vill hitta bra individuella lösningar och arbetssätt för alla. ForestX är och ska fortsatt vara den bästa arbetsplatsen för de som vill vara med och arbeta med de mest spännande digitaliseringsprojekten i svensk och europeisk skogsindustri.

 

Johan Bergström har en gedigen skoglig bakgrund. Han har arbetat som GIS-specialist, sedan som forskare på Skogforsk. Vidare har han arbetat många år på Sveaskog, bland annat som ansvarig för verksamhetsnära IT och verksamhetsutveckling. De sex sista åren på Sveaskog var Johan även programledare för ett förändringsprogram inom virkesflödet där både ett helt nytt virkesflödesplaneringssystem och arbetssätt utvecklades och infördes.

 

ForestX har sedan starten 2018 vuxit till närmare 45 medarbetare.

 

– Vi är i en expansiv fas, och med Johan i ledningsgruppen håller vi fokus på grunden till hela vår verksamhet; de skogliga produkterna och tjänsterna, säger Carl Barck.

 

Johan Bergström på LinkedIn

ForestX fortsätter växa i Dalarna: David Rasche del av teamet

Leksand/Göteborg

 

Projektledaren och lösningsarkitekten David Rasche är sedan i höstas en del av ForestXs ständigt växande team i Dalarna.

 

ForestX handlar om skog och it, och det är precis den kombinationen vi hittar i David Rasche. Med en teknisk bakgrund hamnade amerikanen David Rasche 1990 i Dalarna och började arbeta på Stora. Sedan dess har arbetslivet bland annat handlat om it i kombination med papper, tidningspapper och kartong och uppdragsgivarna varit välkända bolag som Billerud och Holmen.

 

Sammanslagning av Stora Enso

 

Uppdraget nu för David Rasche är att verka som stream lead i den pågående sammanslagningen av Stora Enso. Bolaget har under åren knoppat av bolag som nu återigen ska samlas under samma paraply.


– Uppdraget handlar om att systemmässigt sy ihop bolaget. Det handlar om integration och sammanslagning av processer, förklarar David Rasche.


Sammanslagningen påbörjades tidigt under 2021 och väntas vara klar till sommaren 2022.

 

Agilt arbetssätt i projekten

 

Även om projektet är omfattande och involverar allt från teknik till ekonomi och juridik vilket ger fullspäckade mötesdagar, är det en påtagligt lättsam projektledare som berättar om sitt uppdrag.


– Det kanske kommer med åldern, man lär sig att fokusera på det som är viktigt, i alla projekt finns det så mycket brus runtomkring.


– Jag har jobbat inom it, men jag vill inte sitta själv och programmera. Jag tycker om att driva saker framåt.

 

Ett agilt arbetssätt hjälper också till. Att bryta ner projektet i mindre beståndsdelar och att ständigt utvärdera vad man ska åstadkomma och vilka resurser som krävs är ForestXs och David Rasches sätt att arbeta.

 

Nya arbetssätt i ForestX

 

Att David Rasche valde att gå till ForestX hade många orsaker.


– Jag kände redan en del av de anställda. Det är en bra energi i bolaget, många nya tankar om nya sätt att arbeta. Det behövs verkligen i branschen.


– ForestX provar också nya sätt att nå ut till kunderna, tillexempel med webbinarierna om AI i skogen. Vi är bra på att snabbt och enkelt testa nya idéer.

 

Fler ansluter till teamet i Dalarna

 

ForestX team i Dalarna har visat sig bli ett cykelfrälst gäng.


– Jag kör mest landsväg, och de andra är inne på mountainbike. Men jag får väl skaffa mig en mountainbike och hänga med dem, säger David Rasche.

 

Och fler cykelfrälsta är på väg till teamet i Dalarna efter årsskiftet. Håll utkik här för fler nyheter från ForestX.

 

Faktaruta:

 

David Rasche: Projektledare/Projektstyrning, Lösningsarkitekt

Favoritträd: Lönn

Bästa naturupplevelse: Dykning på Mauritius

Mest använda app: Sky guide och NY Times

Tre favoritbokmärken i min webbläsare: Astrobin.com, Astronet.se, Youtube.com

Mathias Johansson till ForestX: ”Det är kul att se drivet i bolaget”

Göteborg/Falun

 

ForestX kontor i Dalarna växer. Nu ansluter lösningsarkitekten Mathias Johansson. Och fler väntar.

