ForestX

Inbjudan till webbinarium 21 november: AI i skogen på riktigt 

Nu är vi tillbaka med vår webbinarieserie ”AI i skogen på riktigt”. Den 21 november med start 14.00 är det dags för nästa tillfälle. Den här gången får vi en inblick i hur AI kan användas för skogskartor och en spaning inför nästa revolution inom AI; Agenter.  

 

Fredrik Walter / Dianthus: 

Levande beskrivning av skogstillståndet med hjälp av AI 

 

Hur en enskild avdelning i skogen utformas beror av en mängd faktorer såsom biologi, trädslag, skötselhistorik, ståndortsförhållanden, drivningsförhållanden, diverse hänsyn med mera. Vi som jobbar med skoglig indelning har under årtionden byggt upp ett kollektivt medvetande runt detta, genom de avdelningsgränser som nu finns digitalt lagrade i skogsbruksplaner och skogliga register. Vi har nu överfört detta kollektiva medvetande till en AI-modell. 

 

Läs mer om skogskartor.

Dianthus VD Fredrik Walter

David Fendrich / Tenfifty: 

Agenter – nästa steg för språkmodellerna 

 

Intelligensen i ChatGPT tog världen lite på sängen. Riktig intelligens handlar dock om så mycket mer än att kunna chatta. Nästa steg i användbarhet för AI ligger i agenter – modeller som bland annat kan planera, minnas och agera. Forskningen har pågått i febril takt det senaste året, men agenterna har ännu inte fått något ”ChatGPT-ögonblick” för allmänheten. Lyssna in och bli förberedd på nästa revolution! 

Tenfifty CTO David Fendrich

Moderator: Henric Widén 

 

Väl mött tisdagen den 21 november 14.00 – 15.30.

 

ForestX och Tenfifty 

Inbjudan till webbinarium 21 november: AI i skogen på riktigt  Läs mer »

Webbinarium i juni med ForestX och Tenfifty:  AI på riktigt i skogen

Göteborg

 

Vår populära webbinarieserie AI på riktigt i skogen är tillbaka! Hur ChatGPT påverkar skogsindustrin och hur man lyckas med ett AI-projekt är några av frågorna som lyfts den 14 juni.

 

ForestX och Tenfifty har arrangerat flera webbinarier under rubriken AI på riktigt i skogen. Nu är vi tillbaka igen. Den 14 juni, mellan 10.00 och 11.30, lyfts de senaste frågorna som berör AI inom skogsindustrin.

 

Så här ser programmet ut:

David Fendrich, CTO, Tenfifty, talar under rubriken:

ChatGPT, DINOv2 och annan modern AI för skogsindustrin

– Alla pratar om ChatGPT och andra språkmodeller och bildmodeller, men hur funkar det egentligen och hur påverkar de senaste framstegen i skogsindustrin?

Léon Persson, verksamhetsutvecklare ForestX, talar under rubriken:

Min syn på AI i skogsbranschen och vilket är projektet alla kan lyckas med

– Jag delar med mig av lärdomar från tidigare AI projekt och ett resonemang kring hur ska agera för att inte hamna efter med AI-revolutionen i skogen? Det handlar om hur man förbereder sig för att lyckas och vikten av att jobba med en bra AI-partner.

Rasmus Astrup, forskningschef Nibio, Norge, ger sitt perspektiv på AI i skogen. Nibio är ett av Norges största forskningsinstitut med 700 medarbetare. Nibio arbetar med matsäkerhet, bärkraftig resursförvaltning, innovation och värdeskapande genom forskning och kunskapsproduktion.

 

Anmäl dig på länken nedan. Väl mött den 14 juni!

Webbinarium i juni med ForestX och Tenfifty:  AI på riktigt i skogen Läs mer »

Webbinarium: Vad forskningen säger om framtidens AI

Göteborg

 

Nu är det dags för ännu ett webbinarium i vår serie ”AI på riktigt i skogen”. Onsdagen den 27 april klockan 10.00 får vi ta del av vad forskningsvärlden ser ligger framför oss!

 

Vi fortsätter att tillsammans med er skapa den främsta mötesplatsen för kunskapsutbyte om AI i skogen. Den här gången tar vi sikte på forskningsfronten och vad som ligger strax framför oss i frågan om en hållbar – och digitaliserad – skogsindustri.

