ForestX

Enkelt att pröva utfallet av olika affärer

Göteborg/Färila 

 

ForestX är nu i slutfasen av en förstudie tillsammans med Setra.

Vad kan Optinex åstadkomma i Setras sågverk? 

I förstudien har ForestX byggt en full modell av Optinex för Setras sågverk i Färila. Modellen efterliknar och reagerar som det riktiga sågverket med några få förenklingar.

Oskar Selmeryd är projektledare på ForestX och förklarar vad sågverk som det i Färila kan få ut vid användningen av Optinex:

 

1. Kristallkula

– Optinex fungerar som en kristallkula! Vad händer om vi inför kommande kvartal vill sälja den här typen av produkter mot den här tänkta marknaden till det här tänkta priset?

 

– Eller vad händer om vi ändrar fördelningen av produkter. Hur påverkar det produktionsplanen och nettoresultat? Vi kan modellera olika scenarier och sedan utvärdera. Man kan helt enkelt pröva vad olika typer av affärer får för effekt för nettoresultatet. Och det går att göra löpande hela tiden.

 

2. Alternativkalkyl

– Vad ger det för effekt om vi byter marknad och produkter? Hur klarar vi produktionen, andra åtaganden vi redan har och hur ser utnyttjandegraden ut på sågverket. Allt det kan Optinex ge svar på.

 

3. Förändringar i råvaruförsörjningen

– Råvaruförsörjningen kan ändras; råvaran har en annan diameter än planerat, eller kommer i en annan längdfördelning. Optinex kan då visa vilken effekt det ger på sågen, hur betalningsförmågan ändras och hur klarar man sina tidigare åtaganden sett utifrån förändringen.

 

Kunden Setra lyfte också tidigt frågan vilka krav som ställs på organisationen för att Optinex ska fungera som bäst. Den delen finns alltså också med redan i förstudien.

– Det måste finnas en organisation som kan ta emot verktyget. Vem är ansvarig för att underhålla produkten, till exempel? säger Oskar Selmeryd. Vi har helt enkelt tittat på organisationen kopplat till användningen av Optinex.

 

– Vi har också tittat på hur Optinex tekniskt kan integreras på företaget.

 

– Det här är ju ett helt nytt verktyg som du inte har använt tidigare hos Setra, då är det viktigt att man adresserar både de tekniska och de organisatoriska frågorna tidigt, så att det inte bara landar i någons knä när det är klart.

 

Förstudien inleddes i oktober 2021 och redan i januari 2022 kan Setra se och utvärdera hur Optinex fungerar i just deras fall.

I förstudien har ForestX byggt en full modell av Optinex för Setras sågverk i Färila. Med start i januari 2021 kan Setra testa och utvärdera hur Optinex fungerar.

 

Om Setra:

 

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Företaget har åtta produktionsenheter runt om i Sverige, sju sågverk och en förädlingsenhet där Setra tillverkar limträ, komponenter och KL-trä.

 

Setra ägs till 50 procent av Sveaskog och 49,5 procent av skogsägarföreningen Mellanskog. Övriga andelar ägs av 1500 mindre aktieägare.

 

I koncernen ingår dotterbolagen Setra Trävaror, Pyrocell samt Setra Wood Products.

 

Setra har cirka 800 anställda och omsätter cirka fyra miljarder kronor. Omkring 65 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern, Asien och Australien.

Rulla till toppen