ForestX

ForestX firar fem år: ”Det finns inget bolag som oss i hela Europa”

Göteborg

 

Från en handfull personer i ett kontorshotell i utkanten av Göteborg 2018 till över 50 medarbetare i flera länder i dag. Grundarna Christer Lindqvist och Carl Barck summerar ForestX fem första år – och spanar framåt.

 

Hösten 2023 utnämndes ForestX till Gasell 2023 av Dagens Industri för sin snabba och stabila tillväxt. Det sammanföll med företagets femårsdag och blir en bra startpunkt för att summera åren som gått.

”Vi skapade helt enkelt det företag som saknades i branschen; ett it-konsultbolag med produkter som bara jobbar mot skogsindustrins kärnprocesser.”

Hur föddes idéen om ForestX? Hur såg ni för fem år sedan på vilka behov skogsbranschen hade?

 

Christer Lindqvist: Jag och Calle har alltid haft samma vision sedan vi lärde känna varandra på 1990-talet. Vi vill utveckla processer och teknik inom skogsindustrin genom smarta och bra lösningar.

Christer Lindqvist, Marknadschef ForestX

Carl Barck: Vi skapade helt enkelt det företag som saknades i branschen; ett it-konsultbolag med produkter som bara jobbar mot skogsindustrins kärnprocesser. Alla branscher behöver den här sortens bolag, som jobbar med digitalisering mot en specifik bransch.

Carl Barck, VD ForestX

Christer Lindqvist: Med ForestX har vi adderat ett antal dimensioner. Det handlar om att:

 • Tillföra bra och moderna produkter.
 • Ha en framåtriktad och tydlig partnermodell där vi kan erbjuda de bästa specialisterna och produkterna som passar exakt in i våra kunders behov.
 • Ha en flexibel leveransmodell där vi snabbt kan skala upp utvecklingsbehoven genom vårt team i Indien.

Genom det här får våra kunder bättre koll på sin information, effektivare processer, ökad lönsamhet, snabbare och enklare beslut och möjlighet att anpassa sina system mot nya tekniska möjligheter.

Carl Barck: It och digitalisering är generella verktyg, men när det ska användas och appliceras måste man förstå verksamheten. Vi gör det för att vi har en så stor skoglig kompetens i bolaget, en tredjedel av våra anställda har en skoglig bakgrund. Ärligt talat finns inte motsvarighet till oss i hela Europa, kanske inte ens globalt.

ForestX kontor Sisjön 2018
ForestX kontor Sisjön 2018
ForestX kontor 2020
ForestX kontor 2022
ForestX kontor 2023
ForestX Europa
ForestX huvudkontor Göteborg
ForestX huvudkontor Göteborg
ForestX ledning
ForestX kontor Uppsala
ForestX kontor Uppsala
ForestX kontor Växjö
ForestX kontor Växjö
ForestX kontor Växjö
ForestX kontor Falun
Föregående bild
Nästa bild

Hur har ForestX vuxit?

 

Christer Lindqvist: Vi har helt och hållet vuxit organiskt med en väl genomtänkt metod som bygger på en öppen och flexibel modell för att kunna samverka i olika former av ekosystem med våra kunder och partners.  Inom ramen för vår affärsidé så vill vi verka i hela den skogliga värdekedjan från frö till färdig produkt, men i praktiken så har vi hittills mest arbetet inom skogsbruk och träindustri.

Carl Barck: Geografiskt har vi gått från att ha varit fokuserade på Sverige och Skandinavien till att vi nu efter fem år ser hela Europa som vår huvudmarknad. Rent praktiskt har vi etablerat kontor i flera svenska städer och på två platser i Europa. Dessutom har vi vårt team i Indien. 

”Ärligt talat finns inte motsvarighet till oss i hela Europa, kanske inte ens globalt.”