 

Talare den här gången är:

 

Sverker Danielsson från Mistra Digital Forest:

AI i den skogliga forskningen.

 


 

Maria Nordström från Skogforsk:

AI och digitalisering – några exempel från den branschgemensamma forskningsfronten

 

– Jag kommer berätta om hur utvecklingen inom AI och digitalisering påverkar sättet vi på Skogforsk bedriver vår forskning. Jag kommer också ge några exempel på pågående och kommande FoI-projekt som bygger på AI och analys av stora datamängder, säger Maria Nordström.

 


 

Johan Östman från AI Sweden:

Decentraliserat lärande

 

För att bygga maskininlärningsmodeller är data en viktig möjliggörare. Vanligtvis är modellträning möjlig genom att samla in data från flera användare på en central plats. Det finns dock en ökande motvilja mot att dela och ge upp kontrollen över data. I det här föredraget diskuterar vi utmaningarna och forskningsgränserna för modellträning när data inte kan delas.

 


 

Klicka här för att komma direkt till anmälan!

 

Webbinarieserien arrangeras av ForestX och Tenfifty. Henric Widén är moderator. Du har möjlighet att ställa frågor och diskutera ämnet under webbinariets gång!


Väl mött!

 

Klicka här för att komma direkt till anmälan!

Webbinarium: Vad forskningen säger om framtidens AI Läs mer »

Fokus på sågverk i årets första AI-webbinarium

Göteborg

 

Den 3 februari är det dags för årets första webbinarium i serien ”AI på riktigt i skogen”. Vi fokuserar på sågverken och hur AI och maskininlärning kan optimera produktionen där.

 

Den här gången gästas webbinariet av vår egen Carl Barck. Han är vd och medgrundare till ForestX och jägmästare med lång erfarenhet från den svenska och internationella sågverksindustrin.

 

– Jag kommer bland annat att tala om nyttan av att använda optimeringsverktyg i planering och analys inom träindustrin, säger Carl Barck.

 

Bland annat kommer han att berätta om hur ForestXs eget optimeringsverktyg OptiNex kan användas för att styra mot bättre lönsamhet och högre effektivitet. Det bjuds både praktiska exempel och exempel från kunder.

 

David Fendrich från Tenfifty kommer att utifrån framgångsrika kundcase visa på vilken roll maskininlärning och AI kan spela i tillverkande industri.

 

– Ingen produktionsprocess är helt stabil. Beroende på inre och yttre faktorer varierar resultatet och kvaliteten. Det är en ständig strävan att göra dessa variationer så små som möjligt men framför allt att kanske kunna förutse när de kommer, och när de faller utanför tolerans. Om man vet när och hur man behöver justera för kvalitet, eller stoppa för underhåll, så sänker man kostnader för förluster och man sänker kostnaderna för åtgärderna. Man kan med sådana förutsägelser också optimera sin produktion i många avseenden, säger David Fendrich.

 

Christer Lindqvist från ForestX kommer också att delta och webbinariet modereras som vanligt av Henric Widén, Tenfifty.

 

Anmäl dig redan idag!

 

Läs om hur OptiNex fungerar i planeringen av limträproduktion i Österrike

Fokus på sågverk i årets första AI-webbinarium Läs mer »

Webbinarium 17 November: AI på riktigt i skogen – Att få effekt av ditt utvecklingsprojekt

Göteborg

 

När vi nu går vidare i serien om AI på riktigt i skogen sätter vi fokus på temat Att få effekt av ditt utvecklingsprojekt.  Nästa webbinarium blir den 17 november och arrangeras som vanligt av ForestX och Tenfifty. Dagens gäst kommer med erfarenheter från flygindustrin. 

 

Gäst den här gången är Jon Eklöf, Director of innovation and digital transformation på GKN Aerospace. GKN Aerospace tillverkar bland annat motorkomponenter, flygplansstrukturer, kabinfönster och kablage till många av världens flygplan. 

 

Jon Eklöf har en udda bakgrund i AI-sammanhang. Från att tidigare ha arbetat som jurist och förhandlare driver han idag digital transformation vid GKN Aerospace – ett företag med lång tradition och starkt fokus på ny teknik och utveckling. 

