ForestX

Trimble forestry

ForestX och Trimble Forestry till Swedish Forestry Expo

Stockholm

ForestXs samarbetspartner Trimble Forestry kommer att ställa ut på Swedish Forestry Expo i Stockholm i juni i år. ForestX finns på plats och berättar om den nya svenska supporten som nu finns för kunder som använder CFHarvest.

 

Trimble Forestry kommer på mässan att presentera innovationer för digitalisering och automatisering av skogsbruket för skogsägare och skördare.

Trimble Forestrys kompetenta experter kommer att informera och ge råd i monter U21 om mjukvaru- och plattformlösningarna Trimble Connected Forest med CFForest för skogsägare och CFHarvest för timmeravverkningsföretag.

ForestX kommer att på plats berätta om den verksamhetsunika support som vi erbjuder de kunder som använder CFHarvest.

Om du bokar ett möte i förväg kan vi visa dig en live-demo av de olika ConnectedForest-lösningarna. Skriv till Christer Lindqvist för att boka en demo!

 

Du kan registrera dig här för att få en gratis biljett till mässan.

Här hittar du mer information om Swedish Forestry Expo 2023.

CFHarvest gjorde hela processen digital för HedeDanmark

Mer om Trimble Forestry

Mer om CFForest

Mer om CFHarvest

Patrik Anderchen: Vi sitter redan nu på framtidens lösningar

Växjö

 

Växjö är både centrum för södra Sveriges skogsindustri och basen för ForestXs Patrik Anderchen.

Med nya kollegor på ingång och projekt med välkända skogsbolag gör han det han tycker är roligast på jobbet: möjliggör användningen av de bästa digitala lösningarna för skogsindustrin.

 

Verksamhetsutvecklaren och projektledaren Patrik Anderchen är under hösten 2022 involverad i flera av de ForestX-projekt som rör de stora skogs- och sågverksbolag som är baserade i södra Sverige.

 

Tillsammans med Johan Hedlund, ForestX, arbetar han med Sydved och implementeringen av Trimble Forestrys CFHarvest, som vi tidigare har berättat om. Han arbetar också med ett pågående app-utvecklingsprojekt tillsammans med Vida. Tillsammans med ForestXs produktpartner Remsoft undersöker han var Remsofts produkter passar bäst på den svenska marknaden.

 

Just möjligheterna att få arbeta direkt med den senaste tekniken och vara med i framkanten av den digitala utvecklingen inom skogsindustrin var det som lockade Patrik Anderchen till ForestX.

 

– Jag upplever ibland att det finns ett glapp mellan den senaste forskningen och att få ut den på ett användarvänligt sätt i skogsföretagen. Nu får jag vara med och möjliggöra förflyttningen mot den mest moderna tekniken. Jag ser att ForestX har den rollen att fylla.

 

– ForestX delar också mina visioner om vart svenskt skogsbruk ska ta vägen. Vi ser hela kedjan genom alla processer. Det är också en kreativ miljö att arbeta och utvecklas i. Alla vill framåt, det känns stimulerande. Vi sitter redan nu på framtidens lösningar.

 

Just nu pågår en resa från egenutvecklade system till branschsystem eller standardsystem inom många skogs- och sågverksbolag.

 

– Där kan vi vara partnern som överbryggar hindren genom att vi kan it och skog. Jag ser också att det efterfrågas av kunderna, säger Patrik Anderchen och fortsätter:

 

– Vi har både visionen att bygga ihop kedjan och verktygen för att göra det.

 

När Patrik Anderchen anslöt till ForestX blev det startskottet till en större etablering i Växjö. Rekryteringsprocesser pågår och man letar kontorslokal.

 

– Det är helt naturligt att vi finns här, Växjö är ju centrum för skogsbranschen i södra Sverige.

 

Uppväxten på en skogsgård i Halland skapade tidigt ett intresse hos Patrik Anderchen att vilja arbeta inom näringen. Det ledde till studier till jägmästare, och sedan många år på Södra i en rad olika roller.

 

– Jag har arbetat mycket med användningen av skördardata, utbytesberäkningar och produktionsplanering.

 

– Jag har även arbetat med apteringssimuleringar. Det har varit både stora och små projekt, och utrullningar av olika digitala lösningar.

 

 

Från din position i branschen, vad får man inte missa i skogsbranschen 2022?

