ForestX

Webbinarium: AI på riktigt i skogen

Nu startar ForestX tillsammans med Tenfifty en satsning på ökad kunskap och diskussion kring AI och digitaliseringen i skogen. Vi börjar med ett webbinarium den 23 mars.

 

ANMÄL DIG

 

ForestX och Tenfifty har sedan 1,5 år tillbaka ett strategiskt samarbete där de gemensamma kunskaperna från skog, digitalisering och AI samverkar för ett hållbart och datadrivet skogsbruk. Nu tar vi samarbetet ett steg vidare och skapar ett återkommande forum om AI för hela skogsbranschen.

 

– Svensk skogsindustri behöver en plats att diskutera, knyta kontakter och byta erfarenheter kring AI i skogen. Med våra gemensamma kunskaper, våra kunder och våra samarbetspartners är det naturligt för oss att skapa den platsen, säger Christer Lindqvist, marknadschef på ForestX.

 

Realistiska AI-lösningar

 

Här ska vi fokusera på lösningar och diskutera var den svenska skogsindustrin står i dag och behöver gå. Vi vet att AI i dag är ett moget område att använda sig av i det svenska skogsbruket för att öka den ekonomiska lönsamheten. Vi vet var branschens utmaningar finns och visar på realistiska AI-lösningar.

 

– Utifrån Tenfiftys över 15 års erfarenhet att leverera stabila AI-lösningar så har de senaste 1,5 årens strategiska samarbete med ForestX gentemot skogsindustrin varit väldigt lyckosamt. Skogsindustrin har visat sig varit väldigt lämplig och mottaglig för de hundratals färdiga, beprövade och funktionella AI-lösningar som bara väntar på att bli AI- och ML-modellerade för ett hållbart och datadrivet skogsbruk, säger Anders Bjurström, vd på Tenfifty.

 

Vi kommer att visa på konkurrensfördelarna med att använda sig av AI och hur ni kan mäta nyttan mot investeringarna.

 

Detaljerade prognoser med AI

 

I det första webbinariet den 23 mars är Rolf Schmitz från CollectiveCrunch gäst. CollectiveCrunch har stor erfarenhet av AI inom skogsindustrin. Genom att samla in klimat-, geo- och processdata och föra in den i AI-modeller kan bolaget skapa detaljerade prognoser för ditt skogsinnehav. Det är AI på riktigt och det finns tillgängligt idag!

 

– CollectiveCrunch har på kort tid blivit en av de ledande aktörerna inom AI och skogsindustrin med vår plattform LindaForest. Genom vår snabba tillväxt i Finland och Baltikum är nu siktet inställt på den skandinaviska marknaden, säger CollectiveCrunchs vd Rolf Schmitz.

 

Rolf Schmitz kommer under webbinariet att berätta varför LindaForest redan i dag kan skapa stora värden för skogsindustrin.

 

Praktiska exempel från skogsbranchen

 

ForestX, Tenfifty och CollectiveCrunch kommer under webbinariet att visa på praktiska exempel från skogsbranschen. Vi gör det baserat egen erfarenhet, egna projekt, andra lösningar som lyckats både inom och utanför Sverige.

 

Du kommer att få med dig kunskap och inspiration och nya kontakter.

 

Webbinariet modereras av Henric Widén, Tenfifty.

 

Väl mött!

Tisdagen den 23 mars 10.30-12.00

 

ANMÄL DIG KOSTNADSFRITT 

 

PROGRAM

 

10:30 – Webbinariet startar

Presentation av ”AI på riktigt för skogen”.

 

10:40 – Trender, utmaningar och behov ur skogens perspektiv

Christer Lindqvist från ForestX och med mångårig erfarenhet från skogsindustrin utifrån ett IT-perspektiv kommer att berätta om vilka utmaningar och möjligheter som han ser branschen står inför och man ser AI som en möjliggörare.

 

11:10 – AI är inte magi, men vad är AI?

David Fendrich, CTO och erfaren data scientist från AI-bolaget Tenfifty, kommer att kort prata om AI utifrån ett historiskt och ett framtida perspektiv, men där tyngdpunkten kommer att ligga på vad svenska företag kan och bör göra via AI i dag. Detta pass kommer att även att innefatta en genomgång av utförda AI-case för skogsnäringen via Tenfifty.

 

11:30 – LindaForest – SaaS-baserad AI-plattform för att hantera och göra prognoser för ditt skogsinnehav.

Rolf Schmitz från CollectiveCrunch berättar om hur AI-plattformen LindaForest kan öppna upp ny information om din skog och ge helt unika insikter som tidigare inte var möjligt att se. Rolf kommer även att glänta lite på dörren till nya funktioner som kommer under året.

 

11:50 – Frågestund

Frågestund utifrån dagens presentationer samt allmänna frågor med utgångspunkt AI på riktigt för skogen.

 

12:00 – Webbinariet avslutas.

 

Mer om arrangörerna:

 

ForestX

ForestX kombinerar branscherfarenhet, praktisk verksamhetskunskap och en portfölj av unika IT-lösningar. Forest X skapar effektiva flöden, från skog till slutprodukt. Vi gör det genom att digitalisera skogsindustrin.

 

Tenfifty

Tenfifty utvecklar och driftsätter skräddarsydda kundlösningar baserat på AI för att optimera, automatisera, förutsäga och prognostisera kunders verksamheter utifrån all typ av data. Tenfifty har över 15 års erfarenhet av att leverera stabila AI-lösningar med kunder i Europa.

 

Mer om gästen CollectiveCrunch

 

CollectiveCrunch

CollectiveCrunch är ledande inom AI i skogsindustrin. Bolaget samlar in klimat-, geo- och processdata och “crunchar” ihop informationen till AI-modeller. Allt för bättre förutsägelser om skogliga innehav och skoglig hantering. Fem av de skogliga topp tio-bolagen i Norden är kunder till CollectiveCrunch.

 

Det kommer mera

Håll utkik efter fler kunskapsseminarier från ForestX och Tenfifty om AI på riktigt i skogen.