 

Parallellt med sitt arbete vid GKN Aerospace forskar Jon om vad som krävs för att introducera AI i traditionell tillverkningsindustri. Tillsammans med Jon kommer vi att diskutera vad som krävs av ledare som vill transformera sitt företag med hjälp av AI. Jon kommer att guida oss, både baserat på sina personliga erfarenheter i sitt arbete med digital transformation och utifrån de slutsatser han har dragit i sin forskning.

 

Tenfifty har lång erfarenhet av AI-projekt från en rad olika branscher. Företagets vd, Anders Bjurström, kommer under webbinariet att tala om skillnaden mellan de företag som lyckas med sina AI projekt och de som har svårare, allt utifrån de aspekter som är speciella för AI-projekt. Vad skall man tänka på innan man ens börjar, under tiden man driver sitt AI-projekt och efteråt?

För att få effekt av tekniken måste vi också jobba på rätt sätt med förändringen och människorna. Det gäller vid alla typer av projekt och alla typer av förändringar, men finns det också något särskilt att tänka på när vi nu tar oss an den fjärde industriella revolutionen med digitalisering och AI? Det är de frågorna vi tar oss an den 17 november. 

 

Väl mött!

 

Program:

 

AI på riktigt i skogen – Att få effekt av ditt utvecklingsprojekt

17 november

10.30-12.00

 

  • Erfarenheter och inspiration från en annan bransch – Jon Eklöf, GKN Aerospace

  • Erfarenheter och tips från mer än 50 riktiga AI-projekt – Anders Bjurström, Tenfifty

  • Diskussion om vad det betyder för oss i skogen? Kan vi kopiera rakt av eller är det på något sätt annorlunda i skogsbranschen – Christer Lindqvist, ForestX med flera

Anmäl dig här

 

Mer om GKN Aerospace

 

GKN Aerospace Sweden ingår i GKN Aerospace, som tillverkar motorkomponenter, flygplansstrukturer, kabinfönster, kablage och mycket mer till många av världens flygplan. Företagen i Aerospace-divisionen som arbetar med delar till flygmotorer bildar tillsammans Engines och vid anläggningen i Trollhättan utvecklar och tillverkar vi avancerade delar till motorer för flygplan och rymdraketer. Vi arbetar även med motorunderhåll.

 

GKN Aerospace har produktionsanläggningar i Trollhättan, Kongsberg (Norge), Mexiko och USA. Företaget har också ett ingenjörskontor i Bangalore, Indien och kontor i Stockholm (Public Affairs) och i Göteborg. Huvudkontoret för Engines ligger i Trollhättan och där arbetar cirka 2 000 personer. 

 

Tidigare delar i serien AI på riktigt i skogen:

 

Del 1 – Introduktion till AI i skogen, 23 mars 2021 

Del 2 – Förändringsförmåga på riktigt. 26 maj 2021

Del 3 – Strategisk, taktisk och operativ planering. 30 september 2021

 

Nästa tillfälle med AI på riktigt i skogen:


Torsdag 27 januari
14.30-16.00 med fokus på en del av värdekedjan: sågverken!

 

Vad finns det för mogna tekniker och verktyg inom digitalisering och AI som kan ge hållbara vinster i sågverksledet? Det kommer vi att presentera och diskutera baserat på konkreta exempel.

Webbinarium 17 November: AI på riktigt i skogen – Att få effekt av ditt utvecklingsprojekt Läs mer »

AI på riktigt i skogen: Strategisk, taktisk och operativ planering

Göteborg

 

ForestX och Tenfiftys webbinarieserie om AI på riktigt i skogen fortsätter. Nu är det dags för den tredje delen. Den här gången gästas webbinariet av Doug Jones från Remsoft Inc.

 

Nästa webbinarium blir den 30 september. Då är temat Strategisk, taktisk och operativ planering.