ForestX kontor Pune Indien
ForestX kontor Pune Indien
ForestX kontor Pune Indien
ForestX kontor Pune Indien
ForestX kontor Pune Indien
ForestX kontor Pune Indien
ForestX kontor Pune Indien
ForestX kontor Pune Indien
ForestX kontor Pune Indien
ForestX kontor Pune Indien
ForestX kontor Pune Indien
ForestX kontor Pune Indien
Föregående bild
Nästa bild

Några milstolpar att nämna?

 

Christer Lindqvist: De är många! Från vårt första kontor i Göteborg till att vi våren 2023 kunde inviga vårt kontor i Indien. Sedan minns jag sådant som den första licensaffären för Optinex hos Pfeifer i Österrike och när vi implementerade CFHarvest hos HedeDanmark.

Gasellutmärkelsen vi fick hösten 2023 av Dagens Industri bekräftar och sammanfattar hur stadig vår tillväxtresa har varit.

ForestX Indien
ForestX Indien
ForestX Indien
ForestX Indien
ForestX Indien
ForestX Indien
ForestX Indien
Föregående bild
Nästa bild

Carl Barck: Jag vill särskilt nämna våra affärer i Europa med Pfeifer, Mayr-Melnhof  och Rubner som har varit betydelsefulla steg. På hemmaplan vill jag lyfta arbetet med Trimble Forestrys CFHarvest hos Sydved. Det senaste stora är vårt projekt med Holmen. Det är en viktig affär för oss, det är den första Connected Forest-affären i Sverige. Vi har känt stabilitet och trygghet i vårt samarbete med Trimble i arbetet med den här affären och också andra.

Trimble
Collective Crunch
Remsoft
Pfeifer
Setra
Remsoft
Trimble
Föregående bild
Nästa bild

”Under pandemiåren hade vi faktiskt vår kraftigaste tillväxt hittills.”

Pandemi, krig i Europa och en orolig omvärld – hur har det varit att starta upp ett företag under de omständigheterna?

 

Christer Lindqvist: Givetvis har oron i Europa och världen präglat oss och ingenting kan tas för givet längre, vi är enormt ödmjuka inför detta. Pandemiåren hindrade inte oss. Genom den modell vi hade så kunde vi expandera och leverera våra projekt på ett effektivare sätt när vi tvingades tänka bort kontor, fysiska möten och kostsamma aktiviteter. Vid flera tillfällen så var det slående för oss hur tomt det kunde vara på kontoret trots att verkstan var i full gång. Under pandemiåren hade vi faktiskt vår kraftigaste tillväxt hittills.

Carl Barck: Vi kan se hur den ekonomiska krisen har påverkat våra kunder 2023 – många har haft dålig lönsamhet.  Men de har av den anledningen jobbat ännu mer med oss för att stärka sin konkurrenskraft. Våra lösningar blir också våra kunders lösning på sina problem.

Varför är det viktigt att skogs- och träindustrin fortsätter att digitaliseras?

 

Christer Lindqvist: Branschen är idag under hårdare tryck än någonsin på förändring för att möta nya klimatmål och andra EU-regleringar. Dagens skogsbruk är även starkt ifrågasatt i sin nuvarande form. Nya skogsägare ställer nya krav på skogsföretagen men ser också nya användningsområden för sin skog, från investerarhåll så ser vi också ett större intresse för skogsinnehav.

 

Den ökade takten inom digitalisering påverkar och har påverkat alla branscher. Skogsindustrin ligger både efter och före mot andra branscher, men det som påverkas mest är ökat tillgänglighet på information, möjligheten att bearbeta stora mängder data, ny teknik som kan underlätta tidskrävande manuellt arbete och de stora kraven på miljöeffekter och hållbarhet.

”Nya skogsägare ställer nya krav på skogsföretagen men ser också nya användningsområden för sin skog.”

Carl Barck: På träsidan handlar det om att bibehålla konkurrenskraften. Det gäller att bli mer effektiv i resursutnyttjande och hur man använder sin personal. Skogen har en utmaning i de förändringar som kommer att ske där vi går mot mer kontroll och kunskap om skog och skogsmarken. Avverkningen kommer att bli mindre. It-lösningar och digitalisering är nyckeln för att bibehålla produktionen.

