ForestX

Holmen

ForestX i långsiktigt projekt med Holmen Skog

Skogsbolaget Holmen har valt Connected Forest från Trimble Forestry som nytt skogligt verksamhetssystem för Holmen Skog. ForestX kommer att implementera systemet hos Holmen.

Holmen är en av Sveriges största skogsägare. Affärsområde Holmen Skog ansvarar för skötsel och utveckling av koncernens markinnehav som uppgår till cirka 1,3 miljoner hektar.

Holmen Skog blir först i Sverige och Skandinavien med att välja Connected Forest-sviten från Trimble Forestry som heltäckande skogligt verksamhetssystem.  Bakgrunden till att välja Connected Forest-sviten är strategibeslut inom Holmen om att arbeta mer datadrivet.

– Med Connected Forest får vi en plattform där vi kan plocka in fler lösningar och system i framtiden. Vi sitter på mycket data. Nu får vi en plattform som långsiktigt gör det möjligt att jobba datadrivet, säger Clas Engström, utvecklingschef på Holmen Skog.

– I Trimble får vi också en aktiv motpart som fortsätter att utveckla sin mjukvara. Vi får impulser från Trimble till vår egen utveckling.

Trimble / Holmen
Clas Engström, Utvecklingschef Holmen Skog (Foto: Crelle Photography)

Samtidigt innebär bytet av verksamhetssystem en större förändring inom Holmen Skog.

– Det är inget renodlat it-projekt. Vi tittar också på att förändra våra egna arbetssätt. Vi har involverat stora delar av verksamheten för att hitta en del nya grepp och jobba på nya sätt.

 

Sammanfattat ser Clas Engström två huvudmålsättningar i projektet:

– Det första är att vi skaffar oss ett nytt verksamhetssystem och förbättrar och förändrar våra arbetssätt. Det andra är att vi får en plattform som tekniskt möjliggör att jobba mer datadrivet i en förlängning och möjliggör att ta ytterligare steg i framtiden. Det ger oss möjlighet att långsiktigt kunna hantera data på ett smidigt sätt, ha kontroll och veta i vilket format datan kommer.

Samarbetspartner med Trimble Forestry

ForestX är Trimble Forestrys samarbetspartner på den skandinaviska marknaden.

Det är första gången Trimble Forestry genomför ett liknande projekt tillsammans med en samarbetspartner som ForestX. Det är också det första projektet i Skandinavien. Clas Engström ser ett stort värde i att ForestX finns med i arbetet.

– ForestX finns nära och kan skogsbruk i Sverige och Skandinavien. Det blir till exempel en stor fördel att kunna prata svenska i de här stora utvecklingsstegen.

– Det handlar om vårt verksamhetssystem som självklart är en central del av företaget. Det är vårt enskilt största projekt just nu. Det är ett ambitiöst projekt, vi tar in mycket i det, säger han.

 

Projektet innefattar att implementera LRM och CFHarvest från Connected Forest-sviten.

CFHarvest används i dag av Sydved. Också då var ForestX ansvarigt för implementationen, så erfarenhet av systemet i svenska förhållanden finns. Holmen blir däremot först i Skandinavien med att använda LRM, en tjänst för att hantera skogliga grunddata och GIS-information.

– Vi arbetar med att förstå hur LRM fungerar. Samtidigt vill vi titta på nya arbetssätt och vad som är teoretiskt möjligt i relation till programmet. Det tankearbetet pågår just nu. Vi tittar på anpassningar tillsammans med ForestX, berättar Clas Engström.

Moderna lösningar med AI

För ForestX innebär projektet med Holmen att företaget nu kan erbjuda hela den svenska skogsindustrin ett modernt och kraftfullt system som stödjer alla verksamhetsprocesser.

– Vi ser detta som starten för att våra kunder får en modern lösning och ett långsiktigt partnerskap som stödjer företagen in i den förändring som står framför dörren inom en rad områden. Det handlar till exempel om yttre krav på modernt skogsbruk och möjlighet att nyttja ny teknik som AI, säger ForestXs marknadschef Christer Lindqvist.

Christer Lindqvist, Marknadschef ForestX

Samtliga parter ser projektet som starten på ett långtgående och långvarigt partnerskap. Vid årsskiftet 2024/2025 ska delen med LRM och CFHarvest vara klar att driftsättas.

– Vi blir först ut mot kunderna med detta. Vi hoppas att vi kan möta dem lite smartare och mer effektivt då. Det känns bra och vi är på god väg, säger Clas Engström.

Faktaruta

Rulla till toppen