 

Extern gäst den här gången är Doug Jones från Remsoft Inc. Remsoft är ett kanadensiskt företag med lång erfarenhet av optimering och AI-lösningar och analys för alla delar av värdekedjan i skogen i allt från långsiktig strategisk planering till daglig planering. Doug Jones kommer att dela med sig av sin kunskap om hur optimering och AI kan förbättra effektiviteten, beslutsfattande och utfall i skogen. I en del av anförandet kommer Doug Jones också att demonstrera vissa delar av Remsofts senaste molnbaserade lösningar.

 

David Fendrich från Tenfifty kommer att beskriva hur man med modeller och dataanalys med hjälp av AI kan få insikter om vilka beslut som är de bästa, både vad gäller korta, mellan och långsiktiga processer.

 

Christer Lindqvist från ForestX ramar in och berättar om sin syn på nyttan inom skogsbruket när AI kan användas utifrån ett större perspektiv när man planerar en större del av värdekedjan. 

 

Webbinarieserien AI på riktigt i skogen inleddes under våren 2021. Många har följt hela serien från start, men det går precis lika bra att hoppa på vårt AI-tåg nu. Webbinarierna är fristående och vi fördjupar oss i olika aspekter vid varje tillfälle. Vi vill skapa ökad kunskap och diskussion kring AI och digitaliseringen i skogen.

 

Tidigare webbinarier

 

Program

 

Torsdag 30 september kl 14.30-16.00 

 

AI på riktigt i skogen 

Strategisk, taktisk och operativ planering.

 

Språk: Engelska och svenska

 

14:15 Drop in

14:30 Webbinariet startar

14:35 Christer Lindqvist, ForestX –  Att planera ur ett skogsperspektiv 

14.40 Doug Jones, Remsoft – Optimeringsfördelarna med Remosofts verktyg

15.15 David Fendrich, Tenfifty – Att planera med hjälp av AI 

15:40 Frågestund

16:00 Webbinariet avslutas.

 

Mer om de medverkande företagen

Remsoft

Tenfifty

ForestX

 

Väl mött den 30 september! Anmäl dig gärna direkt!

 

Torsdag 30 september klockan 14.30-16.00

AI på riktigt i skogen: Strategisk, taktisk och operativ planering Läs mer »

Webbinarium 16 september: Effektivare styrning för sågverk och träförädlande företag

Göteborg

 

16 september arrangerar ForestX tillsammans med Metapraxis ett webbinarium med fokus på effektiv styrning, träffsäkra analyser och fördjupade insikter om verksamheter inom sågverk och träförädling.

 

Under webbinariet presenterar Metapraxis Nordic Empower och produkten MPX Wood, ett verktyg för analys och uppföljning av ekonomi, produktion, försäljning och marknad.

 

Anders Henricsson från Metapraxis Nordic berättar och visar på pedagogiska analyslösningar som underlättar och effektiviserar verksamhetsstyrningen. Med MPX Wood skapas anpassade rapporter och analyser för alla delar av verksamheten. 

 

Metapraxis Nordic har lång erfarenhet av att arbeta med skogsbranschen. Webbinariet gästas av Anders Marklund, CFO på Bergs-koncernen som berättar om erfarenheter som kund och användare. 

 

Christer Lindqvist inleder webbinariet och berättar om ForestX och företagets fokusering på att digitalisera sågverksbranschen.

 

Program:


MPX Wood för träindustrin – Effektivare styrning av hela verksamheten 

 

Språk: svenska


Torsdag 16 september
09.00-10.30

 

ForestX arrangerade under våren 2021 flera webbinarier med fokus på olika aspekter av digitaliseringen av skogsindustrin. Nästa tillfälle blir den 28 september när ForestX tillsammans med Tenfifty fortsätter serien om AI på riktigt i skogen på temat ”Strategisk, taktisk och operativ planering”. Håll utkik!

 

Mer om arrangörerna:
www.metapraxis.com
www.forestx.se

Webbinarium 16 september: Effektivare styrning för sågverk och träförädlande företag Läs mer »

Ta del av presentationer av produktsviten CFForest

Göteborg

 

I början på juni 2021 höll ForestX ett webbinarium där Trimble Forestrys produktsvit Connected Forest presenterades. Användare från Stora Enso i Finland och HedeDanmark berättade också om sina erfarenheter av arbete med CFHarvest.

 

Intresset var stort med deltagare från flera nordiska länder. Nu finns material tillgängligt för alla. Här finns de olika presentationerna i separata filmer för dig som missade webbinariet eller för dig som vill se om och fördjupa dig i någon del.

