ForestX

Flexibelt studentjobb hos ForestX i Växjö! 

Extrajobb under studierna, möjlighet att lära dig mer om skogsbranschen och en fot in i ett växande it-bolag! Är du student i Växjö? Här finns en fin möjlighet till ett flexibelt extrajobb i vår support. 

 

ForestX arbetar med att digitalisera skogsbranschens alla delar. Vi utsågs till Gasell-företag av Dagens Industri förra året. Det innebär att vi har vuxit på ett snabbt och sunt sätt de senaste åren. Vi har i dag runt 60 medarbetare i Sverige, Europa och Indien.  

 

Bland mycket annat implementerar vi CFHarvest, ett system för hantering, planering och rapportering av skogsavverkning som ger synlighet i realtid för avverkade volymer och var virket finns.  Från vårt kontor i Växjö leds användarsupporten av programmet. I dagsläget har cirka 300 användare tillgång till vår support. 

 

Vi söker nu fyra studenter som kan bemanna supporten och ge användarna stöd. 

 

Vår support är öppen vardagar 8-16, och det är då arbetspassen är förlagda. Du svarar på inkommande samtal och mejl från användare. Ibland är trycket högt, ibland är det betydligt lugnare!  

 

Du kan i stor utsträckning välja när och hur mycket du vill arbeta, men vi ser gärna att du kan ta två pass á fyra timmar eller mer per vecka. 

 

Det finns alltid erfarna kollegor tillgängliga för stöd under dina arbetspass.  

 

Vi ser gärna att du går en skoglig utbildning och att du talar svenska och engelska.  

 

Över sommaren finns möjlighet till mer arbete. 

 

På vårt kontor i Växjö arbetar både verksamhetsutvecklare med skoglig kompetens och lösningsarkitekter och programmerare. I den här dynamiska gruppen har du möjlighet att få en helhetsbild av hur de senaste IT-lösningarna och arbetsmetoderna för skogsindustrin tas fram och utvecklas. Beroende på dina intressen och utbildningsbakgrund finns goda möjligheter att lära mer från oss och gå vidare med andra arbetsuppgifter längre fram.  

 

Kontakta Andreas Elling om du är intresserad. Vi intervjuar och tillsätter tjänster kontinuerligt så vänta inte för länge! 

Flexibelt studentjobb hos ForestX i Växjö!  Läs mer »

ForestX firar fem år: ”Det finns inget bolag som oss i hela Europa”

Göteborg

 

Från en handfull personer i ett kontorshotell i utkanten av Göteborg 2018 till över 50 medarbetare i flera länder i dag. Grundarna Christer Lindqvist och Carl Barck summerar ForestX fem första år – och spanar framåt.

 

Hösten 2023 utnämndes ForestX till Gasell 2023 av Dagens Industri för sin snabba och stabila tillväxt. Det sammanföll med företagets femårsdag och blir en bra startpunkt för att summera åren som gått.

”Vi skapade helt enkelt det företag som saknades i branschen; ett it-konsultbolag med produkter som bara jobbar mot skogsindustrins kärnprocesser.”

Hur föddes idéen om ForestX? Hur såg ni för fem år sedan på vilka behov skogsbranschen hade?

 

Christer Lindqvist: Jag och Calle har alltid haft samma vision sedan vi lärde känna varandra på 1990-talet. Vi vill utveckla processer och teknik inom skogsindustrin genom smarta och bra lösningar.

Christer Lindqvist, Marknadschef ForestX

Carl Barck: Vi skapade helt enkelt det företag som saknades i branschen; ett it-konsultbolag med produkter som bara jobbar mot skogsindustrins kärnprocesser. Alla branscher behöver den här sortens bolag, som jobbar med digitalisering mot en specifik bransch.

Carl Barck, VD ForestX

Christer Lindqvist: Med ForestX har vi adderat ett antal dimensioner. Det handlar om att:

  • Tillföra bra och moderna produkter.
  • Ha en framåtriktad och tydlig partnermodell där vi kan erbjuda de bästa specialisterna och produkterna som passar exakt in i våra kunders behov.
  • Ha en flexibel leveransmodell där vi snabbt kan skala upp utvecklingsbehoven genom vårt team i Indien.