Vilka behov ser ni att skogsbranschen har framåt?

 

Christer Lindqvist: Oavsett vilka områden som förändras och/eller effektiviseras så kommer nya digitala system och verktyg vara centralt. Vi ser att företag som ForestX kommer att vara helt rätt positionerade i denna förändring.

Carl Barck: Vi ser ett ökat behov av bättre beslutsstöd. Det får man med hjälp av optimering och AI inom planering och styrning.

ForestX after work
ForestX after work
ForestX after work
ForestX after work
Vinga
Vinga
Vinga
Vinga
Brännö
Vinga
Brännö
Brännö
Föregående bild
Nästa bild

Vilka lärdomar har ni dragit som företagare av åren med ForestX?

 

Carl Barck: Det är en utmaning att gå från det lilla startupbolaget där man måste styra allt själv till det stora etablerade företaget där man måste vara flera. Vi har under 2022 och 2023 egentligen skapat ett nytt bolag sett till strukturen. Det är ett måste när vi nu närmar oss 60 medarbetare.

Christer Lindqvist: Några av de mest centrala lärdomar som företagare och specifikt skogsindustrin som vi verkat inom är:

 • Vikten av en tydlig och fokuserad affärsmodell.
 • Långsiktighet och uthållighet, det vill säga att vi alltid måste tro på det vi gör för att nå våra mål.
 • Vi arbetar alltid tvärkompetensmässigt i våra uppdrag och respekterar varandras bidrag.
 • Relation, relation och relation. Vi gör affärer och projekt med människor som vi bygger en lång relation med.

Var är ForestX om ytterligare fem år?

 

Carl Barck: Vi gör det vi gör nu, fast på fler platser, flera kunder och inom flera branscher inom skogsindustrin.  

Christer Lindqvist: Vi finns helt enkelt i fler branscher inom den skogliga värdekedjan. Våra samarbeten med våra partners är ännu starkare. Vårt team i Indien har utvecklats ytterligare och har en starkare närvaro i alla våra leveranser.

ForestX firar fem år: ”Det finns inget bolag som oss i hela Europa” Läs mer »

Kontor i Pune, Indien

I den indiska tech-staden Pune har ForestX ett team med erfarna utvecklare. I mars 2023 kunde vi inviga vårt första kontor där! Vid tidpunkten för invigningen hade ForestX India 13 medarbetare. Kontoret har plats för många fler, vi planerar att växa i Indien!

Kontor i Pune, Indien Läs mer »

Konferens i skärgården: Skaldjur och saltstänk med ForestX

Göteborg

 

I början av september 2022 kunde medarbetarna från ForestX i Sverige och fem medarbetare från ForestX India lämna kontoret och tuffa ut i Göteborgs södra skärgård. Målet var Brännö och Brännö värdshus. Efter konferenstimmarna följde en dignande skaldjursbuffé. Kräftor, räkor, lax och allt som hör till. Ett uppskattat inslag under middagen var Patrik Anderchens direktöversättningar av svenska snapsvisor till engelska. (Försök själv att snabbt översätt raden ”Det satt en orre bak furustam som titta fram mellan snåren). Kollegorna från Indien sjöng indiska sånger. 

 

Dagen därpå åkte sällskapet ut mot Vinga fyr. Efter promenader på samma hällar som Evert Taube sprang på som barn vände vi tillbaka mot Göteborg. Båtturen gick genom Göteborgs hamn till Lilla Bommen i strålande septembersol. 

 

Foto: Oskar Danielsson, ForestX

Konferens i skärgården: Skaldjur och saltstänk med ForestX Läs mer »

”De bästa digitala lösningarna finns hos oss”

Göteborg

I årets sommarintervju med vd Carl Barck och marknadschef Christer Lindqvist får du bakgrunden till ForestXs stora omsättningsökning, hur digitalisering är enda vägen i det framtida skogsbruket och varför du alltid ska vända dig till ForestX först!