 

 

Inledning av Christer Lindqvist, ForestX. Presentation av Trimble Forestry och produktsviten Connected Forest av Christer Lindqvist, ForestX. Genomgång och demonstration av CFHarvest av Johan Hedlund, ForestX.

 

Rasmus Willumsen från HedeDanmark berättar om hur företaget implementerade CFHarvest tillsammans med ForestX och fick en helt digital arbetsprocess.

 

Elina Lääperi från Stora Enso, Finland, berättar om företagets mångåriga erfarenhet av CFHarvest.

 

Presentation och demonstration av CFForest Land Resource Manger (LRM) av Johan Hedlund, ForestX.

 

Här finns mer information om CFForest

 

Här kan du läsa en intervju med Rasmus Willumsen inför webbinariet 

 

Vill du veta mer eller bolla en fråga? 

 

Hör av dig till:

 

Christer Lindqvist

0702 55 55 23

christer.lindqvist@forestx.se

 

Johan Hedlund

0703 06 37 56

johan.hedlund@forestx.se

 

Vi har fler webbinarier planerade i höst:

 

Den 16 september arrangerar vi ett webbinarium tillsammans med Metapraxis. Det kommer att handla om analys och uppföljning av ekonomi, produktion, försäljning och marknad inom den träbearbetande industrin.

 

Den 28 september arrangeras del tre i vår serie om AI på riktigt i skogen. Då är temat ”Strategisk, taktisk och operativ planering”. Christer Lindqvist, ForestX och David Fendrich, TenFifty, deltar. En ännu hemlig gäst planeras!

 

Håll utkik på LinkedIn och vår hemsida forestx.se för fler nyheter.

 

Tack för oss den här våren! Vi hoppas alla får en härlig sommar, så hörs vi till hösten igen och fortsätter arbetet med att digitalisera skogsindustrin.

Ta del av presentationer av produktsviten CFForest Läs mer »

Webbinarieserie fortsätter: Förändringsförmåga på riktigt

Göteborg

 

Nu är det dags för del två i vår webbinarieserie om AI i skogen på riktigt. Tillsammans med Johan Bergström från Sveaskog ska vi den 26 maj fokusera på förändringsarbetet och vad som krävs för lyckade AI-projekt.

 

ANMÄL DIG

 

Den 26 maj fortsätter vi vår webbinarieserie om AI i skogen på riktigt tillsammans med Tenfifty. Nu fördjupar vi oss i förändringsprocessen och vad som krävs av organisationen för att ro AI-projektet i land. Gäst den här gången är Johan Bergström från Sveaskog. Sveaskog har kommit en bra bit på sin AI-resa och Johan Bergström berättar om hur företaget skapat en kultur där förändring är möjlig genom de senaste årens arbete med ett företagsgemensamt förändringsprogram inom virkesflödet.

 

– En av nycklarna för att lyckas är att inte ta för lätt på förändring. Det räcker inte med tre värdeord och en uppförandekod. Det svårt, många gånger jobbigt och tar tid men är man uthållig så lyckas man, säger Johan Bergström, programledare och ansvarig för verksamhetsnära IT på Sveaskog.

 

Christer Lindqvist och Sven Lundmark från ForestX har båda mångårig erfarenhet från skogsindustrin. Sven kommer att tala om hur man driver förändring ur ett skogsperspektiv. Christer berättar också ur ett IT-perspektiv om utmaningar och möjligheter som skogsindustrin står inför hur man ser AI som en möjliggörare.

 

Anders Bjurström från Tenfifty bjuder på erfarenheter från att ha arbetat med över 50 lyckade AI-projekt i flera olika branscher. Han har receptet på en arbetsgång för ett lyckat projekt och kommer att beskriva det under webbinariet.

 

– Jag kommer att tala om vikten av att börja på rätt ställe och hur man ska arbeta för att få resultat och effektivitet, säger Anders Bjursten, vd för Tenfifty.

 

Nästa webbinarium från oss på ForestX blir den 3 juni. Då kommer vi att presentera Trimble Forestrys produktsvit Connected Forest som nu finns redo för den nordiska marknaden. Håll utkik efter inbjudan till det i mejlkorgen och på LinkedIn.