Genom det här får våra kunder bättre koll på sin information, effektivare processer, ökad lönsamhet, snabbare och enklare beslut och möjlighet att anpassa sina system mot nya tekniska möjligheter.

Carl Barck: It och digitalisering är generella verktyg, men när det ska användas och appliceras måste man förstå verksamheten. Vi gör det för att vi har en så stor skoglig kompetens i bolaget, en tredjedel av våra anställda har en skoglig bakgrund. Ärligt talat finns inte motsvarighet till oss i hela Europa, kanske inte ens globalt.

ForestX kontor Sisjön 2018
ForestX kontor Sisjön 2018
ForestX kontor 2020
ForestX kontor 2022
ForestX kontor 2023
ForestX Europa
ForestX huvudkontor Göteborg
ForestX huvudkontor Göteborg
ForestX ledning
ForestX kontor Uppsala
ForestX kontor Uppsala
ForestX kontor Växjö
ForestX kontor Växjö
ForestX kontor Växjö
ForestX kontor Falun
Föregående bild
Nästa bild

Hur har ForestX vuxit?

 

Christer Lindqvist: Vi har helt och hållet vuxit organiskt med en väl genomtänkt metod som bygger på en öppen och flexibel modell för att kunna samverka i olika former av ekosystem med våra kunder och partners.  Inom ramen för vår affärsidé så vill vi verka i hela den skogliga värdekedjan från frö till färdig produkt, men i praktiken så har vi hittills mest arbetet inom skogsbruk och träindustri.

Carl Barck: Geografiskt har vi gått från att ha varit fokuserade på Sverige och Skandinavien till att vi nu efter fem år ser hela Europa som vår huvudmarknad. Rent praktiskt har vi etablerat kontor i flera svenska städer och på två platser i Europa. Dessutom har vi vårt team i Indien. 

”Ärligt talat finns inte motsvarighet till oss i hela Europa, kanske inte ens globalt.”

ForestX kontor Pune Indien
ForestX kontor Pune Indien
ForestX kontor Pune Indien
ForestX kontor Pune Indien
ForestX kontor Pune Indien
ForestX kontor Pune Indien
ForestX kontor Pune Indien
ForestX kontor Pune Indien
ForestX kontor Pune Indien
ForestX kontor Pune Indien
ForestX kontor Pune Indien
ForestX kontor Pune Indien
Föregående bild
Nästa bild

Några milstolpar att nämna?

 

Christer Lindqvist: De är många! Från vårt första kontor i Göteborg till att vi våren 2023 kunde inviga vårt kontor i Indien. Sedan minns jag sådant som den första licensaffären för Optinex hos Pfeifer i Österrike och när vi implementerade CFHarvest hos HedeDanmark.

Gasellutmärkelsen vi fick hösten 2023 av Dagens Industri bekräftar och sammanfattar hur stadig vår tillväxtresa har varit.

ForestX Indien
ForestX Indien
ForestX Indien
ForestX Indien
ForestX Indien
ForestX Indien
ForestX Indien
Föregående bild
Nästa bild

Carl Barck: Jag vill särskilt nämna våra affärer i Europa med Pfeifer, Mayr-Melnhof  och Rubner som har varit betydelsefulla steg. På hemmaplan vill jag lyfta arbetet med Trimble Forestrys CFHarvest hos Sydved. Det senaste stora är vårt projekt med Holmen. Det är en viktig affär för oss, det är den första Connected Forest-affären i Sverige. Vi har känt stabilitet och trygghet i vårt samarbete med Trimble i arbetet med den här affären och också andra.

Trimble
Collective Crunch
Remsoft
Pfeifer
Setra
Remsoft
Trimble
Föregående bild
Nästa bild

”Under pandemiåren hade vi faktiskt vår kraftigaste tillväxt hittills.”

Pandemi, krig i Europa och en orolig omvärld – hur har det varit att starta upp ett företag under de omständigheterna?