 

Kraftig tillväxt varje år

 

ForestX har under det senaste tre åren ökat tillväxten med 50 procent varje år! Bakom de stora ökningarna finns många förklaringar:

 

– Vi har fått en bredare kundbas, vi har helt enkelt fler kunder i fler segment, säger Christer Lindqvist. Numera finns vi inom bland olika företag inom skogsbruk, träbearbetande industri, pappersindustri och bygghandeln.

 

– Vi håller planen för vår tillväxt och vi är nu på god väg mot målet att vara ”Skogens app-store”. Är du i branschen och söker smarta digitala lösningar då ska du titta hos oss först. Vi är en plattform för bra digitala lösningar, det finns helt enkelt alltid en lösning för dig och ditt företag hos oss och våra partners.

 

– Här är värt att poängtera att vi inte bara är ett tjänstebolag, vi är också ett produktbolag med de senaste och mest moderna tekniska lösningarna, säger Christer Lindqvist.

 

Under året har ForestX tillsammans med Trimble Forestry investerat i utvecklingen av Trimble Forestrys produktsvit Connected Forest. Tillsammans med Trimble har man tagit fram en svensk version av Connected Forest. Arbetet har gjorts av ForestXs team i både Sverige och Indien.

 

– Det är det första och kanske det enda moderna affärssystemet för skogsindustrin som tagits fram de senaste 20 åren. Det bygger på modern teknik och är lättillgänglig genom webb och molntjänster. Användarna får full koll på sin information för den skogliga verksamheten, säger Christer Lindqvist och fortsätter:

 

– Den stora nyttan ligger också i att det är mobilt, skalbart och fullt anpassningsbart för kundernas egen verksamhet. Nu är vi redo för att på allvar rulla ut systemen på bred front, vilket känns otroligt skönt efter flera års arbete tillsammans med Trimble, säger Christer Lindqvist.

Oskar Danielsson är lösningsarkitekt hos ForestX
Stort intresse på LinkedIn

ForestX har under året gjort en satsning på marknadskommunikation och har en stark närvaro på LinkedIn.

 

– Det händer hela tiden saker hos oss och vi vill gärna berätta om det. Vi ser också att det är uppskattat och att det finns en stor nyfikenhet på vad vi gör, säger Christer Lindqvist.

 

Andra marknadsaktiviteter som planeras är att till hösten komma ut med frukostmöten ut i landet.

 

– Vi vill även möta våra kunder fysiskt, berätta om allt vi gör tillsammans med våra partners. Håll utkik i våra kanaler till hösten, säger Christer Lindqvist.

 

Ständigt pågående rekrytering

– Vår personal är grunden till allt, och vi har ett oerhört engagerat team både i Sverige och i Indien, säger Carl Barck.

 

– Vi fortsätter att rekrytera, vi har ett ständigt behov av att få in fler i våra team, både på den skogliga och den tekniska sidan, och både i Sverige och i Indien.

 

Tillväxten på personalsidan innebär också att ForestX finns på fler platser i Sverige, senaste tillskottet på ForestXs karta är Umeå. Sedan förra sommaren har sju personer anställts i Sverige och fem i Indien.

 

– Vi söker helt enkelt alltid folk! Vi söker de bästa som vill förändra den här branschen. Vi ser att det är väldigt lyckosamt att samla olika kompetenser för att åstadkomma verklig förändring. Hos oss finns det plats och möjligheter både för de som är nya i branschen och de som har lång erfarenhet, säger Carl Barck.

Johan Bergström, ny i ForestXs ledningsgrupp.
Utökad företagsledning med Johan Bergström

I takt med att bolaget har vuxit har också behovet av en utökad ledningsgrupp tillkommit. Under våren 2022 tog Johan Bergström plats i ForestXs ledningsgrupp. Läs mer om det här

 

Optinex i drift i flera länder

Optinex är ForestX unika helhetslösning för att optimera planeringen inom träbearbetande industri. Optinex finns i drift hos flera företag i flera europeiska länder.