 

AI i skogen på riktigt- Förändringsförmåga på riktigt

 

Webbinariet modereras av Henric Widén, Tenfifty.

 

Väl mött!

 

Onsdagen den 26 maj 14.30-16.00

 

ANMÄL DIG KOSTNADSFRITT 

 

PROGRAM

14:15 – Drop in.

14:30 – Webbinariet startar.

14:35 – Trender, utmaningar och behov ur skogens perspektiv.

Christer Lindqvist och Sven Lundmark Forest X.

15:00 – Från idé till driftsatt AI.

Anders Bjurström, Tenfifty.

15:20 – Förändringsförmåga på riktigt.

Johan Bergström, Sveaskog.

15:45 – Frågestund.

16:00 – Webbinariet avslutas.

 

Om webinarieserien AI på riktigt i skogen

 

ForestX och Tenfifty har sedan 1,5 år tillbaka ett strategiskt samarbete där de gemensamma kunskaperna från skog, digitalisering och AI samverkar för ett hållbart och datadrivet skogsbruk. Nu tar vi samarbetet ett steg vidare och fortsätter med vårt gemensamma forum om AI på riktigt för hela skogsbranschen. Vi vill att du är med på vår gemensamma AI-resa!

 

AI är i dag ett moget område för det svenska skogsbruket att använda sig av. Det finns gott om färdiga, beprövade och funktionella AI-lösningar som bara väntar på att användas av det svenska skogsbruket för att öka den ekonomiska lönsamheten. Vi vet var branschens utmaningar finns och visar på realistiska AI-lösningar.

 

ForestX, Tenfifty och Sveaskog kommer under webbinariet att visa på praktiska exempel från skogsbranschen. Vi gör det baserat egen erfarenhet, egna projekt, andra lösningar som lyckats både inom och utanför Sverige.

 

Under webbinariet får du en unik insyn i det senaste om AI i skogen och chans att ställa frågor. Du kommer att få med dig kunskap, inspiration och nya kontakter. Tillsammans skapar vi en framgångsrik och lönsam svensk skogsindustri.

Webbinarieserie fortsätter: Förändringsförmåga på riktigt Läs mer »

Webbinarium: AI på riktigt i skogen

Nu startar ForestX tillsammans med Tenfifty en satsning på ökad kunskap och diskussion kring AI och digitaliseringen i skogen. Vi börjar med ett webbinarium den 23 mars.

 

ANMÄL DIG

 

ForestX och Tenfifty har sedan 1,5 år tillbaka ett strategiskt samarbete där de gemensamma kunskaperna från skog, digitalisering och AI samverkar för ett hållbart och datadrivet skogsbruk. Nu tar vi samarbetet ett steg vidare och skapar ett återkommande forum om AI för hela skogsbranschen.

 

– Svensk skogsindustri behöver en plats att diskutera, knyta kontakter och byta erfarenheter kring AI i skogen. Med våra gemensamma kunskaper, våra kunder och våra samarbetspartners är det naturligt för oss att skapa den platsen, säger Christer Lindqvist, marknadschef på ForestX.

 

Realistiska AI-lösningar

 

Här ska vi fokusera på lösningar och diskutera var den svenska skogsindustrin står i dag och behöver gå. Vi vet att AI i dag är ett moget område att använda sig av i det svenska skogsbruket för att öka den ekonomiska lönsamheten. Vi vet var branschens utmaningar finns och visar på realistiska AI-lösningar.

 

– Utifrån Tenfiftys över 15 års erfarenhet att leverera stabila AI-lösningar så har de senaste 1,5 årens strategiska samarbete med ForestX gentemot skogsindustrin varit väldigt lyckosamt. Skogsindustrin har visat sig varit väldigt lämplig och mottaglig för de hundratals färdiga, beprövade och funktionella AI-lösningar som bara väntar på att bli AI- och ML-modellerade för ett hållbart och datadrivet skogsbruk, säger Anders Bjurström, vd på Tenfifty.

 

Vi kommer att visa på konkurrensfördelarna med att använda sig av AI och hur ni kan mäta nyttan mot investeringarna.

