ForestX

Erik Skärberg, 28 år, har jägmästarjobbet han inte visste fanns

Göteborg

 

Ett jägmästarjobb i Göteborg. Arbete med sågverksprojekt i Europa och högst delaktig i utvecklingen av nya digitala lösningar för skogsbranschen. Erik Skärberg, 28 år, har jägmästarjobbet han inte visste fanns.

Sedan november 2021 jobbar Erik Skärberg som verksamhetsutvecklare hos ForestX i Göteborg.

 

ForestX är den snabbväxande uppstickaren på den digitala utvecklingsscenen i skogsbranschen. På fyra år har företaget vuxit till närmare 50 medarbetare och driver projekt i Sverige och ute i Europa.

 

På kundlistan finns välkända svenska skog- och sågverksbolag som Sveaskog, Setra och Sydved. Ute i Europa har man kunder i Danmark, Tyskland och Österrike.

 

Sedan Erik Skärberg började på ForestX har han arbetat i projekt mot sågverk och med utvecklingen av ForestXs eget optimeringssystem för sågverk; Optinex.

– Jag började direkt i pågående projekt och arbetade sida vid sida med Oskar Selmeryd, en kollega med mycket erfarenhet från de arbetsuppgifter jag nu också har.

 

En tredjedel av ForestX anställda i Sverige har en skoglig utbildning och yrkesbakgrund. Det gör att det finns ett stort stöd och kunskap i alla skogliga frågor i arbetet.

erikkarin

Arbetsuppgifterna för projektledarna med skoglig bakgrund varierar och följer projektens gång. I Optinexprojekten, som gäller sågverk, kan det se ut så här:

 

– Vi vet vilken information vi behöver i projektet och sedan analyserar vi sågverkets tillgängliga data och hjälper till med vilken data som behöver tas fram ytterligare. Sedan bearbetar vi denna till en modell av sågverket. Helt enkelt en digital kopia med alla aktiviteter, produkter, resurser och marknadsförutsättningar. När vi har den kompletta modellen kan sedan Optinex hitta den optimala produktionsplanen för sågverket och undersöka nya scenarier.

 

– En viktig del i projektet är också att utbilda användarna i programmet och vilka arbetssätt som behöver utvecklas för att bäst nyttja vinsterna med programmet, berättar Erik Skärberg.

 

Erik trivs med livet som konsult.

– Det är väldigt varierande. Man får ett annat perspektiv när man arbetar med olika kunder. Det blir utvecklande också för en själv.

– Vi utvecklar på riktigt de absolut senaste stöden för skogsindustrin och det är roligt att verkligen arbeta längst fram i den digitala utvecklingen.

 

ForestX har egna erfarna systemarkitekter i Sverige med erfarenhet från skogsindustrin och arbetar fram de digitala lösningarna tillsammans med ForestXs utvecklingsteam i Indien. Erik, som själv har ett tekniskt intresse, får på det sättet också ta del av utvecklingsarbetet med kravställning och testning från en användares perspektiv genom att förstå kundens behov.

 

Att arbetslivet också kunde innehålla projekt ute i Europa var inte vad Erik Skärberg hade förväntat sig efter utbildningen till jägmästare. Men ForestX har flera stora kunder ute i Europa, och projekten där leder till nya insikter och kunskaper om branschen.

 

– Det finns en del skillnader i hur vi jobbar inom skogs- och sågverksbranschen i Sverige och hur de gör i tillexempel Österrike och Tyskland. Till exempel att de jobbar med mycket större antal produkter på ett och samma sågverk och att de stora på vidareförädling speciellt limträ.

Namn: Erik Skärbärg

Gör: Verksamhetsutvecklare på ForestX

Favoritträd: Tall

– Som orienterare är det inte mycket som går upp emot att springa genom en fin tallhed.

Bästa naturupplevelse

– Cykelsemester med MTB i Grövelsjön och Ramundberget. Fantastisk fjällmiljö.

1

Favoritappar:

Strava

UDisc

Spotify

 

Läs mer om hur det är att vara ny på ForestX!

 

Vill du veta mer om ForestX?

Följ oss på LinkedIn 

 

Vi söker alltid dig med skoglig utbildning och viljan att arbeta med digitaliseringen av skogen!

 

Vill du prata mer? Kontakta:

Erik Skärberg

Patrik Anderchen

Carl Barck

Rulla till toppen