 

– Vi kan verkligen säga att produkten är etablerad. Nu vet vi att det är en kompetent helhetslösning för planering och optimering. Vi kommer att presentera Optinex närmare på Trä&Teknik-mässan i slutet av augusti i Göteborg, säger Carl Barck.

I juni 2022 besökte vd Carl Barck och lösningsarkitekt Johan Eriksson teamet i Pune.

 

15 anställda i Indien

I Pune i Indien har ett team om 15 personer byggts upp under pandemiåren. Från att bara ha setts på skärmar kunde Carl Barck och Johan Eriksson besöka teamet i juni 2022.

 

– Nu var det dags för oss att etablera ett kontor i Pune, det var en del av syftet med resan, säger Carl Barck.

 

– Men självklart var det viktigaste att äntligen få träffas. Vi har det bästa utvecklingsteamet som finns för den teknik vi använder. Teamet i Pune har stor erfarenhet av att arbeta mot skogsindustrin och de särskilda krav som skogsindustrin ställer på sina it-lösningar. Teamet i Pune är en grundförutsättning för att vi lyckas så väl i våra leveranser mot kund.

 

Rekryteringstakten i Indien har varit hög, och Carl Barck ser inte annat än att bolaget i Indien kommer att fortsätta att växa i samma takt.

 

– Vi har under åren också arbetat fram bra former för samarbete mellan Sverige och Indien. Vi verkar som ett sömlöst företag. Vi är verkligen ett företag, även om vår personal verkar från olika platser i världen, säger Carl Barck.

 

Digitalisering förutsättning för hållbart skogsbruk

Alla är överens om att vi kommer att få se ett allt mer selektivt skogsbruk i framtiden. ForestXs digitala lösningar kommer att vara en förutsättning för att klara av den nya tidens krav.

 

– Det är uppenbart att mängden tillgängligt virke kommer att minska. Vi måste hushålla med resurserna och vara ytterst effektiva i råvaruutnyttjandet och användandet av energi. Våra lösningar hjälper våra kunder med just det, säger Carl Barck.

 

– Skogsbruket kommer att behöva arbeta mer småskaligt. För att bibehålla produktivitet och lönsamhet krävs mer digitalisering och rätt verktyg. Det som kan uppfattas som komplext blir enkelt med våra lösningar, säger Carl Barck.

Under våren 2022 blev samarbetet mellan Dianthus och ForestX klart.
Dianthus i Boden ny partner

I år har ForestXs partnernätverk utökats med Dianthus, en GIS-specialist med bas i Boden.

 

– Vi samlar de bästa och den vassaste kompetensen genom vårt nätverk av samarbetspartners. Vi ser att det finns ett ömsesidigt värde i den här typen av samarbeten, säger Christer Lindqvist.

 

Läs mer om Dianthus här: https://forestx.se/forestx-och-dianthus-i-samarbetsavtal-unik-skoglig-gis-och-fjarranalyskompetens-breddar-forestxs-erbjudande/

 

Projekt under året: Ett urval av årets projekt som visar på bredden av ForestXs uppdrag;

 1. Sveaskog och ForestX lanserar KingPin – ett nytt AI-verktyg som ökar skogens värde
 2. Långsiktig förvaltning hos Setra
 3. Nya projekt hos Rubner
Trä&Teknik i höst

I slutet av augusti möts alla med intresse för trä och teknik på Svenska mässan i Göteborg. ForestX finns på plats med en monter.

 

– Det ska förstås bli roligt att ses. Vi kommer att presentera OptiNex, och vi kommer att hålla ett par föredrag. Hör av dig om du vill besöka oss och diskutera någon fråga så skickar vi ut en inbjudan till dig, säger Christer Lindqvist. Läs mer om mässan här!

