ForestX

Nya projekt i Europa med Pfeifer

Göteborg 

 

ForestX and Pfeifer fortsätter att arbeta tillsammans. Efter det framgångsrika projektet då ForestX utvecklade Optinex Glulam tillsammans med Pfeifer i Österrike undersöker företagen nu nya sätt att digitalisera och optimera trätillverkningsprocesserna.

  

I december 2021 var Stefan Hammerl, it-chef and Andreas Schierle, process- och projektchef vid Pfeifer, på besök i Göteborg där de diskuterade kommande projekt. ForestX utvecklade nyligen en ny applikation inom Optinex för taktisk planering för Pfeifers produktion av korslimmat trä.

Andreas Schierle, Stefan Hammerl, Pfeifer och Carl Barck och Johan Eriksson, ForestX jobbar vidare efter det lyckade projektet med Optinex Glulam.

 

Nu planerar Pfeifer att implementera Optinex i andra delar av företaget också. Därför kommer Pfeifer och ForestX att fortsätta sitt samarbete.

 

– Samarbetet med ForestX är väldigt värdefullt för oss eftersom vi inte bara letar efter tekniska lösningar utan också efter en partner med djup förståelse för hela träprocessen. ForestX kan också hjälpa oss att identifiera bästa sättet att anpassa vår organisation och våra system, säger Stefan Hammerl, it-chef vid Pfeifer.

 

– Det är inspirerande att arbeta med kunder som Pfeifer som vill och vågar arbeta med de senaste digitala arbetsredskapen inom sågverksindustrin. Det är i samarbetet med hängivna kunder som Pfeifer som vi kan göra Optinex ännu bättre. Det här betyder att vi alltid kan möta industrins behov och krav, säger Carl Barck, vd ForestX.

 

Mer om Pfeifer

 

Pfeifer är ett ledande företag inom den europeiska träindustrin. I sina åtta anläggningar i Österike, Tyskland och Tjeckien utövar Pferifer sin filosofi; passion för timmer – passion för vårt arbete med barrträd. 

 

Med Pferifers mer än 2 000 anställda förädlar företaget råmaterialet till en stor variation av produkter. En tydligt strukturerad produktportfölj lägger grunden för Pfeifer groups framgång. I över 90 länder litar människor på Pfeifers produkter.

 

pfeifergroup.com

Rulla till toppen