 

Christer Lindqvist: Givetvis har oron i Europa och världen präglat oss och ingenting kan tas för givet längre, vi är enormt ödmjuka inför detta. Pandemiåren hindrade inte oss. Genom den modell vi hade så kunde vi expandera och leverera våra projekt på ett effektivare sätt när vi tvingades tänka bort kontor, fysiska möten och kostsamma aktiviteter. Vid flera tillfällen så var det slående för oss hur tomt det kunde vara på kontoret trots att verkstan var i full gång. Under pandemiåren hade vi faktiskt vår kraftigaste tillväxt hittills.

Carl Barck: Vi kan se hur den ekonomiska krisen har påverkat våra kunder 2023 – många har haft dålig lönsamhet.  Men de har av den anledningen jobbat ännu mer med oss för att stärka sin konkurrenskraft. Våra lösningar blir också våra kunders lösning på sina problem.

Varför är det viktigt att skogs- och träindustrin fortsätter att digitaliseras?

 

Christer Lindqvist: Branschen är idag under hårdare tryck än någonsin på förändring för att möta nya klimatmål och andra EU-regleringar. Dagens skogsbruk är även starkt ifrågasatt i sin nuvarande form. Nya skogsägare ställer nya krav på skogsföretagen men ser också nya användningsområden för sin skog, från investerarhåll så ser vi också ett större intresse för skogsinnehav.

 

Den ökade takten inom digitalisering påverkar och har påverkat alla branscher. Skogsindustrin ligger både efter och före mot andra branscher, men det som påverkas mest är ökat tillgänglighet på information, möjligheten att bearbeta stora mängder data, ny teknik som kan underlätta tidskrävande manuellt arbete och de stora kraven på miljöeffekter och hållbarhet.

”Nya skogsägare ställer nya krav på skogsföretagen men ser också nya användningsområden för sin skog.”

Carl Barck: På träsidan handlar det om att bibehålla konkurrenskraften. Det gäller att bli mer effektiv i resursutnyttjande och hur man använder sin personal. Skogen har en utmaning i de förändringar som kommer att ske där vi går mot mer kontroll och kunskap om skog och skogsmarken. Avverkningen kommer att bli mindre. It-lösningar och digitalisering är nyckeln för att bibehålla produktionen.

Vilka behov ser ni att skogsbranschen har framåt?

 

Christer Lindqvist: Oavsett vilka områden som förändras och/eller effektiviseras så kommer nya digitala system och verktyg vara centralt. Vi ser att företag som ForestX kommer att vara helt rätt positionerade i denna förändring.

Carl Barck: Vi ser ett ökat behov av bättre beslutsstöd. Det får man med hjälp av optimering och AI inom planering och styrning.

ForestX after work
ForestX after work
ForestX after work
ForestX after work
Vinga
Vinga
Vinga
Vinga
Brännö
Vinga
Brännö
Brännö
Föregående bild
Nästa bild

Vilka lärdomar har ni dragit som företagare av åren med ForestX?

 

Carl Barck: Det är en utmaning att gå från det lilla startupbolaget där man måste styra allt själv till det stora etablerade företaget där man måste vara flera. Vi har under 2022 och 2023 egentligen skapat ett nytt bolag sett till strukturen. Det är ett måste när vi nu närmar oss 60 medarbetare.

Christer Lindqvist: Några av de mest centrala lärdomar som företagare och specifikt skogsindustrin som vi verkat inom är:

  • Vikten av en tydlig och fokuserad affärsmodell.
  • Långsiktighet och uthållighet, det vill säga att vi alltid måste tro på det vi gör för att nå våra mål.
  • Vi arbetar alltid tvärkompetensmässigt i våra uppdrag och respekterar varandras bidrag.
  • Relation, relation och relation. Vi gör affärer och projekt med människor som vi bygger en lång relation med.

Var är ForestX om ytterligare fem år?

 

Carl Barck: Vi gör det vi gör nu, fast på fler platser, flera kunder och inom flera branscher inom skogsindustrin.  

Christer Lindqvist: Vi finns helt enkelt i fler branscher inom den skogliga värdekedjan. Våra samarbeten med våra partners är ännu starkare. Vårt team i Indien har utvecklats ytterligare och har en starkare närvaro i alla våra leveranser.

