ForestX

TRÄINDUSTRI

Optimerad planering för träförädlande industrier

Nyckeln till en framgångsrik träindustri är förmågan att nyttja tillgänglig data och skapa ett mer effektivt skogsbruk, där skogsråvaran används optimalt.

ForestX har en lång erfarenhet inom träindustrin och förstår både industrin, människorna och arbetssätten. Beroende på vilka processer ni vill förändra finns flera effektiva och intressanta systemlösningar.

Optinex är ett avancerat beslutsstödsystem för hela planeringsprocessen, från strategisk till taktisk och vidare till operativ nivå. Det är flexibelt och kan användas fristående eller som en integrerad produkt i ert befintliga affärssystem.

Mer information:

Rulla till toppen