 

I våras etablerade sig ForestX i Dalarna med Stefan Jönis. Redan då efterlyste han kollegor, och nu börjar de att trilla in.

 

Efter en lång karriär som utvecklare och arkitekt på främst stora internationella bolag som tillexempel Ericsson, Hewlett-Packard och TietoEvry har nu Mathias Johansson tagit steget vidare till ForestX. 

 

– Ett litet bolag lockade. Här får jag vara med och påverka på ett helt annat sätt. Man kan direkt prata med vd och ägare. Det är kul att se drivet runt omkring och själv vara med och bidra och bygga upp något, säger Mathias Johansson.

 

– Jag har hållit på ett bra tag nu med systemutveckling och byggt stora system som använts av hundratusentals användare. Det har rört sig om många olika typer av branscher. Men mycket är lika, grundbultarna är de samma inom alla stora industrier, som tillexempel lager och ordrar som ska hanteras. De senaste åren har jag arbetat mer mot skog och insett att skogsprocesserna är oerhört komplexa.

 

Mathias Johansson går direkt in i arbetet på ForestX med Optinex samt utvecklingsarbetet kring pin-filer.

 

Skogen innebär dock inte bara jobb bakom skärmen för Mathias Johansson.

 

– Jag trivs i skogen, gillar att cykla mountainbike och springa. Jag brukar avsluta året med cykelvasan. Fysiskt har jag alltid arbetat i skogen under min uppväxt, vi har haft skog och jag har sågat och tagit reda på ved, säger han på klingande dalmål.

 

  Från ditt professionella perspektiv; vad ska man ha koll på i skogsbranschen under 2021/2022?

 

– Allt kring AI och hur man kan nyttja molntjänster. Arbetet kan bli så mycket mer effektivt och det går att göra kostnadsbesparingar. 

 

– Det är också spännande hur man scannar av skog med drönare och satellitverktyg och hur man sedan drar nytta av det med AI och maskininlärning. Det är en spännande bransch som inte är så digitaliserad som den kunde vara. Men vi är långt framme i Norden, säger Mathias Johansson.

 

Namn: Mathias Johansson

 

Titel: lösningsarkitekt

 

Favoritträd: Mammutträden i Yosemite nationalpark.

 

Bästa naturupplevelse: ”När jag arbetade i USA gjorde jag flera resor där. Vid ett tillfälle gjorde jag en bilresa under en månad i Kalifornien och var bland annat i Yosemite nationalpark. Det är den överlägset roligaste naturupplevelsen jag har haft. Där har funnits träd som kunde åka bil igenom. Allt är så fruktansvärt stort, träden är så stora, man bara baxnar. Death Valley, öknen i Kalifornien var också en upplevelse. Det var runt 50 grader när man steg ur bilen.”

 

Mest använda app:  Strava, en träningsapp. En social plattform där man kan jämföra sina tider och prestationer mot andra som motionerat på samma sträcka. 

 

Tre favoritbokmärken i min webbläsare:

Feber.se – tekniknyheter om allt från spel till bilar.

Nordichardware.se – tekniknyheter

Expressen.se

Sven Lundmark: “Kunden måste vara stark i sin roll”

Stockholm/Göteborg

 

Med 40 års erfarenhet från den svenska och internationella it-branschen kom Sven Lundmark till ForestX. Nu är han del av bolagets nya satsning ForestXChange.

 

Kombinationen lång it-erfarenhet och genom flera uppdrag för de stora svenska skogsbolagen gör karriärsteget till ForestX naturlig. Just att få arbeta mot en specifik bransch och få gå på djupet i den lockade Sven Lundmark.

 

– Skogen är viktig för Sverige. Det är en basindustri och en framtidsindustri. Hos ForestX får jag möjlighet att jobba småskalig och arbeta nära dem som tar besluten. Och så kände jag Christer!