 

Digitaliseringen av skogen

– Vi har bara börjat vår resa och ser inte något slut på den enorma utveckling som just nu sker i spåren på AI, distribuerade lösningar, mer avancerade molnlösningar, bättre beslutstöd och mer automatiserade processer, säger Christer Lindqvist. Skogsindustrin står inför stora utmaningar och vi känner oss i allra högsta grad delaktiga i den förändring som sker.

 

– ”Målet är ingenting, resan är allt”, för att citera Karin Boye, säger Christer Lindqvist.

”De bästa digitala lösningarna finns hos oss” Läs mer »

Carl Barck och Christer Lindqvist, ForestX, i sommarintervju: ”Vår resa har bara börjat”

Göteborg

 

I tre år har ForestX funnits. Med drygt 35 medarbetare, ett brett partnernätverk och en gemensam lång erfarenhet av kombinationen skog och it håller ForestX fast vid sitt mål; att digitalisera skogsbranschen.

I den här sommarintervjun med vd Carl Barck och marknadschef Christer Lindqvist tar vi oss till Indien, vidare till digitaliseringen av skogsindustrin i pandemitider och framtida rekryteringsbehov. Och mycket annat.

Indien

 

ForestXs etablering i Indien är ett år gammal. Redan nu finns nu tio anställda i ForestX India, alla baserade i staden Pune. Pune har över sex miljoner invånare och är ett it-mecka där spetskompetens inom den indiska tech-världen samlas.

 

– Alla på ForestX India är handplockade specialister. Vi är stolta och glada över att vi lyckats skapa detta tillsammans under det här pandemiåret, säger Carl Barck, vd ForestX. 

– Vi valde att göra en egen etablering i Indien efter att ha sett över olika alternativ. Vi är trygga med teamet vi har där och har ett gott samarbete. Vi har så goda erfarenheter att vi nu vill fortsätta att växa och utöka verksamheten där. 

 

Under försommaren 2021 har ForestX India tillhandahållit vaccination mot Covid-19 för de anställda och deras familjer. 

ForestX India har tio anställda i Pune. Pune är i dag en knutpunkt för tech-världen i Indien.

Här hittar du hela Team India:
https://forestx.se/vart-team-indien/

 

Exempel på projekt där ForestX India och ForestX i Sverige samarbetade:
https://forestx.se/marknadsledande-planeringsverktyg-for-limtraindustrin-integrerat-med-sap-s-4hana-i-drift-hos-pfeifer-i-osterrike/

 

Partners

 

ForestX har ett brett partnernätverk. Där återfinns tillexempel Mentormate, Euvic, Tenfifty, Remsoft och Metapraxis.

 

– Många av våra partners kompletterar varandra. Genom att vi känner våra partners väl hittar vi de bästa kombinationerna när vi skapar unika erbjudanden till våra kunder, säger marknadschef Christer Lindqvist.

Partnerskapet med Trimble Forestry

 

Ett av ForestX djupare samarbeten är det med Trimble Forestry. ForestX är Trimble Forestrys nordiska partner och levererar produktsviten CFForest till nordiska kunder.

 

– Vi såg tidigt styrkan i Trimble Forestrys produkter. Vi är tacksamma för att vi fått förtroendet från Trimble att samarbeta i Norden, säger vd Carl Barck.

– Marknaden är i behov av den här typen av produkter som ger en plattform för digitalisering. Skogsbranschen vill och behöver gå mot moderna molntjänster, och där ligger Trimble Forestrys produkter helt rätt med sin modulbaserade uppbyggnad. 

– Läget är helt rätt nu att välja CFForest-sviten i och med övergången till VIOL3. Vi arbetar kontinuerligt med etablering och anpassning av produkten mot den svenska marknaden, säger Carl Barck.

 

Läs en intervju med Trimble Forestrys vd Kevin Toohill om hans syn på den nordiska skogsindustrin:

https://forestx.se/kevin-toohill-vd-trimble-forestry-de-stora-investeringarna-i-it-och-teknologi-gor-sverige-intressant/

ForestX arbetar nu med att etablera fysiska kontor i Stockholm och Dalarna i takt med att företaget växer.

