ForestX

Sven Lundmark: “Kunden måste vara stark i sin roll”

Stockholm/Göteborg

 

Med 40 års erfarenhet från den svenska och internationella it-branschen kom Sven Lundmark till ForestX. Nu är han del av bolagets nya satsning ForestXChange.

 

Kombinationen lång it-erfarenhet och genom flera uppdrag för de stora svenska skogsbolagen gör karriärsteget till ForestX naturlig. Just att få arbeta mot en specifik bransch och få gå på djupet i den lockade Sven Lundmark.

 

– Skogen är viktig för Sverige. Det är en basindustri och en framtidsindustri. Hos ForestX får jag möjlighet att jobba småskalig och arbeta nära dem som tar besluten. Och så kände jag Christer!

Bygger upp Stockholmskontor

 

Sven Lundmark utgår från Stockholm, och ska bygga upp ForestX nya kontor där. Det finns redan 6 personer knutna till Stockholm.

 

– De stora skogsbolagen har mycket av sin verksamhet norrut och flera har sina huvudkontor i Stockholm. Vi vill vara närmare dem

Med ForestX huvudkontor i Göteborg räknar dock Sven med att regelbundet vända västerut för att arbeta nära kollegorna där.

 

ForestXChange för förändringsledning

 

Sven Lundmark arbetar med ForestX satsning på strategi och förändringsledning; ForestXChange. Grunden till satsningen kommer ur det behov många – kanske alla – företag har när det kommer till att genomföra stora it-projekt och den enorma förändringsresa på olika plan som det medför. Lägg där till skogsindustrins specifika krav på reell branschkunskap som ForestX besitter.

 

Sven Lundmark poängterar särskilt kundens uppgift och position genom ett omfattande förändringsarbete.

 

– Kunden måste kunna matcha upp kunskapsmässigt, och vara stark i sin roll. Vi och mitt gäng gör den här förändringsresan hela tiden och kan ge mycket stöttning.

 

Tips för lyckade it-projekt

 

Utmaningarna genom ett it-projekt kan vara många. Här kommer några av Sven Lundmarks hållpunkter för ett lyckat it-projekt och förändringsarbete.

 

  1. Ha inte för bråttom in i projektet. Lägg tid på förarbetet!

  2. Se leverantörerna som en tillgång, ha en dialog med möjliga leverantörer.

  3. De viktiga nyckelpersonerna i projekten är ofta också viktiga i det dagliga arbetet. Se till att de finns tillgängliga för förändringsarbetet.

  4. Den allra största delen av projektets nyttovärden finns i den fortsatta förvaltningen. Planera för det!

  5. Vi har utarbetat ett best practice, och det är det arbetssättet vi på ForestXChange tillämpar i våra kundprojekt.

Digitaliserad skogsbransch i framtiden

 

2020 var i och med pandemin ett omtumlande och omskakande år för många branscher. Vad spår då Sven Lundmark för skogsbranschen 2021 och framåt från sin horisont?

 

– Skogsbranschen har god lönsamhet och har förmåga att investera i teknik. Vi är duktiga i Sverige på skogsvård och vi har en nettoproduktion i landet. Kombinationen tillgång till bra råvara, ekonomi, investeringar och forskning gör skogsindustrin till en långsiktig vinnare.

 

– Digitaliseringen kommer att betyda mycket. Att vi kan automatisera och ha ett digitalt stöd för arbetet. Det är också intressant att utveckla hur man kan använda AI och maskininlärning i befintliga processer. Det är en spännande teknik att använda data man har och hitta smarta och bättre samband.

 

Områden där ForestXChange kan stötta sina kunder

 

  1. Hantera och motivera stora och omfattande investeringar.

  2. Skapa grundförutsättningar för att kunden ska lyckas genomföra sitt projekt.

  3. Säkerställa kundens effektmål och vision för investeringen i en ny IT-lösning.

  4. Minska risken för överskriden budget och förskjuten tidplan.

  5. Säkerställa en fungerande effektiv förvaltning och vidareutveckling av lösningen.

Vad ForestXChange erbjuder är kvalificerade individer och team som arbetar efter väl beprövade arbetsmetoder. Det kan vara för kortare eller längre tid och finns tillgängliga inför projektet ända till sjösättning och vidare förvaltning.

 

Mer om Sven Lundmark

Gör: Projektledare/förändringsledare på ForestX och ForestXChange.

 

Favoritträd: Äppelträd! Vi har sju-åtta äppelträd hemma i Nacka, det är ett fantastiskt träd som reagerar på skötsel och kärlek. Jag snickrar en del och använder virket till arbeten som knivskaft, badpallar och skärbrädor. Virket är hårt med stora kontraster mellan ljusa och röda partier.

 

Bästa naturupplevelse: Vandra i Dolomiterna! Vi har en lägenhet där, 1000 meter över havet. Där finns något som kallas Via Ferrata. Det är ett system med fasta leder som man kan haka fast sig i och vandra efter. Att vandra i åtta timmar och sedan ta sig upp på någon topp är en upplevelse!

 

Mest använda app: Omni, en samlingsapp för nyheter. Jag läser om ekonomi, nyhetsutvecklingen, miljöfrågor… Jag är en allmänt besvärligt nyfiken person.

 

Tre favoritbokmärken i min webbläsare:

Telldus – Kontrollerar värme och luftfuktighet i bostäderna i Stockholm, Dalarna och Italien.

Linkedin – Behålla kontakten med alla mina tidigare och nuvarande kollegor.

Instagram – Delar gärna med mig av min tillvaro för familj, släkt och barndomsvänner.

Rulla till toppen