ForestX

Ny medarbetare i Europa: Florian Peterlunger på plats för österrikiska kunder

Tyrolen/Göteborg

När kunderna och projekten i Europa blev många behövde också de anställda bli fler.  Florian Peterlunger är ForestXs förste anställde ute i Europa.

ForestX har under de senaste åren haft flera kunder och flera projekt i Österrike. I takt med att uppdragen blev fler och större ökade behovet av att ha någon på plats.

 

Nära till kunderna

Florian Peterlunger bor i södra Tyrolen, i de italienska alperna, med Österrike som närmaste granne. Härifrån tar han sig lätt till ForestXs olika kunder i Österrike. Hans uppdrag är att verka som projektledare för Optinex hos de österrikiska kunderna. Med Florian Peterlunger får kunderna också någon att tala tyska med.

– Kunderna är nöjda, det finns alltid en terminologi som kan vara svår att få helt rätt på engelska. Jag är nära och kan vara på plats, säger Florian Peterlunger.

 

Med en teknisk/mekanisk utbildning i botten arbetade Florian Peterlunger tidigare vid ett företag som levererar utrustning till såg- och träindustrin. Där kom han att utveckla avdelningen för efterförsäljning.

 

Parallellt med arbetet hos ForestX studerar Florian Peterlunger industriell teknik och management, och siktar nu mot en färdig mastersexamen om ett och ett halvt år.

 

Motiverat team

Att ta steget till ett svenskt företag och bli den förste på plats för företaget i regionen kan ses som ett djärvt beslut.

– Jag blev imponerad av motivationen i ForestX-teamet. Här får jag vara del av utvecklingen, jag får vara med från början och kan vara med och påverka arbetet och vara delaktig i att bygga vidare på teamet.

 

Utvecklar Optinex

Florian Peterlungers arbete hos ForestX handlar mycket om utveckling av planerings- och optimeringsverktyget Optinex.

– Vi har veckomöten med kunderna där vi får feedback och diskuterar tillägg och förändringar. Internt diskuterar vi också vad vi kan göra och vad som skulle vara intressant och värdefullt för kunderna.

 

Såg- och skogsindustrin är stor i Österrike och de omkringliggande regionerna. Halva Österrikes yta är täckt av skog, vilket motsvarar cirka fyra miljoner hektar. Den österrikiska träindustrin har ett årligt produktionsvärde på 10,4 miljarder euro. Tillsammans med turismen står träindustrin för landets största intäkter av utländsk valuta. Branschen är diversifierad och omfattar allt från sågverksindustri, byggindustri, möbelindustri, trä- och träkompositindustri till skidindustri.

Rulla till toppen