Kontor i Stockholm och Falun

 

– I takt med att vi har vuxit har platserna medarbetarna utgår ifrån blivit fler. Idag finns medarbetare förutom i Göteborg också i Stockholm och i Dalarna. Nu jobbar vi med att etablera fysiska kontor där, säger marknadschef Christer Lindqvist.

 

Läs mer om ForestX första rekrytering i Dalarna:

https://forestx.se/stefan-jonis-till-forestx/

 

 ForestXChange

 

– ForestXChange är del av vårt utökade erbjudande mot förändringsledning, säger marknadschef Christer Lindqvist. 

– Genom vårt partnernätverk och våra olika produktpartners finns kunskapen, erfarenheten och lösningarna för att ett förändringsarbete ska falla väl ut. Vi har spetskompetens inom samtliga områden som berör förändringsarbete, skog, digitalisering och it.  Allt detta tillsammans gör att vi vågar säga att vi är experter på skogsbranschens digitala förändringsresa, säger Christer Lindqvist.

 

Läs mer om ForestXChange i en intervju med Sven Lundmark här:

https://forestx.se/sven-lundmark-kunden-maste-vara-stark-i-sin-roll/

 

Exempel på projekt och kunder den senaste tiden

 

 1. Setra. Tillsammans med Setra genomför vi ett stort utvecklingsprojekt som syftar till en modernisering och digitalisering av affärssystemet. Det fortsätter under hösten 2021.

 2. Vida Skog. Vi har utvecklat produktionsuppföljningsappen WQP tillsammans med Vida Skog. Appen används nu ute i verksamheten.

 3. AI-projekt på Sveaskog. Vi projektleder två AI-projekt hos Sveaskog. Bland annat utvecklar vi ett helt nytt verktyg, KingPin, för att få fram pin-filer med högre kvalitet genom att använda AI.

 4. CFHarvest till HedeDanmark. Vi hjälpte det danska skogsbolaget att bli helt digitala i sin arbetsprocess.

 5. Utvecklat OptiNex Glulam för Pfeifer i Österrike. Vi utvecklade en ny modul för limträtillverkning till vårt eget planeringsprogram OptiNex.

Läs mer om en del av projekten här:

 

Sveaskog:
https://forestx.se/sveaskogs-satsning-pa-ai-knyts-samman-hos-forestx/

 

HedeDanmark:
https://forestx.se/hededanmark-med-cfharvest-blev-hela-kedjan-digital/

 

Pfeifer:
https://forestx.se/marknadsledande-planeringsverktyg-for-limtraindustrin-integrerat-med-sap-s-4hana-i-drift-hos-pfeifer-i-osterrike/

 

Digitalisering av skogsindustrin i pandemitider

 

– Vi märker av att intresset är stort och att förfrågningarna fortsätter att komma in, trots pandemin. Det är ett hett område. Vi ser att aktörerna i skogsbranschen är intresserade och pålästa och vet att de måste ta steg mot ett helt digitalt arbetssätt, säger vd Carl Barck.   

 

– Vi ser också hur vårt arbete med Pfeifer i Österrike har gett ett stort intresse i regionen, och vi arbetar med nya förfrågningar därifrån.

 

Webbinarier

 

ForestX har under våren haft två webbinarier på temat AI i skogen på riktigt tillsammans med Tenfifty, och ett där produktsviten CFForest från Trimble Forestry presenterades. 

 

– Det har varit ett lyckat koncept med webbinarier, säger marknadschef Christer Lindqvist. Det har verkligen gett mersmak och vi kommer att fortsätta i höst. 

– Det är ett bra format och vi har upplevt att det varit ett stort engagemang och fler deltagare än vad vi hade vågat hoppas på. Det är ett bra sätt att dela kunskap och information på. 

– Men samtidigt ser vi förstås fram emot att möta våra kunder och kollegor på riktigt igen när samhället kan öppna upp på nytt, säger Christer Lindqvist. 

