fbpx

ForestX i nytt stort europeiskt projekt: Taktisk operationell planering hos Rubner

ForestX i nytt stort europeiskt projekt: Taktisk operationell planering hos Rubner

Under hösten 2021 har ForestX inlett arbetet med tre projekt hos den träförädlande koncernen Rubner i Österrike. Rubner har verksamhet på 20 platser i fyra europeiska länder med över 1 300 anställda.
 
Det första projektet handlar om att implementera taktisk planering med OptiNex. 
 
Sedan följer projekt med operationell sågverksplanering med OptiNex samt ett projekt för planering för limträ. 
 
– Det är ett roligt med ännu ett större projekt hos en stark europeisk träkoncern, säger Carl Barck, vd ForestX. 
– Vi tar med oss lärdomar om den centraleuropeiska träindustrin från tidigare kunder in i det nya projektet. Vi ser ett stort intresse för att digitalisera alla delar av arbetsprocessen hos våra europeiska kunder.