Connected Forest

ForestX samarbetar bara med de bästa

När vi som nystartat företag letar efter produkter som vi ska sätta vårt namn på är det viktigt att det blir rätt. Därför har vi valt att samarbeta med företag som vi anser ligger längst fram i utvecklingen och som vi ser är ledande inom framtidens teknologi. I samarbetet med Trimble ser vi en långsiktighet och en partner delar vår syn på att leverera träffsäkra tjänstebaserade system istället för stora dyra utvecklingsprojekt.

CFForest 

CFForest är ett SaaS-baserat ERP-system för skogs- och avverkningsplanering, fastighetsskötsel och virkesköp. Ett modernt användargränssnitt och kartvy möjliggör effektiv hantering av alla skogsplaneringsfunktioner. CFForest är ett mycket värdefullt verktyg för er som jobbar med skogsaffärer. Som en webbaserad tjänst, går det att använda CFForest var som helst utan specialsydda serverlösningar.

Kundhantering

CFForest är ett effektivt verktyg för hantering av CRM data. Det möjliggör underhåll av data från kunder, skogsägare, hantering av medlemsuppgifter och underhåll av nya kunder. CFForest integreras mot de datakällor som ni behöver ha information från interna kunddatabaser.

Skogsbruksplaner

CFForests integrerade karta möjliggör ett jättebra stöd till GIS-baserade skogsbruksplaner och entreprenörunderlag. Specifika data som samlas in med drönare eller laserskanning kan enkelt kopplas på och användas för skogsbruksplanering.

Virkesköp

CFForest kan användas för de flesta affärstyper inom skogsindustrin och ger ett bra stöd i förvaltning av virkesaffärer. Avverkningsplaner, avläggshantering och timmertransporter kan alla administreras i samma system.

Uppföljning

På trakt och aggregerad nivå hamnar alla planerade skogsvårds- och virkesuppskattningar. Officiella rapporter och juridiska avverkningsdokument kan också sammanställas och skrivas ut som standard.

CFHarvest

Förbättra, effektivisera och minska kostnaderna för dina produktionsteam

Vad löser CFHarvest åt er?

CFHarvest är en SaaS lösning för avverkning och skogsvård. CFHarvest består av en webbaserad ”drag and drop”-produktionsplanering, en skördarapplikation och en mobilapplikation för fältarbete.

Planering

CFHarvest erbjuder ett fullt integrerat planeringsverktyg så att du enkelt att planera och omplanera dina avverknings- eller skogsvårdsuppdrag. I kartan kan du med hjälp av uppdragsbeskrivningen enkelt se vem som passar för vilket uppdrag.

Kontroll på flödet

Minimera volymer vid väg och terminaler genom att alltid planera för de sortiment som efterfrågas. Med CFHarvest får du kontroll på vad som skall produceras och när.

Rapportering

Har du en maskinpark med flera olika maskintillverkare? CFHarvest har stöd för de flesta stora maskintillverkare som använder StanforD Classic och StanforD 2010 som standard.

TILL TRIMBLE FÖR MER INFORMATION
Logistik för skogen

CFLogistics

Du får kontroll på väglager och transporter

Vill du veta vart ditt väglager finns? Skulle du vilja köra returfrakter för att slippa gå tomma? Vill du att applikatinoen varnar om två bilar på samma smala skogsbilväg? Då kanske detta är något för er. Vi kombinerar smart teknologi med praktisk funktionalitet. Eftersom CFLogistics är utvecklad för skogsindustrin av skogsindustrin själva så vet vi att denna lösning hanterar alla utmaningar som branchen står inför.

JAG VILL VETA MER, TA MIG TILL TRIMBLE
Skogsekonomi och avräkning

CFBusiness

Skogsägare kan se sina dagliga affärer och följa upp med avräkningarna från skogsföretagen.

Entreprenörer kan följa upp avverkade/skotade volymer och sköta fakturor/utbetalningar matchat mot produktions volymen.

Skogsföretagen hanterar sina kontrakt och gör avräkningar kopplat mot dessa, samt delar all betalningsinformation med respektive mottagare.

Allt detta görs elektroniskt och inga papper behövs för varken skogsägare, entreprenörer eller skogsföretag.

JAG VILL VETA MER, TA MIG TILL TRIMBLE