Bygger upp Stockholmskontor

 

Sven Lundmark utgår från Stockholm, och ska bygga upp ForestX nya kontor där. Det finns redan 6 personer knutna till Stockholm.

 

– De stora skogsbolagen har mycket av sin verksamhet norrut och flera har sina huvudkontor i Stockholm. Vi vill vara närmare dem

Med ForestX huvudkontor i Göteborg räknar dock Sven med att regelbundet vända västerut för att arbeta nära kollegorna där.

 

ForestXChange för förändringsledning

 

Sven Lundmark arbetar med ForestX satsning på strategi och förändringsledning; ForestXChange. Grunden till satsningen kommer ur det behov många – kanske alla – företag har när det kommer till att genomföra stora it-projekt och den enorma förändringsresa på olika plan som det medför. Lägg där till skogsindustrins specifika krav på reell branschkunskap som ForestX besitter.

 

Sven Lundmark poängterar särskilt kundens uppgift och position genom ett omfattande förändringsarbete.

 

– Kunden måste kunna matcha upp kunskapsmässigt, och vara stark i sin roll. Vi och mitt gäng gör den här förändringsresan hela tiden och kan ge mycket stöttning.

 

Tips för lyckade it-projekt

 

Utmaningarna genom ett it-projekt kan vara många. Här kommer några av Sven Lundmarks hållpunkter för ett lyckat it-projekt och förändringsarbete.

 

 1. Ha inte för bråttom in i projektet. Lägg tid på förarbetet!

 2. Se leverantörerna som en tillgång, ha en dialog med möjliga leverantörer.

 3. De viktiga nyckelpersonerna i projekten är ofta också viktiga i det dagliga arbetet. Se till att de finns tillgängliga för förändringsarbetet.

 4. Den allra största delen av projektets nyttovärden finns i den fortsatta förvaltningen. Planera för det!

 5. Vi har utarbetat ett best practice, och det är det arbetssättet vi på ForestXChange tillämpar i våra kundprojekt.

Digitaliserad skogsbransch i framtiden

 

2020 var i och med pandemin ett omtumlande och omskakande år för många branscher. Vad spår då Sven Lundmark för skogsbranschen 2021 och framåt från sin horisont?

 

– Skogsbranschen har god lönsamhet och har förmåga att investera i teknik. Vi är duktiga i Sverige på skogsvård och vi har en nettoproduktion i landet. Kombinationen tillgång till bra råvara, ekonomi, investeringar och forskning gör skogsindustrin till en långsiktig vinnare.

 

– Digitaliseringen kommer att betyda mycket. Att vi kan automatisera och ha ett digitalt stöd för arbetet. Det är också intressant att utveckla hur man kan använda AI och maskininlärning i befintliga processer. Det är en spännande teknik att använda data man har och hitta smarta och bättre samband.

 

Områden där ForestXChange kan stötta sina kunder

 

 1. Hantera och motivera stora och omfattande investeringar.

 2. Skapa grundförutsättningar för att kunden ska lyckas genomföra sitt projekt.

 3. Säkerställa kundens effektmål och vision för investeringen i en ny IT-lösning.

 4. Minska risken för överskriden budget och förskjuten tidplan.

 5. Säkerställa en fungerande effektiv förvaltning och vidareutveckling av lösningen.

Vad ForestXChange erbjuder är kvalificerade individer och team som arbetar efter väl beprövade arbetsmetoder. Det kan vara för kortare eller längre tid och finns tillgängliga inför projektet ända till sjösättning och vidare förvaltning.

 

Mer om Sven Lundmark

Gör: Projektledare/förändringsledare på ForestX och ForestXChange.

 

Favoritträd: Äppelträd! Vi har sju-åtta äppelträd hemma i Nacka, det är ett fantastiskt träd som reagerar på skötsel och kärlek. Jag snickrar en del och använder virket till arbeten som knivskaft, badpallar och skärbrädor. Virket är hårt med stora kontraster mellan ljusa och röda partier.

 

Bästa naturupplevelse: Vandra i Dolomiterna! Vi har en lägenhet där, 1000 meter över havet. Där finns något som kallas Via Ferrata. Det är ett system med fasta leder som man kan haka fast sig i och vandra efter. Att vandra i åtta timmar och sedan ta sig upp på någon topp är en upplevelse!

