ForestX

Kevin Toohill, vd Trimble Forestry: “De stora investeringarna i IT och teknologi gör Sverige intressant”

Kanada/Sverige

 

Genom samarbetet med ForestX ska Trimble Forestry långsiktigt etablera sig på den svenska och nordiska marknaden.

 

– Det är otroligt hur effektiv och avancerad den nordiska skogsindustrin är, säger Kevin Toohill, vd för Trimble Forestry.

 

I den här intervjun i mars 2021 ger han sin syn på den svenska investeringsviljan, berättar om anpassning till den nordiska marknaden och hur en finsk soluppgång känns.

 

Kevin Toohill har tidigare varit ansvarig för Trimble Forestry i Europa, och bodde under den tiden i Finland under ett och ett halvt år. Efter den erfarenheten och genom sitt fortsatta arbete inom den internationella skogsindustrin har han en klar bild av skogsindustrin i Norden.

 

– Det är tydligt hur den nordiska skogsindustrin alltid strävar mot mer effektivitet, det är otroligt hur avancerad den är. Det är en tekniskt framåt och dynamisk region, det är roligt att jobba där!

 

– Jag blev också imponerad av vilken stark identitet skogen och skogsindustrin har bland människor i Norden. Det är en så viktig del av kulturen och ekonomin. I Kanada är det inte alls centralt på samma sätt, det är en annan dynamik, säger Kevin Toohill.

 

Många letar ny teknologi

 

Sedan tre år tillbaka samarbetar svenska ForestX och Trimble Forestry på den svenska marknaden. Sverige är en av världens största skogsnationer, så det är en intressant marknad bara ur det perspektivet, menar Kevin Toohill.

 

– Men vad som gör Sverige särskilt intressant för Trimble Forestry just nu är de stora investeringar i it och teknologi som görs, fortsätter han. Det stämmer väl överens med vad vi i Trimble har gjort i utveckling och investeringar. Tajmingen är rätt, det är mycket aktivitet på den svenska marknaden och många som letar efter ny teknologi och ska ersätta gamla system.

 

Kevin Toohill nämner särskilt övergången till VIOL3 som en avgörande del i att gå in på den svenska marknaden.

 

– Alla, inklusive vi, väntade på att nästa plattform som skulle komma, och nu är den här med alla möjligheter som därmed öppnas. Nu när det händer är vi redo att hoppa in!

 

Trimble Forestry tillhandahåller en produktsvit med moduler för skogsindustrins hela värdekedja, Connected Forest. Det finns funktioner för bland annat planering av avverkning och skogsvård, logistik, prisräkning, avräkning och fakturering.

 

– Våra produkter handlar om att integrera och optimera hela värdekedjan. Vi ser ett stort värde i att tillföra det till den svenska skogsindustrin. Det anpassningsbara sättet vi bygger modulerna på gör att vi kan hålla nere kostnaderna, men samtidigt tillhandahålla produkter som är flexibla och skräddarsydda för marknaden.

 

– Det stora värdet ligger i en kombination av att ha standardplattformar och att samarbeta med partners som ForestX för att anpassa till den lokala marknaden, säger Kevin Toohill.

 

Anpassade produkter för Norden

 

Trimble Forestry har i dag verksamhet över hela världen. Nordamerika, Sydamerika, Nya Zeeland, delar av Europa finns på företagets karta. Sverige är, som Kevin Toohill uttrycker det “The next frontier”. Och arbetssättet är detsamma var man än går in.

 

– Ta kärnan av vad du har, anpassa det till den lokala marknaden. Det är så vi jobbar överallt.

 

– Alla regioner vi arbetar i har olika system för integration, rapportering och regler. I Sverige berörs alla tre delar och det är mer omfattande och mer detaljerat än i andra regioner. Jag ser två aspekter som hjälper oss här:

 

  1. Produktplattformen vi har är byggd för att anpassas till olika system, det är ett krav över hela världen.

  2. Samarbetet med ForestX gör att vi har lokal kunskap, teknisk kunnande och industrikännedom.

– Det kommer kräva en stor arbetsinsats, men det är saker vi gjort tidigare, säger Kevin Toohill.

 

– Vi kommer att göra delar och plug-ins som kommer att vara väldigt specifika för den svenska marknaden. Vi tillhandahåller allt som behövs för att fungera lokalt, men det kommer fortfarande att vara samma kärna som i den globala plattformen. Det gör att vi och kunderna spara pengar och vi kan dra fördel av den gemensamma teknologin, säger Kevin Toohill.

 

Investeringar och utveckling sker kontinuerligt inom Trimble koncernen. Hela Trimble avsätter årligen 500 miljoner dollar för forskning och utveckling. Trimble Forestry avsätter i dag över sex miljoner dollar årligen, över 50 miljoner svenska kronor, för utveckling, och det ökar när omsättningen ökar.

 

– Mycket satsas i Connected Forest och vi har kunnat göra så under lång tid, säger Kevin Toohill.

 

Fokus på digitalisering

 

Samarbetet med ForestX i Sverige är efter några år väletablerat.

 

– Det är ett idealt partnerskap då våra expertisområden och våra intressen är lika. ForestX är väldigt fokuserade på digitaliseringen av skogen och vi kommer med rätt plattformar och produkter in i det samarbetet. Det vi ser framåt nu när ForestX växer och expanderar är att vi fokuserar på produkterna och ForestX fokuserar på kunderna i Sverige. Vi lutar oss mot att ForestX tar kunskapen om den svenska marknaden till oss, så att vi kan utveckla produkterna åt rätt håll.

 

– Det här ett djupare partnerskap än vad vi brukar ha. På andra marknader har vi vuxit organiskt. Genom samarbetet med ForestX kan vi skala upp snabbare och agera kvickare än vad vi skulle kunna göra själva.

 

Den finska soluppgången

 

“Det jag alltid kommer att minnas från Finland är solen under alla årstider. Det är upplevelsen av mörker och ljus och att se en solnedgång vid midnatt, om man ens kan kalla det en solnedgång då.

 

Sedan var det mörkret på vintern, som jag ändå fann tröstande på något sätt.

 

Vid ett tillfälle var jag i Helsingfors och hade precis kommit från Stockholm och ett möte med Christer och Carl från ForestX. Det var i mars och jag kom till spårvagnshållplatsen och solen gick upp. Och jag minns väldigt tydligt att jag kunde känna den i ansiktet. Det var första gången jag sett och känt solen på månader.”

 

Mer om Trimble Forestry

 

Trimble Forestry erbjuder SaaS och verksamhetsnära mjukvara för förbättrad produktivitet hos världens främsta skogsindustrier, från skogsbolag, bevarandeorganisationer, statliga myndigheter och vidareförädlingsföretag och deras partners i den globala skogskedjan. Trimble Forestrys Connected Forest lösning hanterar hela cykeln genom planering, plantering, tillväxt, avverkning, transport och vidareförädling.

 

För mer information om Trimble Forestry besök: forestry.trimble.com

 

Mer om ForestX

 

ForestX kombinerar branscherfarenhet, praktisk verksamhetskunskap och en portfölj av unika IT-lösningar. Forest X skapar effektiva flöden, från skog till slutprodukt. Vi gör det genom att digitalisera skogsindustrin. ForestX har kontor i Göteborg, Stockholm och Pune, Indien.

 

Forestx.se

Samarbetet mellan Trimble Forestry och ForestX har pågått sedan 2018.

ForestX distribuerar Trimble Forestrys produktsvit Connected Forest i Skandinavien.

Rulla till toppen