ForestX

ForestX växer i Tyskland: Torben Hansen på plats för projekt i Tyskland

Göteborg/Hamburg

ForestX expanderar ytterligare i Europa när Torben Hansen ansluter. Han ser stora möjligheter för tysk skogsindustri att med inspiration från Skandinavien integrera skogs- och träindustrierna.

 

ForestX har under sina fem år vuxit både i Sverige och i centrala Europa. Företaget erbjuder digitala lösningar och verksamhetskunskap för hela skogens värdekedja, från skog till färdig produkt. Just det här helhetsperspektivet som ForestX företräder ser Torben Hansen att den tyska och centraleuropeiska marknaden kan dra nytta av.

– Vi behöver se skogsbruk och träindustri som ett. I Centraleuropa är de inte integrerade på samma sätt som i Skandinavien. Det blir ineffektivt när skogsdelen inte gör vad marknaden i slutet kräver bara för att vi saknar informationen, säger Torben Hansen.

– Vi behöver lägga mer fokus på affärer och ekonomi i den tyska skogsbranschen. Vi har ett starkt skogsvårdsperspektiv, vi behöver skapa bra affärsprocesser också.

 

Bred skoglig erfarenhet

Torben Hansen har en bred erfarenhet från skogsindustrin, både i Tyskland och internationellt. Han har tidigare arbetat för ett statligt skogsbolag.  Efter det arbetade han med konsulting mot privata skogsägare med bland annat värdering av skog, skogsbruksplaner men också en del utveckling av mjukvara. Efter det arbetade han med uppköp och bedömningar av skogsfastigheter i Nordamerika. Där handlade arbetet om allt från investeringsstrategier till att sätta upp ett förvaltarmanagement med lokala aktörer. Därtill har han arbetet med ett företag som gjorde mjukvara som bland annat hade skogliga kunder.

 

Redan under sina utbildningsår knöt Torben Hansen de första banden till svensk skogsindustri. Sin masters läste han i Sverige på SLU.

– Svenskt skogsbruk är progressivt. Det finns en stark internationell koppling genom svenska företag som har verksamhet över hela världen. Det är också ett trevligt land och jag kunde studera på engelska!

 

Det här är erfarenheter som nu knyts samman i Torben Hansens uppdrag inom ForestX.

– Skogsbruket i många regioner i världen behöver mer moderna affärsprocesser och arbetsmetoder. Goda informationsflöden är nyckeln. Vi ska lära från andra och från andra regioner. I Sverige hittar du många av de senaste metoderna, landet har en stark skogsindustri med många internationella kontakter. Vi ska utbyta kunskap, inte återuppfinna hjulet på nya platser hela tiden.

 

Jobba smart och datadrivet

Som bas till förbättrade arbetssätt ligger teknologin och de digitala lösningarna som hjälper informationsutbytet.

– För mig handlar det om att bli datasmart och jobba datadrivet. Vi ska använda de senaste managementmetoderna, säger Torben Hansen.

Det här arbetssättet innebär inte att den lokala närvaron eller det mänskliga kunnandet blir oviktigt.

– Om du har en stor organisation och du inte hanterar informationen rätt kan du inte utnyttja den lokala erfarenheten och intuitionen. Om du vill ta övergripande beslut måste du ha informationen och datan. Det är inte teknologi mot människan, det handlar om att integrera teknologin med människan. Erfarenheten och den lokala kunskapen kan förhöjas med tekniken, säger Torben Hansen.

– Det finns inte bara ett svar i skogsvärlden, du kan göra många saker. Det handlar om målen och vad ägaren vill uppnå.

Torben Hansen har från Hamburg nära till teamen och kollegorna i Göteborg.
Markus Mueller, HessenForst och Torben Hansen, ForestX.
Markus Mueller, Johannes Flikschuh och Carl Barck
Föregående bild
Nästa bild

Hösten 2023 inleddes med en intensiv vecka med många besök hos intresserade skogsbolag i Tyskland. Intresset är stort för ForestXs lösningar och kunnande.

– Jag finns i Tyskland för de tyska kunderna i första hand, men jag ser att behoven också finns i tillexempel Polen och de baltiska staterna. ForestX har redan Florian Peterlunger i Tyrolen och Österrike. Jag är också nära till teamet i Sverige, så jag är på inget sätt ensam. Jag ser framemot att vi blir fler framöver!

 

Lösningar för hela värdekedjan

Torben Hansen ser fram emot det fortsatta arbetet med ForestX, både för egen del och för skogsindustrin i stort.

– Jag vill förbättra sektorn och göra vad som är rätt för industrin. I ForestX ser jag att jag kan göra det. Företaget har så mycket kunskap om lösningar för hela värdekedjan, och inte bara enskilda bitar av den. De företag som bara arbetar i en del kan vi hjälpa att koppla samman mot de andra delarna. Det blir mer effektivt och företagen blir mer affärsdrivna. Alla kan tjäna mer pengar, du tar bättre hand om dina resurser och du vet vad du gör. Det gör dig till en god förvaltare av skogens resurser.

Mer om ForestX

ForestX grundades 2018 i Göteborg, Sverige. Grundarna och medarbetarna har lång erfarenhet från skog- och sågverksindustrin. Hösten 2023 har företaget runt 50 medarbetare.

Vd Carl Barck är utbildad jägmästare och har lång erfarenhet från både den svenska och internationella skogsindustrin. En tredjedel av ForestXs anställda har en skoglig utbildning. Tillsammans med erfarna lösningsarkitekter och utvecklare finns en stor kunskap om skogsbranschens behov och digitala lösningar.

ForestX har genomfört och har pågående projekt tillsammans med bland andra Rubner och Pfeifer group i Österrike.

ForestX samarbetar med flera världsledande produktleverantörer som tillexempel Trimble Forestry och Remsoft. ForestX utvecklar också sin egen produkt Optinex, som är ett planerings- och optimeringsverktyg för sågverk.

Rulla till toppen