ForestX

HedeDanmark: ”Med CFHarvest blev hela kedjan digital”

Viborg/Göteborg

 

HedeDanmark ville få hela sin arbetsprocess digital. CFHarvest löste den felande länken; planeringen och styrningen av arbetet i skogen. Rasmus Willumsen berättar här om HedeDanmarks resa mot en helt digitaliserad arbetsprocess i skogen.

 

HedeDanmark är Danmarks största privata skogsbolag. Allt från skogsfrö till förvaltning av små och stora skogar ägda av privatpersoner, stat och kommuner ryms inom bolaget. Bolaget har runt 1 000 anställda och en omsättning på 1,75 miljarder danska kronor.

 

Digitalisera arbetet i skogen

 

För ett par år sedan ville bolaget lösa den enda del av arbetsprocessen som ännu inte var digital, den att styra och planera utförandet av arbetet i skogen.

 

– När det inte finns ett centralt system uppfinner folk sitt eget sätt att få det gjort. Vi hade mycket manuellt arbete, och så snart det blev en ändring eller uppdatering på ett uppdrag medförde det ännu mer manuellt arbete, berättar Rasmus Willumsen, affärsutvecklare vid HedeDanmark.

 

– Så vi tänkte att det här borde vi kunna göra bättre, både för oss som verksamhet, för våra medarbetare och för våra uppdragsgivare.

HedeDanmark tog fram en analys av vad bolaget behövde och krävde av ett nytt system. Personer som arbetar i den praktiska driften fick specificera vad systemet skulle klara av, men fick också komma med önskemål utöver det.

 

CFHarvest kombinerat med befintliga system

 

HedeDanmark tittade runt i Europa efter lösningar och på en mässa i Tyskland träffade Rasmus Willumsen på Trimble. Med hjälp av ForestX, som är Trimble Forestrys agent på den nordiska marknaden, fick man fram att det var CFHarvest som bäst mötte upp HedeDanmarks krav.

 

– Vi fick god hjälp av ForestX, de kan både it och skog, det är det inte alla it-firmor som kan.

 

– Ännu en fördel med CFHarvest var att vi kunde kombinera det med befintliga system före och efter i processen. Det är ett flexibelt och smidigt system. Verksamhetsmässigt har det gett ett helt digitalt flow. För den enskilde i bolaget har det gett ett mycket bättre upplägg och ett lugnare arbetssätt, säger Rasmus Willumsen.

 

Det som också var viktigt i beslutet för HedeDanmark var att hitta ett stort bolag med kända system och goda resurser till att uppdatera. Att ForestX fanns som en branschkunnig partner till Trimble Forestry var också en trygghet för ett relativt sett litet danskt bolag.

 

När arbetsgången nu är väletablerat med CFHarvest ser Rasmus Willumsen med kollegor tydliga fördelar:

 

– På kontorssidan har vi fått en bra överblick. Vi kan se vad vi har i pipelinen och man får en förståelse för hur kollegorna har det. Vi får också kontinuerliga återkopplingar på arbetets status; Har det startat? Är det färdigt? Vad blev gjort?

 

– På skogssidan kan medarbetarna se var de ska arbeta, sin egen position på kartan och var gränserna går för avverkningen. De kan se vilka uppgifter som är planerade för var och en.

 

Används av 350 personer i Danmark

 

En annan styrka Rasmus Willumsen ser i CFHarvest är den att vara en av många användare i ett system som används över hela världen. Med det stora antalet andra användare kan HedeDanmark dra nytta av andras idéer och förslag till utveckling.

 

Nu används CFHarvest av cirka 350 personer i HedeDanmarks arbete, både anställda och inhyrda entreprenörer.

 

Läs mer om Connected Forest-sviten

 

Läs om vad Trimble Forestrys vd Kevin Toohill tänker om den svenska marknaden.

Rulla till toppen