 

Mest använda app: Omni, en samlingsapp för nyheter. Jag läser om ekonomi, nyhetsutvecklingen, miljöfrågor… Jag är en allmänt besvärligt nyfiken person.

 

Tre favoritbokmärken i min webbläsare:

Telldus – Kontrollerar värme och luftfuktighet i bostäderna i Stockholm, Dalarna och Italien.

Linkedin – Behålla kontakten med alla mina tidigare och nuvarande kollegor.

Instagram – Delar gärna med mig av min tillvaro för familj, släkt och barndomsvänner.

Anna Adrup till ForestX: “Man måste vara proaktiv kring VIOL 3”

Karlskoga/ Göteborg

 

I Anna Adrup har ForestX knutit till sig en person med gedigen skogserfarenhet i kombination med it-kunskap. Anna Adrup valde skogen redan i gymnasiet.

 

Virkesköpare, logistiker och verksamhetsutvecklare finns på det skogliga CV:t. Grunden lades redan på naturbruksgymnasiet och vidare under utbildningen till skogsingenjör. Många år på Sveaskog, och sedan en avstickare på både konsultbolag och statlig myndighet för att nu återvända till skogen. Med erfarenhet från olika branscher ser hon både likheter och skillnader med skogen.

 

– Jag saknade skogen och att arbeta med verksamhetsnära frågor. Jag gillar att arbeta med förändringsledning inom produktion och logistik. Det är de huvudområden som jag har erfarenhet från. Vi arbetar i det klassiska gränslandet mellan verksamhet och IT, men jag lutar mer åt verksamhet. Så det är jätteroligt att vara tillbaka och att få vara på ForestX.

Första uppdraget för Anna Adrup är att arbeta med VIOL 3-projektet på Sveaskog som verksamhetsutvecklare. Det handlar bland mycket annat om att formulera verksamhetens behov till Biometria som utvecklar VIOL 3.

 

Från ditt professionella perspektiv; vad ska man ha koll på i skogsbranschen under 2021?

 

– Man måste vara proaktiv i utvecklingsfrågorna kring Biometria och VIOL 3. Man måste kliva fram och vara med och bevaka och påverka. Frågan spänner över så många delar och det gäller att nätverka. Det är flera bolag som sitter i samma båt, det gäller att ta armkrok i de frågor där vi har lika behov och nyttja de nätverk man har.

 

Faktaruta

 

Namn: Anna Adrup

 

Titel: Affärskonsult / projektledare / verksamhetsutvecklare

 

Favoritträd: Sparbankseken som står efter Skultunavägen utanför Västerås. Det sägs att den inspirerat till loggan för Sparbanken. Det är var historien säger i alla fall, och jag är från Västerås. Det är ett fantastiskt vackert träd!

 

Bästa naturupplevelse: Min pappa är från Skåne och ett barndomsminne är hur vi barn satt i bigaråträden på Österlen och åt bigaråer.

 

Mest använda app: Etsy, en handelsplats för unika och handgjorda produkter och tillbehör för hantverk. Jag tycker om allt som är vackert och smakar gott! Jag tycker om att skapa och hittar mycket där.

 

Tre favoritbokmärken i min webbläsare: Biometria, Sveaskog och Hemnet.

 

Läs mer om VIOL 3 här.

ForestX har fler samarbeten med Sveaskog.

 

Läs om de två AI-projekt som leds av ForestX.

Övergången till VIOL 3 spelar en avgörande roll när Trimble Forestry satsar på den nordiska marknaden.

 

Läs intervjun med företagets vd Kevin Toohill här.

Stefan Jönis till ForestX

Leksand/ Göteborg

 

Nu kan ForestX lägga till Leksand på kontorskartan.

 

I Stefan Jönis får bolaget sin nordligaste placerade lösningsarkitekt.

 

Just nu så här i pandemitider är kontoret förvillande likt familjens hem, och några kollegor syns inte heller till.