 

  1. Användningen av skördardata. Det kommer att vara kärnan i att klara optimering och förbättring av hela kedjan framåt.
  2. Arbetet med hållbarhetsfrågorna. Alla måste hänga med i allt från regeländringar från EU till att veta hur skogsprodukterna används och veta vilket klimatnytta man gör i sin verksamhet. Det kommer vara oerhört viktigt de kommande åren.
  3. AI och optimering. Datan finns framme nu, men vad gör man med den?
Namn: Patrik Anderchen Roll: projektledare och verksamhetsutvecklare. ICF-coach.

Favoritträd:

 

Skogslönn.

”Det finns fem stora lönnar på gården där jag växte upp. Vår släkt har levt där i generationer. Det är vackert att se årstidsskiftningarna i träden.”

Bästa naturupplevelse:

 

Vandringar vid Grövelsjön i Dalarna.

”Det är en vacker fjällmiljö och en bra plats att dels vandra själv, dels kortare turer med barn.”

 

Favoritappar:

 

Instagram

Spotify

SVTPlay

 

Ofta besökta sidor på nätet:

 

Sportbladet

Lucidchart – ritar flödesscheman

LinkedIn

Sydved väljer CFHarvest – ForestX implementerar systemet

Jönköping/Göteborg

 

Sydved är först ut i Sverige med att välja CFHarvest från Trimble. ForestX är Trimble Forestrys partner på den skandinaviska marknaden och arbetar tillsammans med Sydved i implementeringen.

 

– Detta är det första steget i utbyggnaden av Connected Forest-sviten i Sverige. Vi kan nu erbjuda marknaden ett komplett stöd för samtliga skogliga processer, säger Carl Barck, vd ForestX.

 

Sydved är ett av Sveriges största skogsbolag. Nyheten om att företaget valt CFHarvest presenterades nyligen av Trimble.

Nu pågår arbetet med att implementera CFHarvest hos skogsjätten. Arbetet leds av projektledare Johan Hedlund, ForestX.

 

– Det är otroligt spännande att få utveckla både verksamhet och systemstödtillsammans med Sydved. Vi har nu jobbat intensivt under sommaren och hösten för att komma i pilotdrift med både produktion och skogsvård. Nu har vi de spännande acceptanstesterna framför oss och en utrullning som börjar under det fjärde kvartalet 2022, säger Johan Hedlund.

 

CFHarvest är ett system för hantering och spårning av skogsavverkning som ger synlighet i realtid för avverkade volymer och var virket finns. Systemet gör det möjligt för skogsföretag som Sydved att minska lagernivåerna vid vägkanten och terminalen och förbättra produktiviteten i avverkningsverksamheten.

 

Sydveds it-chef Örjan Vorrei ser stora möjligheter med CFHarvest:

 

– CFHarvest stöder vårt önskade arbetssätt och skapar möjligheter till stora effektivitetsvinster i vår produktionsprocess. Systemet kommer också att fungera som en nyckelkomponent i vår skördeverksamhet som kan göra det möjligt för oss att fokusera på våra kvalitets- och hållbarhetsmål. Tjänsten bidrar till att styra en resurseffektiv användning av rundvirke och minimera utsläppen av improduktiva motortimmar samt att skydda markbottnar och naturliga livsmiljöer, säger han.

 

– Med CFHarvest får våra entreprenörer bättre möjligheter att både planera arbetet och dela viktig information i realtid. Detta skapar förutsättningar för en effektiv användning av maskiner och personal samtidigt som risken för skador på kultur- och naturmiljöer minskar. Sammantaget möjliggör CFHarvest en kombination av hållbara arbetsmetoder och god lönsamhet. Att ta itu med hållbarhetsutmaningarna var en viktig faktor för oss när vi valde CFHarvest, säger Örjan Vorrei.

 

Också Trimble Forestys och ForestXs partnerskap var viktigt i valet av CFHarvest.

 

– För att vara den bästa skogsbrukspartnern i Sverige måste vi samarbeta med de bästa teknikleverantörerna. Därför har vi valt Trimble Forestry.  Det är fantastiskt att Trimble har ForestX som partner. ForestXs stora kunskap om svenskt skogsbruk och våra förutsättningar är en tillgång för oss, säger Örjan Vorrei, it-chef, Sydved.

