ForestX

Lyckade mässdagar på Trä&Teknik 2022

Göteborg

 

ForestX var på plats under Trä&Teknik på Svenska mässan i Göteborg under den tidiga hösten 2022.

 

Mässan samlade 207 utställare.  Mässan hade fyra teman; Digitalisering, Kompetensförsörjning, Hållbarhet och cirkulära lösningar samt Det nya samhällsbyggandet i trä.

 

Under mässan höll ForestXs vd Carl Barck flera seminarier och presenterade vårt unika planerings- och optimeringssystem Optinex.

 

ForestX kommer att delta på mässan 2024.

Rulla till toppen