 

Den 16 september arrangerar vi ett webbinarium tillsammans med Metapraxis. Det kommer att handla om analys och uppföljning av ekonomi, produktion, försäljning och marknad inom den träbearbetande industrin.

 

Den 28 september arrangeras del tre i vår serie om AI på riktigt i skogen. Då är temat ”Strategisk, taktisk och operativ planering”. Christer Lindqvist, ForestX och David Fendrich, Tenfifty, deltar. En ännu hemlig gäst planeras!

 

– Med våra smarta digitala lösningar hjälper vi skogsföretagen att ta sitt hållbarhetsansvar, säger ForestXs vd Carl Barck.

 

Hållbarhet

 

– Med våra smarta digitala lösningar hjälper vi skogsföretagen att ta sitt ansvar. Genom att ha ett gediget beslutsunderlag och digitala möjligheter att följa varje del av arbetsprocessen sparar vi gemensamt resurser på alla plan, säger vd Carl Barck. 

 

Rekryteringar

 

ForestX har på tre år vuxit till ett företag med runt 35 medarbetare i Sverige och i Indien. Med projekt i flera europeiska länder finns ett ständigt behov av att göra nyrekryteringar.

 

– Vi letar alltid efter de som har kompetens inom både skog och it. Har du kompetens och erfarenhet inom it, teknik, skog, GIS eller VIOL 3 är du väldigt intressant för oss. Till Indien söker vi just nu utvecklare och mjukvaruingenjörer, säger vd Carl Barck och fortsätter:

 

– Vår resa har bara börjat, den som vill vara med och bygga något nytt ska komma till oss. Vi jobbar med modern teknik och de bästa lösningarna. Vi vill att våra medarbetare ska få göra den bästa professionella utvecklingen hos oss.

Carl Barck och Christer Lindqvist, ForestX, i sommarintervju: ”Vår resa har bara börjat” Läs mer »

ForestX expanderar med kontor i Indien

ForestX öppnar kontor i Indien och anställer sju erfarna utvecklare i Indien, många med tidigare erfarenhet med att arbeta mot svensk skogsindustri. 

Det nya utvecklingsteamet med lång erfarenhet inom systemutveckling och svensk skogsindustri kommer att arbeta från Pune, Indien.

 

Satsningen möjliggör för ForestX att kunna ta emot fler och nya svenska och europeiska kunder. 

 

Detta blir ForestX första kontor utanför Sverige, men vanan finns sedan tidigare att jobba i internationella team med partners i Bulgarien och Polen.

Christer Lindqvist
Marknadsansvarig ForestX

 

FRAMGÅNG TROTS CORONA

“I dessa Corona-tider har digitalisering blivit allt mer på tapeten. Därför känns det extra tryggt och stort för oss att kunna stärka vårt erbjudande och kompetens. Att kunna satsa trots rådande pandemi är en vinst både för oss och våra kunder inom skogsindustrin. Nu kan vi stärka vårt digitaliseringserbjudande ännu mer, och hjälpa skogsbranschen jobba effektivare, både från skogen, kontoret och till och med hemifrån.”

Carl Barck
VD ForestX

 

VARFÖR ForestX?

Nikhil Vaidya, platschef i Indien berättar…

“Vi är stolta över att få vara del av den nya resa som ForestX har valt att göra i Indien. Våra medarbetare ser fram emot att jobba i gemensamma projekt med våra nya kollegor i Sverige och stärka våra kunders verksamhet genom innovativa och nya digitala lösningar.”

Indien

Nikhil Vaidya
CEO ForestX India Private Ltd.

 


 

Läs mer om vårt nya team, deras kunskaper och bakgrunder här: Våra medarbetare i Indien

 


 

Om ForestX: Digitaliseringspartner med inriktning på skogsindustrin. Med förståelse för både människa och arbetssätt skapar vi digitala och innovativa tjänster som förbättrar verksamheter. 

ForestX expanderar med kontor i Indien Läs mer »

Rulla till toppen