 

ForestX har tidigare implementerat CFHarvest hos danska HedeDanmark (https://forestx.se/hededanmark-med-cfharvest-blev-hela-kedjan-digital/) och ser nu att systemet kommer att användas mer i Sverige:

 

– Detta är det första steget i utbyggnaden av Connected Forest-sviten i Sverige. Vi kan nu erbjuda marknaden ett komplett stöd för samtliga skogliga processer. Det är spännande att vi får börja att göra det tillsammans med en väletablerad och välinformerad kund som Sydved, säger Carl Barck, vd för ForestX.

 

Mer om CFHarvest

CFHarvest är ett system för hantering och spårning av skogsavverkning som ger synlighet i realtid för avverkade volymer och var virket finns. Systemet gör det möjligt för skogsföretag som Sydved att minska lagernivåerna vid vägkanten och terminalen och förbättra produktiviteten i avverkningsverksamheten. Genom att minimera utrustningsförflyttningar och förbättra lokaliseringsmedvetenheten mellan skördaren och skotaren kan CFHarvest stödja minskningen av utsläppen från skogsbruksverksamheten. CFHarvest är en webbaserad SaaS-lösning (Software-as-a-Service) för att även hantera skogsbruksverksamhet och skogsbrukstjänster. Dessutom kan CFHarvest användas för blandade flottor och ge spårbarhet till källan.

 

Om Sydved

Sydved hanterar cirka fem miljoner kubikmeter virke årligen och erbjuder konsultrådgivning och full skoglig service. Sydved är baserat i de södra delarna av Sverige med huvudkontor i Jönköping. Sydved ägs av Stora Enso och Ahlstrom-Munksjö. För mer information, besök sydved.se

 

Om ForestX

ForestX digitaliserar den skandinaviska och europeiska skogsbranschen med hållbara lösningar genom utvalda system och specialistkunnande inom it och skog. ForestX grundades 2018 och har i dag närmare 50 medarbetare i Sverige och i Pune, Indien.

 

Om Trimble Forestry

Trimbles skogsavdelning erbjuder SaaS och företagsprogramvara för att förbättra produktiviteten och hållbarheten hos världens mest erkända integrerade skogsrelaterade organisationer. Trimbles Connected Forest™-lösningar hanterar hela råvarans livscykel med planering, plantering, odling, tillväxt, skörd, transport och bearbetning. För mer information, besök: forestry.trimble.com.

 

Om Trimble

Trimble är ett industriellt teknikföretag som förändrar hur världen fungerar genom att leverera lösningar som gör det möjligt för våra kunder att blomstra. Kärnteknologier inom positionering, modellering, uppkoppling och dataanalys kopplar samman den digitala och fysiska världen för att förbättra produktivitet, kvalitet, säkerhet, transparens och hållbarhet. Från specialtillverkade produkter till lösningar för företagets livscykel, Trimble förändrar branscher som jordbruk, byggnation, geospatial och transport. För mer information om Trimble (NASDAQ:TRMB), besök www.trimble.com.

 

PRESSMEDDELANDE _ Sydved väljer Trimbles CFHarvest för att digitalisera sin skördeverksamhet

Sverigelansering: ForestX presenterar Connected Forest-sviten för Sverigemarknaden

Göteborg/Vancouver

 

ForestX kan nu presentera Connected Forest-sviten från Trimble Forestry för den svenska marknaden. Vi gör det på ett webbinarium den 3 juni. Där får deltagarna ta del av erfarenheter av verktyget från våra grannländer. Dessutom bjuds på en grundlig demonstration av svitens LRM-verktyg.

 

Connected Forest-sviten från Trimble Forestry innehåller allt du behöver för ett helt digitaliserat skogsbruk. ForestX kan nu presentera en Sverigeanpassad version av programsviten. Under webbinariet kommer Johan Hedlund och Christer Lindqvist från ForestX att demonstrera och presentera verktygen CFHarvest och CFForest. Vill du redan nu veta mer så läs mer här.

 

Under webbinariet visar vi på lyckade exempel från våra grannländer av användningen av CFHarvest. HedeDanmark implementerade CFHarvest under förra året tillsammans med ForestX. Rasmus Willumsen från HedeDanmark berättar om hur företagets digitaliseringsresa började med CFHarvest.

 

Stora Enso i Finland är en långvarig och erfaren användare av CFHarvest och talar utifrån det perspektivet. Elina Lääperi från Stora Enso talar under rubriken “Effective wood procurement planning and reporting”.

