ForestX

Sveaskogs satsning på AI knyts samman hos ForestX

Göteborg

 

När Sveriges största skogsägare Sveaskog satsar på AI knyts två projekt samman hos ForestX. Oskar Selmeryd på ForestX leder just nu två innovativa AI-projekt för skogsjätten.

 

Sveaskog startade sitt AI-forum för två och ett halvt år sedan. 27 idéer vaskades fram, några har testats och genomförts, andra kanske aldrig går vidare samtidigt som nya förslag tillkommer.

 

Under våren 2021 pågår bland annat två projekt där Sveaskog har valt finska CollectiveCrunch och göteborgsbaserade Tenfifty till två pilotprojekt om hur företaget kan använda och utveckla AI i skogen. Och båda två av dessa ledande AI-företag är också kopplade som branschspecialister och samarbetspartners till ForestX. Så när projekten nu är igång hos Sveaskog är det Oskar Selmeryd i sin roll som projektledare på ForestX som håller i trådarna.

 

– Vi bidrar med bryggan mellan det skogliga och det tekniska, säger han. Sveaskog är en bra kund att arbeta med. Inställningen till AI är bra och det är roligt att de har ett antal koncept de vill prova.

Värdeoptimering med nytt verktyg

 

I projektet med Tenfifty och Sveaskog används AI för att hitta den optimala punkten mellan uppfyllande av kundönskemål och värde för att ge rätt instruktion inför avverkning.

 

– Det finns verktyg som ger stöd i beslutsprocessen i dag, men det är en tidsödande process, berättar Oskar Selmeryd.

I det här projektet finns inga färdiga lösningar, utan man arbetar fram ett helt nytt verktyg. Tenfifty står för erfarenheten och kompetensen vad gäller AI, ForestX bygger gränssnittet i det arbetet. Genom Sveaskog finns tillgång till data över alla typer av skog i hela landet, ett måste för att kunna träna AI.

 

Syftet med projektet är att det ska bli ett nytt verktyg för virkesvärdestekniker och motsvarande yrkesgrupper hos Sveaskog. De kommer i sin tur spara tid, ha tillgång till pin-filer med bättre kvalitet och ha mer välgrundade alternativ att ta ställning till.

 

– Om man ser på längre sikt skulle man kunna få en ännu högre grad av automatisering genom att löpande ta in data från pågående avverkningar och göra korrigeringar, säger Oskar Selmeryd på ForestX.

 

Vass synergieffekt med Tenfifty

 

Också från Sveaskogs sida är det förstås den stora graden av automatiserade uträkningar som är intressant.

 

– Att kunna göra mer snabbare och bättre som är den stora nyttan, säger Christer Ranvald, projektledare på Sveaskog.

 

Samarbetet med ForestX började tidigt i processen:

 

– Alla de vanliga it-leverantörerna har också AI. Tillsammans med Christer Lindqvist på ForestX sökte vi specialister inom AI, och genom det fann vi Tenfifty.

 

– ForestX kan skog och kan paketera till produkter. Tillsammans med Tenfifty ger det en synergieffekt som blir vass, säger Christer Ranvald på Sveaskog.

 

Under våren 2021 fortsätter arbetet med att utveckla och implementera verktyget.

 

Bättre prognoser med LindaForest

 

I projektet med CollectiveCrunch utgår man från företagets produkt LindaForest. Den samlar både publik och generell data som klimat- och satellitinformation, tillsammans med kundspecifik data om till exempel bestånd och avverkning. Tillsammans ger det förbättrade uppskattningar om planerad skötsel och utfall.

 

– Målet är förbättrade uppskattningar av skogen utan att behöva göra fältbesök. Det ska ge bättre utfallsprognoser och en tidsbesparing. Det ger också en ökad datakvalitet, säger Oskar Selmeryd.

 

Projektet kommer att genomföras i Sveaskogs resultatområde Södra Norrland och har precis startat. Det avslutas inför sommaren 2021.

 

Praktiska tillämpningar

 

AI är i dag ett begrepp som används frikostigt och förhoppningarna på vad AI kan lösa är stora inom alla branscher.

 

– AI är ett begrepp som ibland används lite fluffigt. Här jobbar vi med två praktiska tillämpningar. Vi gör något konkret och värdeskapande, säger Oskar Selmeryd.

 


 

Det här är Sveaskog

 

Sveaskog är ett statligt affärsdrivande aktiebolag samt Sveriges största skogsbolag.

 

Sveaskog äger sammanlagt fyra miljoner hektar mark, vilket motsvarar ungefär tio procent av Sveriges samlade areal. Cirka tre miljoner hektar av Sveaskogs marker är produktiv skog, vilket motsvarar 14 procent av den totala arealen produktiv skog i Sverige.

 

Sveaskog.se

 

Det här är CollectiveCrunch

 

CollectiveCrunch är ledande inom AI i skogsindustrin. Bolaget samlar in klimat-, geo- och processdata och “crunchar” ihop informationen till AI-modeller. Allt för bättre förutsägelser om skogliga innehav och skoglig hantering. Fem av de skogliga topp tio-bolagen i Norden är kunder till CollectiveCrunch.

 

Collectivecrunch.com

 

Det här är Tenfifty

 

Tenfifty utvecklar och driftsätter skräddarsydda kundlösningar baserat på artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) för att optimera, automatisera, förutsäga och prognostisera kunders verksamheter utifrån all typ av data. Tenfifty har över 15 års erfarenhet av att leverera stabila AI-lösningar med kunder i Europa.