ForestX firar fem år: ”Det finns inget bolag som oss i hela Europa” Läs mer »

Praktikant

Praktikantpremiär: Theo Bohlin gör sin praktik hos ForestX

Växjö

 

Teorin från studierna möter verkligheten på ForestX. Theo Bohlin är ForestXs första praktikant.

 

Theo Bohlin läser på programmet ”Digital verksamhetsutveckling” vid Linnéuniversitetet.

Den första terminen på det tredje och sista året på utbildningen tillbringar han som praktikant vid ForestXs kontor i Växjö.

– Jag är tacksam att ForestX tog emot mig. Det är kul att se hur allt funkar i verkligheten inom skogsbranschen.

Digital verksamhetsutveckling

Utbildningen har informatik som huvudområde med inriktning mot digital verksamhetsutveckling och leder till en kandidatexamen. Theo Bohlin berättar mer om studierna:

 

– Fokus under utbildningen är helt enkelt hur man använder information. Vad finns för nytta med datan? Vilken data är värdefull? Det handlar förstås också om hur man kan effektivisera verksamheter med digitala stöd och olika tekniker, berättar Theo.

 

– Under utbildningen analyserar vi verksamheter, visualiserar dem och hittar olika arbetsprocesser. Utbildningen är väldigt bred. Vi läser parallellt med de som studerar systemvetenskap, men vi läser tillexempel också företagsekonomi, ledarskap, marknadsföring och om informationssystem.

Agilt arbetssätt i verkligheten

På praktiken får de mer teoretiska kunskaperna från studierna möta verkligheten hos verksamhetsutvecklarna på ForestXs kontor i Växjö.

– Jag får sitta med och lyssna på möten med kunder. Man kan läsa om mycket, men det är en helt annan sak att följa med och se hur projekt styrs i verkligheten. Jag får se hur agilt projektarbete ser ut hos olika företag, säger Theo.

– Senare ska jag få prova på att jobba med supporten kring CFHarvest. Det är lite nervös, men det är också bra att kasta sig in i det och prova.

Andreas Elling, Andreas Fagerberg och Patrik Anderchen arbetar på ForestXs Växjökontor.

Faktaruta:

Namn: Theo Bohlin

Gör: Praktikant från programmet “Digital verksamhetsutvecklig”

 

Favoritträd:

Pil

”Ett vackert träd som fanns på min innergård som barn. Fina minnen av alla lekar som utförts under de trädet”.

 

Bästa naturupplevelse:

Fjällvandring i Jotunheim, Norge

”En fantastik vacker miljö som jag verkligen älskar och alltid längtar tillbaka till”. 

 

Favoritappar:

TikTok 

Spotify

Google

 

Ofta besökta sidor på nätet:

Aftonbladet

Youtube

LinkedIn

Praktikantpremiär: Theo Bohlin gör sin praktik hos ForestX Läs mer »

Kontor i Växjö: ForestX flyttar in i Videum

Växjö

 

Den förste december öppnar ForestX kontor i Videum, Växjö.

 

Kontoret blir tillsammans med kontoret i Göteborg bas för de projekt ForestX driver i södra Sverige. Bland annat arbetar man just nu med implementeringen av CFHarvest från Trimble hos Sydved.

 

– Det ska bli väldigt spännande att öppna ett kontor i Växjö och att vår andra medarbetare snart börjar i Växjö. Videum känns som en väldigt kreativ miljö med många intressanta företag i närområdet som gör att våra idéer får växa. Närheten till universitetet ser vi också som en styrka både för framtida rekryteringar men även med inspiration från forskningen, säger Patrik Anderchen, verksamhetsutvecklare hos ForestX i Växjö.

 

ForestX har i dag ett femtiotal medarbetare i Sverige och i Indien. I Sverige finns vi i Göteborg, Växjö, Dalarna, Stockholm/Uppsala och Umeå. I den indiska it-staden Pune har företaget 14 utvecklare.

 

Foto: Videum

Kontor i Växjö: ForestX flyttar in i Videum Läs mer »

Patrik Anderchen: Vi sitter redan nu på framtidens lösningar

Växjö

 

Växjö är både centrum för södra Sveriges skogsindustri och basen för ForestXs Patrik Anderchen.