 

Som avslutning demonstrerar Johan Hedlund och Christer Lindqvist från ForestX den svenska versionen av LRM-verktyget CFForest. Efter webbinariet ska du ha fått en gedigen inblick i Connected Forest-sviten och hur den kan öka produktiviteten hos er.

 

Det kommer att finnas utrymme för frågor!

 

New cloud solutions increase productivity in forest operations

Hur ny molntjänst ökar produktiviteten i skogsverksamhet

 

Webbinariet modereras av Henric Widén, Tenfifty.

 

Väl mött!

 

Torsdagen den 3 juni 09.00-11.00

 

PROGRAM

 

Del 1

Introduktion – Henric Widén (svenska)

Agenda för dagen – Christer Lindqvist, ForestX (svenska)

Presentation av Connected Forest – Johan Hedlund, Forest X (svenska)

Demonstration av CFHarvest – Johan Hedlund, ForestX (svenska)

 

Del 2

Kundcase HedeDanmark – Rasmus Willumsen (“skandinaviska”)

HedeDanmarks digitaliseringsresa började med CFHarvest

Kundcase StoraEnso – Elina Lääperi (engelska)

Effective wood procurement planning and reporting

Frågestund – leds av Henric Widén (svenska)

 

Del 3

Lansering av CFForest, svitens LRM-verktyg

Christer Lindqvist och Johan Hedlund, ForestX (svenska)

Frågestund och avslut – Henric Widén (svenska)

 

Läs om vad Trimble Forestrys vd Kevin Toohill tänker om den svenska marknaden.

 

Vill du redan nu läsa mer om Connected Forest?

Kevin Toohill, vd Trimble Forestry: “De stora investeringarna i IT och teknologi gör Sverige intressant”

Kanada/Sverige

 

Genom samarbetet med ForestX ska Trimble Forestry långsiktigt etablera sig på den svenska och nordiska marknaden.

 

– Det är otroligt hur effektiv och avancerad den nordiska skogsindustrin är, säger Kevin Toohill, vd för Trimble Forestry.

 

I den här intervjun i mars 2021 ger han sin syn på den svenska investeringsviljan, berättar om anpassning till den nordiska marknaden och hur en finsk soluppgång känns.

 

Kevin Toohill har tidigare varit ansvarig för Trimble Forestry i Europa, och bodde under den tiden i Finland under ett och ett halvt år. Efter den erfarenheten och genom sitt fortsatta arbete inom den internationella skogsindustrin har han en klar bild av skogsindustrin i Norden.

 

– Det är tydligt hur den nordiska skogsindustrin alltid strävar mot mer effektivitet, det är otroligt hur avancerad den är. Det är en tekniskt framåt och dynamisk region, det är roligt att jobba där!

 

– Jag blev också imponerad av vilken stark identitet skogen och skogsindustrin har bland människor i Norden. Det är en så viktig del av kulturen och ekonomin. I Kanada är det inte alls centralt på samma sätt, det är en annan dynamik, säger Kevin Toohill.

 

Många letar ny teknologi

 

Sedan tre år tillbaka samarbetar svenska ForestX och Trimble Forestry på den svenska marknaden. Sverige är en av världens största skogsnationer, så det är en intressant marknad bara ur det perspektivet, menar Kevin Toohill.

 

– Men vad som gör Sverige särskilt intressant för Trimble Forestry just nu är de stora investeringar i it och teknologi som görs, fortsätter han. Det stämmer väl överens med vad vi i Trimble har gjort i utveckling och investeringar. Tajmingen är rätt, det är mycket aktivitet på den svenska marknaden och många som letar efter ny teknologi och ska ersätta gamla system.

 

Kevin Toohill nämner särskilt övergången till VIOL3 som en avgörande del i att gå in på den svenska marknaden.

 

– Alla, inklusive vi, väntade på att nästa plattform som skulle komma, och nu är den här med alla möjligheter som därmed öppnas. Nu när det händer är vi redo att hoppa in!

 

Trimble Forestry tillhandahåller en produktsvit med moduler för skogsindustrins hela värdekedja, Connected Forest. Det finns funktioner för bland annat planering av avverkning och skogsvård, logistik, prisräkning, avräkning och fakturering.