 

Detaljerade prognoser med AI

 

I det första webbinariet den 23 mars är Rolf Schmitz från CollectiveCrunch gäst. CollectiveCrunch har stor erfarenhet av AI inom skogsindustrin. Genom att samla in klimat-, geo- och processdata och föra in den i AI-modeller kan bolaget skapa detaljerade prognoser för ditt skogsinnehav. Det är AI på riktigt och det finns tillgängligt idag!

 

– CollectiveCrunch har på kort tid blivit en av de ledande aktörerna inom AI och skogsindustrin med vår plattform LindaForest. Genom vår snabba tillväxt i Finland och Baltikum är nu siktet inställt på den skandinaviska marknaden, säger CollectiveCrunchs vd Rolf Schmitz.

 

Rolf Schmitz kommer under webbinariet att berätta varför LindaForest redan i dag kan skapa stora värden för skogsindustrin.

 

Praktiska exempel från skogsbranchen

 

ForestX, Tenfifty och CollectiveCrunch kommer under webbinariet att visa på praktiska exempel från skogsbranschen. Vi gör det baserat egen erfarenhet, egna projekt, andra lösningar som lyckats både inom och utanför Sverige.

 

Du kommer att få med dig kunskap och inspiration och nya kontakter.

 

Webbinariet modereras av Henric Widén, Tenfifty.

 

Väl mött!

Tisdagen den 23 mars 10.30-12.00

 

ANMÄL DIG KOSTNADSFRITT 

 

PROGRAM

 

10:30 – Webbinariet startar

Presentation av ”AI på riktigt för skogen”.

 

10:40 – Trender, utmaningar och behov ur skogens perspektiv

Christer Lindqvist från ForestX och med mångårig erfarenhet från skogsindustrin utifrån ett IT-perspektiv kommer att berätta om vilka utmaningar och möjligheter som han ser branschen står inför och man ser AI som en möjliggörare.

 

11:10 – AI är inte magi, men vad är AI?

David Fendrich, CTO och erfaren data scientist från AI-bolaget Tenfifty, kommer att kort prata om AI utifrån ett historiskt och ett framtida perspektiv, men där tyngdpunkten kommer att ligga på vad svenska företag kan och bör göra via AI i dag. Detta pass kommer att även att innefatta en genomgång av utförda AI-case för skogsnäringen via Tenfifty.

 

11:30 – LindaForest – SaaS-baserad AI-plattform för att hantera och göra prognoser för ditt skogsinnehav.

Rolf Schmitz från CollectiveCrunch berättar om hur AI-plattformen LindaForest kan öppna upp ny information om din skog och ge helt unika insikter som tidigare inte var möjligt att se. Rolf kommer även att glänta lite på dörren till nya funktioner som kommer under året.

 

11:50 – Frågestund

Frågestund utifrån dagens presentationer samt allmänna frågor med utgångspunkt AI på riktigt för skogen.

 

12:00 – Webbinariet avslutas.

 

Mer om arrangörerna:

 

ForestX

ForestX kombinerar branscherfarenhet, praktisk verksamhetskunskap och en portfölj av unika IT-lösningar. Forest X skapar effektiva flöden, från skog till slutprodukt. Vi gör det genom att digitalisera skogsindustrin.

 

Tenfifty

Tenfifty utvecklar och driftsätter skräddarsydda kundlösningar baserat på AI för att optimera, automatisera, förutsäga och prognostisera kunders verksamheter utifrån all typ av data. Tenfifty har över 15 års erfarenhet av att leverera stabila AI-lösningar med kunder i Europa.

 

Mer om gästen CollectiveCrunch

 

CollectiveCrunch

CollectiveCrunch är ledande inom AI i skogsindustrin. Bolaget samlar in klimat-, geo- och processdata och “crunchar” ihop informationen till AI-modeller. Allt för bättre förutsägelser om skogliga innehav och skoglig hantering. Fem av de skogliga topp tio-bolagen i Norden är kunder till CollectiveCrunch.

 

Det kommer mera

Håll utkik efter fler kunskapsseminarier från ForestX och Tenfifty om AI på riktigt i skogen.

Webbinarium: AI på riktigt i skogen Läs mer »

Rulla till toppen