ForestX

Ny partner till ForestX: Johan Bergström förstärker med kompetens kring förändringsledning

Göteborg/Uppsala

 

När Johan Bergström nu ansluter till ForestX förstärker bolaget sin kompetens kring förändringsledning inom skogsbruket.

 

Sedan studierna till jägmästare och framåt har Johan Bergström rört sig i fältet mellan skogsbruk och it. Arbetsområdena har varit geografiska informationssystem, skogsbruksplaneringssystem och virkesflödessystem. Efter 18 år på Sveaskog har han nu anslutit som partner till ForestX.

 

Med lång erfarenhet av olika projekt och alltid med olika utvecklingsfrågor förstärker han ForestXs kompetens i arbetet med att digitalisera Europas skogs- och träindustrier.

 

Ledarskap och arbetssätt genom förändringsprocesser är något Johan brinner för. 

 

– Förändring är jobbigt och alla reagerar olika, konstaterar Johan Bergström, och ser några konkreta metoder och hållpunkter att arbeta efter:

 

  1. Satsa på att ge de anställda det stöd de behöver.

  2. Ge tid till att genomföra förändringar.

  3. Se värdet av de mjuka perspektiven.

  4. Se till att det finns personer som förstår och som kan förklara för dem som ska igenom förändringen.

  5. Se helheten; utveckling och förändring hänger alltid ihop.

  6. Det finns inte bara ett perspektiv. Att lära sig ett nytt system är en sak. Men är vi till exempel rätt organiserade? Pratar vi med varandra om rätt saker vid rätt tillfälle? Mäter våra nyckeltal rätt utifrån det vi försöker åstadkomma? Går det att förstå vad jag som enskild individ vinner på förändringen?

  7. Effekten som vi åstadkomma är viktigast, låt vägen dit får vara krokig om det behövs. 

Får man många av dessa punkter att hänga ihop går det med relativt små medel nå väldigt stora effekter, menar Johan.

 

Digitala lösningar för omställningen

 

Det var också ForestX inställning till betydelsen av effekten av förändringsarbete som lockade Johan Bergström till ett samarbete.

 

– Vi har samma fokus på de effekter kunderna vill nå. Skogsnäringen genomgår just nu en stor förändring där digitaliseringen ses som ett avgörande verktyg. De digitala förmågorna är helt enkelt en förutsättning för att fortsatt bedriva ett hållbart skogsbruk som förstås av fler än bara närmast sörjande. ForestX finns där, arbetar med skogsnäringen, it och digitalisering och jag vill hjälpa till.

Den del av den svenska skogsbranschen som arbetar med it och digitalisering är inte större än att Johan Bergström många gånger arbetat med personer som nu finns hos ForestX.

 

– Det är ett bra gäng av partners och anställda som jag följt under lång tid. ForestX är moderna och har gång på gång levererat genom åren i olika projekt och visar nu vägen i en traditionell bransch i omstöpning.

 

Agilt arbetssätt för lyckat förändringsarbete

 

För att lyckas i ett förändringsarbete förespråkar Johan Bergström ett agilt (i betydelsen lättrörligt) arbetssätt.

 

– Genom att arbeta transparent, kommunicera mycket, vara beredd att tänka om, söka och pröva sig fram och hela tiden reflektera över vad som hänt och varför, kommer man ta tillvara de möjligheter som man inte ens först visste fanns, eller fånga upp saker som vi inte tidigare visste var viktiga. 

 

– Det här arbetssättet kräver att man engagerar sig. Det är en chimär att tro att om man lägger tid på förstudie och en kravspecifikation så kan man som organisation sedan pusta ut. En förändring påverkar så mycket mer, till exempel arbetssätt och fler personer än de uppenbara. Att ta hand om sådant man inte tänkte på blir nya kostnader efteråt eller så uteblir helt enkelt den önskade effekten.

 

Allt bottnar i förtroende och tillit mellan parterna. En god grund är ofta att börja med ett mindre projekt och jobba sig utåt så att säga. Det är först när man får kavla upp skjortärmarna som polletten verkligen trillar ner, är Johan Bergströms erfarenhet.

 

Från din position i skogsbranschen, vad får man inte missa just nu?

 

– Insikten att ett system inte löser allt. Det är många fler perspektiv man måste ta in. Hur vi mäter, hur vi gett förutsättningar och att vi sett över processer. Ett system är bara en del av lösningen. Man kan inte blunda för jobbiga ledarskapsfrågor och det förändringsarbete som måste göras. 

 

– I en omställning är det en förutsättning att vi använder tekniken på rätt för att vi ska lyckas. Datorer ska göra det de är bra, vi människor det vi är bra på. Det är när vi försöker med det motsatta som det blir fel…

Namn: Johan Bergström

 

Titel: Projektledare

 

Favoritträd: Tall. Det har att göra med mitt norrländska påbrå. Mina föräldrar kommer från Västerbottens inland och vi har kvar pappas barndomshem strax söder om Sorsele där familjen samlas. Tall dominerar där. Plus allt den ger i form av timmer, virke, ved, kol, tjära och torrakor för insekter och fåglar.

 

Bästa naturupplevelse: När jag gjorde en tio dagar lång vintertälttur i Sarek med min fjällkompis John. Det var en revansch för ett tidigare försök då vi inte var rätt förberedda. Vi fick uppleva allt från solsken till full snöstorm.

 

Mest använda app:  Wehunt, en jaktapp som gjort mycket för säkerhet och jaktupplevelsen.

 

Tre favoritbokmärken i min webbläsare: Jag använder inte bokmärken men är fena på att söka.

Men tre sidor som jag kollar in/använder med jämna mellanrum:

 

Wikipedia

Utmärkt startpunkt för oss nyfikna. Jag tycker det är viktigt med oberoende fakta och är donator.

 

Sketchup
Trimbles Sketchup för oss som gillar att snickra och bygga. Alltid bra att börja med en ritning/skiss och varför inte en digital i 3D!?

 

idg.se
Stor portal för allt möjligt inom IT. Det är viktigt att hänga med, både på jobbet och hemma.

Rulla till toppen