 

– Våra produkter handlar om att integrera och optimera hela värdekedjan. Vi ser ett stort värde i att tillföra det till den svenska skogsindustrin. Det anpassningsbara sättet vi bygger modulerna på gör att vi kan hålla nere kostnaderna, men samtidigt tillhandahålla produkter som är flexibla och skräddarsydda för marknaden.

 

– Det stora värdet ligger i en kombination av att ha standardplattformar och att samarbeta med partners som ForestX för att anpassa till den lokala marknaden, säger Kevin Toohill.

 

Anpassade produkter för Norden

 

Trimble Forestry har i dag verksamhet över hela världen. Nordamerika, Sydamerika, Nya Zeeland, delar av Europa finns på företagets karta. Sverige är, som Kevin Toohill uttrycker det “The next frontier”. Och arbetssättet är detsamma var man än går in.

 

– Ta kärnan av vad du har, anpassa det till den lokala marknaden. Det är så vi jobbar överallt.

 

– Alla regioner vi arbetar i har olika system för integration, rapportering och regler. I Sverige berörs alla tre delar och det är mer omfattande och mer detaljerat än i andra regioner. Jag ser två aspekter som hjälper oss här:

 

  1. Produktplattformen vi har är byggd för att anpassas till olika system, det är ett krav över hela världen.

  2. Samarbetet med ForestX gör att vi har lokal kunskap, teknisk kunnande och industrikännedom.

– Det kommer kräva en stor arbetsinsats, men det är saker vi gjort tidigare, säger Kevin Toohill.

 

– Vi kommer att göra delar och plug-ins som kommer att vara väldigt specifika för den svenska marknaden. Vi tillhandahåller allt som behövs för att fungera lokalt, men det kommer fortfarande att vara samma kärna som i den globala plattformen. Det gör att vi och kunderna spara pengar och vi kan dra fördel av den gemensamma teknologin, säger Kevin Toohill.

 

Investeringar och utveckling sker kontinuerligt inom Trimble koncernen. Hela Trimble avsätter årligen 500 miljoner dollar för forskning och utveckling. Trimble Forestry avsätter i dag över sex miljoner dollar årligen, över 50 miljoner svenska kronor, för utveckling, och det ökar när omsättningen ökar.

 

– Mycket satsas i Connected Forest och vi har kunnat göra så under lång tid, säger Kevin Toohill.

 

Fokus på digitalisering

 

Samarbetet med ForestX i Sverige är efter några år väletablerat.

 

– Det är ett idealt partnerskap då våra expertisområden och våra intressen är lika. ForestX är väldigt fokuserade på digitaliseringen av skogen och vi kommer med rätt plattformar och produkter in i det samarbetet. Det vi ser framåt nu när ForestX växer och expanderar är att vi fokuserar på produkterna och ForestX fokuserar på kunderna i Sverige. Vi lutar oss mot att ForestX tar kunskapen om den svenska marknaden till oss, så att vi kan utveckla produkterna åt rätt håll.

 

– Det här ett djupare partnerskap än vad vi brukar ha. På andra marknader har vi vuxit organiskt. Genom samarbetet med ForestX kan vi skala upp snabbare och agera kvickare än vad vi skulle kunna göra själva.

 

Den finska soluppgången

 

“Det jag alltid kommer att minnas från Finland är solen under alla årstider. Det är upplevelsen av mörker och ljus och att se en solnedgång vid midnatt, om man ens kan kalla det en solnedgång då.

 

Sedan var det mörkret på vintern, som jag ändå fann tröstande på något sätt.

 

Vid ett tillfälle var jag i Helsingfors och hade precis kommit från Stockholm och ett möte med Christer och Carl från ForestX. Det var i mars och jag kom till spårvagnshållplatsen och solen gick upp. Och jag minns väldigt tydligt att jag kunde känna den i ansiktet. Det var första gången jag sett och känt solen på månader.”

 

Mer om Trimble Forestry

 

Trimble Forestry erbjuder SaaS och verksamhetsnära mjukvara för förbättrad produktivitet hos världens främsta skogsindustrier, från skogsbolag, bevarandeorganisationer, statliga myndigheter och vidareförädlingsföretag och deras partners i den globala skogskedjan. Trimble Forestrys Connected Forest lösning hanterar hela cykeln genom planering, plantering, tillväxt, avverkning, transport och vidareförädling.

