ForestX

Sveaskogs satsning på AI knyts samman hos ForestX

Göteborg

 

När Sveriges största skogsägare Sveaskog satsar på AI knyts två projekt samman hos ForestX. Oskar Selmeryd på ForestX leder just nu två innovativa AI-projekt för skogsjätten.

 

Sveaskog startade sitt AI-forum för två och ett halvt år sedan. 27 idéer vaskades fram, några har testats och genomförts, andra kanske aldrig går vidare samtidigt som nya förslag tillkommer.

 

Under våren 2021 pågår bland annat två projekt där Sveaskog har valt finska CollectiveCrunch och göteborgsbaserade Tenfifty till två pilotprojekt om hur företaget kan använda och utveckla AI i skogen. Och båda två av dessa ledande AI-företag är också kopplade som branschspecialister och samarbetspartners till ForestX. Så när projekten nu är igång hos Sveaskog är det Oskar Selmeryd i sin roll som projektledare på ForestX som håller i trådarna.

 

– Vi bidrar med bryggan mellan det skogliga och det tekniska, säger han. Sveaskog är en bra kund att arbeta med. Inställningen till AI är bra och det är roligt att de har ett antal koncept de vill prova.

Värdeoptimering med nytt verktyg

 

I projektet med Tenfifty och Sveaskog används AI för att hitta den optimala punkten mellan uppfyllande av kundönskemål och värde för att ge rätt instruktion inför avverkning.

 

– Det finns verktyg som ger stöd i beslutsprocessen i dag, men det är en tidsödande process, berättar Oskar Selmeryd.

I det här projektet finns inga färdiga lösningar, utan man arbetar fram ett helt nytt verktyg. Tenfifty står för erfarenheten och kompetensen vad gäller AI, ForestX bygger gränssnittet i det arbetet. Genom Sveaskog finns tillgång till data över alla typer av skog i hela landet, ett måste för att kunna träna AI.

 

Syftet med projektet är att det ska bli ett nytt verktyg för virkesvärdestekniker och motsvarande yrkesgrupper hos Sveaskog. De kommer i sin tur spara tid, ha tillgång till pin-filer med bättre kvalitet och ha mer välgrundade alternativ att ta ställning till.

 

– Om man ser på längre sikt skulle man kunna få en ännu högre grad av automatisering genom att löpande ta in data från pågående avverkningar och göra korrigeringar, säger Oskar Selmeryd på ForestX.

 

Vass synergieffekt med Tenfifty

 

Också från Sveaskogs sida är det förstås den stora graden av automatiserade uträkningar som är intressant.

 

– Att kunna göra mer snabbare och bättre som är den stora nyttan, säger Christer Ranvald, projektledare på Sveaskog.

 

Samarbetet med ForestX började tidigt i processen:

 

– Alla de vanliga it-leverantörerna har också AI. Tillsammans med Christer Lindqvist på ForestX sökte vi specialister inom AI, och genom det fann vi Tenfifty.

 

– ForestX kan skog och kan paketera till produkter. Tillsammans med Tenfifty ger det en synergieffekt som blir vass, säger Christer Ranvald på Sveaskog.

 

Under våren 2021 fortsätter arbetet med att utveckla och implementera verktyget.

 

Bättre prognoser med LindaForest

 

I projektet med CollectiveCrunch utgår man från företagets produkt LindaForest. Den samlar både publik och generell data som klimat- och satellitinformation, tillsammans med kundspecifik data om till exempel bestånd och avverkning. Tillsammans ger det förbättrade uppskattningar om planerad skötsel och utfall.

 

– Målet är förbättrade uppskattningar av skogen utan att behöva göra fältbesök. Det ska ge bättre utfallsprognoser och en tidsbesparing. Det ger också en ökad datakvalitet, säger Oskar Selmeryd.

 

Projektet kommer att genomföras i Sveaskogs resultatområde Södra Norrland och har precis startat. Det avslutas inför sommaren 2021.

 

Praktiska tillämpningar

 

AI är i dag ett begrepp som används frikostigt och förhoppningarna på vad AI kan lösa är stora inom alla branscher.

 

– AI är ett begrepp som ibland används lite fluffigt. Här jobbar vi med två praktiska tillämpningar. Vi gör något konkret och värdeskapande, säger Oskar Selmeryd.

 


 

Det här är Sveaskog

 

Sveaskog är ett statligt affärsdrivande aktiebolag samt Sveriges största skogsbolag.

 

Sveaskog äger sammanlagt fyra miljoner hektar mark, vilket motsvarar ungefär tio procent av Sveriges samlade areal. Cirka tre miljoner hektar av Sveaskogs marker är produktiv skog, vilket motsvarar 14 procent av den totala arealen produktiv skog i Sverige.

 

Sveaskog.se

 

Det här är CollectiveCrunch

 

CollectiveCrunch är ledande inom AI i skogsindustrin. Bolaget samlar in klimat-, geo- och processdata och “crunchar” ihop informationen till AI-modeller. Allt för bättre förutsägelser om skogliga innehav och skoglig hantering. Fem av de skogliga topp tio-bolagen i Norden är kunder till CollectiveCrunch.

 

Collectivecrunch.com

 

Det här är Tenfifty

 

Tenfifty utvecklar och driftsätter skräddarsydda kundlösningar baserat på artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) för att optimera, automatisera, förutsäga och prognostisera kunders verksamheter utifrån all typ av data. Tenfifty har över 15 års erfarenhet av att leverera stabila AI-lösningar med kunder i Europa.

 

Tenfifty.io

Rulla till toppen