ForestX

Lars Lundh: Du måste våga tänka fritt och lyfta blicken

Göteborg/Karlstad

 

Genom ett nätverk av fristående partners kan ForestX erbjuda spetskompetens inom skogsbranschens alla delar.

När frågorna handlar om avancerad logistik och administration – då går uppdraget till Lars Lundh.

 

På Lars Lundhs cv finns tidigare arbetsgivare som Sydved, Sveaskog och Derome. De flesta yrkestitlar som går att hitta i skog- och sågverksvärlden finns där också; inköpare, avverkningsledare, virkesledare och distriktschef. Allt från timmer och biobränsle till specialvirke har varit i fokus under karriären.

 

Med de erfarenheterna i bagaget arbetar Lars Lundh nu i egen firma och tar sig an frågor kring logistik, administration och ledarskap. Han finns också tillgänglig för ForestXs kunder när hans spetskompetens behövs i olika projekt.

 

Söka nya sätt att utveckla tekniken

 

På frågan om vad som lockar och utmanar med logistik och administration svarar Lars Lundh: ”Möjligheterna”

 

– Och till det behövs en blandning av ungdomlig ivrighet och den erfarenhet som kommer med åldern, säger han.

 

Lars Lundh framhåller vikten av att ständigt söka och hitta nya, innovativa lösningar och inte låta den befintliga och nu tillgängliga tekniken begränsa oss.

 

– Du tänker inte alltid på vilka utvecklingar som ny teknik kan hjälpa oss med. Det finns många kompetenta personer som kan utveckla tekniken. Det är bara att tala om vad vi behöver. Finns det tillräckligt stora kostnadsbesparingar att göra så får man stor nytta, säger Lars Lundh och fortsätter:

 

– Vi måste våga tänka fritt och lyfta blicken. Det är lätt att du sitter kvar i gamla boxar. Administrationen ska underlätta i det dagliga arbetet. Det handlar om hur du tittar på sifforna och hur man presenterar dem på ett bra sätt. Fortsättningen handlar om hur du använder dem på ett bra sätt.

 

Färre slitsamma akutlösningar

 

Ur kombinationen en väl fungerande administration, ny teknik och god logistik ser Lars Lundh stora vinster som grundar sig i färre kostsamma och slitsamma akutlösningar. Att alla inblandade är rätt underrättade och själva delger viktig information är också avgörande i logistikkedjan mellan skog, till lastplatser, kanske via järnväg och vidare till annan industri. När allt sker just in time så krävs det ett bra informationsflöde så att rätt vara är på plats och i tid.

 

Från din position i skogsbranschen; vilka frågor får man inte missa under 2022?

 

  1. Du ska vara uppmärksam på vad som händer med VIOL, där gäller det att vara med från början. Vilken information kan vi få ut, vilken råvara får vi och hur kan vi använda den på ett bra sätt?

  2. Biobränslemarknaden är också intressant. Det är viktigt att vi blandar materialen på bästa sätt och att pannorna går på bästa förmåga. Det kommer säkert bli ett större fokus på elproduktion.

  3. Glöm inte användaren när du skapar nya lösningar och tekniska stöd. Det som tillverkas ska vara användarvänligt. Vi ska inte ta fram produkter som blir liggande i hyllan.

  4. Vi måste ha koll på vad som händer i EU och vilka regler och lagar som utarbetas där, vi får inte bara sätta oss ner och åka med. Den svenska skogsindustrin måsta var aktiv, vi måste komma med förslagen själva.

Varför har du valt att bli partner till ForestX?

 

– ForestX har den bredd och den kompetens som gör att kunderna höjer på ögonbrynen när de ser vilken potential som finns i firman. Här finns möjligheterna att förbättra både för de företag som vill vara med längst fram i kedjan och även för de som är en av de viktiga länkarna.

 

Och arbetet för Lars Lundh att förbättra logistik, administration och ledarskap pågår ständigt:

 

– Så fort du känner dig duktig så är det dags att ta nya tag, det är bara att fortsätta förbättringsarbetet, säger Lars Lundh med ett skratt.

 

Faktaruta:

 

Namn: Lars Lundh


Gör: partner till ForestX, fokus på logistik, administration och ledarskap.

 

Favoritträd:


Lind. Linden har en kulturhistorisk bäring. Lindarna har varit en samlingspunkt genom historien, och de har hamlats för att ge foder åt djuren. De kan i princip vara ihåliga och fortsätter att leva och växa. Lätt att tälja i om man vill göra något i snickarboa, den är mjuk och behaglig när man täljer.

 

Bästa naturupplevelse:


Fjället i augusti/september. När det brinner i röda gröna och gula färger. Jag är fågeljägare och en tur på fjället är ett bra sätt att ladda batterierna.


Fjället är också fint i mars/april med vårsolen. Du ser ut som en tvättbjörn när du kommer hem!

 

Mest använda app:


Klart.se

Vädret är så viktigt i hela logistikkedjan. Man måste ta hänsyn till vädret när du planerar all logistik.

 

Flitigt använda bokmärken:


Setra
Biometria
LinkedIn

Rulla till toppen