Med nya kollegor på ingång och projekt med välkända skogsbolag gör han det han tycker är roligast på jobbet: möjliggör användningen av de bästa digitala lösningarna för skogsindustrin.

 

Verksamhetsutvecklaren och projektledaren Patrik Anderchen är under hösten 2022 involverad i flera av de ForestX-projekt som rör de stora skogs- och sågverksbolag som är baserade i södra Sverige.

 

Tillsammans med Johan Hedlund, ForestX, arbetar han med Sydved och implementeringen av Trimble Forestrys CFHarvest, som vi tidigare har berättat om. Han arbetar också med ett pågående app-utvecklingsprojekt tillsammans med Vida. Tillsammans med ForestXs produktpartner Remsoft undersöker han var Remsofts produkter passar bäst på den svenska marknaden.

 

Just möjligheterna att få arbeta direkt med den senaste tekniken och vara med i framkanten av den digitala utvecklingen inom skogsindustrin var det som lockade Patrik Anderchen till ForestX.

 

– Jag upplever ibland att det finns ett glapp mellan den senaste forskningen och att få ut den på ett användarvänligt sätt i skogsföretagen. Nu får jag vara med och möjliggöra förflyttningen mot den mest moderna tekniken. Jag ser att ForestX har den rollen att fylla.

 

– ForestX delar också mina visioner om vart svenskt skogsbruk ska ta vägen. Vi ser hela kedjan genom alla processer. Det är också en kreativ miljö att arbeta och utvecklas i. Alla vill framåt, det känns stimulerande. Vi sitter redan nu på framtidens lösningar.

 

Just nu pågår en resa från egenutvecklade system till branschsystem eller standardsystem inom många skogs- och sågverksbolag.

 

– Där kan vi vara partnern som överbryggar hindren genom att vi kan it och skog. Jag ser också att det efterfrågas av kunderna, säger Patrik Anderchen och fortsätter:

 

– Vi har både visionen att bygga ihop kedjan och verktygen för att göra det.

 

När Patrik Anderchen anslöt till ForestX blev det startskottet till en större etablering i Växjö. Rekryteringsprocesser pågår och man letar kontorslokal.

 

– Det är helt naturligt att vi finns här, Växjö är ju centrum för skogsbranschen i södra Sverige.

 

Uppväxten på en skogsgård i Halland skapade tidigt ett intresse hos Patrik Anderchen att vilja arbeta inom näringen. Det ledde till studier till jägmästare, och sedan många år på Södra i en rad olika roller.

 

– Jag har arbetat mycket med användningen av skördardata, utbytesberäkningar och produktionsplanering.

 

– Jag har även arbetat med apteringssimuleringar. Det har varit både stora och små projekt, och utrullningar av olika digitala lösningar.

 

 

Från din position i branschen, vad får man inte missa i skogsbranschen 2022?

 

  1. Användningen av skördardata. Det kommer att vara kärnan i att klara optimering och förbättring av hela kedjan framåt.
  2. Arbetet med hållbarhetsfrågorna. Alla måste hänga med i allt från regeländringar från EU till att veta hur skogsprodukterna används och veta vilket klimatnytta man gör i sin verksamhet. Det kommer vara oerhört viktigt de kommande åren.
  3. AI och optimering. Datan finns framme nu, men vad gör man med den?
Namn: Patrik Anderchen Roll: projektledare och verksamhetsutvecklare. ICF-coach.

Favoritträd:

 

Skogslönn.

”Det finns fem stora lönnar på gården där jag växte upp. Vår släkt har levt där i generationer. Det är vackert att se årstidsskiftningarna i träden.”

Bästa naturupplevelse:

 

Vandringar vid Grövelsjön i Dalarna.

”Det är en vacker fjällmiljö och en bra plats att dels vandra själv, dels kortare turer med barn.”

 

Favoritappar:

 

Instagram

Spotify

SVTPlay

 

Ofta besökta sidor på nätet:

 

Sportbladet

Lucidchart – ritar flödesscheman

LinkedIn

Patrik Anderchen: Vi sitter redan nu på framtidens lösningar Läs mer »

Rulla till toppen