ForestX

ForestX utnämnt till Gasell 2023 av Dagens Industri

ForestX har sedan starten 2018 vuxit både snabbt och sunt. Beviset på det är att ForestX nu utnämnts till Gasell 2023 av Dagens Industri.

– Det här är ett pris till alla våra medarbetare! Utan deras kompetens och engagemang hade vi inte fått utmärkelsen. Vi är ett fantastiskt team, säger vd Carl Barck.

 

ForestX erbjuder digitala lösningar och verksamhetskunskap för hela skogens värdekedja, från skog till färdig produkt. Kunder och användare finns i Sverige, Danmark och i Centraleuropa.

Vd Carl Barck och marknadschef Christer Lindqvist. Foto: Carina Gran

– En viktig del i att vi vuxit på det här sättet är att vi har nytänkande och framåtsträvande kunder. Våra kunder kan varje dag se hur våra lösningar hjälper dem att fatta bra och lönsamma beslut, säger Carl Barck och fortsätter:

– Jag vågar påstå att vår kombination av djup förståelse för skogs- och träindustriernas komplexa krav och toppkompetens inom it-utveckling, AI och digitalisering är unik. Du hittar inte den någon annanstans.

 

Hållbara lösningar för skogen

De lösningar och det kunnande ForestX erbjuder ger information och beslutsunderlag från allt från planering av avverkning till hur ett sågverk bäst optimerar sin användning av virket.

–  Utmärkelsen visar också att vårt erbjudande med lösningar som stödjer ett hållbart skogsbruk och klok resursanvändning är helt rätt väg att gå, säger marknadschef Christer Lindqvist.

ForestX grundades och har sitt huvudkontor i Göteborg. Företaget har också kontor i Falun, Växjö och Uppsala. I Europa har ForestX medarbetare i Tyskland och i Österrike/Italien. Ett dotterbolag med utvecklare finns i Pune i Indien.

Mer om ForestX

ForestX grundades 2018 i Göteborg, Sverige. Grundarna och medarbetarna har lång erfarenhet från skog- och sågverksindustrin. Hösten 2023 har företaget runt 50 medarbetare.

 

Vd Carl Barck är utbildad jägmästare och har lång erfarenhet från både den svenska och internationella skogsindustrin.

 

Marknadschef Christer Lindqvist har tidigare erhållit tre Gasellutnämningar mellan åren 2006 och 2008 och har en lång erfarenhet av att bygga företag med lönsamhet från grunden.

 

En tredjedel av ForestXs anställda har en skoglig utbildning. Tillsammans med erfarna lösningsarkitekter och utvecklare finns en stor kunskap om skogsbranschens behov och digitala lösningar.

 

ForestX samarbetar med flera världsledande produktleverantörer som tillexempel Trimble Forestry och RemsoftForestX utvecklar också sin egen produkt Optinex, som är ett planerings- och optimeringsverktyg för sågverk.

 

Optinex används i dag på sågverk och inom produktion av limträ och KL-trä i Sverige och Europa.

Rulla till toppen