 

För mer information om Trimble Forestry besök: forestry.trimble.com

 

Mer om ForestX

 

ForestX kombinerar branscherfarenhet, praktisk verksamhetskunskap och en portfölj av unika IT-lösningar. Forest X skapar effektiva flöden, från skog till slutprodukt. Vi gör det genom att digitalisera skogsindustrin. ForestX har kontor i Göteborg, Stockholm och Pune, Indien.

 

Forestx.se

Samarbetet mellan Trimble Forestry och ForestX har pågått sedan 2018.

ForestX distribuerar Trimble Forestrys produktsvit Connected Forest i Skandinavien.

Connected Forest hos tre finska sågverk

Tre stora finska sågverk har valt att förbättra sina verksamheter tillsammans med Trimble Forestry. Versowood, Westas och Pölkky har alla valt att gå för Connected Forest.

 

”En signifikant förändring till det bättre!” – Pekka Kopra, CEO, Westas Group

 

Till Produktsidan ->

ForestX utsedd till distributör för Trimble Connected Forest Portfolio, i Skandinavien

SUNNYVALE, Kalifornien, November. 30 2018 Trimble (NASDAQ: TRMB) meddelar idag att de har valt ForestX som distributör av Trimble’s Connected Forest, Software as a Service(SaaS), portfölj i Sverige, Norge och Danmark. Trimble Forestry och ForestX kommer att jobba tillsammans för att ta fram innovativa, tekniskt relevanta och nya lösningar till den skandinaviska skogsindustrin. 

 

”ForestX har decennier av erfarenhet och en djup förståelse för den skandinaviska skogsindustrins behov och operativa krav. ForestX kommer att komplettera våra lösningar med specifika kundbehov och vara den lokala partnern som säkerställer högsta möjliga stöd till Connected Forest-kunder i Sverige, Norge och Danmark ”, säger Kevin Toohill, chef för Trimble Forestry Europe Oy. 

 

”Vi är mycket stolta över att kunna samarbeta med Trimble, så att vi kan leverera branschspecifika mjukvarulösningar, inklusive SaaS-programvaran Connected Forest SaaS, till Skandinavien. Vårt specialkomponerade team jobbar i framkant för den tekniska utveklingen inom skogsindustrin och är mycket glada att kunna arbeta tillsammans med Trimble för att presentera de mest relevanta skogslösningarna på vår marknad, säger Carl Barck, VD för ForestX AB. 

 

Om ForestX 

 

ForestX digitaliserar och skapar affärsvärde för skogsindustrin genom att kombinera ny teknik, processkunskap och företagsekonomi, paketerat i en portfölj av unika industriprodukter. ForestX grundare har bred kunskap inom den svenska och skandinaviska skogsindustrin och en historik av många lyckade implementeringar av stora IT-lösningar för skogsindustrin. Vårt team består av erfarna proffs inom skogsindustrin, för mer information om ForestX besök: www.forestx.se

 

Om Trimble Forestry 

 

Trimbles skogsavdelning erbjuder lösningar för skogsfastigheter, timmer och träfiberhantering. Vi förbättrar produktiviteten och verksamheten för några av världens mest erkända integrerade skogsproduktföretag, skogsägare, fastighetsvärderingar, bevarande av statliga och federala avdelningar samt internationella livsmedelsföretag som är involverade i miljö, social och ekonomisk markförvaltning. SaaS-portföljen i Connected Forest erbjuder lösningar för att hantera hela livscykeln genom planering, plantering, tillväxt, avverkning, transport och vidareförädling. För mer information om Trimble Forestry besök: www.trimble.com/forestry.

 

Om Trimble 

 

Trimble förvandlar hur världen fungerar genom att leverera produkter och tjänster som förbinder den fysiska och digitala världen. Kärnan i företaget ligger i positionering, modellering, anslutning och dataanalys, detta gör det möjligt för kunder att förbättra produktivitet, kvalitet, säkerhet och hållbarhet. Trimble-mjukvaran, hårdvaran och tjänsterna omvandlar industrier som jord/skogsbruk, byggföretag, GIS och logistik.

 

För mer information om Trimble (NASDAQ: TRMB) besök: www.trimble.com

 

För mer information, kontakta: Kevin Toohill, Trimble Forestry, kevin_toohill@trimble.com, t. +358 50 512 7555 

Carl Barck, ForestX, carl.barck@forestx.se, t. +46 70 22 72 172

Rulla till toppen