 

– Vi får se till att bli fler, säger Stefan Jönis. Jag kommer väl i längden sakna att sitta tillsammans med andra… 

 

Genom hela yrkeslivet har Stefan Jönis arbetat mot skogsindustrin. Han har bland annat arbetat som systemutvecklare, arkitekt, projektledare och förvaltare genom hela kedjan inom pappersindustrin. Sedan ett par år vardera på Imano och Tieto.

 

Industri med bra framtid

 

Nu har han blivit en av de över 35 medarbetarna på ForestX. Han kommer att fortsätta att arbeta som lösningsarkitekt mot skogsindustrin.

 

– Det är kul att komma till ForestX. Jag känner igen många och vet att de är duktiga, jag vet vad jag kommer till. Det är också en industri med en bra framtid.

 

Från ditt professionella perspektiv; vad ska man ha koll på i skogsbranschen under 2021?

 

– AI-optimering! Vi jobbar med det med Sveaskog. Jag tror att Sveaskog är först där, och det kommer att slå när man ser hur värdefullt det är. (Läs mer om AI-projekten på Sveaskog här)

 

– Det är också spännande med skördardata och allt man kan göra med den. En sak är att göra utbytesberäkningar, det innebär att du samlar in all data från skördarna och bryter ner det på mindre områden. När du sedan ska skörda ett objekt så vill du kunna förutsäga hur mycket av olika stockar och sortiment som faller ut i avverkningen och det görs genom att jämföra med alla andra liknande ytor, baserat på tidigare avverkningar. Det fylls ju på hela tiden med data, det blir ett statistiskt AI.

 

– Skördardata är ännu ett ganska outforskat område. Man ska bara samla in data och ha lite fantasi, då finns det hur många tillämpningar som helst! säger Stefan Jönis.

 

Faktaruta

Namn: Stefan Jönis

 

Titel: Lösningsarkitekt

 

Favoritträd: Al

 

Bästa naturupplevelse: Höga kusten

 

Mest använda app: Runkeeper

 

Tre favoritbokmärken i min webbläsare: Leksands IF, ForestX, DT.se

ForestX med nytt team i Stockholm

Tidigare i år öppnade ForestX sitt första utländska kontor i Indien. Nu expanderar vi igen och etablerar oss i Stockholm. Det nya teamet består av tre erfarna konsulter, med stor erfarenhet av skog och förändringsledning kopplat till stora IT-projekt.  

 

Sven Lundmark i Stockholm berättar om sina nya kollegor:

 

Med vår skogskompetens och senioritet tillför vi en ytterligare dimension, inte minst i form av kompetens och erfarenhet. Med analys och projektledning agerar vi stöd på kundens sida för att nå högre effektivitet i IT projekten.”

Sven Lundmark
Projektledare

 

Carl Barck, vd ForestX, berättar om etableringen:

 

”Vi är glada att ha egen verksamhet i Stockholm. Valet kom naturligt för oss. Det var viktigt att skapa närvaro i en sån viktig del som Stockholm, med ökad närhet till kundernas huvudkontor, partners och möjligheten att attrahera ny kompetens.

Vi förutser att skogsbranschen kommer fortsätta utvecklas – och med det kommer stora behov av digitalisering. Detta är således bara ett steg i ForestX ytterligare expansion.”

Carl Barck
VD


 Känner du någon som passar vårt Stockholmsteam?

 

Vi välkomnar just nu ansökningar från alla med ett gediget skogs- eller IT-kunnande, som gillar att jobba med förändring, både till Stockholm och huvudkontoret i Göteborg. Bli en del av det mest innovativa bolaget som jobbar för att digitalisera skogsbranschen.

 

Skicka din ansökan till: carl.barck@forestx.se

 

Fyra fördelar med vår nya verksamhet  i Stockholm:

 

 • Ökad fysisk närhet till skogsaktörer i Mellansverige och norrut

 • Närhet till våra kunders huvudkontor

 • Närhet till nya samarbetspartners inom IT

 • Möjlighet att rekrytera spetskompetens i Mellansverige


 Här finns vi:

 

Göteborg (HQ): carl.barck@forestx.se

Stockholm: sven.lundmark@forestx.se

Pune, Indien: nikhil.vaidya@forestx.se

Rulla till toppen