 

Tenfifty.io

Sveaskogs satsning på AI knyts samman hos ForestX Läs mer »

Linda Forest till den svenska marknaden

Linda Forest – ForestX och CollectiveCrunch inleder partnerskap och skapar ett gemensamt erbjudande till Sveriges skogsbruksföretag. Samarbetet innebär att CollectiveCrunchs kärnprodukt, den artificiella intelligensen ”Linda Forest” kommer att ingå i ForestX produktportfölj. 

 

CollectiveCrunch i Esbo, Finland och ForestX har inlett ett partnerskap med ett gemensamt erbjudande för svenska skogsföretag. ForestX arbetar med trä- och skogsindustriföretag i Sverige och Norden för att effektivisera processer med digitala och tekniska innovationer. CollectiveCrunchs kärnprodukt ”Linda Forest” är en artificiell intelligens som analyserar satellit-, land- och processdata för att förutsäga skogsinventarier. 

 

Partnerskapet som nu inleds innebär att ForestX blir Collective Crunch ansikte utåt i Sverige, där ”Linda Forest” kommer ingå i deras produktportfölj. Enligt Rolf Schmitz, VD och medgrundare av CollectiveCrunch, är en av de viktigaste anledningarna till partnerskapet att det skapar förutsättningar för lokal kundsupport och expertis. 

 

–  Vår produkt Linda Forest är en del i ett bredare digitaliseringssammanhang där våra kunder behöver vägledning. Ibland för att integrera Linda Forest och andra gånger för att utöka digitaliseringen utöver vår lösning. ForestX är en ideal samarbetspartner som kan tillhandahålla denna expertis och service, säger Rolf. 

 

– Vi är stolta över samarbetet med CollectiveCrunch som gör att vi kan erbjuda den branschunika AI-lösningen Linda Forest till svensk skogsindustri. Våra team vill stå i fronten och leda den tekniska förändringen inom skogsindustrin och den ambitionen delar vi med CollectiveCrunch, säger Carl Barck, vd och medgrundare av ForestX. 

Linda Forest
Carl Barck, VD ForestX

Kontakt 

 

CollectiveCrunch: Rolf Schmitz, rs@collectivecrunch.com, +49 151 1972 6650 

ForestX: Carl Barck, carl.barck@forestx.se, +46 70 227 21 72 

 

ForestX är en erfaren digitaliseringspartner för trä-, skog- och pappersindustri. Företaget erbjuder IT-baserade produkter och konsulttjänster och driver utvecklingen med en förståelse för både människa och arbetssätt. 

 

CollectiveCrunch är en AI-ledare inom skogsindustrin. Genom att samla in klimat-, geo- och processdata i AI-modeller skapas bättre förutsägbarhet och planering för skogsinventarier och skogshantering. Produkten från CollectiveCrunch heter Linda Forest och levereras via en SaaS-plattform.

 

Read more about Linda Forest here: https://forestx.se/linda-forest-collective-crunch/

Linda Forest till den svenska marknaden Läs mer »

AI utvecklar svensk skogsindustri i nytt samarbete

ForestX och Tenfifty inleder samarbete inom området artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML). Syftet är att visa hur ny teknologi kan användas operativt för att optimera, effektivisera och förenkla processer i svensk skogsindustri. Först ut är ett pilotprojekt för Sveaskog.

 

Både ForestX och Tenfifty är baserade i Göteborg och arbetar med olika IT-specialistområden. Tenfifty skräddarsyr AI-lösningar och ForestX arbetar med digitalisering av skogsindustrin där man räknar in trä-, massa- och pappersindustrin.

– Svensk skogsindustri har mycket att vinna på möjligheterna med AI. Området är både enormt och spännande. Vår ambition med Tenfifty som är specialist på området, är att hitta vägar som kan förändra arbetssätt i branschen. Det gäller att göra prioriteringar och satsa på processer som gör bäst nytta för skogsindustrin, säger Christer Lindqvist, grundare och marknadschef på ForestX.

Först ut är ett pilotprojekt för kunden Sveaskog.

– Vi ser stora fördelar med tekniken. Att integrera AI som en del i ett operativt flöde är det vi tittar på initialt i projektet, berättar Christer Ranvald, projektledare på Sveaskog.

Parterna ser också möjligheter i massa- och pappersindustrin.

– ForestX har den expertis som krävs för att åstadkomma stora förbättringar i skogsindustrin, en av Sveriges och framtidens viktigaste branscher. Tillsammans kan vi applicera AI och maskininlärning där det ger bäst optimeringseffekter avslutar Anders Bjurström, vd på Tenfifty.


På bilden: Fr.v Anders Bjurström, Tenfifty, Christer Ranvald, Sveaskog, Christer Lindqvist, ForestX och David Fendrich, Tenfifty inleder pilotprojekt avseende AI och maskininlärning.


 

ForestX arbetar med digitalisering och optimering av skogsindustrin, genom en kombination av egna tekniska konsulter, utvalda system samt partners med specialistkompetens.

 

Tenfifty bygger och driftssätter skräddarsydda informationsflöden baserat på artificiell intelligens, maskininlärning och webbspindling.

Sveaskog  är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle

AI utvecklar svensk skogsindustri i nytt samarbete Läs mer »

Rulla till toppen