ForestX

SKOGSINDUSTRI

Hållbart skogsbruk med digitaliserat arbetssätt

Möjligheterna med digitalisering inom skogsindustrin är enorma.
Ur ett hållbarhetsperspektiv ska avverkningen vara så optimerad att specifika områden kan avverkas vid exakt rätt tidpunkt, för en viss sorts produkter. Detta kan bli verklighet genom att förstå, bearbeta och integrera informationsflöden på rätt sätt.

Satelliter och drönare förenklar arbetet och nya och moderna kart-GIS funktioner skapar nya och förenklade arbetssätt. I framtiden ser vi förarlösa maskiner i skogen som ger unika möjligheter. Med hjälp av RPA (Robotic Process Automation), AR (Augmented Reality), AI (Artificiell Intelligens) och VR (Virtual Reality) förenklas och förfinas arbetet ytterligare.

Genom vårt partnerskap med Trimble Forestry kan vi erbjuda Connected Forest, en unik produktsvit med systemlösningar för hela den skogliga värdekedjan.

 

Mer information:

Rulla till toppen