ForestX

Sydved väljer CFHarvest – ForestX implementerar systemet

Jönköping/Göteborg

 

Sydved är först ut i Sverige med att välja CFHarvest från Trimble. ForestX är Trimble Forestrys partner på den skandinaviska marknaden och arbetar tillsammans med Sydved i implementeringen.

 

– Detta är det första steget i utbyggnaden av Connected Forest-sviten i Sverige. Vi kan nu erbjuda marknaden ett komplett stöd för samtliga skogliga processer, säger Carl Barck, vd ForestX.

 

Sydved är ett av Sveriges största skogsbolag. Nyheten om att företaget valt CFHarvest presenterades nyligen av Trimble.

Nu pågår arbetet med att implementera CFHarvest hos skogsjätten. Arbetet leds av projektledare Johan Hedlund, ForestX.

 

– Det är otroligt spännande att få utveckla både verksamhet och systemstödtillsammans med Sydved. Vi har nu jobbat intensivt under sommaren och hösten för att komma i pilotdrift med både produktion och skogsvård. Nu har vi de spännande acceptanstesterna framför oss och en utrullning som börjar under det fjärde kvartalet 2022, säger Johan Hedlund.

 

CFHarvest är ett system för hantering och spårning av skogsavverkning som ger synlighet i realtid för avverkade volymer och var virket finns. Systemet gör det möjligt för skogsföretag som Sydved att minska lagernivåerna vid vägkanten och terminalen och förbättra produktiviteten i avverkningsverksamheten.

 

Sydveds it-chef Örjan Vorrei ser stora möjligheter med CFHarvest:

 

– CFHarvest stöder vårt önskade arbetssätt och skapar möjligheter till stora effektivitetsvinster i vår produktionsprocess. Systemet kommer också att fungera som en nyckelkomponent i vår skördeverksamhet som kan göra det möjligt för oss att fokusera på våra kvalitets- och hållbarhetsmål. Tjänsten bidrar till att styra en resurseffektiv användning av rundvirke och minimera utsläppen av improduktiva motortimmar samt att skydda markbottnar och naturliga livsmiljöer, säger han.

 

– Med CFHarvest får våra entreprenörer bättre möjligheter att både planera arbetet och dela viktig information i realtid. Detta skapar förutsättningar för en effektiv användning av maskiner och personal samtidigt som risken för skador på kultur- och naturmiljöer minskar. Sammantaget möjliggör CFHarvest en kombination av hållbara arbetsmetoder och god lönsamhet. Att ta itu med hållbarhetsutmaningarna var en viktig faktor för oss när vi valde CFHarvest, säger Örjan Vorrei.

 

Också Trimble Forestys och ForestXs partnerskap var viktigt i valet av CFHarvest.

 

– För att vara den bästa skogsbrukspartnern i Sverige måste vi samarbeta med de bästa teknikleverantörerna. Därför har vi valt Trimble Forestry.  Det är fantastiskt att Trimble har ForestX som partner. ForestXs stora kunskap om svenskt skogsbruk och våra förutsättningar är en tillgång för oss, säger Örjan Vorrei, it-chef, Sydved.

 

ForestX har tidigare implementerat CFHarvest hos danska HedeDanmark (https://forestx.se/hededanmark-med-cfharvest-blev-hela-kedjan-digital/) och ser nu att systemet kommer att användas mer i Sverige:

 

– Detta är det första steget i utbyggnaden av Connected Forest-sviten i Sverige. Vi kan nu erbjuda marknaden ett komplett stöd för samtliga skogliga processer. Det är spännande att vi får börja att göra det tillsammans med en väletablerad och välinformerad kund som Sydved, säger Carl Barck, vd för ForestX.

 

Mer om CFHarvest

CFHarvest är ett system för hantering och spårning av skogsavverkning som ger synlighet i realtid för avverkade volymer och var virket finns. Systemet gör det möjligt för skogsföretag som Sydved att minska lagernivåerna vid vägkanten och terminalen och förbättra produktiviteten i avverkningsverksamheten. Genom att minimera utrustningsförflyttningar och förbättra lokaliseringsmedvetenheten mellan skördaren och skotaren kan CFHarvest stödja minskningen av utsläppen från skogsbruksverksamheten. CFHarvest är en webbaserad SaaS-lösning (Software-as-a-Service) för att även hantera skogsbruksverksamhet och skogsbrukstjänster. Dessutom kan CFHarvest användas för blandade flottor och ge spårbarhet till källan.

 

Om Sydved

Sydved hanterar cirka fem miljoner kubikmeter virke årligen och erbjuder konsultrådgivning och full skoglig service. Sydved är baserat i de södra delarna av Sverige med huvudkontor i Jönköping. Sydved ägs av Stora Enso och Ahlstrom-Munksjö. För mer information, besök sydved.se

 

Om ForestX

ForestX digitaliserar den skandinaviska och europeiska skogsbranschen med hållbara lösningar genom utvalda system och specialistkunnande inom it och skog. ForestX grundades 2018 och har i dag närmare 50 medarbetare i Sverige och i Pune, Indien.

 

Om Trimble Forestry

Trimbles skogsavdelning erbjuder SaaS och företagsprogramvara för att förbättra produktiviteten och hållbarheten hos världens mest erkända integrerade skogsrelaterade organisationer. Trimbles Connected Forest™-lösningar hanterar hela råvarans livscykel med planering, plantering, odling, tillväxt, skörd, transport och bearbetning. För mer information, besök: forestry.trimble.com.

 

Om Trimble

Trimble är ett industriellt teknikföretag som förändrar hur världen fungerar genom att leverera lösningar som gör det möjligt för våra kunder att blomstra. Kärnteknologier inom positionering, modellering, uppkoppling och dataanalys kopplar samman den digitala och fysiska världen för att förbättra produktivitet, kvalitet, säkerhet, transparens och hållbarhet. Från specialtillverkade produkter till lösningar för företagets livscykel, Trimble förändrar branscher som jordbruk, byggnation, geospatial och transport. För mer information om Trimble (NASDAQ:TRMB), besök www.trimble.com.

 

PRESSMEDDELANDE _ Sydved väljer Trimbles CFHarvest för att digitalisera sin skördeverksamhet

Sydved väljer CFHarvest – ForestX implementerar systemet Läs mer »

CollectiveCrunch på besök i Göteborg

Göteborg 

 

ForestX och finska CollectiveCrunch har samarbetat under flera år. Tillsammans utvecklar vi framtidens möjligheter att använda AI i skogen. I maj 2022 kunde vi träffas i Göteborg.

 

CollectiveCrunchs produkt LindaForest samlar publik och generell data som klimat- och satellitinformation, och kombinerar det med kundspecifik data om till exempel bestånd och avverkning. Tillsammans ger det förbättrade uppskattningar om planerad skötsel och utfall. Mika Korvenranta, director of product and business management hos CollectiveCrunch och Lauri Tamminen, director customer success hos CollectiveCrunch möttes i Göteborg av Johan Hedlund, Oskar Selmeryd och Patrik Anderchen från ForestX. 

 

– Målet med vårt samarbete är att förbättra kvaliteten på skogsdata i Sverige samtidigt som vi behöver göra färre fältbesök. CollectiveCrunchs lösningar använder AI för att ge tillgång till korrekt och alltid uppdaterad data. Det möjliggör transparent övervakning av både virkes- och kollager. Datan möjliggör också bättre informerade beslut och introducerar effektivitetsvinster längs leverantörskedjan, säger Oskar Selmeryd, projektledare på ForestX.

Oskar Selmeryd

CollectiveCrunch på besök i Göteborg Läs mer »

Rulla till toppen